Sitemap

Làm cách nào để xóa vùng chọn trong Photoshop?

Có một số cách để xóa vùng chọn trong Photoshop.Một cách là sử dụng lệnh Clear trên công cụ Selection (C). Thao tác này sẽ xóa toàn bộ lựa chọn.Một cách khác là sử dụng lệnh Erase (E) và chọn khu vực bạn muốn xóa.Cuối cùng, bạn có thể sử dụng công cụ Lasso (L) và vẽ một đường viền xung quanh khu vực bạn muốn chọn.Khi bạn hoàn tất, nhấn OK (Ctrl + O). Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng.Lệnh Clear rất dễ sử dụng nhưng có thể không chính xác bằng các phương pháp khác.Lệnh Erase có thể chính xác hơn nhưng đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực hơn.Công cụ Lasso rất linh hoạt nhưng có thể khó học cách sử dụng chính xác.Bạn nên chọn phương pháp nào?Điều đó phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn.

Cách tốt nhất để xóa vùng chọn trong Photoshop là gì?

Có một số cách khác nhau để xóa vùng chọn trong Photoshop, tùy thuộc vào những gì bạn muốn đạt được.Cách phổ biến nhất là sử dụng lệnh Clear (Ctrl + J / Command + J trên Mac). Thao tác này sẽ xóa toàn bộ vùng chọn, bao gồm bất kỳ pixel nào nằm ngoài ranh giới vùng chọn.Nếu bạn chỉ muốn xóa các pixel cụ thể khỏi vùng chọn, bạn có thể sử dụng lệnh Erase (Ctrl + H / Command + H trên Mac) hoặc công cụ Clone Stamp (S). Cuối cùng, nếu bạn chỉ cần thay đổi một số giá trị màu trong một vùng đã chọn, bạn có thể sử dụng lệnh Color Range (Ctrl + Shift + C / Command + Shift + C trên Mac). Tất cả các phương pháp này đều có lợi thế riêng và những bất lợi.Ví dụ: sử dụng Clear thường sẽ nhanh hơn so với sử dụng các lệnh khác, nhưng nó có thể không chính xác nếu các lựa chọn của bạn chứa các chi tiết nhỏ.Mặt khác, sử dụng Erase hoặc Clone Stamp có thể chính xác hơn nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn để thực thi.Cuối cùng, nó phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được và phương pháp nào dễ sử dụng nhất cho bạn.

Làm cách nào để xóa vùng chọn trong Photoshop?

Có một số cách để xóa vùng chọn trong Photoshop.Bạn có thể sử dụng phím tắt, menu Chọn hoặc thanh Tùy chọn công cụ.

Để xóa vùng chọn bằng phím tắt, hãy nhấn và giữ phím Command (Mac) hoặc Ctrl (Windows) và bấm vào vùng chọn bạn muốn xóa.Để xóa lựa chọn bằng menu Chọn, hãy chọn Chỉnh sửa> Xóa lựa chọn.Cuối cùng, để xóa vùng chọn bằng thanh Tool Options, hãy mở thanh Tool Options bằng cách nhấp vào thanh công cụ ở đầu cửa sổ Photoshop và chọn Edit> Preferences> General> Keyboard Shortcuts.

Mỗi phương pháp này đều có những ưu nhược điểm riêng.Các phím tắt nhanh nhưng giới hạn trong phạm vi của chúng; sử dụng menu Chọn cho phép bạn chọn nhiều lựa chọn cùng một lúc nhưng có thể phức tạp hơn; trong khi sử dụng thanh Tool Options nhanh hơn một trong hai tùy chọn này nhưng cần chú ý nhiều hơn vì nó mở ra dưới dạng lớp phủ trong cửa sổ Photoshop của bạn.Cuối cùng, phương pháp bạn chọn phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng thực hiện: nếu bạn chỉ muốn xóa một mục đã chọn khỏi hình ảnh của mình thì sử dụng phím tắt có lẽ là tốt nhất; nếu bạn cần loại bỏ nhiều mục thì hãy sử dụng menu Chọn; nếu bạn cần kiểm soát tốt hơn đối với việc xóa của bạn, hãy sử dụng thanh Tùy chọn công cụ.

Có cách nào để xóa vùng chọn trong Photoshop không?

Có, có một cách để xóa vùng chọn trong Photoshop.Để thực hiện việc này, trước tiên hãy đảm bảo rằng đối tượng bạn muốn chọn được đánh dấu trong tài liệu.Tiếp theo, sử dụng phím tắt Command + A (Mac) hoặc Ctrl + A (Windows) để chọn tất cả nội dung trong vùng đã chọn.Cuối cùng, sử dụng công cụ Clear Selection (nằm trên bảng Tools) để loại bỏ vùng chọn. phần của lựa chọn ban đầu của bạn.

Tôi có thể loại bỏ vùng chọn trong Photoshop không?

Có, bạn có thể xóa vùng chọn trong Photoshop.Để thực hiện việc này, trước tiên hãy chọn khu vực bạn muốn xóa.Tiếp theo, sử dụng phím tắt Ctrl + D (Windows) hoặc Command + D (Mac OS X) để xóa vùng đã chọn.

Quá trình xóa các vùng chọn trong Photoshop là gì?

1.Trong Photoshop, mở tài liệu bạn muốn xóa các lựa chọn.Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool (M) và vẽ một vùng chọn xung quanh khu vực bạn muốn xóa.Để xóa vùng chọn, nhấn Command-J (PC: Ctrl-J) .4.Nếu cần, hãy sử dụng Công cụ Eraser Tool (E) để làm sạch bất kỳ pixel lạc nào bị bỏ lại bởi lệnh Clear Selection.Lưu tài liệu của bạn và tận hưởng các lựa chọn rõ ràng của bạn!

Trong Photoshop, khi bạn tạo vùng chọn bằng Công cụ Rectangular Marquee Tool (M), nó sẽ tạo đường viền của tất cả các đối tượng bên trong vùng chọn đó - ngay cả khi các đối tượng đó bị ẩn một phần hoặc hoàn toàn bởi các lớp khác trong tài liệu của bạn.Điều này có thể hơi khó hiểu lúc đầu vì có vẻ như không có gì được chọn!

Để thực sự chọn mọi thứ bên trong hình chữ nhật đó, bạn cần sử dụng một trong các lệnh xóa của Photoshop: Xóa lựa chọn hoặc Xóa đối tượng đã chọn.

Clear Selection chỉ đơn giản là loại bỏ tất cả nội dung bên trong vùng chọn hình chữ nhật của bạn - bất kể nó là loại đối tượng nào!

Xóa các đối tượng đã chọn thực hiện đúng như tên gọi của nó - nó xóa tất cả nội dung bên trong vùng chọn hình chữ nhật của bạn, bao gồm bất kỳ lớp nào hiện đang hiển thị trong tài liệu của bạn!

Cả hai lệnh đều có hai tùy chọn: Nhanh chóng và Hoàn toàn.

Làm cách nào để xóa một vùng đã chọn trong Photoshop CS5?

Có một số cách khác nhau để xóa vùng chọn trong Photoshop CS5.Một cách là sử dụng lệnh Clear Selection (Ctrl + Shift + J). Thao tác này sẽ xóa toàn bộ vùng chọn, bao gồm bất kỳ lớp nào được chứa bên trong nó.

Một cách khác là sử dụng công cụ Erase (E) và chọn khu vực bạn muốn xóa.Sau đó, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn bên dưới:

-Erase Complete: Thao tác này sẽ xóa hoàn toàn khu vực đã chọn khỏi hình ảnh của bạn.

-Chỉ xóa các khu vực đã chọn: Thao tác này sẽ chỉ xóa các khu vực hiện đang được chọn, có nghĩa là bạn có thể giữ nguyên bất kỳ lớp nào có trong vùng chọn.

-Erase Selected Layers Only: Thao tác này sẽ chỉ xóa các lớp hiện đang được chọn, có nghĩa là bạn có thể xóa bất kỳ lớp nào không được chọn nhưng vẫn xuất hiện trong hình ảnh của bạn.

Có thể xóa hoặc xóa chỉ một phần của hình ảnh bằng công cụ Eraser trong Adobe Photoshop CS6 mà không ảnh hưởng đến các vùng khác của hình ảnh không?Nếu vậy, làm thế nào để bạn tiếp tục làm điều đó?

Công cụ Eraser trong Adobe Photoshop CS6 có thể được sử dụng để xóa hoặc xóa chỉ một phần của hình ảnh mà không ảnh hưởng đến các khu vực khác của hình ảnh.Để thực hiện việc này, trước tiên bạn cần chọn khu vực mà bạn muốn xóa hoặc xóa.Tiếp theo, sử dụng các phím con trỏ để di chuyển vùng chọn cho đến khi bạn định vị được vùng bạn muốn xóa.Cuối cùng, sử dụng công cụ Eraser để nhấp và kéo qua khu vực bạn muốn xóa.