Sitemap

Linux'ta bir dizinin yolunu nasıl bulursunuz?

Linux'ta bir dizinin yolunu bulmanın birkaç yolu vardır.Bunun bir yolu, ls -l komutunu kullanmaktır.Bu komut, gizli dosya ve klasörler de dahil olmak üzere geçerli dizindeki tüm dosya ve dizinleri listeler.Bir dizinin yolunu bulmanın başka bir yolu da cd komutunu kullanmak ve ardından önceki konumunuza dönmek için pwd (çalışma dizini yazdır) komutunu kullanmaktır.Son olarak, belirli bir dosya veya klasörün yolunu döndürmek için Linux'ta dirname (dosya adı uzantısı olmayan dizin adı) işlevini kullanabilirsiniz.Örneğin, geçerli dizininizdeki myfile.txt dosyasının yolunu bulmak istiyorsanız, dirname myfile.txt yazıp Enter tuşuna basarsınız. mount komutunu bağımsız değişken olmadan aşağıdaki gibi kullanın: mount | grep "^/"Bu, adlarında (/home gibi) özel karakterler kullanılarak belirtilen gizli olanlar da dahil olmak üzere tüm bağlı dosya sistemlerinizi görüntüler.

Linux'ta bir dizinin yolunu bulma komutu nedir?

Linux'ta bir dizinin yolunu bulma komutu şöyledir:

ls -lR

Bu, geçerli dizinin içeriğini ve şu anda içinde bulunduğunuz da dahil olmak üzere tüm alt dizinleri listeleyecektir.Yalnızca geçerli dizinin yolunu almak için şunu kullanın:

dizin adı /bin/ls -lR

Yalnızca belirli bir alt dizinin yolunu bulmak için şunu kullanın:

dizin adı /bin/ls -lrt .

Linux'ta bir dizinin yolunu nasıl bulabilirim?

Linux'ta bir dizinin yolunu bulmanın birkaç yolu vardır.Bunun bir yolu pwd komutunu kullanmaktır.pwd komutu geçerli çalışma dizinini yazdırır.Belirli bir dosyanın yolunu bulmak için dir komutunu kullanabilirsiniz.dir komutu, geçerli çalışma dizini içindeki tüm dosyaların ve alt dizinlerin bir listesini yazdırır. Bir dosyanın veya dizinin tam yolunu bulmak için, libc kitaplığından getfileinfo() işlevini kullanabilirsiniz.Bu işlev, dosya adı, boyutu, değiştirme zamanı ve erişim izinleri dahil olmak üzere belirli bir dosya veya dizin hakkında bilgi döndürür. Aşağıdaki örnek, iki dosyanın yolunu yazdırmak için pwd ve dir'in nasıl kullanılacağını gösterir:$ pwd /home/username$ dir /home/username/Yüklenenler/* $ ls -l toplam 12 -rw-r--r-- 1 kullanıcı adı kullanıcı 4096 3 Haz 16:12 İndirilen drwx------ 2 kullanıcı adı kullanıcı 4096 3 Haz 16:12 İndirildi

Bu örnekte, her iki dosya da giriş klasöründe bulunur (bu durumda, /home/kullanıcıadı) ve kullanıcı adı tarafından 3 Haziran 2016 saat 16:12'de oluşturulmuştur.-l seçeneği, her dosya hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler (bu durumda, toplam boyut ve içerik). Son olarak, ls -l her iki dosyayı da ilgili izinleriyle listeler (rw-r--r--, kullanıcı kullanıcı adının bu dosya için okuma ve yazma erişim hakları olduğu anlamına gelir). Sisteminizdeki tek bir dizin yerine tüm dizinleri görüntülemek istiyorsanız önceki örneklerde olduğu gibi belirli bir konum için, dir yerine dirs komutunu kullanabilirsiniz. dirs komutu, o anda bilgisayarınızda bulunan tüm dizinlerin bir listesini yazdırır.Örneğin:$ dirs /usr/local $ dirs ~/Desktop

Bu örnekte, her iki dizin de /usr/local veya ~/Desktop (hangi terminal penceresinde çalıştırdığınıza bağlı olarak) ve bu konumlarda bulunan diğer klasörler altında bulunur.Yalnızca belirli dosya türlerini (örneğin .txt) görmek istiyorsanız, "/usr/local" veya "~/"den sonra bir uzantı ekleyebilirsiniz, örneğin:dirs("usr/local/.txt")Bu, yalnızca /usr/local/ içinde ".txt" ile biten dosyaları görüntüleyin.

Linux'ta bir dizinin yolunu belirlemenin bir yolu var mı?

Evet, Linux'ta bir dizinin yolunu belirlemenin bir yolu var.Bunu yapmak için, komut satırı arabirimini (CLI) ve dosya sistemi gezinme aracını kullanmanız gerekecektir. CLI'ye erişmek için bir terminal penceresi açın ve şunu yazın: cd Ardından, geçerli çalışma dizininiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki komutları kullanın. : pwd Çıktı şöyle görünmelidir: /home/username/Desktop Mevcut dosya sisteminiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz: fsinfo Bu size bağlı dosya sistemleriniz ve içerikleri hakkında bilgi sağlayacaktır. .Örneğin, fsinfo / yazarsanız, size ana dizininizdeki diğer dizinlerde olmayan tüm dosya ve klasörleri gösterir. Ayrıca ls komutunu, geçerli çalışma klasörünüzdeki tüm dosya ve klasörleri listelemek için de kullanabilirsiniz. dizin.Örneğin, ls yazarsanız, aşağıdaki gibi bir liste yazdırır: Masaüstü Belgeleri Müzik Resimleri public_html

public_html için yol adı ./public_html'dir. Dosyalar veya dizinler içinde belirli metin dizilerini aramak için grep veya sed'i de kullanabilirsiniz.Örneğin, "config" ile başlayan tüm metin dizilerini bulmak istiyorsanız, terminal pencerenize grep config yazabilirsiniz.Benzer şekilde, ".txt" ile biten tüm metin dizilerini bulmak isterseniz sed -e 's/.*.txt$//' yazarsınız. Bu komutların Unix kabuklarının nasıl çalıştığı hakkında bazı temel bilgiler gerektirebileceğini unutmayın. Bu yöntemlerden hiçbiri bilgisayarınızın dosya sisteminde aradığınızı bulmanıza yardımcı olmazsa, kullanabileceğiniz başka bir seçenek olabilir.Google Arama'yı veya Bing veya Yahoo! gibi birçok çevrimiçi arama motorundan birini kullanmayı deneyebilirsiniz.Bu arama motorları, birden çok dilde milyonlarca web sayfasına doğrudan erişim sağlamanın yanı sıra, kullanıcıların tarayıcılarına basit sorgular girerek karmaşık dosya sistemlerinde kolayca gezinmesine olanak tanıyan güçlü Yol Bulucu araçları sunar.

Linux'ta belirli bir klasörün yolunu nasıl bulacağımı söyleyebilir misiniz?

Linux'ta bir dizinin yolunu bulmanın birkaç yolu vardır.Bunun bir yolu komut satırını kullanmaktır.Bunu yapmak için aşağıdaki komutu yazarsınız:

ls-l

Bu, geçerli dizininizdeki tüm dosya ve klasörlerin bir listesini görüntüler.Belirttiğiniz klasörün yolu bu listenin en altında yer alacaktır.Dizinleri değiştirmek için cd (dizini değiştir) komutunu da kullanabilir ve ardından bu yeni dizinde hangi dosya ve klasörlerin bulunduğunu görmek için ls'yi kullanabilirsiniz.Son olarak, geçerli konumunuz hakkında bilgi almak için pwd'yi (çalışma dizini yazdır) kullanabilirsiniz.

Linux'ta belirli bir dizin için dosya yolunu nerede bulabilirim?

Linux'ta belirli bir dizinin dosya yolu aşağıdaki komut kullanılarak bulunabilir:

bulmak . -isim "*.txt"

Bu, geçerli dizindeki ".txt" dosya adı uzantısına sahip tüm dosyaların ve alt dizinlerin bir listesini döndürür.Bu listedeki her öğe için dosya yolu, o dizindeki tek tek dosyalara ve alt dizinlere erişmek için kullanılabilir.Örneğin, "dir1" dizininde bulunan "dosyam.txt" dosyasının içeriğini görüntülemek isterseniz, aşağıdaki komutu kullanırsınız:

dir1 -name "dosyam"ı bulun.

Linux'ta dizinler içinde yol bulma hakkında nasıl daha fazla bilgi edinilebilir?

Linux'ta dizinler içinde yol bulma hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, komut satırını kullanmaktır.Aşağıdaki örnek, geçerli dizindeki tüm dosyaların ve alt dizinlerin bir listesini görüntülemek için ls komutunun nasıl kullanılacağını gösterir: $ ls

Bu komutun çıktısı, geçerli dizinde bulunan tüm dosyaların ve alt dizinlerin bir listesini görüntüler.Belirli bir dosya veya alt dizin hakkındaki bilgileri görüntülemek için dir komutunu kullanabilirsiniz.Örneğin, aşağıdaki komut dosyam.txt dosyasıyla ilgili bilgileri görüntüler: $ dir dosyam.txt

Bu çıktı, dosyam.txt dosyasının hem geçerli dizinde hem de kendi alt dizininde (kendi adıyla anılır) bulunduğunu gösterir. Belirli bir yoldaki tüm dosyalar ve alt dizinlerle ilgili bilgileri görüntülemek istiyorsanız, ls komutuyla -a seçeneğini kullanabilirsiniz: $ ls -a

Bu çıktı, sisteminizde "/usr/share/doc" tarafından belirtilen yol içindeki tüm dosyaları ve alt dizinleri listeler.Bir yol belirtirken joker karakterler (*) de kullanabilirsiniz; örneğin, yalnızca .pdf ile biten dosyaları görmek istiyorsanız şunu kullanabilirsiniz: $ ls -A /usr/share/doc/*.