Sitemap

ฉันจะรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

การนำทางอย่างรวดเร็ว

หากต้องการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android ของคุณเป็นค่าเริ่มต้น ให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอการกู้คืนระบบ Androidกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเลือกโหมดการกู้คืนใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลื่อนไปที่ "ล้างข้อมูล/รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน" แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเลือกการกดปุ่มย้อนกลับจะออกจากโหมดการกู้คืนเลือก "ใช่" เมื่อได้รับแจ้งให้ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้ว รีบูตแท็บเล็ตของคุณโดยเลือก "รีบูตระบบทันที

ขั้นตอนในการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานคืออะไร

1.เปิดเมนูการตั้งค่าของแท็บเล็ต2เลือก “ระบบ”3.เลือก “รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน”4.ยืนยันการเลือกของคุณ5.ป้อนรหัสผ่านแท็บเล็ตของคุณเพื่อยืนยัน6การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะเริ่มขึ้น7.เมื่อเสร็จแล้ว เลือก “เสร็จสิ้น”8แท็บเล็ตของคุณจะรีสตาร์ท9

ฉันจะลบทุกอย่างบนแท็บเล็ต Android ของฉันได้อย่างไร

ฉันจะรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

หากคุณประสบปัญหากับแท็บเล็ต Android หรือต้องการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน:

 1. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ เปิดแอปการตั้งค่า เลือกทั่วไป ภายใต้ "รีเซ็ตและกู้คืน" เลือก รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการรีเซ็ตให้สมบูรณ์ หลังจากการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกชื่อใหม่สำหรับแท็บเล็ตของคุณ พิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดตกลง แตะเสร็จสิ้น เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะต้องรีบูตแท็บเล็ต ขณะนี้คุณพร้อมที่จะใช้แท็บเล็ตใหม่แล้ว!
 2. เปิดแอปการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณแล้วเลือกทั่วไปจากรายการตัวเลือก
 3. เลื่อนลงมาจนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก รีเซ็ตและกู้คืน แล้วแตะ
 4. ภายใต้ “รีเซ็ตและกู้คืน” เลือก รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 6. หลังจากรีเซ็ตเสร็จแล้ว ให้แตะที่ช่อง "ชื่อ" ที่มุมบนขวาของหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ชื่ออุปกรณ์ใหม่)

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะลบไวรัสออกจากแท็บเล็ต Android ของฉันหรือไม่

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะลบไวรัสที่อาจอยู่บนแท็บเล็ตของคุณเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นใหม่และล้างโปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ต้องการออกก่อนที่คุณจะทำการรีเซ็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณไว้แล้ว

ฉันควรสำรองข้อมูลของฉันก่อนที่จะทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android หรือไม่

การรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบข้อมูล การตั้งค่า แอปและไฟล์ทั้งหมดของผู้ใช้การสำรองข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน เนื่องจากข้อมูลจะสูญหาย

วิธีทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android:1) ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีจนกว่าอุปกรณ์จะปิด2) กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ขณะเปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่ โหมด bootloader3) ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลื่อนไปที่ "การกู้คืน" และกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือก 4) กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อไฮไลต์ "ล้างข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน" แล้วกดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อเลือก 5) กดปุ่ม Volume ปุ่มลงอีกครั้งเพื่อเน้น "ใช่ - ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด" แล้วกดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อเลือก 6) กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการล้างข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานและตัวเลือกระบบรีบูตทันทีจะปรากฏขึ้น 7) กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งเพื่อเริ่มระบบใหม่ทันที 8) แท็บเล็ตของคุณควรจะอยู่ในโหมดปกติพร้อมกับแอป การตั้งค่า ฯลฯ ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะคืนค่าหากคุณสำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใดๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับ Assistanc e ที่ 1-866-237-4444 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www .htc .com/support/

backup android tabletbefore factory resettingThe best wayto backupanandroidtabletbeforeperformingafactoryresetisbyusing adatabasesoftware such as Google DriveorDropboxwhichcanstoreanyandallofyouruserdataincludingphotos,videosanddocumentsinoneplacemakingiteasytocopyoverthisfactoryresettedtabletintoanotherdeviceifyouneedtobackupmorethanonemoretimeperiodorifyouwanttomaintainaccesstoyouruserdataacrosstheirlifetime.(Forbestresultswithbackupsurveytheoperatingsystemrequirementsofthedatabasebeforeinstallingit.)TherearealsomanythirdpartysoftwareoptionsavailablesuchasiBackupandPC Backup&Restore whichmaybefurtherappropriateforthedataprotectionneedsofindividualusers.(Itisadvisedtoputbackupthesafelystoredfilesoncepermonthjust incaseanythingwentwrongduringthelastfactoryresetattemptsoyouwouldnothavetocopythemoveragainfromanotherlocation.

จะใช้เวลานานแค่ไหนในการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android ของฉันเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

กระบวนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานสำหรับแท็บเล็ต Android ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของแท็บเล็ตของคุณ บางคนอาจต้องใช้สาย USB หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟเพื่อทำการรีเซ็ตให้เสร็จสมบูรณ์อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ!ฉันจะรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไรมีหลายวิธีในการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:1) ใช้ตัวเลือกเมนูในตัวบนอุปกรณ์ของคุณ2) เชื่อมต่อแท็บเล็ต Android กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB3) ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใหม่4) จาก หน้าจอหลัก แตะ Settings5) แตะ Backup and Reset6) แตะ Factory Data Reset7) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ8) เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันว่าคุณต้องการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดของคุณ9) กู้คืนไฟล์และการตั้งค่าที่สำคัญ 10) เพลิดเพลินกับอุปกรณ์ที่กู้คืนใหม่ของคุณ!หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android จากโรงงาน โปรดอย่าลังเลที่จะถามในส่วนความคิดเห็นด้านล่างหรือติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่รีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานก่อนขาย

หากคุณไม่รีเซ็ตแท็บเล็ต Android ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานก่อนขาย เจ้าของใหม่อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งรายชื่อติดต่อและรูปถ่ายนอกจากนี้ แอปพลิเคชันหรือข้อมูลที่ติดตั้งไว้จะถูกลบ

มีอะไรอีกบ้างที่ฉันควรทำหลังจากทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android ของฉัน

หลังจากทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android ของคุณแล้ว มีบางสิ่งที่คุณควรทำเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณแล้วก่อนที่จะดำเนินการอย่างอื่นจากนั้นล้างแคชและข้อมูลจากพาร์ติชันระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างและปรับปรุงประสิทธิภาพสุดท้าย ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดและแพตช์ความปลอดภัยจาก Google หรือผู้ผลิตของคุณ

ฉันสามารถข้ามขั้นตอนใด ๆ เมื่อทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานบนแท็บเล็ต myandroid ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถข้ามขั้นตอนใดๆ ก็ได้เมื่อทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android ของคุณอย่างไรก็ตาม หากคุณทำเช่นนั้น อย่าลืมสำรองข้อมูลของคุณก่อน

อะไรคือผลที่ตามมาของการรีเซ็ตแท็บเล็ต Android 11 จากโรงงานไม่สมบูรณ์

การรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจะลบข้อมูล การตั้งค่า แอป และไฟล์ทั้งหมดของคุณนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากหากคุณเคยมีปัญหากับอุปกรณ์ของคุณหรือต้องการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอาจมีผลที่ตามมาจากการไม่รีเซ็ตแท็บเล็ต Android ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:

มีหลายวิธีในการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android:

หากคุณประสบปัญหาในการทำให้แท็บเล็ต Android ของคุณเข้าสู่โหมดการกู้คืนหรือไม่สามารถบู๊ตได้เลยหลังจากลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้แล้ว ให้ลองใช้คู่มือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการของ Google

 1. หากคุณไม่รีเซ็ตแท็บเล็ตเป็นค่าเริ่มต้น อาจมีผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (เช่น รายชื่อติดต่อ รูปภาพ ฯลฯ) แท็บเล็ตของคุณอาจทำงานไม่ถูกต้องหากยังไม่ได้รีเซ็ตอย่างสมบูรณ์ คุณอาจสูญเสียการปรับแต่งใดๆ ทำกับอุปกรณ์ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปและข้อมูลทั้งหมดของคุณใหม่ สำรองข้อมูลสำคัญก่อนที่จะทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแบตเตอรี่เต็มก่อนที่จะทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน อย่าลืมสำรองไฟล์สำคัญ ๆ ก่อน การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสมอหรือไม่
 2. จากหน้าจอเมนูหลัก ให้แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ในบางอุปกรณ์ คุณยังสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีจนกว่าแท็บเล็ตจะปิดแล้วปล่อย

แท็บเล็ต Android ของฉันยังคงทำงานว่องไวหลังจากการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน อะไรอาจเป็นปัญหาได้12.

 1. หากแท็บเล็ต Android ของคุณมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี แสดงว่าอาจไม่ได้ติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดและอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตี
 2. การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจะลบข้อมูล การตั้งค่า แอป และรหัสผ่านทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ
 3. ก่อนที่คุณจะทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญใดๆ บนแท็บเล็ต Android ของคุณโดยใช้วิธีการสำรองข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น Google Drive หรือ iCloud
 4. ในการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น: เปิดแอปการตั้งค่าบนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะทั่วไป; แตะรีเซ็ตอุปกรณ์ ป้อนรหัสผ่านของคุณหากได้รับแจ้ง เลือก ลบทุกอย่าง ถ้าคุณต้องการล้างอุปกรณ์ให้สะอาดหมดจด แตะรีเซ็ตอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อยืนยันกระบวนการรีเซ็ต
 5. หลังจากทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน โปรดรอสักครู่เพื่อให้อุปกรณ์รีสตาร์ทก่อนที่จะใช้งานได้ตามปกติ

. หลังจากทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android ของคุณแล้ว ผู้ใช้บางคนรายงานว่า13..?

หากคุณกำลังมีปัญหากับแท็บเล็ต Android การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานอาจช่วยได้คู่มือนี้จะแสดงวิธีการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานบนแท็บเล็ต Android

ก่อนทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน อย่าลืมสำรองข้อมูลและการตั้งค่าของคุณคุณสามารถใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive หรือ iCloud เพื่อสำรองข้อมูลของคุณหากคุณได้ติดตั้งแอพจากนอก Google Play Store อย่าลืมสำรองข้อมูลไว้ด้วย

ในการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน:

วิธีรีเซ็ตแท็บเล็ต Android เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเป็นวิธีการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นบนอุปกรณ์ Android ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาหรือกู้คืนกลับเป็นสภาพดั้งเดิมเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการตั้งค่าที่ถูกต้องและแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง .. ?

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นบนอุปกรณ์ Android เพื่อแก้ไขปัญหาหรือกู้คืนกลับเป็นสภาพเดิม เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการตั้งค่าและแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง

หากคุณกำลังมีปัญหากับอุปกรณ์ Android ของคุณ การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นอาจช่วยได้คู่มือนี้จะแสดงวิธีการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นบนอุปกรณ์ Android

 1. เปิดแอปการตั้งค่าบนแท็บเล็ตของคุณ
 2. แตะทั่วไป
 3. ในส่วนรีเซ็ตแท็บเล็ตนี้ ให้แตะรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดกระบวนการรีเซ็ตหลังจากรีเซ็ตเสร็จแล้ว คุณจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง..?