Sitemap

Hur gör man fabriksåterställning på Windows 10?

Om du behöver fabriksåterställa din Windows 10-dator finns det några olika sätt att gå tillväga.

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du gör en fabriksåterställning med hjälp av appen Inställningar på din enhet, såväl som genom kommandotolken.

Första saker först: öppna appen Inställningar på din enhet och klicka på "Uppdatera och säkerhet".

Nu under "Allmänt", klicka på "Återställ den här datorn".

På nästa skärm väljer du "Ta bort allt och installera om Windows".

Slutligen, bekräfta genom att klicka på knappen Återställ.

När återställningen är klar kommer du att uppmanas att ange ditt administratörslösenord igen.När du har loggat in kommer du att se en uppdaterad startmeny med alla dina installerade appar och program återställda.

Hur gör man en fabriksåterställning i Windows 10?

Den här guiden visar hur du fabriksåterställer din Windows 10-dator.En fabriksåterställning kommer att radera alla dina data, inställningar och appar.Innan du utför en fabriksåterställning, se till att du har en uppdaterad säkerhetskopia av dina data.1) Öppna Start-menyn och klicka på "Inställningar."2) Klicka på "System."3) Under "Avancerade systeminställningar" ," klicka på "Återställ den här datorn."4) Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.5) När återställningen är klar, starta om datorn.6) När du startar datorn för första gången efter att ha utfört en fabriksåterställning kommer den automatiskt att logga in med ditt Microsoft-konto.7) Om du inte har ett Microsoft-konto kan du skapa ett under installationen genom att klicka på "Logga in med Microsoft-konto."8) När du har loggat in öppnar du Inställningar igen och under System väljer du Konton och enheter.9) Klicka på Lägg till ett konto eller en enhet och följ anvisningarna för att skapa ett konto eller lägga till en enhet.10) När du har lagt till ett konto eller en enhet, upprepa steg 5-8 för att ställa in den som din primär användarprofil.11) Öppna slutligen Filutforskaren (Windows 8/10: Sök efter "Filutforskaren" på startskärmen; Windows 7: Högerklicka på M y Dator och välj 'Filutforskaren').12] Dubbelklicka på Lokal disk (C:).13] På menyraden högst upp i Filutforskaren, klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken Avancerat14] I avsnittet Allmänt under Platstyp: Välj var filerna ska lagras15] Välj Skrivbord från platslistan och tryck sedan på OK16] Stäng Filutforskaren17] Starta om din dator18} Du är nu redo att använda ditt nya Windows 10-operativsystem!Om du upplever problem efter att ha utfört en fabriksåterställning vänligen konsultera vår felsökningsguide.

https://www.windowscentral.com/how-to-do-a-factory...ion10

Hur man gör en fabriksåterställning på din Windows 10-enhet - windowscentral

Fabriksåterställningar är nödvändiga då och då när något går fel med våra datorer, men vad många människor inte vet är att de också kan användas som ett sätt att helt installera om Windows 10 på sin enhet om det behövs...Hur man gör en fabriksåterställning på din Windows 10-enhet - windowscentralFactory-återställningar är nödvändiga då och då när något går fel med våra datorer men vad många inte vet är att de också kan användas som ett sätt att helt ominstallera Windows 10 på sin enhet om det behövs....

.

Vad är processen för att göra en fabriksåterställning på Windows 10?

Öppna först Start-menyn och klicka på "Inställningar".Klicka sedan på "System och säkerhet".Slutligen, under rubriken "System", klicka på "Fabriksåterställning". På nästa skärm kommer du att bli ombedd att bekräfta ditt beslut att utföra en fabriksåterställning.Klicka på "Ja" för att påbörja processen. Windows 10 börjar nu ta bort alla dina personliga data och inställningar.När det är klart kommer du att uppmanas att starta om din dator.

Varför kanske någon vill göra en fabriksåterställning på sin Windows 10-dator?

Det finns några anledningar till varför någon kanske vill göra en fabriksåterställning på sin Windows 10-dator.Kanske har användaren haft problem med sin dator och de vill börja om från början.Eller så kanske användaren bara vill rensa upp sin dator och se till att allt fungerar som det ska. Oavsett orsaken är det att göra en fabriksåterställning på din Windows 10-dator ett enkelt sätt att åtgärda eventuella problem och få datorn att fungera igen. Så här gör du en fabriksåterställning på din Windows 10-dator:1) Öppna Start-menyn och klicka på "Inställningar"2) Klicka på "System"3) Under "Avancerade systeminställningar", klicka på "Återställ den här datorn"4) Följ instruktionerna på skärmen5) När du är klar klickar du på "Starta om nu"6) Efter att din dator har startat om, logga in med ditt Microsoft-konto7) Om du har uppgraderat från en äldre version av Windows 10 kan du behöva installera om några av dina applikationer8) En gång allt är igång igen, grattis!Du har framgångsrikt gjort en fabriksåterställning på din Windows 10-dator. Om du någonsin har problem med din Windows 10-dator eller om den bara inte verkar fungera som den ska, kan en fabriksåterställning hjälpa till att få saker i ordning igen.Det är ingen skada att prova det; förhoppningsvis löser det vilket problem du än har.

Vilka är konsekvenserna av att göra en fabriksåterställning på Windows 10?

En fabriksåterställning på Windows 10 kommer att radera alla dina data, appar, inställningar och filer.Det är ett drastiskt steg som bara bör tas om du är helt säker på att du behöver börja från början. Det finns några potentiella konsekvenser av att göra en fabriksåterställning:1.Du kan förlora viktiga filer eller information2.Din dator kanske inte fungerar korrekt efter återställningen3.Du kan sluta med säkerhetsrisker4.Du kanske måste installera om all programvara5.Det finns en risk att förlora personuppgifter6.Processen kan vara tidskrävande7.Vissa inställningar kanske inte återställs korrekt8.Det är möjligt att vissa program inte fungerar alls efter återställningen9.Din integritet kan äventyras10.En fabriksåterställning kan orsaka problem med din enhet Om du överväger att göra en fabriksåterställning på Windows 10 är det viktigt att noga väga för- och nackdelar innan du fattar några beslut.

Är det möjligt att selektivt välja vad som raderas under en fabriksåterställning på Windows 10?

Om du funderar på att utföra en fabriksåterställning på din Windows 10-enhet är det viktigt att veta att operativsystemet kommer att radera alla dina data – inklusive personliga filer, appar, inställningar och till och med installerade program.Det betyder att du måste se till att allt du vill behålla är säkerhetskopierat innan du startar återställningsprocessen.

Här är några tips för att selektivt ta bort objekt under en fabriksåterställning på Windows 10:

I fönstret Uppdatering och säkerhet, klicka på "Windows Update" i den vänstra kolumnen och välj sedan "Avancerade alternativ" under "Windows-uppdateringar".I fönstret Avancerade alternativ bläddrar du nedåt tills du ser "Återställ den här datorn."Under den rubriken klickar du på "Återställ den här datorn."

  1. Öppna Start-menyn och sök efter "Inställningar".Klicka på ikonen för appen Inställningar (det ser ut som tre rader staplade ovanpå varandra) och välj sedan "Uppdatera och säkerhet".
  2. På nästa skärm klickar du på "Ta bort personliga filer och mappar."Detta gör att du kan välja vilka filer och mappar som ska raderas under en fabriksåterställning.Du kan också välja att behålla specifika filer eller mappar om du vill att de ska sparas efter att återställningsprocessen är klar.
  3. Klicka sedan på "Ta bort lokalt innehåll" om du vill ta bort alla nedladdade eller installerade program från din dator efter att den har startat om.Observera att det här alternativet endast är tillgängligt om din dator har en internetanslutning tillgänglig vid tidpunkten för återställning; annars kommer allt lokalt lagrat innehåll att tas bort också.
  4. Avgör slutligen om du vill ha Microsoft Office 2016 eller tidigare versioner av Microsoft Office installerade när din dator startar om efter att ha återställts med fabriksinställningar aktiverade (Office 365-prenumeranter bör hoppa framåt). Om Office 2016 eller senare inte önskas, avmarkera båda rutorna bredvid dessa programs namn och tryck på OK . Annars kommer de att installeras om tillsammans med all annan programvara som tidigare installerats på din enhet med dessa installationspaket (.MSI-filer). När allt har valts eller avmarkerats enligt önskemål (eller hoppats över helt), trycker du på Återställ .

Hur lång tid tar en typisk fabriksåterställning av Windows 10?

En fabriksåterställning av Windows 10 kan ta några minuter att slutföra.Beroende på storleken och komplexiteten på din enhet kan den också kräva att du laddar ner några uppdateringar först.

Vad är några tips för att se till att all data rensas under installationen på Windows 10?

  1. Om du återställer din dator till fabriksinställningarna, säkerhetskopiera viktig data först.
  2. Se till att du har en uppdaterad kopia av Windows 10 installerad innan du startar återställningsprocessen.
  3. För att starta återställningsprocessen, öppna Inställningar på din dator och klicka på Uppdatera och säkerhet.Under Återställ den här datorn, välj Kom igång och följ instruktionerna för att slutföra återställningsprocessen.
  4. När du har slutfört återställningsprocessen, se till att alla personliga filer säkerhetskopieras och lagras på en säker plats eftersom de kanske inte återställs efter en fabriksåterställning på Windows

Finns det några alternativa metoder för att helt torka data från en Windows10-enhet förutom att utföra en fullständig fabriksåterställning?

Det finns några alternativa metoder för att helt torka data från en Windows 10-enhet förutom att utföra en fullständig fabriksåterställning.En metod är att använda funktionen Uppdatera och återställ i appen Inställningar.Detta kommer att rensa alla användardata, appar, inställningar och filer, men det tar inte bort några installerade uppdateringar eller tillägg.Ett annat alternativ är att använda kommandotolksverktyget för att torka data med kommandot diskpart.Detta kan användas för att radera alla användardata, partitioner och filer på en Windows 10-enhet.Slutligen kan du använda verktyget System Image Recovery för att återställa enheten till dess ursprungliga fabrikstillstånd.