Sitemap

Hur skriver man ett upp och nedvänt frågetecken på en Windows-dator?

För att skriva ett upp och nedvänt frågetecken på en Windows-dator, öppna först Start-menyn och välj "Tillgänglighetsalternativ".Klicka sedan på fliken "Tangentbord" och välj knappen "Versala tangenter".Slutligen, under rubriken "Teckenkarta", välj alternativet "Inverterat frågetecken". För att stänga fönstret Tangentbordsalternativ, tryck på Esc.

Vad är genvägen för att skapa ett upp och nedvänt frågetecken på Windows?

Det finns ingen genväg för att skapa ett upp och nedvänt frågetecken på Windows, men du kan enkelt göra det med hjälp av tangentbordet.För att skapa ett upp och nedvänt frågetecken på Windows, öppna först Start-menyn och klicka på Alla program.Klicka sedan på Tillbehör och välj Systemverktyg.Dubbelklicka sedan på tangentbordsikonen och välj Alternativ.Under fliken Allmänt, under kategorin Genvägar, klicka på Ny och skriv Ctrl+U (eller Cmd+U) i textrutan.Klicka på OK för att spara dina ändringar.Nu när du vill skapa ett upp-och-vänt frågetecken på Windows, tryck bara på Ctrl+U (eller Cmd+U).

Var kan jag hitta ett upp och nedvänt frågetecken på mitt Windows-tangentbord?

Följ dessa steg för att hitta det upp och nedvända frågetecknet på ditt Windows-tangentbord:

 1. Öppna Charms-fältet genom att klicka på Start-knappen och skriva "Charms".
 2. Klicka på ikonen Inställningar i charmfältet.
 3. Under Tangentbord klickar du på Layout & Inmatning.
 4. I alternativen för tangentbordslayout kommer du att se ett alternativ för att visa symboler överst på ditt tangentbord (se skärmdump nedan). Om du istället vill visa symboler längst ned på tangentbordet väljer du "Nedre raden".
 5. Under Symboler, välj "Upside Down Question Mark" (se skärmdump nedan).
 6. För att använda den här symbolen, tryck och håll nere Ctrl + Alt + U och släpp sedan båda när du ser en grön markör visas bredvid Upp-och-ner-frågetecken (se skärmbild nedan).
 7. Skriv vad du vill skriva och släpp sedan alla tre tangenterna när du är klar (se skärmdump nedan).

Hur ändrar jag mina tangentbordsinställningar för att skriva ett upp och nedvänt frågetecken på Windows?

Det finns några sätt att ändra dina tangentbordsinställningar på Windows så att du kan skriva ett upp och nedvänt frågetecken.Det enklaste sättet är att öppna appen Tangentbord och musinställningar, klicka på fliken Layout och välj "Upside Down".Du kan också använda genvägstangentkombinationen Windows + Alt + U (eller Ctrl + Alt + U på Mac). Om du använder en bärbar dator eller surfplatta kan du kanske också växla den här inställningen i systeminställningarna.Slutligen, om allt annat misslyckas, kan du försöka söka online efter instruktioner om hur du gör denna specifika uppgift med just din dator eller tangentbord.

Kan jag använda teckenkartan för att infoga ett upp och nedvänt frågetecken i mitt dokument på Windows?

Det finns inget universellt svar på denna fråga, eftersom det beror på versionen av Windows och de typsnitt som är installerade.Vissa metoder som kan fungera inkluderar dock att använda en teckenkarta eller att installera ett teckensnitt som är speciellt utformat för uppochnervända tecken.Dessutom kan du försöka söka online efter instruktioner som är specifika för din version av Windows.

Hur installerar jag ett teckensnitt som innehåller ett upp och nedvänt frågetecken på Windows?

För att installera ett upp och nedvänt frågetecken på Windows, följ dessa steg:

 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka på Teckensnitt.
 2. Klicka på ikonen Lägg till eller ta bort program (eller välj Arkiv > Lägg till/ta bort program).
 3. Välj de teckensnitt du vill installera och klicka på OK.
 4. Dubbelklicka på teckensnittsfilen för att öppna den i din standardtextredigerare.
 5. Hitta en plats där du vill lägga till en upp och nedvänd frågetecken, till exempel i ett dokuments titel eller i brödtexten i ett dokument.
 6. Kopiera och klistra in följande kod i din textredigerare: #000000 Spara ditt dokument och stäng det om det redan är öppet.För att använda ditt nya teckensnitt öppnar du ett dokument som använder det och trycker på Ctrl+F9 (Windows) eller Kommando+F9 (Mac) för att få fram dialogrutan Teckensnittsformatering, som nu ska innehålla en upp och nedvänd frågetecken bredvid "Teckensnitt" Namn."Om inte, klicka på Redigera > Inställningar > Teckensnitt i Adobe Acrobat Reader eller Illustrator, välj ditt nyinstallerade teckensnitt från listan till vänster i dialogrutan och starta sedan om Adobe Acrobat Reader eller Illustrator för att ändringarna ska träda i kraft.

När jag har installerat rätt typsnitt, hur infogar jag ett upp och nedvänt frågetecken i mitt dokument med Word eller ett annat ordbehandlingsprogram på Windows?

Det finns några sätt att infoga ett upp och nedvänt frågetecken i ditt dokument.Du kan använda kortkommandot Ctrl+Alt+Q (Windows) eller Kommando+Alternativ+Q (Mac), öppna menyn Infoga och välj Symbol.Välj sedan Uppochnervänt frågetecken från listan med alternativ.Alternativt kan du använda ett ordbehandlingsprogram som Word eller Microsoft Office för att infoga ett upp och nedvänt frågetecken med kortkommandot Alt+Ctrl+J (Windows) eller Alternativ+Kommando+J (Mac).

Finns det något sätt att skapa ett upp och nedvänt frågetecken utan att installera några speciella typsnitt eller program på min dator som kör Windows?

Det finns inget specifikt sätt att skapa ett upp och nedvänt frågetecken på Windows, men du kan prova att använda en textredigerare som Notepad eller Wordpad.Skriv helt enkelt bokstaven "u" följt av ett mellanslag, skriv sedan bokstaven "o" och mellanslag igen.Skriv slutligen bokstaven "r" och blanksteg igen.Detta skapar en upp och nedvänd frågeteckensymbol i ditt textdokument.

Varför ser jag konstiga symboler istället för ett frågetecken upp och ner när jag försöker skriva det i Microsoft Word eller annan plats på Windows 10 8 7 Vista XP etcetera?

Det finns några potentiella orsaker till att ett upp och nedvänt frågetecken visas istället för den korrekta symbolen i Microsoft Word eller andra platser på Windows 10 8 7 Vista XP etcetera.En möjlighet är att du använder en äldre version av programvaran som inte stöder den upp och nedvända frågetecknet.Du kan kontrollera om du har den senaste versionen genom att gå till Arkiv > Om Microsoft Word och titta på versionsnumret.Om det är mindre än 2013 kan du behöva uppgradera din programvara.

En annan möjlighet är att din tangentbordslayout inte är korrekt inställd.Du kan ändra din tangentbordslayout genom att gå till Inställningar > System > Tangentbord och peka på fliken Språk.Under Inmatningsmetod, välj Upside Down Question Mark (UQM) från listan över tillgängliga symboler.

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det bero på att det finns något som blockerar åtkomsten till symbolen Upside Down Question Mark (UQM) i Microsoft Word eller andra platser på Windows 10 8 7 Vista XP etcetera.Om du till exempel har installerat ett program som använder den här symbolen, kan det hindra det från att laddas ordentligt.I det här fallet kan du behöva avinstallera programmet innan du försöker igen.