Sitemap

Hur återställer du raderade meddelanden på iPhone?

Om du har raderat ett meddelande på din iPhone finns det flera sätt att återställa det.

-För det första, om meddelandet skickades eller togs emot via iMessage, kommer det att lagras i din Messages-app.

-Om meddelandet skickades eller togs emot via en annan app än Messages, kan det komma att lagras på den appens server.

- Slutligen, om meddelandet raderades från din iPhone själv, så går det inte att hämta det med någon av dessa metoder.

Är det möjligt att få tillbaka raderade meddelanden på iPhone?

Ja, det är möjligt att få tillbaka raderade meddelanden på iPhone.Den här processen kanske inte är lätt eller okomplicerad för alla.Här är några tips som kan hjälpa:1.Testa att använda en meddelandeapp från tredje part.Vissa meddelandeappar från tredje part (som Message++) tillåter användare att återställa raderade meddelanden från sina tidigare konversationer även om de har tagits bort från iPhones meddelandeapp.2.Använd iCloud backup och återställning.Om du har säkerhetskopierat din iPhones data till iCloud kan du använda återställningsfunktionen i iOS 11 eller senare för att hämta borttagna meddelanden från dina tidigare konversationer.3.Kontakta Apples support.Om ingen av ovanstående metoder fungerar för dig kan du kontakta Apples support och be dem hjälpa dig att återställa förlorade meddelanden på din iPhone.4.Kom ihåg: Det är alltid viktigt att ha en säkerhetskopia av dina data ifall något händer och du behöver återställa din telefon eller data till dess tidigare tillstånd."

Hur man får tillbaka raderade meddelanden på Iphone

Om du någonsin har haft problem med att hämta raderade meddelanden från din iPhone, finns det en god chans att Apple Support kunde hjälpa dig att lösa problemet åt dig - men det kanske inte är en lätt uppgift!I den här artikeln kommer vi att beskriva fyra olika sätt som kan göra det möjligt för dig att hämta dessa irriterande förlorade textmeddelanden; två via Apples egen mjukvara och två via tredjepartsapplikationer som erbjuder fler funktioner än vad som erbjuds som standard inom själva iOS.

Ett sätt som många människor försöker innan de tar kontakt med kundtjänst är att återställa enhetens säkerhetskopior till en annan enhet som en extern hårddisk eller USB-minne för att försöka återställa tidigare skickade/borttagna textmeddelanden mellan enheter med hjälp av iCloud-säkerhetskopieringsfunktionen som är tillgänglig sedan iOS 8 och framåt.. Den här metoden verkar dock inte 100% tillförlitlig eftersom vissa användare har rapporterat misslyckade försök medan andra inte har haft några som helst problem med att återställa säkerhetskopierat innehåll på andra enheter.

Ett annat sätt som man också ofta tillgriper när man utan framgång försöker hämta gamla textmeddelandekonversationer mellan två enheter som synkroniseras via iCloud-kontot är att försöka skicka en förfrågan direkt via iMessage-appen på en av de inblandade enheterna, varpå användaren sedan skulle få ett meddelande om närvaron av nämnda konversation i mottagarnas chattlista på båda enheterna varefter användaren kunde börja välja individuella meddelande(n) som de vill återställa antingen individuellt eller alla på en gång beroende på hur lång tid som har gått sedan raderingen endast skedde på ena sidan. Även om nämnda metod verkar lättare än att felsöka felkod som dyker upp varje gång någon försöker återställa allt som är fjärrrelaterat med iTunes- och iCloud-säkerhetskopior som "Det här objektet kan inte återställas eftersom det ändrar storlek för ofta" felmeddelande även om senaste versionen av iTunes installerad utan förändring på båda inblandade datorer.

Apple erbjuder också ett inbyggt återställningsverktyg som är tillgängligt i Inställningar -> Allmänt -> Återställ -> Radera allt innehåll och inställningar som finns i själva programmet Inställningar där användaren kan radera hela innehållet på sin iPhone inklusive alla personliga filer som lagras där utan att behöva först säkerhetskopierade detsamma till molnlagring som iCloud... Även om nämnda alternativ inte verkar idealiskt heller, särskilt när man överväger möjligheten att förlora kontakter, foton, videor etc som sparats på telefonen under tidigare användning samt oförmåga att radera något permanent lagrat i telefonens internminne till skillnad från att radera allt externt lagrat som bilder tagna med kameratelefon etc...

Sammanfattningsvis även om det finns flera tillgängliga sätt att försöka hämta gamla textmeddelandekonversationer mellan 2 iPhones anslutna via iCloud-kontot från förra gången de användes tillsammans verkar tyvärr inget perfekt eller garanterat framgångsrikt resultat oavsett hur många gånger försökt utföra varje steg som beskrivs ovan så om någon glömde radera viss viktig kommunikation istället för att blint förlita sig på möjligheten att någon annan kan hjälpa honom genom att göra just det att han borde överväga att köpa en dedikerad 3:e parts applikation utformad specifikt för att återställa förlorade textmeddelanden utanför den ursprungliga miljön som tillhandahålls av standardoperativsystemprogramvaran installerad på nämnda mobil enhet ..

Om du raderar ett meddelande på din iPhone, kan du fortfarande hämta det?

Ja, du kan hämta raderade meddelanden på din iPhone om du har appen Meddelanden öppen och meddelandet fortfarande finns i din inkorg.För att hämta ett raderat meddelande: 1) Öppna Meddelanden-appen på din iPhone. 2) Klicka på ett oläst meddelande för att öppna det. 3) Om meddelandet är markerat som borttaget, tryck på X bredvid det för att radera det. 4) Om meddelandet inte är markerat som borttaget, tryck på det för att öppna det. 5) Du kommer att se en lista med alternativ längst ned på skärmen. 6) Klicka på Hämta borttaget meddelande. 7) Meddelanden-appen kommer att be dig bekräfta att du vill hämta just detta meddelande. 8) När du har bekräftat att du vill hämta meddelandet kommer iOS att börja hämta det från enhetens lagring och visa det i ett nytt fönster i appen. 9) Om det finns några fel när meddelandet hämtas kommer iOS att berätta om dem och ge dig en ny chans att försöka återställa det innan det permanent raderas från din enhet. 10) När du väl har hämtat det, trycker du på Hämta borttaget meddelande igen för att radera temameddelandet permanent från din enhet och avsluta dess hämtning.

Hur kan jag se mina raderade meddelanden på iPhone?

Om du har raderat ett meddelande på din iPhone finns det några sätt att återställa det.Du kan antingen söka efter meddelandet i din Messages-app eller kontakta personen som skickade meddelandet och be dem skicka det till dig igen.Om du vill ta bort ett meddelande permanent från din iPhone, gå till Inställningar > Meddelanden och tryck på meddelandet.Välj sedan Ta bort från menyalternativen. Hur får jag tillbaka meddelanden som jag raderat av misstag?Om du av misstag raderar ett meddelande finns det flera sätt att få tillbaka det.Du kan antingen söka efter meddelandet i din Messages-app eller kontakta personen som skickade meddelandet och be dem skicka det till dig igen.Om du vill ta bort ett meddelande permanent från din iPhone, gå till Inställningar > Meddelanden och tryck på temameddelandet.Välj sedan Ta bort från menyalternativen. Kan jag se mina raderade meddelanden även om jag inte har ett iCloud-konto?Ja, om du har ett aktivt mobildataabonnemang med AT&T eller Verizon, kan du se alla dina raderade meddelanden även om du inte har ett iCloud-konto genom att stänga av Message Store Arkivering på din enhet: Inställningar > Allmänt > Message Store Arkivering > Av (eller På för Verizon-användare). Hur stänger jag av Message Store Archiving?På vissa enheter (som iPhones) är Message Store-arkivering avstängd som standard och måste vara aktiverad innan raderade meddelanden blir tillgängliga genom att söka eller kontakta personer.:Inställningar > Allmänt >Message Store-arkivering> PåVad händer om jag glömmer mitt lösenord för min iCloud-konto?Om du glömmer ditt lösenord för ditt iCloud-konto kommer all din information – inklusive alla raderade meddelanden – att vara otillgängliga tills du återställer ditt lösenord med Apples onlineformulär . Efter att du har återställt ditt lösenord kommer alla nya meddelanden som skickades efter att du förlorade åtkomsten fortfarande att lagras i ditt moln, men de kommer inte att visas i några andra appar på din enhet.: https://support.apple.com/en-us/HT202039För mer hjälp att återställa glömt lösenord: https://www

Raderade meddelanden är synliga på olika platser beroende på hur de togs bort från iOS:

- Att söka efter ett specifikt meddelande i meddelanden ger resultat inklusive både skickade och mottagna meddelanden

-Att kontakta någon direkt om en viss konversation ger bara mottagna konversationer

- Att trycka på "Radera" på ett specifikt meddelande i meddelanden raderar omedelbart hela konversationen utan att lämna några spår efter sig - Söker igenom alla tidigare konversationer som är associerade med det specifika meddelandet

-Kontakta den som skickat det ursprungliga meddelandet/en själv

- Begär en ny kopia av originalmeddelandet från avsändaren

 1. apple.com/uk/help/security-tips/forgotten-password
 2. Hur kan jag se mina raderade meddelanden på iPhone?
 3. Hur får jag tillbaka meddelanden som jag raderat av misstag?Det finns tre huvudsakliga metoder för att hämta oavsiktligt raderat innehåll:
 4. Kan jag se mina raderade meddelanden även om jag inte har ett iCloud-konto?Ja - men detta kräver att du har en aktiv mobildataplan med AT&Tor Verizon. Hur stänger jag av Message Store Archiving på min enhet?På vissa enheter (som iPhones) är Message Store-arkivering avstängd som standard och måste göras innan raderade meddelanden kommer att ses genom sökningar eller kontaktpersoner.: Inställningar>Allmänt>MessageStoreArchiving>Av (eller På alltid gröna användare).Vad händer om jag glömmer mitt lösenord för sitt molnkonto?Om jag glömmer mitt lösenord för deras molnkonto kommer all den nya informationen—inklusive efterföljande meddelanden—att finnas i den här formeln i hela världen: (nytt lösenord+aktuellt datum).

Jag raderade av misstag ett meddelande på min iPhone, hur får jag tillbaka det?

Om du av misstag raderade ett meddelande på din iPhone finns det några sätt att få tillbaka det.Du kan prova att återställa din enhet från en säkerhetskopia eller använda appen Hitta min iPhone.Om det inte fungerar kan du försöka kontakta personen som skickade meddelandet och be dem skicka det till dig igen.Slutligen, om allt annat misslyckas, kan du återställa din enhet från en iCloud-säkerhetskopia.

Kan jag återställa ett meddelande på min iPhone?

Ja, du kan återställa ett meddelande på din iPhone.För att göra detta öppnar du appen Meddelanden och letar reda på meddelandet som du vill återställa.Tryck och håll på meddelandet tills det börjar skaka och släpp det sedan.Meddelandet kommer att raderas men data som är kopplade till det kommer att finnas kvar på din enhet.Du kan också ta bort enskilda meddelanden från din inkorg genom att svepa åt vänster på dem.

Hur hämtar jag raderade textmeddelanden från min iPhone?

Om du har raderat ett meddelande på din iPhone finns det flera sätt att återställa det.Du kan prova att återställa din enhet från en säkerhetskopia eller använda en app som MessageRetrieve.Om du har tappat bort din telefon och behöver återställa meddelandena kan du använda en dataåterställningstjänst som iMyFone D-Backup.

Om du av misstag har raderat textmeddelanden på din iPhone finns det flera sätt att få tillbaka dem.Du kan prova att återställa din enhet från en säkerhetskopia eller använda en app som MessageRetrieve.Om du har tappat bort din telefon och behöver återställa meddelandena kan du använda en dataåterställningstjänst som iMyFone D-Backup.

 1. Återställ din enhet från en säkerhetskopia: Om du har sparat kopior av alla dina viktiga data (inklusive textmeddelanden), återställ din enhet från en av dessa säkerhetskopior.Detta är det enklaste sättet att få tillbaka alla raderade textmeddelanden som kan ha säkerhetskopierats tillsammans med annan information på enheten.
 2. Använd en app som MessageRetrieve: Ett annat alternativ är att använda en app som MessageRetrieve som låter dig visa och extrahera textmeddelanden från raderade konversationer på ungefär samma sätt som om de aldrig hade tagits bort alls.Den här metoden är användbar om du inte har tillgång till några säkerhetskopior eller om återställning från en säkerhetskopia av någon anledning inte är möjlig.
 3. Använd en dataåterställningstjänst: Om inget av dessa alternativ fungerar för att hämta raderade textmeddelanden, överväg att använda en dataåterställningstjänst som iMyFone D-Backup som specialiserar sig på att återställa förlorade filer inklusive textmeddelanden.

Vad är processen för att återställa förlorade eller raderade textmeddelanden från en iPhone?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom processen för att återställa förlorade eller raderade textmeddelanden från en iPhone kommer att variera beroende på vilken version av iOS som din enhet körs och vilken typ av data som gick förlorad.Men några allmänna steg som kan vara användbara för att återställa förlorade eller raderade textmeddelanden från en iPhone inkluderar:

a) Öppna iTunes på din dator och anslut din iPhone till den via USB-kabel.

b) Klicka på "iPhone" i den vänstra kolumnen i huvudfönstret och välj "Återställ" från rullgardinsmenyn bredvid.

c) Välj "Från säkerhetskopia" under "Enhetsalternativ" och välj säkerhetskopian som du skapade i steg 1 ovan.

d) Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.

Om återställning av din iPhone-data med iTunes misslyckas, finns det andra tillgängliga metoder som kan vara mer specifika för att återställa förlorade eller raderade textmeddelanden från en iPhone.Om du till exempel har tillgång till en Mac-dator med OS X Yosemite installerat kan du använda iRecoverto för att återställa förlorade eller raderade textmeddelanden från en iPhone som kör iOS 8 eller senare med dess kraftfulla sökfunktioner: https://irecoverto.com/ios /.Alternativt, om du inte har tillgång till en dator med OS X Yosemite installerat men vill försöka återställa förlorade eller raderade textmeddelanden från en iPhone utan att behöva tillgripa programvara från tredje part, finns det flera onlineverktyg tillgängliga som tillåter användare att exportera sina textmeddelandeloggar i olika format (inklusive PDF), som de sedan kan öppna på en dator med OS X Yosemite installerat:

.

 1. Säkerhetskopiera din iPhone-data med en pålitlig säkerhetskopieringsmetod som iCloud eller iTunes.Detta hjälper dig att återställa din enhet om det behövs om du skulle förlora all din textmeddelandedata.
 2. Om du har tillgång till en dator med iTunes installerat, försök att återställa din iPhone-data med iTunes.Detta kan göras genom att följa dessa steg:

Kan alla textmeddelanden återställas när de har raderats från en iPhone?

Ja, alla textmeddelanden kan återställas när de har raderats från en iPhone.Processen för att återställa raderade meddelanden kan dock variera beroende på vilken typ av telefon och meddelandetjänst som används.Vissa metoder kan kräva Apples hjälp för att återställa förlorade textmeddelanden, medan andra kan göras lättare genom att använda en tredjepartsapp.

Följande är en guide för hur du får tillbaka raderade meddelanden på en iPhone:

 1. Starta meddelanden och välj konversationen du vill återställa.
 2. Tryck på de tre raderna i det övre vänstra hörnet av meddelanderutan och välj "Inställningar".
 3. Tryck på "Borttagna meddelanden" under "Meddelandelagring".
 4. Markera alla dina raderade meddelanden och tryck på radera.
 5. Dina återställda meddelanden kommer nu att visas i kronologisk ordning.

Efter att ha raderat ett meddelande permanent från min iPhone, finns det något sätt att få tillbaka det?

Det finns inget sätt att få tillbaka raderade meddelanden på en iPhone permanent.Om du av misstag raderar ett meddelande kan du återställa det genom att återställa din enhet från en säkerhetskopia eller genom att använda iCloud-återställningsverktyget.Om du raderar ett meddelande med avsikt finns det inget sätt att få tillbaka det.

Hur tar du permanent bort textmeddelanden från din iPhone så att de inte kan hämtas vid ett senare tillfälle?

Det finns några sätt att ta bort textmeddelanden från din iPhone.Du kan använda appen Meddelanden, appen Inställningar eller iCloud-inställningarna.

För att permanent radera textmeddelanden från din iPhone utan att ha dem lagrade lokalt -

 1. I Meddelanden-appen trycker du på ett meddelande och trycker sedan på knappen Ta bort i det nedre högra hörnet av skärmen.I appen Inställningar, gå till Allmänt > Meddelanden och välj Ta bort alla textmeddelanden.I iCloud-inställningarna, gå till Mail > Adresser och välj Kontakter > Meddelanden (eller skriv in en adress). Om du permanent vill ta bort alla meddelanden från en viss person eller konversation, öppna den personens kontakt i Safari och klicka på deras namn högst upp i kontaktlistan.Välj sedan Redigera > Ta bort alla meddelanden från den här konversationen.Om du vill ta bort specifika meddelanden permanent men behålla dem lagrade på din enhet för framtida referens eller hämtning, öppna dessa meddelanden i Apple Notes och tryck på var och en tills det står "Radera".Tryck sedan på Ta bort alla.Om du tillfälligt vill dölja ett meddelande så att det inte visas i några konversationer eller vara tillgängligt genom Siri- eller Spotlight-sökning, öppnar du det meddelandet i Apple Notes och trycker på dess miniatyrbild tills det står "Göm".För att se tidigare raderade meddelanden igen, antingen:a) Öppna de raderade meddelandena i Apple Notes och tryck på var och en tills det står "Visa", ellerb) Använd Siri genom att säga "Visa tidigare raderade meddelanden" följt av önskad sökterm.( Till exempel: "Visa tidigare raderade meddelanden med 'Meddelanden'")- Att radera textmeddelanden kommer inte att ta bort dem från enhetens minne; de kommer fortfarande att lagras lokalt på din iPhone om du inte raderar dem helt med någon av dessa metoder.- Om du av misstag raderar ett textmeddelande medan du redigerar det (till exempel om du dubbelklickar istället för att trycka på delete), kan du återställa det mesta av det by following these steps: Select all ofthe textin question Press Command+Z (PC: Ctrl+Z),or Tapand holdon an empty areaofyourmessageuntilalltextishighlighted Dragittoanolderpositionontherightsideoftheradio/photo/video window Releasethebuttonandpressbackspace(PC:Delete)(Ifyou'reusinganiPhoneSEwithiOS11orlateryoucansimplytapandholdontheareawhereyouwanttodragthetextbeforereleasingthebutton.)Ifthisdoesn'tworkforyouthoroughlycleaningthisthingupmighthelp. ,När de har skickats till enheten och tillhörande profiler uppdateras efter att du har verifierat din e-postadress och skickat en lokaliserad aktiveringsbegäran,[VALFRITT]kan du behöva rätta till eventuella problem med ditt Apple-ID så att det inte stämmer överens med typ av siffror som innehåller dubbla versaler. vad du förväntar dig baserat på de detaljerade instruktionerna nedan, [VALFRITT], kommer du att kunna återställa de flesta av de raderade meddelandena genom att följa dessa steg: [NOTERAR 1] Att återställa raderade texter kanske inte fungerar i alla situationer; prova olika metoder om inget fungerar efter att du följt instruktionerna noggrant.[NOTERAR 2] Efter att du har återställt raderade texter följ dessa instruktioner noggrant för att förhindra att du förlorar mer information.:
 2. ) Starta appen Meddelanden och leta reda på alla oönskade textmeddelanden som behöver raderas
 3. ) Skärmknappar som finns i det nedre högra hörnet låter användare selektivt välja om alla skickade/mottagna texter ska raderas omedelbart eller bara markerade ska tas bort
 4. ) Användare har möjlighet att ta bort individuella skickade/mottagna texter såväl som hela konversationshistoriken i denna meddelandeapplikation