Sitemap

Hur skapar man en urklippsmask i Photoshop?

Hur skapar man en lagermask i Photoshop?Hur döljer man ett objekt i Photoshop?Hur får man ett objekt att försvinna i Photoshop?

 1. I Adobe Photoshop öppnar du bilden där du vill dölja objektet.
 2. Klicka på verktyget "Clipping Mask" (CMD+ och välj det från verktygsfältet.
 3. Dra ett rektangulärt område över den del av bilden som du vill skydda från att redigeras och släpp musknappen när markören är placerad över det önskade området.
 4. Välj "Skapa urklippsmask".Detta kommer att skapa en tillfällig genomskinlig mask runt ditt valda område som kommer att användas när du döljer eller redigerar objektet senare.
 5. För att permanent skydda ditt val, klicka på "Skapa lagermask" och välj det från rullgardinsmenyn.

Vad är skillnaden mellan en urklippsmask och lagermask i Photoshop?

Hur skapar man en urklippsmask i Photoshop?Hur använder man lagermasker i Photoshop?Vilka är fördelarna med att använda lagermasker i Photoshop?Kan du använda lagermasker för att dölja hela lager i Photoshop?Kan du använda lagermasker för att dölja specifika områden på lager i Photoshop?Kan du använda lagermasker för att redigera bilder med dolt innehåll?Vad är skillnaden mellan en transparens och ett maskeringsmaterial i Photoshop?Hur skapar jag en genomskinlig mask i Photoshop?Hur gör jag ett objekt osynligt med hjälp av ett maskeringsmaterial i Photoshop

Det är stor skillnad mellan klippmasker och lagermasker.En urklippsmask begränsar vad som kan ses inuti den, medan en lagermask gör att alla objekt på de underliggande lagren kan redigeras som om det var en del av det maskerade området.

Urklippsmasker skapas genom att klicka på knappen "Klipp" längst ner på panelen Lager (se bilden nedan). Detta öppnar dialogrutan Urklipp där du kan klistra in din bild eller markering i Mask-sektionen (se nedan). När din bild eller ditt val har klistrats in i det här avsnittet, välj allt genom att trycka på Ctrl+A (Kommando+A på Mac) och klicka sedan på knappen "OK" längst ned i den här dialogrutan.

När ditt klipp har skapats kommer alla objekt som faller inom dess gränser att klippas ut från din ursprungliga bild eller markering och placeras på sin egen separata bakgrundskopia.Du kan nu börja redigera dessa nya kopior hur du vill utan att påverka något av originalinnehållet.

Lagermasker fungerar väldigt likt urklippsmasker, men de tillåter endast utvalda områden på underliggande lager att redigeras.För att skapa en lagermask, se först till att alla önskade lager har laddats i ditt dokumentfönster.Leta sedan upp ikonen för lagermask nära det övre vänstra hörnet av varje enskilt lager (se nedan). När du klickar på den öppnar den här ikonen en egen liten dialogruta som låter dig ange vilka delar av det underliggande lagret som ska vara synliga och dölja (se nedan).

Once boththe LayerMaskdialogboxandtheLayerspanelhavebeenclickedonthisfeaturewillappearonthelayerspanelinthesethirdcolumn(seebelow),indicatingthatithasbeenassignedtothecurrentlayer.(SeeImage1ofthedialogboxforaclickingpath.) IfyouwouldliketoconfiguretheradiotoplaymorethanonesoundwhenmousedownonanyofthelayersinthisdocumentwindowthenyoucanselecttheradioelementfromtheMediaElementlistwhichwillappearontherightsideofthedialogbox(SeeImage2ofthedialogboxforaclickingpath.).Ifyouwanttohideallvisualeffectsinthelayercontainingyourimageandalsohideallsoundeffectsofthelayercontainingyourimagethenclickonthetoolbarassociatedwiththosedilayers(SeeImage3ofthedialogboxforaclickingpath.),whichenhousesthesoundeffectsthatareassociatedwiththoselayersinsteadofthosecontainingyourimage.YoucannotuseboththistoolbarandaLayerMaskicontogethertothenhidenvisualeffectsandsoundsforthelayercontainingyourimage.(SeeImage4ofthedialogboxforaclickingpath.) Finally,onceadefinitivelyconfiguredmaskhasbeencreateditisavailablefortouseintheworldwidewindowofphotoshop.(SeeImage5ofthedialogboxforaclickingpath.)

Den största fördelen med att använda lagermasker är att de möjliggör mycket mer exakt redigering än vad som är möjligt när man arbetar med enbart klippta bilder.

Hur använder du Eraser-verktyget för att radera en del av en bild i Photoshop?

I Photoshop används Eraser-verktyget för att radera en del av en bild.För att använda Eraser-verktyget, välj först det genom att klicka på ikonen i verktygsfältet.Klicka sedan och håll ned ett område av bilden som du vill ta bort.Släpp sedan musknappen och dra markören över till en annan del av bilden som du vill behålla.När du släpper musknappen kommer Photoshop att radera det markerade området från bilden.

Hur använder du penselverktyget för att måla över ett objekt i en bild i Photoshop?

För att dölja ett objekt i en bild i Photoshop måste du först välja det objekt du vill dölja.Använd sedan penselverktyget för att måla över objektet med en mörk färg.Slutligen, använd Eraser-verktyget för att ta bort alla oönskade områden med färg.

Vad finns det för andra sätt att radera eller ta bort objekt från bilder i Photoshop?

Det finns några andra sätt att radera eller ta bort objekt från bilder i Photoshop.Ett sätt är att använda Eraser-verktyget.Du kan också använda lassoverktyget för att markera ett objekt och sedan använda Delete-tangenten (eller tryck på Ctrl+D) för att ta bort det.Slutligen kan du använda verktyget Healing Brush för att ta bort små områden med oönskade objekt från en bild.

Hur ändrar du opaciteten för ett objekt i Photoshop?

Hur döljer man ett objekt i Photoshop?Hur gör man ett objekt osynligt i Photoshop?Vilka är stegen för att dölja ett objekt i Photoshop?Hur gör man ett objekt genomskinligt i Photoshop?Hur ändrar man opaciteten för ett lager i Photoshop?Hur man ändrar genomskinligheten för ett lager i Photoshop

I den här handledningen kommer vi att visa dig hur du döljer objekt och lager i Adobe Photoshop.Vi kommer att ta upp ämnen som att ändra opaciteten, gömma objekt med olika metoder, göra lager transparenta eller ogenomskinliga med mera.Så låt oss börja!

 1. Till att börja med öppnar du Adobe Photoshop och skapar ett nytt dokument genom att klicka på Arkiv > Nytt > Dokument.Du kan välja vilken storlek eller upplösning du vill för ditt dokument - se bara till att det är tillräckligt stort så att du har tillräckligt med utrymme att arbeta!
 2. När ditt dokument är öppet klickar du på knappen "Layer" i det övre verktygsfältet och väljer "Nytt lager".Namnge detta nya lager vad du vill (jag kallar mitt "HiddenObjects") och klicka sedan på OK-knappen.
 3. Nu ska vi börja gömma våra föremål!Klicka på lagret "HiddenObjects" och klicka sedan på den lilla svarta pilen bredvid dess namn (detta kommer att visa dess egenskaper). Ställ in den på 90 % under "Opacitet".Det betyder att endast 10% av vårt dolda föremål kommer att synas - perfekt för när vi snabbt behöver gömma något utan att det helt försvinner!
 4. Låt oss sedan lägga till ett annat dolt objekt i vårt foto genom att klicka på "+"-ikonen som finns direkt under "HiddenObjects."Namnge det här nya lagret vad du vill (jag kallar mitt "ObscuredObject") och klicka sedan på OK-knappen.
 5. Slutligen kommer vi att göra vårt dolda objekt delvis synligt genom att justera dess opacitetsnivå ner från 90 % hela vägen ner till 50 %.På så sätt kommer bara hälften av vårt skymd objekt att vara synligt vid varje given tidpunkt - perfekt för när vi behöver bara lite information avslöjad utan att avslöja allt annat!
 6. Där har du det - nu är båda våra dolda föremål helt dolda i vårt foto samtidigt som de ger oss en viss grad av kontroll över vilka delar som är synliga vid varje given tidpunkt!Om du någonsin behöver ta bort något av dessa dolda objekt eller lager från din bild - använd helt enkelt den metod som beskrivs ovan och de ska automatiskt försvinna utan att lämna efter sig några oönskade artefakter eller rester...

Vad innebär det att blanda ihop två objekt i Photoshop?

Hur skapar man en gradient i Photoshop?Vilka är några vanliga metoder för att dölja föremål i foton?Hur kan du justera opaciteten för ett objekt i Photoshop?Kan du använda filter för att dölja objekt i foton?Vad är några tips för att blanda ihop olika färger i Photoshop?

 1. I Adobe Photoshop öppnar du ett foto som du vill gömma objekt i.
 2. Välj lagret som innehåller objektet/objekten som du vill blanda med ett annat lager.
 3. I lagerpaletten klickar du på fliken "Blanda" och väljer "Multiplicera" från rullgardinsmenyn.
 4. Dra skjutreglaget längst ned i dialogrutan för att justera hur mycket av varje lager som ska blandas ihop (det lägre talet är mer genomskinligt).
 5. Klicka på "OK" för att tillämpa dina ändringar och stänga dialogrutan Blanda.

Vad finns det för olika sätt att blanda ihop två objekt i Photoshop?

Hur skapar man en skugga i Photoshop?Vad finns det för olika sätt att lägga till text eller logotyper till bilder i Photoshop?Hur kan du använda verktyget Dodge and burn i Photoshop för att justera ljusstyrka och färgnivåer?Hur kan du använda beskärningsverktyget i Photoshop för att ändra storlek på en bild utan att förlora kvalitet?Vilka är några vanliga justeringar som du kan göra med verktyget Nivåer i Photoshop?Hur kan du använda filter i Adobe Photoshop för att uppnå specifika effekter?Kan du skapa ett webbgalleri med Adobe Photoshop?Vilka är några tips för att optimera bilder för onlinevisning med Adobe Photoshop?

 1. I Adobe Photoshop öppnar du en bild som du vill gömma objekt i.
 2. Använd markeringsverktyget (M) för att markera delar av objektet som du vill dölja.
 3. Använd funktionen Layer Masking i Adobe Photoshop för att maskera alla områden av objektet som ska förbli synliga.
 4. För att blanda de dolda objekten i din originalbild, använd ett av flera blandningslägen: Lägg till, Multiplicera, Skärm, Överlägg eller Mjukt ljus.Experimentera med dessa alternativ tills du hittar en metod som fungerar bäst för att dölja dina objekt samtidigt som de bevarar deras integritet som en del av ditt originalfoto.
 5. Om det behövs, använd verktyg som Dodge och Burn (D&B) på utvalda områden av dina maskerade objekt för att justera ljusstyrka och färgnivåer utan att påverka andra delar av din bild.
 6. För att lägga till text eller logotyper på en bild med Adobe Photoshop, skapa först ett nytt lager ovanför alla andra lager i dokumentet och skriv eller klistra sedan in önskat innehåll på lagrets plats(er).

Hur skapar man ett nytt lager i Photoshop?

Hur använder du lassoverktyget i Photoshop?Hur skapar man en urklippsmask i Photoshop?Vad är skillnaden mellan ett lager och en fil i Photoshop?Vilka är några av fördelarna med att använda lager i Photoshop?Kan du dölja ett objekt helt genom att använda filter i Photoshop?Hur kan du ändra opaciteten för ett objekt i Photoshop?Kan du redigera ett objekts genomskinlighet med hjälp av masker eller lager?Kan du lägga till text eller grafik till ett objekt i Photoshop?Hur kan du justera färg och ljusstyrka för objekt i Photoshop?Kan hur man ändrar storlek och flyttar objekt också göras med lager

I den här handledningen kommer vi att diskutera hur man enkelt döljer objekt i Adobe Photoshop.Vi kommer att ta upp ämnen som att skapa nya lager, använda lassoverktyget, skapa klippmasker, justera opacitet, lägga till text eller grafik och mer.Genom att följa dessa enkla steg blir det lätt att dölja alla element i ditt foto utan att behöva ta bort något manuellt.

Vad är skillnaden mellan ett bakgrundslager och ett normalt lager i Photoshop?

Vilka är de olika typerna av masker i Photoshop?Hur skapar man en transparent bakgrund i Photoshop?Vad är skillnaden mellan ett urval och en mask i Photoshop?Hur får man ett objekt att försvinna från bild i Photoshop?

 1. Bakgrundslager och normala lager: Ett bakgrundslager är ett lager som ligger ovanpå alla andra lager i ditt dokument, medan ett normalt lager är vilken annan typ av lager som helst.När du lägger till eller redigerar innehåll på ett bakgrundslager påverkar det allt innehåll under det; när du lägger till eller redigerar innehåll på ett normalt lager, kommer bara det specifika innehållet (text, bild, etc.) att påverkas.
 2. Urval vs mask: En markering är helt enkelt ett område av din bild som du vill påverka; till exempel, om du vill markera all text i ditt dokument men lämna allt annat orört, skulle du använda ett markeringsverktyg (som det rektangulära markeringsverktyget) för att skapa din markering.När du har skapat ditt urval kan du sedan göra vilka redigeringar du vill (lägga till text, ta bort text, ändra färger etc.) utan att påverka något annat i dokumentet.Masker liknar markeringar men de tillåter mer flexibilitet - med masker kan du till exempel fortfarande ändra färger men även dölja delar av bilden (som delar av texten). Hur man får ett objekt att försvinna från vy: Ett sätt att få ett objekt att försvinna ur vy är att använda kommandot Dölj/Visa (i Redigera-menyn) och välja antingen "Dölj alla" eller "Visa alla".Ett annat sätt är att använda funktionen Transparens som finns under Bild-menyn - detta gör att du kan se igenom alla objekt som placerats bakom den men kommer fortfarande att hålla dessa objekt synliga på skärmen.

Varför skulle du vilja lägga ett objekt på ett eget lager istället för att behålla det i bakgrundslagret?

Det finns några anledningar till att du kanske vill göra detta.Först, om du vill ändra färgen på objektet utan att påverka något av de andra lagren i din bild, kan du lägga det på ett eget lager.För det andra, om du arbetar med ett projekt och du behöver hålla vissa objekt dolda förrän senare, kommer att lägga dem på sitt eget lager hjälpa dig att hålla reda på vilka objekt som är synliga och vilka som är dolda.Slutligen, ibland är det lättare att arbeta med flera lager när du redigerar en bild än med bara ett lager.Genom att separera olika element i sina egna lager kan du enklare flytta eller ta bort delar av en bild utan att påverka resten. När du döljer ett objekt i Photoshop finns det tre huvudsteg som du måste följa: 1) Välj objektet som du vill dölja2) Klicka på knappen "Layer" i verktygsfältet3) Välj "Dölj objekt"Härifrån skapar Photoshop ett nytt lager som heter "Dold", placera det markerade objektet på det nya lagret och se till att " Synlighet" alternativet är inställt på "Dold".Du kommer nu att kunna se och redigera objektet på sitt eget separata lager medan allt annat i din bild förblir oförändrat. Om du av någon anledning vill visa ett objekt som har dolts med steg 3 ovan klickar du bara på knappen "Visa objekt" som finns bredvid "Synlighet" i lagermenyn och Photoshop tar automatiskt bort det dolda lagret från din bild och återställer allt tillbaka till hur det var innan - inklusive eventuella ändringar som gjordes i själva det dolda objektet!Så där har vi det - en omfattande guide om hur man döljer objekt i Photoshop!Genom att följa dessa enkla steg kommer inte bara dina bilder att se bättre ut som ett resultat utan du kommer också att kunna hålla specifika element dolda tills senare utan att ha några negativa effekter på ditt övergripande projekt.

Hur flyttar du runt objekt inom lager eller mellan lager med hjälp av verktyget Flytta iPhotoshop?

När du vill dölja ett objekt i ett foto finns det några olika sätt att gå tillväga.Du kan använda verktyget Flytta för att flytta runt objektet inom lager eller mellan lager.

För att flytta ett objekt inom ett lager, välj först det lager där du vill flytta objektet.Använd sedan piltangenterna på ditt tangentbord för att navigera till platsen där du vill att objektet ska visas och tryck på Enter/Retur.Det valda objektet kommer nu att finnas på den platsen.

Om du vill flytta ett objekt mellan lager, se först till att alla lager som du vill inkludera objektet i är öppna.Använd sedan flyttverktyget (M) och klicka och dra antingen åt vänster eller höger över duken tills markören är över ett av lagren som innehåller önskad destination för dina flyttade objekt.När du släpper musknappen kommer Photoshop automatiskt att slå samman alla dessa lager till en dokumentfil (PSD).

Hur döljer jag ett objekt med ett annat objekt i photoshop?

Det finns några sätt att dölja ett objekt i Photoshop.Ett sätt är att använda alternativet Göm på Objekt-menyn.Detta kommer att dölja objektet helt från synen.Ett annat sätt är att använda alternativet Blandningsläge på objektmenyn.Detta gör att du kan blanda objektet i en annan bakgrund eller bild, så att det inte syns.Du kan också använda lagermasker för att maskera delar av objektet, så att det bara syns i vissa områden.Slutligen kan du använda filter och effekter för att ändra hur objektet ser ut och sedan maskera dessa ändringar med lagermasker.