Sitemap

Hur rensar du Photoshop-cachen?

Det finns några sätt att rensa Photoshop-cachen.Det enklaste sättet är att använda knappen "Rensa cache" på Photoshop-menyn.Detta tar bort alla bilder, mönster och annan cachad information från din dator.

Om du bara vill rensa specifika cachar kan du använda kommandot "Cache" i menyn Redigera.Detta kommer att visa dig en lista över alla cacheminne på din dator, och du kan välja vilken du vill rensa.

Slutligen, om du inte vill rensa cache eller rensa cache individuellt, kan du använda kommandot "Rensa alla cacher" i Arkiv-menyn.Detta kommer att radera allt i din Photoshop-cachemapp (som vanligtvis finns på C:Program FilesAdobePhotoshopCache).

Vilka är fördelarna med att rensa Photoshop-cachen?

1.Rensa Photoshop-cachen kan förbättra prestandan och påskynda ditt arbetsflöde.2.Rensa Photoshop-cachen kan frigöra diskutrymme och minska antalet gånger du måste ladda om bilder.3.Rensa Photoshop-cachen kan hjälpa till att förhindra att fel uppstår när du arbetar med stora filer.4.Rensa Photoshop-cachen kan hålla din dator igång smidigare genom att frigöra minne och minska laddningstiden för program som använder Photoshop-funktioner.5.Rensa Photoshops cache kan bidra till att förbättra grafikkvaliteten genom att frigöra resurser som används för att cachelagra bilder på din hårddisk.6.Att rensa Photoshop-cachen kan frigöra bandbredd genom att minska filstorleken, vilket kan resultera i snabbare nedladdningar eller strömmande videoinnehåll7.Slutligen, genom att rensa Photoshop-cachen hjälper du till att hålla din dator säker genom att ta bort gamla data som kan lagras i temporära filer eller mappar8.

Hur ofta ska du rensa Photoshop-cachen?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på dina individuella användningsmönster och preferenser.Men generellt sett bör du rensa Photoshop-cachen med några veckors mellanrum för att hålla din dator igång så smidigt som möjligt.

För att rensa cachen, öppna Photoshop och gå till Arkiv > Cache > Rensa allt.

Vad händer om du inte rensar Photoshop-cachen?

1.Om du inte rensar Photoshop-cachen kan din dator bli långsammare och svårare att använda.2.Photoshop-cachen kan innehålla bilder som du har redigerat eller skapat nyligen, vilket kan göra din dator långsammare om den inte rensas regelbundet.3.Om Photoshop-cachen blir full kan det orsaka problem när du försöker öppna eller redigera filer eftersom de kan blockeras av äldre versioner av bilder eller skript.4.Att rensa Photoshop-cachen kan också bidra till att förbättra prestandan när man arbetar med stora filer i Photoshop. Hur rensar jag min Photoshop-cache?1.I Adobe Photoshop, klicka på "Arkiv"-menyn och välj "Rensa cache."2.

Finns det någon nackdel med att rensa Photoshop-cachen?

Det finns ingen nackdel med att rensa Photoshop-cachen, men det kan ta lite tid att ladda om alla dina bilder.Om du rensar cacheminnet tar du också bort alla temporära filer som kan ha skapats medan du arbetade i Photoshop.Om du ofta använder Photoshop är det en bra idé att regelbundet rensa cacheminnet för att hålla datorn igång snabbare.

Vad lagras i Photoshop-cachen?

Hur rensar du din photoshop-cache?Photoshop-cachen lagrar temporära filer som programmet använder under arbetet.När du stänger Photoshop sparas alla osparade ändringar av bilder och dokument i cachen.Du kan rensa cachen för att frigöra diskutrymme och förbättra prestandan.

1b Utanför Photoshop: Skriv "om AdobePhotoshop" i Google eller en annan sökmotor; tryck sedan på Enter/Retur-tangenten . Den resulterande sidan kommer att lista information om AdobePhotoshop inklusive dess versionsnummer och storlek på din dators hårddisk(ar).

Hur rensar jag min photoshop-cache om jag har problem med min dator?

Om du har problem med din dator eller grafikkort - som långsamma nedgångar eller fel - kan det hjälpa att åtgärda dessa problem tillfälligt genom att rensa photoshop-cachen tills du kan fixa dem permanent!Följ dessa steg:

Om du inte använder photoshop för tillfället men planerar att göra det i framtida sessioner - till exempel om du sparar en bild för senare användning - kan det spara lite tid när du återvänder senare att rensa dess cacheminne innan du lämnar för att ladda alla tidigare lagrade data först!Följ dessa steg:

I sällsynta fall där det är något fel med antingen Photoshops cachningsmekanism i sig ELLER en av dess pluginprogram som skriver skadade data till sina respektive cacher (vanligtvis på grund av inkompatibilitetsproblem), kan det ibland vara nödvändigt att rensa båda cacherna för att Photoshop ska kunna återskapa ordentligt dem från grunden - oftast utan att orsaka ytterligare skada på vägen!OBS att denna procedur endast bör försökas som en sista utväg efter att ha provat andra felsökningsåtgärder som att uppdatera både Photoshop OCH dess plugins / installera nya versioner av dessa UTAN ATT RENSA CACHE FÖRST!!!VARNING: Fortsätt på EGEN RISK!!!1a Inifrån PS: Välj Hjälp > Om AdobePSD (Windows)/Adobe PSD-inställningar (Mac OS X). Detta kommer att ge grundläggande information om vad som finns i PSD-filen inklusive plugin-versioner etc. b Om det behövs gå hit http://kb21097

 1. Öppna ett dokument eller en bild i Photoshop.På Arkiv-menyn väljer du Spara som...I dialogrutan Spara som, skriv ett filnamn för filen och klicka på Spara i Photoshop, på Arkiv-menyn, välj Stäng På Arkiv-menyn, välj Rensa cache. cachade filer Klicka på OK Om du uppmanas av Windows säkerhetsprogram, starta om din dator (Valfritt) För att ladda om alla dina cachade filer: I Photoshop, på Arkiv-menyn, välj Öppna alla filer igen (Valfritt) För att se information om hur mycket diskutrymme som finns för närvarande används av dina cachade filer:1a Inifrån Photoshop: Välj Hjälp > Om AdobePhotoshop (Windows) eller Photoshops inställningar (Mac OS X).
 2. Öppna photoshop Gå till Redigera > Inställningar under "Prestanda"Kontrollera "Rensa cache efter varje användning"Klicka på OK Stäng photoshop Starta om PC 8 ) Ladda om alla bilder Hur rensar jag min photoshop-cache om jag inte använder den just nu?
 3. Öppna photoshop Gå till Redigera > Inställningar 3> Under 'Allmänt' 4> Avmarkera 'Aktivera cachning av användargränssnittssvar' 5> Klicka på OK 6> Closephotshop 7> Starta om PC 8 ) Ladda om alla bilder Hur rensar jag min Photoshop-cache om det finns något fel med den?
 4. adobe .com/KnowledgebaseArticleDetails .

Kan jag ta bort specifika objekt från Photoshop-cachen?

Ja, du kan ta bort specifika objekt från Photoshop-cachen.Att göra detta:

 1. Öppna Photoshop och välj Arkiv > Cache > Rensa.
 2. I dialogrutan som visas väljer du de objekt du vill ta bort och klickar på OK.
 3. När cacheminnet är rensat, stäng Photoshop.

Hur vet jag om min Photoshop-cache är full?

Om du har problem med att rensa Photoshop-cachen är ett sätt att kontrollera att öppna dialogrutan "Cache" och titta på storleken på cachen.Om den är stor kan det vara dags att rensa den.Du kan också prova att ta bort några av dina bilder eller videor från din hårddisk och se om det löser några problem.Slutligen kan du prova att starta om Photoshop.

Min dator går långsamt, kan det bero på min fulla Photoshop-cache-fil?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga.Men att rensa Photoshop-cachen kan ofta hjälpa till att göra din dator snabbare.För att rensa cacheminnet, följ dessa steg:

 1. Öppna Photoshop och klicka på menyalternativet "Arkiv".
 2. Välj "Inställningar".
 3. Klicka på fliken "Cache" och välj sedan knappen "Rensa cache".
 4. Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga fönstret Inställningar.

Jag försöker frigöra lite utrymme på min hårddisk, kan jag ta bort myPhotoshop cachade filer på ett säkert sätt?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det bästa sättet att rensa din Photoshop-cache beror på de specifika omständigheterna och inställningarna på din dator.Men här är några allmänna tips som kan hjälpa:

 1. Se till att du använder den senaste versionen av Photoshop.Äldre versioner av Photoshop kanske inte stöder vissa funktioner eller rensningsmetoder för att rensa cachade filer.
 2. Rensa din cache genom att klicka på knappen "Rensa cache" i inställningspanelen (finns i programmets övre högra hörn). Detta tar bort alla temporära filer som skapats av Photoshop medan du arbetar med ett dokument.
 3. Om det inte löser ditt problem att rensa cacheminnet, försök att ta bort enskilda cachade filer (genom att välja dem och klicka på "Ta bort"). Var dock medveten om att borttagning av cachade filer kan orsaka problem med dokumentprestanda och eventuell dataförlust om det görs felaktigt.
 4. Om det fortfarande inte löser ditt problem att rensa cacheminnet, överväg att återställa standardinställningarna (vilket kommer att återställa alla användarinställningar) eller kontakta Adobes support för hjälp med att felsöka problem relaterade till cachelagring och användning av diskutrymme i Photoshop.

Jag raderade av misstag myPhotoshop cachade filer, kan jag få tillbaka dem på något sätt>?

Det finns inget sätt att få tillbaka dina cachade filer från Photoshop.Du kan dock rensa cacheminnet genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Photoshop och klicka på Arkiv-menyn.
 2. Välj Alternativ från menyn som visas.
 3. Klicka på fliken Cache och välj sedan Rensa allt från rullgardinsmenyn högst upp i fönstret.
 4. Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga Photoshop.