Sitemap

Hur ändrar du färgen på aktivitetsfältet i Windows 10?

Det finns några sätt att ändra färgen på aktivitetsfältet i Windows 10.Du kan använda appen Inställningar eller så kan du använda ett program från tredje part.1.Öppna appen Inställningar2.Under "System" klickar du på "Aktivitetsfält".3.Välj en färg från listan under "Aktivitetsfältets färg".4.Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar.5.Om du vill återgå till standardfärgen i aktivitetsfältet, välj "Standard" under "Aktivitetsfältets färg".6.Om du vill lägga till ytterligare en bakgrundsbild till aktivitetsfältet, under "Aktivitetsfältets bakgrundsbild" klicka på Bläddra och hitta en bildfil på din dator.7.Klicka på Spara för att spara dina ändringar och tillämpa dem på aktivitetsfältet.(Valfritt) För att se till att alla dina ändringar träder i kraft omedelbart, starta om datorn.(Valfritt) För att inaktivera aktivitetsfältet helt, öppna Aktivitetshanteraren (tryck på Ctrl+Skift) +Esc), välj "Windows Aktivitetsfält" och avmarkera rutan bredvid den.(Valfritt) För att dölja eller visa enskilda ikoner i aktivitetsfältet, högerklicka på en ikon och välj antingen Dölj ikon eller Visa ikon.(Valfritt) För att flytta en ikon bort från huvuddelen av skärmen och till en av dess sidopaneler, dra den från mitten till en av dessa sidopaneler. (Valfritt) För att ändra storlek på en ikon på huvuddelen av skärmen, högerklicka på den och välj sedan Storlek från vänster/höger eller höjd/bredd bland flera alternativ som visas.(Valfritt) För att fästa en ikon så att den alltid visas i det övre vänstra hörnet av skärmen oavsett hur mycket utrymme som finns tillgängligt på någon av dem. sidan av den, högerklicka på den och välj sedan Pin Here bland flera alternativ som visas.(valfritt)För att enl. ess mer avancerade funktioner relaterade till att ändra färger i Windows 10 aktivitetsfält som att anpassa transparensnivåer för varje kategori etc.

Hur kan jag anpassa aktivitetsfältets färg i Windows 10?

I Windows 10 kan du ändra färgen på aktivitetsfältet genom att följa dessa steg:1.Öppna appen Inställningar på din dator.2.Under "System" klickar du på "Aktivitetsfält".3.Välj en färg från listan under "Utseende på aktivitetsfältet".4.Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar.5.Om du vill återgå till standardfärgen för aktivitetsfältet, under "Utseende på aktivitetsfältet" igen, välj "Standard".6.Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar.7.Om du vill göra ytterligare ändringar, som att lägga till en ny bakgrundsbild eller ändra storleken på aktivitetsfältet, följ dessa steg:1.Öppna en bildredigerare som Photoshop eller GIMP och skapa en ny bakgrundsbild för aktivitetsfältet med något av alternativen nedan: • Välj en befintlig bild från din dator och använd den som bakgrund;

• Välj från en av Microsofts kostnadsfria bakgrunder;

• Ladda ner en gratis bakgrundsbild från Microsofts webbplats;

2aOm du vill lägga till en ny ikon eller textfil som ska visas bredvid varje uppgift i fältet, följ dessa steg:1a Högerklicka (eller Ctrl+klicka) på ett tomt område i ett öppet fönster och välj "Nytt objekt i aktivitetsfältet" ."Detta öppnar en dialogruta där du kan skriva in vad du vill ha som ikon och/eller textfilnamn (till exempel Mina dokument).

2bKlicka på OK när du är klar med att redigera uppgifter på det här sättet.(Valfritt) Du kan också dra ikoner eller textfiler till ett tomt utrymme i ett öppet fönster så att de visas bredvid varandra när de öppnas.(Valfritt) För att dölja alla utom en ikon på en gång (så att bara den ena är synlig), högerklicka var som helst i ett öppet fönster och välj "Dölj aktivitetsfältsikoner" från dess genvägsmeny.(Valfritt) För att visa alla ikoner samtidigt (inklusive dolda), höger -klicka var som helst i ett öppet fönster och välj "Visa aktivitetsfältsikoner" från dess genvägsmeny.(Valfritt) För att tillfälligt inaktivera enskilda ikoner medan andra lämnar aktiverade, håll ned Ctrl medan du klickar på en enskild ikon.)2cFör att lägga till mer än ett objekt — till exempel två objekt sida vid sida — högerklicka var som helst i ett öppet fönster och välj "Nytt gruppobjekt i aktivitetsfältet" istället. (Valfritt) Du kan också dra objekt mellan fönster om så önskas.)3aKlicka på pilen bredvid varje kolumn rubrik (namn, typ, status) för att sortera uppgifter alfabetiskt eller numeriskt.(Du kan också trycka på +S/–S-tangenterna samtidigt om det behövs.)3bFör att stänga den här dialogrutan utan att göra några ändringar klickar du helt enkelt utanför den.(Du kan behöva klicka två gånger om det finns flera kolumner.) 4aHögerklicka var som helst i ett öppet fönster och välj "Stäng fönster" från dess genvägsmeny (Detta stänger alla fönster som för närvarande visar innehåll inom den specifika aktivitetsfältssektionen – inklusive de med aktiva uppgifter).4bAtt stänga den här dialogrutan utan att göra alla ändringar men behåll aktiva uppgifter som visas inom respektive avsnitt i aktivitetsfältet tills de stängs igen - används vanligtvis när du arbetar med flera fönster samtidigt - högerklicka var som helst i ett öppet fönster och välj "Spara fönsterposition..."5aTryck på Windows-tangent+R-tangentbord kombination tillsammans och skriv sedan gpedit .

Hur får jag aktivitetsfältet till en annan färg i Windows 10?

I Windows 10 kan du ändra färgen på aktivitetsfältet för att göra det mer synligt.För att göra detta, öppna appen Inställningar och klicka på Personalisering.Under Aktivitetsfältet, välj den färg du vill använda och klicka sedan på OK.

Kan du ändra färgen på aktivitetsfältet i Windows 10?

Ja, du kan ändra färgen på aktivitetsfältet i Windows 10.För att göra detta, öppna Start-menyn och klicka på "Inställningar".I fönstret Inställningar, klicka på "System" och sedan på "Aktivitetsfältet".På aktivitetsfältssidan, under "Utseende", välj en av färgerna från rullgardinsmenyn.Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar.

Är det möjligt att ändra aktivitetsfältets färg i Windows 10?

Ja, det är möjligt att ändra aktivitetsfältets färg i Windows 10.För att göra detta, öppna appen Inställningar och klicka på Personalisering.Under Aktivitetsfältet, välj alternativet Färg och välj en ny färg från listan.Du kan också använda anpassade färger om du vill.Observera att om du ändrar aktivitetsfältets färg inte kommer att påverka andra delar av Windows 10, såsom Start-menyn eller ikoner på skrivbordet. Om du bara vill ändra vissa delar av aktivitetsfältet (till exempel bara dess bakgrundsfärg), kan du använda Anpassa aktivitetsfältswidgets.Med den här funktionen kan du anpassa olika delar av aktivitetsfältet (som dess titelfält, knappar och ikonstorlek) genom att lägga till anpassade widgets. För att lära dig mer om hur du anpassar din Windows 10-upplevelse, besök vårt avsnitt.

Vilka är några sätt att ändra aktivitetsfältets färg i Windows 10?

I Windows 10 kan du ändra färgen på aktivitetsfältet till vilken färg du vill.Det här är ett bra sätt att anpassa din dator och få den att se annorlunda ut än alla andras.

Så här ändrar du färgen på aktivitetsfältet i Windows 10:

 1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.
 2. Klicka på Anpassning.
 3. Klicka på Färger under Aktivitetsfältet.
 4. Välj en färg från listan till vänster i fönstret (eller skriv in en ny färg i textrutan till höger).

Hur anpassar du aktivitetsfältets färg i Windows 10?

Det finns några sätt att ändra färgen på aktivitetsfältet i Windows 10.Du kan använda appen Inställningar eller så kan du använda ett program från tredje part.1.Öppna appen Inställningar på din dator.2.Under "System" klickar du på "Aktivitetsfält".3.Välj den färg du vill använda för aktivitetsfältets bakgrund och förgrundsfärger under "alternativ i aktivitetsfältet".Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga appen Inställningar.5.För att tillämpa dina nya färginställningar i aktivitetsfältet, öppna Aktivitetshanteraren och klicka på fliken "Aktivitetsfältet" (eller tryck på Ctrl+Alt+T).6.Under "Bakgrund" och "Förgrund", välj dina nya färginställningar från rullgardinsmenyerna.7.Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga Aktivitetshanteraren.(Om du använder ett tredjepartsprogram för att ändra aktivitetsfältets färger, se till att kontrollera dess dokumentation för mer information om hur du anpassar dess inställningar.

Vad är det enklaste sättet att ändra aktivitetsfältets färg i Windows 10?

Det finns några sätt att ändra aktivitetsfältets färg i Windows

Det enklaste sättet är att öppna appen Inställningar och klicka på Personalisering.Under Aktivitetsfältet kan du välja en annan färg för aktivitetsfältets bakgrund och förgrund.Du kan också använda ett av de inbyggda teman eller skapa dina egna med hjälp av anpassade färger.

Om du bara vill ändra färgen på vissa delar av aktivitetsfältet kan du använda någon av följande metoder:

Om ingen av dessa metoder fungerar för dig, finns det alltid programvara från tredje part tillgänglig som tillåter mer detaljerad kontroll över hur aktivitetsfältet ser ut.Några populära alternativ inkluderar ColorSchemer och XP Style TaskBar av DazzaTechsolutions Inc..

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Egenskaper.Under Aktivitetsfältets utseende väljer du ett alternativ från avsnittet Färger.
 2. Öppna Start-menyn och skriv "takmgr" (utan citattecken). Klicka på Uppgifter i resultatlistan och välj Change TaskbarColor från menyn som visas.Detta öppnar ett fönster där du kan välja en ny färg för enskilda uppgifter i aktivitetsfältet.

Finns det något sätt att automatisera ändring av aktivitetsfältens färg i Windows 10?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom färgen på aktivitetsfältet kommer att variera beroende på din individuella datorkonfiguration och preferenser.Det finns dock några metoder du kan använda för att ändra färgen på aktivitetsfältet i Windows 10 manuellt.

Så här ändrar du färgen på aktivitetsfältet i Windows 10 med appen Inställningar:

Alternativt kan du också ändra färgen på aktivitetsfältet med hjälp av tredjepartsverktyg som Stardocks WindowBlinds eller ColorBars för Windows 10 (båda tillgängliga gratis från Stardock). Dessa verktyg låter dig anpassa praktiskt taget alla aspekter av din skrivbordsupplevelse, inklusive färgerna på dina aktivitetsfält och fönster.

 1. Öppna appen Inställningar genom att klicka på Start-knappen, skriva "Inställningar" i sökrutan och trycka på Enter.
 2. Klicka på System och sedan på Aktivitetsfältet.
 3. Välj en ny färg från rullgardinsmenyn bredvid Aktivitetsfältets bakgrund under "Aktivitetsfältsalternativ".
 4. Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar och stänga appen Inställningar.

.Hur ändrar du färguppgiftsfältets standardinställningar för Windows10?

I Windows 10 kan du ändra färgen på aktivitetsfältet genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.
 2. Under System, klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.
 3. På fliken Aktivitetsfältet, under Färg, välj en ny färg från rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på OK för att tillämpa dina ändringar.