Sitemap

Hur ändrar du bandbreddsgränsen i Windows 10?

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du ändrar bandbreddsgränsen i Windows 10.1.Öppna appen "Inställningar" på din dator.2.Klicka på "Nätverk och Internet".3.Under "Nätverk" klickar du på "Avancerade inställningar".4.I avsnittet "Bandbreddsgränser" kan du nu ändra bandbreddsgränsen för din nätverksanslutning.5.För att öka eller minska bandbreddsgränsen, skriv bara in ett nytt värde i någon av rutorna nedan och tryck OK:6.Om du permanent vill ställa in en specifik bandbreddsgräns för din nätverksanslutning, klicka på rutan "Permanent länkhastighet" och ange ett nytt värde i megabyte per sekund (Mbps).7.När du har gjort alla dina ändringar, tryck på Verkställ och sedan OK för att spara dem!8.Starta om datorn för att tillämpa dessa ändringar automatiskt.*Obs! Ovanstående steg är till för att ändra bandbreddsgränsen för en enskild nätverksanslutning; om du har flera nätverksanslutningar på din dator, var och en med sin egen separata bandbreddsgräns, följ dessa steg för var och en:1) Öppna Inställningar2) Under Nätverk och Internet3) Välj Avancerade inställningar4) Under Bandbreddsgränser5) Ändra bandbreddsgränsen för varje ansluten nätverk6) Tryck på Apply & OK7) Starta om PCI Om ingen av dessa lösningar fungerar, försök vår helpdesk på https://support-windows10-computers . Vi hjälper dig gärna vidare!

Hur ändrar jag min hastighet för bredbandsinternet i Windows 10?

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du ändrar din Windows 10 bredbandshastighet för internet med hjälp av avancerade nätverksinställningar inom appen Inställningar > Nätverk och internet > Bandbreddsgränser.

Så här ökar eller minskar du hastighetsbegränsningen för bredbandsinternet:

Skriv in ett nytt värde i någon av två rutor nedan och tryck på "OK"-knappen:

Den första rutan används när man ökar/minskar från permanent läge medan den andra rutan används när man bara vill ha tillfällig ökning/minskning från nuvarande inställning utan att gå tillbaka till permanent läge efteråt som visas nedan skärmdump:

När båda värdena har angetts kommer det att uppmana användaren med följande meddelande som behöver bekräftelse genom att klicka på "Ja"-knappen som visas nedan skärmdump:

Efter att ha bekräftat det tas användaren tillbaka till huvudfönstret där han kan se sin nyligen ändrade hastighetsbegränsning för bredbandsinternet som visas nedan skärmdump:

Att starta om datorn efter att ha gjort några ändringar kommer att träda i kraft omedelbart utan att behöva vänta någon tidsperiod som andra programuppdateringar etc.:

Så det rekommenderas alltid att starta om datorn efter att ha gjort några ändringar så att allt uppdateras automatiskt inklusive nyligen ändrade hastighetsbegränsningar för bredbandsinternet inom området Nätverk & Internet > Bandbreddsgränser.

Vad är processen för att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10?

I Windows 10 kan du ändra bandbreddsgränsen genom att följa dessa steg:1.Öppna Inställningar från Start-menyn.2.Under Nätverk och internet klickar du på Ändra adapterinställningar.3.Välj ditt nätverkskort och klicka på Egenskaper.4.På fliken Bandbreddsgräns, under Anslutningstyp, välj Använd standard (rekommenderas).5.I rutan Maximal tillåten datahastighet anger du den nya bandbreddsgränsen i megabit per sekund (Mbps).6.Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga fönstret.7.Starta om datorn för att tillämpa dessa ändringar.

Hur ökar du bandbreddsgränsen i Windows 10?

Det finns några sätt att öka bandbreddsgränsen i Windows

Detta tillåter alla program som tillåts genom ICF-brandvägg med port 80 öppen åtkomst till din dators totala tillgängliga bandbredd (inklusive både inkommande och utgående trafik).

 1. Du kan använda programvara från tredje part, ändra dina nätverksinställningar eller justera inställningarna för bandbreddshantering i Windows 10.Använd programvara från tredje part Om du vill öka bandbreddsgränsen i Windows 10 med programvara från tredje part kan du prova Bandwidth Manager från MyNetFone.Bandwidth Manager låter dig hantera din internetanslutning och ställa in bandbreddsgränser för olika applikationer.Ändra dina nätverksinställningar Du kan också ändra dina nätverksinställningar för att öka bandbreddsgränsen i Windows. För att göra detta, öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen och skriva "Nätverks- och delningscenter".Klicka på "Ändra adapterinställningar" under "Hantera nätverk".I fönstret "Nätverksanslutningar", välj den anslutning som du vill ändra och klicka på "Avancerade alternativ".På fliken "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv-egenskaper"), under "Bandbreddsgränser för specifika applikationer", skriv en mängd data som du vill tillåta per timme för varje applikation.Till exempel: 250000 för Netflix-streaming, 5000000 för YouTube-streaming, etc. Justera Windows 10 Bandwidth Management SettingsWindows 10 innehåller flera funktioner som gör att du kan hantera din internetanslutning mer effektivt.En av dessa funktioner kallas bandbreddshantering.Du kan justera den här funktionen genom att öppna Kontrollpanelen > System och säkerhet > Administrativa verktyg > Lokala principer > Nätverk > Internetanslutningsbrandvägg (ICF). Under kategorin "Inställningar" dubbelklickar du på Internetanslutningsbrandväggspolicyregeln (TCP/IP) med namn lika med "(Local Area Connection)."På fliken Allmänt, under kolumnen Åtgärd, välj Tillåt valda program genom ICF-brandvägg med specificerade käll-IP-adresser eller portnummerintervall som visas nedan:.Ange en mängd data som du vill tillåta per timme för varje applikationI steg 3 ovan nämnde vi att under kolumnen Åtgärd kunde vi välja Tillåt valda program genom ICF-brandvägg med specificerade käll-IP-adresser eller portnummerintervall som visas nedan:
 2. . Testa dina ändringar För att testa om dina ändringar har fungerat korrekt, öppna ett av de program som tidigare var begränsade av din gamla bandbreddsgräns och se om det nu fungerar utan problem.

Hur minskar du bandbreddsgränsen i Windows 10?

I Windows 10 kan du minska bandbreddsgränsen genom att använda funktionen Bandwidth Management.För att göra detta, öppna appen Inställningar och klicka på Nätverk och internet.Klicka på Avancerade inställningar under "Nätverk och Internet".I fönstret "Avancerade inställningar", under "Bandbreddshantering", klicka på Ändra bandbreddsgräns.På nästa skärm anger du en lägre bandbreddsgräns för din dator och klickar på OK.

Är det möjligt att ändra standardbandbreddsgränsen i Windows 10?

Ja, det är möjligt att ändra standardbandbreddsgränsen i Windows

Hur ändrar man standardbandbreddsgränsen i Windows 10?

 1. För att göra detta, öppna appen Inställningar och navigera till Nätverk och Internet > Ethernet.Här kan du välja din nätverksanslutning och klicka på Ändra bandbreddsgräns.Du kan sedan ställa in en ny bandbreddsgräns för din anslutning. Om du permanent vill ändra standardbandbreddsgränsen för alla dina enheter i ditt nätverk kan du använda verktyget Bandwidth Management från Microsoft.Med det här verktyget kan du hantera olika typer av dataanvändning i ditt nätverk och sätta gränser för varje typ av data. Du kan också använda ett bandbreddshanteringsverktyg från tredje part som BandwidthManagerPro eller MaxBandwidth Pro för att hantera dina bandbreddsbegränsningar.Dessa verktyg låter dig se information i realtid om hur mycket data som används på ditt nätverk och göra ändringar i begränsningar efter behov.
 2. Öppna Inställningar-appen genom att trycka på Win+I-tangenterna samtidigt eller klicka på Start-knappen -> Inställningar -> System -> Nätverk & Internet -> Ethernet (eller Wi-Fi).
 3. Välj önskad nätverksanslutning från listan och klicka på länken "Ändra bandbreddsgräns" under dess rubrikfält.
 4. Ställ in önskat bandbreddstak per månad/vecka/dag för den här anslutningen - t.ex. 1 GBps (Gigabyte per sekund). Klicka på Verkställ-knappen längst ned i fönstret när du är klar med installationen!
 5. Om du vill ha permanent ändring - istället för att bara använda ett tillfälligt tak - gå vidare och klicka på "Permanent"-länken bredvid fältet "Bandbreddsgräns" istället; ange önskat antal GBps i textrutan nedanför (t.ex.

Varför skulle du behöva ändra bandbreddsgränsen i Windows 10?

I Windows 10 kan du ändra bandbreddsgränsen för att tillåta mer trafik genom din dator.Detta är användbart om du använder en delad internetanslutning och behöver tillåta fler människor att använda internet samtidigt.Du kan också använda den här funktionen om du laddar ner stora filer eller strömmar videor. Hur ändrar jag min bandbreddsgräns i Windows 10?För att ändra din bandbreddsgräns i Windows 10:1.Öppna Inställningar på din dator.2.Klicka på Nätverk och Internet3.Klicka på Avancerat under "Nätverksinställningar".Under "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" klickar du på Egenskaper5.I avsnittet "Bandbredd", under "Standarddatahastighet", skriv ett högre nummer än den aktuella inställningen6.Klicka på OK7.Stäng inställningar 8.Starta om din dator9.När du uppmanas, starta om nätverksadaptern10. Efter omstart öppnar du Inställningar igen och verifierar att den nya bandbreddsgränsen har tillämpats Om du behöver öka eller minska din bandbreddsgräns ytterligare, följ dessa steg:1 . Öppna Kontrollpanelen2. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar3 . Högerklicka på nätverksanslutningen som du vill ändra4 . Välj Egenskaper5. På fliken Allmänt väljer du Använd högsta tillgängliga hastighet bland Tillgängliga hastigheter6. Ange ett lägre antal om du vill minska bandbreddsanvändningen7. Klicka på OK8. Stäng kontrollpanelen9 .. Starta om din dator10 .. Kontrollera att ändringar har gjorts För att inaktivera bandbreddsbegränsning helt och hållet: 1.. Öppna Kontrollpanelen2.. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar3..Högerklicka på önskad nätverksanslutning4..Välj egenskaper5..På fliken allmänt avmarkera rutan "använd maximal tillgänglig hastighet"6...Stäng kontrollpanelen7...Starta om PC8...Verifiera att ändringar har gjorts

Windows 10 innehåller flera funktioner utformade för att förbättra prestanda och användarvänlighet för användare som får tillgång till delade resurser via en internetanslutning som fildelning eller strömmande videoinnehåll online från olika källor som YouTube etc...En sådan funktion är att tillåta mer trafik genom en enhet vid behov, vilket görs genom att ändra dess standardinställning för bandbreddsbegränsning

Det finns många anledningar till varför man kan behöva justera sina bredbandsgenomströmningsgränser inom Windows 10 inklusive; använda en delad internetanslutning med flera enheter anslutna samtidigt där var och en kräver sin egen tilldelade andel av bandbredden (som spelkonsoler), ladda ner stora filer eller titta på högupplösta videor som alla kan beskatta ett enda bredbandsrör lika mycket vilket leder till lägre nedladdningshastigheter för alla som försöker dem samtidigt och potentiellt problem med trängsel kan inte bara vara begränsade uppströms utan även nedströmsanslutningar - speciellt under rusningstid!

För Windows 10-användare som kan komma på att de behöver ökad genomströmningskapacitet utöver vad deras standardinställning tillåter (på grund av någon av omständigheterna ovan) finns det en enkel lösning som beskrivs nedan med steg-för-steg-instruktioner som beskriver hur man kan gå tillväga för att öka dessa gränser utan att behöva alltför mycket problem med att förstå underliggande nätverkskoncept från första hand!

Men skulle någon känna sig obekväm med att mixtra med sina nätverksinställningar direkt så finns det lyckligtvis en annan alternativ metod genom att använda Microsofts inbyggda verktyg som finns i Windows 'nätverksdiagnostik'-verktyg som vi kommer att utforska härnäst!

När båda metoderna väl har uttömts skulle det fortfarande vara klokt att ge råd om du stöter på framtida problem som orsakas av överskridande av de ursprungliga uppsatta gränserna överhuvudtaget, inte minst eftersom det kan visa sig vara besvärligt att gå tillbaka om något skulle gå fel på vägen!Så låt oss börja?:)

Om man nu antar att någon efter att ha läst den här guiden bestämmer sig för att de vill ta upp saker och ting ännu ett snäpp så erbjuder lyckligtvis fönstrets avancerade TCP/IP-konfigurationsalternativ ännu större flexibilitet när det kommer till detta, vilket möjliggör ytterligare granularitet i exakt vilka typer av trafik som kommer att prioriteras därigenom. ger förmånsbehandling framför andra applikationer som tävlar om begränsade serverresurser samtidigt som den övergripande systemstabiliteten bibehålls - vilket gör att justera de individuella gränserna till något som liknar finjustering av en motors ventiler när de är på väg till sjöss under hård sjö!Allt bra än så länge va?!Fortsätt i så fall kära läsare ;) ...

Vilka är några av fördelarna med att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10?

Hur ändrar jag bandbreddsgränsen i Windows 10?Att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10 kan vara fördelaktigt av ett antal anledningar.För det första kan det hjälpa dig att spara på din interneträkning.För det andra kan det förbättra din internethastighet.För det tredje kan det skydda din dator från att överanvändas och överbelastas av andra användare på nätverket.Slutligen kan det hjälpa till att hålla din dator säker från virus och skadlig programvara som kan försöka utnyttja en otillräcklig bandbreddsgräns. För att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10:1) Öppna Inställningar2) Under Nätverk och Internet, klicka på Ändra adapterinställningar3) Till vänster sidan av fönstret, under Ethernet-adaptrar, välj den adapter du vill ändra4) Under Egenskaper5) I avsnittet Bandbreddsgräns anger du ett nytt värde (i kilobits per sekund [Kbps])6) Klicka på OK7) Stäng Inställningar8) Starta om din datorOm du har mer än en Ethernet-adapter installerad på din maskin, upprepa steg 3-7 för varje adapter9) När du är klar med att ändra bandbreddsgränserna på alla dina adaptrar, starta om din maskin För mer information om att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10: 1) Gå till https://support.microsoft.com/en-us/help/2698822/how-to-change-the-bandwidth-limit-on-a-windows10 2) Klicka på "Ändra adapterinställningar" under "Nätverk & Internet"3) Välj vilken/vilka Ethernet-adapter/nätverk/trådlösa nätverk ).4] Ange önskad bandbreddsgräns i fältet "Bandbreddsgräns"5] Klicka på "OK".

Finns det några nackdelar med att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10?

Det finns några potentiella nackdelar med att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10.För det första, om du ändrar bandbreddsgränsen och sedan försöker använda din dator för något som kräver mer bandbredd, kanske Windows 10 inte kan tillhandahålla den servicenivån.För det andra, om du har ett begränsat dataabonnemang från din internetleverantör eller mobiloperatör, kan en ökning av bandbreddsgränsen på din dator faktiskt öka din månatliga räkning.Slutligen, om du använder en delad nätverksanslutning, till exempel på jobbet eller på ett bibliotek, kanske andra användare i det nätverket inte kan komma åt alla tillgängliga resurser på din dator när den är konfigurerad med en hög bandbreddsgräns.Om detta är ett problem för dig kan du överväga att prata med din handledare om att ställa in begränsad åtkomst för specifika användare eller grupper på din dator.

Hur kan jag se till att mina ändringar av bandbreddsgränsen träder i kraft i Windows 10?

För att ändra bandbreddsgränsen i Windows 10, följ dessa steg:

 1. Öppna appen Inställningar på din dator.
 2. Under Nätverk och internet klickar du på Ändra adapterinställningar.
 3. På höger sida av fönstret, under Ethernet-adapteregenskaper, klicka på Bandwidth limit (Mbps).
 4. I dialogrutan Bandbreddsgräns (Mbps) skriver du ett nytt värde för hur mycket data du vill tillåta per timme och klickar sedan på OK.
 5. Om du vill göra ändringar i andra nätverksinställningar, såsom DNS-serveradresser eller proxyservrar, gör du samma sak i vart och ett av dessa avsnitt också.

Vad ska jag göra om jag fortfarande har problem med att ändra min bandbreddsgräns efter att ha följt dessa steg?

Om du fortfarande har problem med att ändra din bandbreddsgräns efter att ha följt dessa steg, kan det finnas ett problem med operativsystemet Windows 10 eller din nätverksanslutning.Om så är fallet bör du kontakta din nätverksadministratör för hjälp.I de flesta fall kan dock justering av bandbreddsgränsen på Windows 10 enkelt göras med några enkla steg.

Så här ändrar du din bandbreddsgräns på Windows 10:

 1. Öppna appen Inställningar på din dator.
 2. Klicka på Nätverk och Internet.
 3. Under "Nätverksanslutningar" klickar du på den anslutning du vill justera (om tillämpligt).
 4. Klicka på Ändra adapterinställningar under "Dataanvändning".
 5. Välj den Ethernet-adapter som du vill använda för nätverk och klicka på Egenskaper.
 6. På fliken Allmänt, under "Bandbreddsgränser", ställ in önskad bandbreddsgräns i megabyte per sekund (Mbps). Standardinställningen är 1 Mbps vilket innebär att all data som skickas över denna anslutning kommer att begränsas till 1 megabyte per sekund (MB/s). Du kan också ange en maximal uppladdningshastighet om det behövs genom att klicka på Maximal nedladdningshastighet. Obs: Den faktiska nedladdningshastigheten med vilken data överförs varierar beroende på hur snabb din bredbandsanslutning är och andra faktorer; Men inställning av en lägre bandbreddsgräns kommer vanligtvis att resultera i snabbare totala surfhastigheter eftersom mer data kan överföras på en gång utan att sakta ner andra aktiviteter på din dator.Se till att testa olika värden innan du väljer en som fungerar bäst för dig!Klicka på OK för att spara ändringarna och återgå till fönstret Nätverk och Internet där du nu bör se en uppdaterad status som indikerar att din nya bandbreddsgräns har tillämpats. Om det behövs, upprepa dessa steg för eventuella ytterligare anslutningar som behöver justeras.