Sitemap

Hur återställer jag fabriksinställningarna för min HP-dator som kör Windows 10?

Den här guiden visar hur du fabriksåterställer din HP-dator med Windows 10. Öppna först Start-menyn och klicka på "Inställningar". Klicka sedan på "Uppdatera och säkerhet" i menyn Inställningar. Nästa, under "Uppdatering och säkerhet" ", klicka på "Fabriksåterställning". Du kommer att bli ombedd att ange ditt lösenord om du har ett inställt. När du har angett ditt lösenord klickar du på knappen "Återställ den här datorn". Du kommer då att bli ombedd att välja en orsak för att återställa din dator.Välj det alternativ som bäst beskriver varför du gör detta: För att ta bort alla personliga data och inställningar För att installera ett nytt operativsystem För att rensa ut eller reparera fel, välj det alternativ som bäst beskriver vad du vill göra med på nästa skärm din dator:Om du bara vill ta bort alla personliga data och inställningar, välj det första alternativet.Om du vill installera ett nytt operativsystem, välj det andra alternativet.Om du vill rensa ut eller reparera fel, välj det tredje alternativet .Klicka på Återställ-knappen för att slutföra faktaprocessen eller återställa din bärbara HP-dator som kör Windows 10.

Vilka är stegen för att fabriksåterställa en HP-bärbar dator med Windows 10?

Så här återställer du en HP-bärbar dator med Windows 10:

6) Välj alla uppdateringar och klicka på I nstallera.

7) Starta om din dator om den körs efter att Windows-uppdateringarna är fullständigt installerade genom att uppdateringarna klickas i steg 5).Verifiera slutligen att de uppdaterade datumen enbart är installerade när du använder dem genom att jämföra det verifierade versionsnumret med vilken dokumentfil du öppnade i steg 6 först ( om olika). Detta borde inte ha hänt om du följde korrekta steg, inklusive händelseloggning under uppdateringsinstallationen enligt beskrivningen i steg 3 till 6 ).Att stänga alla andra fönster UTOM Fönsteruppdateringar kommer att bekräfta att uppdateringarna är installerade och inga ytterligare åtgärder bör vidtas.

 1. Öppna Start-menyn och klicka på "Inställningar"Klicka på "Uppdatera och säkerhet"Under "Uppdatering och säkerhet", klicka på "Windows Update"Klicka på länken som säger "Kom igång med Windows 10-uppdateringar"På nästa skärm klickar du på knappen som säger "Installera uppdateringar från en lista eller specifik källa"I nästa fönster, under "Välj din uppdateringstyp", välj "Microsoft Updates"På nästa skärm, under "Bläddra efter uppdateringar", välj "Tillgängliga uppdateringar".Välj alla uppdateringar och klicka sedan på "Installera".När installationen är klar, starta om datorn När din dator har startat om, öppna Windows Update igen och leta efter nya uppdateringar. Om det finns några nya uppdateringar tillgängliga, installera dem Stäng alla fönster förutom Windows Update I Windows Update klickar du på "Sök efter uppdateringar" ".Om det finns några nya uppdateringar kommer de att listas i det här fönstret.För att installera en uppdatering, dubbelklicka på den.När installationen är klar kommer du att uppmanas att starta om datorn.Starta om din dator.När du loggar in på Windows 10 igen bör du se att uppdateringen har installerats.Du kan nu stänga alla dina Windows2(Valfritt) För att verifiera att uppdateringen installerades korrekt:1a.) I Kontrollpanelen (eller Utseende och anpassning), gå till System och säkerhet > Administrativa verktyg > Event Viewer2b.) Under "Applikationshändelser" ", högerklicka på Microsoft Excel 2010 eller Microsoft Word 2010 och välj Egenskaper3c.) Anteckna under "Versionshistorik" vilken version av Microsoft Excel eller Microsoft Word som användes när händelsen inträffade4d.) Dubbelklicka på en av dessa filer för att öppna it5e.) Notera vilken version av Microsoft Office som installerades6f.) Jämför denna information med vad som anges i steg 2b ovan7g.) Om det finns en avvikelse mellan det som anges i steg 2b ovan och det som noterades under händelseloggningen i steg 3c ovan gick något fel med att installera/verifiera uppdateringen8h).Om allt ser bra ut kan du stänga Event Viewer
 2. Öppna Inställningar genom att klicka på Start, klicka på Inställningar, klicka på Ändra PC-inställningar.
 3. Klicka på Uppdatera och säkerhet.
 4. Under Uppdatering och säkerhet klickar du på Windows Update.
 5. Klicka på Kom igång med Windows 10-uppdateringar.
 6. På nästa skärm, under Installera uppdateringar från en lista eller specifik källa, välj Tillgängliga uppdateringar.

Hur raderar jag allt på min bärbara HP-dator som kör Windows 10?

1.Från Start-menyn, välj Inställningar.2.Under System och säkerhet klickar du på Återställ denna PC.3.Följ instruktionerna för att radera datorns hårddisk.4.När du har återställt din bärbara HP-dator kan du behöva installera de senaste drivrutinerna från HP eller Microsoft för att återställa funktionalitet eller åtgärda problem med din enhet.5.Om du har problem med att använda din bärbara HP-dator, var noga med att kolla våra supportsidor för tips och felsökningsråd.(1) På en HP-dator med Windows 10, öppna Inställningar genom att klicka på Start > Inställningar (2) Klicka på System och Säkerhet (3) Under Återställ den här datorn (4) Följ instruktionerna för att radera din dators hårddisk(5) När du har återställt din bärbara HP-dator kan du behöva installera de senaste drivrutinerna från HP eller Microsoft för att återställa funktionalitet eller åtgärda problem med din enhet Om du har problem med att använda din Windows 10-drivna HP-dator, se till att kolla våra supportsidor för tips och felsökningsråd.(1) Öppna Inställningar genom att klicka på Start > Inställningar (2) Klicka på System och säkerhet (3) Under Återställ den här datorn (4) Följ instruktionerna för att radera all data på din dator(5) Efter att ha återställt din dator, se till att du har installerat alla nödvändiga uppdateringar från HP eller Microsoft Om du fortfarande har problem efter att ha följt dessa steg, kontakta oss på 1-800-HP-COMPANY för bistånd

Hur fabriksåterställer jag min hp-dator med Windows 10?

Att återställa en Windows 10-maskin är en ganska enkel process - förutsatt att den inte har manipulerats på något sätt sedan den senast användes!Till att börja med:

1] Från Start-menyn välj Inställningar

2] Under System & Security klicka på "Återställ den här datorn"

3] Du kommer sedan att presenteras med flera alternativ enligt nedan:

a] Radera allt - Detta kommer att ta bort all data som är lagrad på din maskin, inklusive installerade program etc., så se till att du har säkerhetskopior om det behövs!

b] Återställ fabriksinställningar - Detta kommer att återställa alla standardinställningar i Windows 10 tillbaka till det så att det ser ut och fungerar exakt som det gjorde när det först köptes/installerades!OBS: Det här alternativet tar inte bort någon användardata som kan vara viktig, t.ex. foton/videor etc., så se till att allt är säkerhetskopierat innan du fortsätter!

c] Behåll mina filer - Låter dig behålla personliga filer som dokument etc., men tar bort all annan data som finns lagrad på maskinen. Återigen – se till att allt viktigt säkerhetskopieras innan du väljer det här alternativet!

d] Felsöka problem – Ger steg för steg vägledning genom olika vanliga problem som kan orsaka problem med antingen systemprestanda eller funktionalitet. Användbart om något har gått fel utan att veta hur man fixar det själv!OBS: Om inga problem upptäcks trycker du bara på "Nästa" längst ner på skärmen. Annars fortsätt läsa...

4] När du är klar med att välja vad som behöver göras, följ anvisningarna som visas för att utföra varje åtgärd som krävs:

a ] Starta om maskinen – Nödvändig om gjorda ändringar kräver en nystart !b ] Bekräfta radering – Säkerställer att allt har raderats korrekt c ] Ta bort OEM-återställningsmedia – Om tillämpligt d ] Slutför återställning av din dator – Bekräftar helt enkelt vidtagna åtgärder och återställer maskinen till normalt driftläge!e) Installera om original OS-programvara + appar OM DET KRÄVS f) Aktivera automatiska uppdateringar g) Välj en kontotyp h) Skapa en ny användare i) Logga in j) Byt språk k) Anslut till Internet l) Aktivera din produkt m) Hjälpfiler n )] Stäng alla program som körs nu o)] Avsluta Aktivitetshanteraren p)] Avsluta installationen q)] Slutför återställningen av din dator r)] Sök efter uppdateringar s]) Starta om igen t)] Anslut till Internet u)].Aktivera din produkt v)] Hjälpfiler w)].

Kan jag fabriksåterställa min HP laptop från BIOS?

Ja, du kan fabriksåterställa din bärbara HP-dator från BIOS.För att göra detta, följ dessa steg:1.Starta din bärbara HP-dator i BIOS genom att trycka på F2-tangenten under uppstart.2.Välj "Underhåll" från menyn och välj sedan "Fabriksåterställning" från undermenyn.3.Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.4.När du har återställt din bärbara HP-dator, se till att uppdatera alla dess programvarukomponenter med de senaste uppdateringarna tillgängliga från HP eller Microsoft Windows Update-tjänst.5.Om du får problem efter att ha återställt din bärbara HP-dator, kontakta kundsupport för hjälp.6.Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du utför en fabriksåterställning på din HP-laptop!7.För mer information om hur du använder din HP-dators BIOS-funktioner, se din dators användarmanual eller onlinehjälpresurser (som www .hp .com/support/laptop).8..

Hur man fabriksåterställer en bärbar HP-dator - YouTube

Kan jag fabriksåterställa min HP laptop från BIOS?Ja, du kan fabriksåterställa din bärbara HP-dator från BIOS.

Är det möjligt att fabriksåterställa en bärbar HP-dator utan en CD- eller USB-enhet?

Ja, det är möjligt att fabriksåterställa en bärbar HP-dator utan CD eller USB-enhet.För att göra detta, stäng först av den bärbara datorn och ta bort batteriet.Tryck sedan på och håll ned strömknappen tills den bärbara datorn stängs av.Efter att den har stängts av, vänta 10 sekunder och släpp sedan strömbrytaren.Sätt sedan in en USB-enhet i en av datorns portar (inte laddningsporten) och sätt på den bärbara datorn.När den har startat upp, följ dessa steg för att återställa den till fabriksinställningarna:

 1. Klicka på "Start" och sedan på "Inställningar".
 2. Under "System", klicka på "Avancerade systeminställningar".
 3. Under "Återställ inställningar" klickar du på "Återställ fabriksdata".
 4. Klicka på "Återställ".
 5. Följ anvisningarna för att slutföra återställningsprocessen.

Vad ska jag göra om mitt fabriksåterställningsförsök misslyckas på min HP-dator som kör Windows 10?

Om din bärbara HP-dator som kör Windows 10 inte kan fabriksåterställas efter att ha följt stegen i den här guiden, kan det vara problem med hårddisken.I så fall måste du ta din bärbara dator till ett auktoriserat HP- eller Microsoft-servicecenter för reparation.1.Se till att din dator är avstängd och urkopplad från strömkällan.2.Leta reda på batteriluckan på din bärbara HP-dator och ta bort den.3.Ta bort skruvarna som håller fast hårddisken i chassit på din bärbara HP-dator med hjälp av en stjärnskruvmejsel4.Lyft upp och ta bort hårddisken5.Placera försiktigt den nya hårddisken i dess respektive kortplats6.Byt ut alla skruvar7.Sätt tillbaka batteriluckan8.Anslut datorn till strömkällan9.Slå på datorn10.- Om du inte kan komma åt BIOS (Basic Input Output System), prova någon av dessa metoder:a) Tryck på F2 under uppstartssekvensenb) Starta från ett räddningsmedium såsom ett USB-minne) Använd "HP Support Assistant "11.- Om du fortfarande upplever problem efter att ha följt dessa steg, kontakta kundsupport för hjälp12.- Säkerhetskopiera alltid viktig data innan du utför några reparationer13.

Varför kan jag inte fabriksåterställa min HP-dator trots att den kör Windows 10?

Det första du bör göra om du har problem med att fabriksåterställa din bärbara HP-dator är att se till att batteriet är fulladdat.Om batteriet inte är fulladdat kanske det inte går att starta datorn och initiera en fabriksåterställning.Du kan också prova att starta om din bärbara HP-dator i felsäkert läge.Felsäkert läge kommer att inaktivera alla funktioner i Windows 10 så att du kan felsöka problemet.Om ingen av dessa lösningar fungerar måste du ta din bärbara HP-dator till ett auktoriserat servicecenter för reparation eller utbyte.

Finns det något mer jag behöver veta om fabriksåterställning av en bärbar HP-dator med Windows 10 installerat?

När du återställer din bärbara HP-dator med Windows 10 installerat kommer den att radera all data på hårddisken och återställa den till fabriksinställningarna.Det betyder att alla dina personliga filer, applikationer, inställningar och lösenord kommer att försvinna.Innan du återställer din bärbara HP-dator, se till att du har en säkerhetskopia av all viktig information.Se dessutom till att säkerhetskopiera alla viktiga dokument som finns lagrade på hårddisken innan du påbörjar återställningsprocessen.

Så här fabriksåterställer du en HP-dator med Windows 10 installerat:

När du har slutfört det här steget bör din bärbara HP-dator starta om automatiskt och återgå till standardinställningarna.Om det inte startar om automatiskt eller om det finns några andra problem efter att ha utfört en fabriksåterställning, kontakta vårt supportteam för mer hjälp med att felsöka denna process.

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Under System och säkerhet klickar du på Enhetshanteraren.
 4. I Enhetshanteraren, under Bärbara enheter (om sådana finns), högerklickar du på enhetsnamnet som du vill göra en fabriksåterställning för och klickar sedan på Återställ enhet.
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.

Kan någon ge detaljerade instruktioner om hur man fabriksåterställer en bärbar HP-dator som kör Windows 10?

Fabriksåterställningsprocessen för HP laptop är mycket enkel.Det första steget är att stänga av den bärbara HP-datorn och ta bort alla batterikablar.Tryck sedan på och håll ned strömknappen i cirka 30 sekunder tills du ser en skärm som säger "Tryck på valfri tangent för att starta om".På den här skärmen släpper du strömbrytaren och sätter in ditt installationsmedium för Windows 10 (USB-flashenhet eller DVD) i datorn.När Windows 10 har startat, klicka på "Inställningar" i Start-menyn och välj "Uppdatera och säkerhet".I Uppdatering och säkerhet klickar du på "Glömt ditt lösenord?"Under den här rubriken anger du din e-postadress och klickar på "Skapa ett konto".När du har angett din e-postadress, skriv in ditt nya lösenord två gånger och klicka på "OK".Gå nu tillbaka till Update & Security genom att klicka på "Glömt ditt lösenord?" under Inställningar igen och ange ditt nya lösenord för att logga in.Klicka på länken som säger "Verktyg för lösenordsåterställning" i det här fönstret och följ instruktionerna för att slutföra fabriksåterställningsprocessen för HP laptop.