Sitemap

Jaki jest najprostszy sposób na zrobienie zrzutu ekranu w systemie Windows?

Istnieje kilka sposobów wykonania zrzutu ekranu w systemie Windows, ale najprostszym jest użycie przycisku Print Screen na klawiaturze.Aby to zrobić:1.Otwórz pasek zadań Windows i kliknij przycisk Print Screen (lub naciśnij PrtScr).2.Kliknij obszar, który chcesz przechwycić, i naciśnij Enter.3.Zrzut ekranu zostanie zapisany w folderze Pictures na komputerze.4.Jeśli chcesz udostępnić go online, otwórz go w programie do edycji obrazu, takim jak Photoshop lub GIMP, i zapisz jako plik obrazu.5.Możesz także wysyłać e-maile lub publikować zrzuty ekranu za pomocą platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Istnieją inne sposoby robienia zrzutów ekranu w systemie Windows, ale są to najczęstsze metody.Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą sekcję How To na naszej stronie internetowej lub wyszukaj „jak zrobić zrzut ekranu” w Google lub YouTube. „How to do print screen windows” został napisany przez TheTechGuy dla TechRepublic

Przycisk PrintScreen — robienie zrzutów ekranu w systemie Windows 10 i 8

Najprostszym sposobem na zrobienie zrzutu ekranu czegoś na ekranie komputera jest użycie przycisku PrintScreen - po prostu naciśnij PrtScr, kiedy będziesz gotowy!Istnieje wiele różnych sposobów zapisywania i udostępniania zrzutów ekranu; zobacz nasz artykuł po więcej szczegółów:

-W systemie Windows 10: naciśnij jednocześnie PrtScr + Alt + PrntScr (klawisz logo Windows + R)

-W Windows 8: naciśnij jednocześnie Win + PrtScr (Winkey + Q)

-Na klawiaturze myszy: przytrzymaj klawisz Ctrl, naciskając PrtScr (lub dowolny inny klawisz)

Dzięki tym trzem krokom możesz dostać się praktycznie wszędzie na komputerze — czy to przechwytywanie części pulpitu, robienie zrzutu ekranu czegoś konkretnego na ekranie, przechwytywanie materiału z gry w trakcie gry itp.

Jak zrobić zrzut ekranu tylko jednego okna?

1.Aby wykonać zrzut ekranu tylko jednego okna, naciśnij jednocześnie klawisz Windows + przycisk PrtScr.2.W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie informujące o wykonaniu zrzutu ekranu.3.Następnie możesz otworzyć plik obrazu w dowolnym oprogramowaniu do edycji zdjęć, aby przyciąć i dostosować go zgodnie z potrzebami.4.Jeśli chcesz zachować oryginalny rozmiar zrzutu ekranu, po prostu zapisz go na komputerze przed zamknięciem programu.5.Aby udostępnić lub wydrukować zrzut ekranu, po prostu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „udostępnij” lub „drukuj”.6.Jeśli masz jednocześnie otwartych wiele okien, pamiętaj, aby przytrzymać klawisz Alt (klawisz Windows + Shift) podczas naciskania PrtScr, aby przechwycić tylko jedno okno naraz.(Źródło:

.

Jak zrobić przewijany zrzut ekranu w systemie Windows?

Aby wykonać przewijany zrzut ekranu w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno, które chcesz przechwycić.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „Print Screen” na klawiaturze.
 3. Zwolnij klawisz „Print Screen”, gdy kursor zmieni się we wskaźnik celownika.
 4. Przeciągnij myszą po ekranie, aż żądany obszar zostanie przechwycony, a następnie zwolnij przycisk myszy.
 5. Zapisz zrzut ekranu, wybierając Plik > Zapisz jako... w Eksploratorze Windows lub naciskając klawisze Ctrl+S (Windows) lub Command+S (Mac).

Gdzie trafiają zrzuty ekranu w systemie Windows?

Aby zrobić zrzut ekranu w systemie Windows, naciśnij klawisz „Print Screen” na klawiaturze.Zrzuty ekranu są zapisywane w bibliotece Obrazy w folderze Zrzuty ekranu.Możesz także zapisywać zrzuty ekranu jako pliki JPEG lub PNG.

Czy istnieje sposób na edycję moich zrzutów ekranu przed ich zapisaniem?

Istnieje sposób na edycję zrzutów ekranu przed ich zapisaniem.Aby to zrobić, najpierw otwórz zrzut ekranu w edytorze zdjęć, takim jak Photoshop lub GIMP.Następnie użyj dostępnych tam narzędzi, aby przyciąć i dostosować obraz.Na koniec zapisz edytowany plik zrzutu ekranu, używając nazwy pliku zawierającej „printscreen”.Na przykład, jeśli zrobiłeś zrzut ekranu pulpitu komputera, możesz nazwać plik „desktop-printscreen.png”.Możesz następnie użyć tego pliku do wydrukowania ekranu lub udostępnienia go innym.

Jak zrobić zrzut ekranu na tablecie z systemem Windows?

Aby zrobić zrzut ekranu na tablecie z systemem Windows, musisz najpierw otworzyć aplikację, której ekran chcesz przechwycić.Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz „Windows” i jednocześnie naciśnij „Print Screen”.Zrzut ekranu zostanie zapisany w bibliotece obrazów.Możesz także użyć tego skrótu, jeśli używasz myszy zamiast touchpada: kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz przechwycić, i wybierz „Zapisz obraz jako.

Czy mogę użyć klawisza Print Screen, aby zrobić zrzut ekranu w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz użyć klawisza Print Screen, aby zrobić zrzut ekranu.Jest to przydatne, jeśli chcesz przechwycić część ekranu, aby móc udostępnić ją innym.Aby zrobić zrzut ekranu za pomocą klawisza Print Screen, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz menu Start systemu Windows 10 i kliknij strzałkę w lewym dolnym rogu okna, aby otworzyć listę aplikacji.
 2. Kliknij Eksplorator plików (lub naciśnij Win + E).
 3. W Eksploratorze plików kliknij dwukrotnie nazwę swojego komputera (na przykład „Mój komputer”).
 4. Po lewej stronie Eksploratora plików kliknij Obrazy i wideo (lub naciśnij Win + P).
 5. W sekcji „Zrzuty ekranu” wybierz „Drukuj ekran”.
 6. Kliknij OK, aby zapisać zrzut ekranu i zamknąć Eksplorator plików.

Jak poprawić wygląd zrzutów ekranu w systemie Windows?

Aby zrzuty ekranu wyglądały lepiej w systemie Windows, możesz użyć przycisku drukowania ekranu, aby wykonać zrzut ekranu komputera.Możesz także użyć narzędzia wycinania w systemie Windows, aby przechwycić niewielką część ekranu.Następnie możesz użyć aplikacji Microsoft Paint, aby edytować zrzut ekranu i poprawić jego wygląd.Na koniec możesz zapisać edytowany zrzut ekranu jako plik na swoim komputerze.

Jakie są bezpłatne narzędzia do robienia zrzutów ekranu w systemie Windows?

Istnieje kilka bezpłatnych narzędzi, których można użyć do robienia zrzutów ekranu w systemie Windows.Jednym z najpopularniejszych jest narzędzie Snipping Tool, które jest dołączone do większości wersji systemu Windows.Możesz także użyć przycisku Print Screen na klawiaturze, aby zrobić zrzut ekranu komputera.Inną opcją jest użycie narzędzia do zrzutów ekranu innej firmy, takiego jak Screenshot Captor lub Microsoft Screen Capture.Narzędzia te zazwyczaj mają więcej funkcji niż Narzędzie wycinania i umożliwiają zapisywanie zrzutów ekranu w różnych formatach (takich jak PNG lub JPG). Wreszcie, możesz także użyć oprogramowania, takiego jak QuickTime Player lub Adobe Photoshop, do przechwytywania zrzutów ekranu komputera.Każdy program ma swoje unikalne cechy i zalety, dlatego ważne jest, aby wybrać taki, który odpowiada Twoim potrzebom.

Dlaczego moje zrzuty ekranu nie pojawiają się po wklejeniu ich do programu Paint lub Word?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby rozwiązać ten problem.Najpierw upewnij się, że zrzuty ekranu są zapisane we właściwym formacie.Większość programów, w tym Paint i Word, akceptuje pliki .png lub .jpeg jako dane wejściowe.Jeśli zrzuty ekranu nie wyświetlają się poprawnie po wklejeniu do tych programów, spróbuj zamiast tego zapisać je jako pliki .bmp lub .tga.

Innym potencjalnym problemem jest to, że ekran może być zbyt jasny lub zbyt ciemny, aby program Paint lub Word mógł go prawidłowo przechwycić.Aby rozwiązać ten problem, przed zrobieniem zrzutu ekranu spróbuj dostosować ustawienia jasności i kontrastu na monitorze komputera.

Jeśli wszystkie te rozwiązania nie działają, może być konieczne skontaktowanie się z producentem oprogramowania w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.Mogą mieć szczegółowe instrukcje, jak poprawnie zapisywać zrzuty ekranu w formatach swoich programów lub jak dostosować poziomy jasności i kontrastu na monitorze komputera.

Pomoc!Mój przycisk Print Screen nie działa!?

Print Screen to funkcja systemu Windows 10, która umożliwia przechwycenie bieżącego obrazu ekranu jako pliku jpeg lub png.Możesz użyć tego przechwyconego obrazu, aby wkleić go do innego dokumentu, udostępnić go komuś, a nawet zapisać na dysku twardym do wykorzystania w przyszłości.

Aby wydrukować bieżący ekran, wykonaj następujące czynności:

Jeśli masz problem z uruchomieniem przycisku Print Screen, możesz spróbować kilku rzeczy: Najpierw upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera i włączona (jeśli nie, zobacz poniżej). Następnie sprawdź, czy masz zainstalowane oprogramowanie innej firmy, które może zakłócać działanie PrintScreen (takie jak program do zrzutów ekranu). Na koniec upewnij się, że włączyłeś PrintScreen w Windows 10, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz menu Start i wyszukaj „Print Screen”.
 2. Gdy pojawi się okno Print Screen, kliknij przycisk „Przechwyć bieżący obraz ekranu”.
 3. Otworzy się nowe okno wyświetlające zrzut ekranu komputera.Kliknij niebieską strzałkę w lewym dolnym rogu tego okna, aby zapisać przechwycony obraz na dysku twardym komputera.
 4. Otwórz Ustawienia, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu pulpitu Windows 10 W obszarze System i zabezpieczenia W obszarze Ogólne W obszarze Klawiatura Na karcie Opcje Włącz opcję „Wydrukuj ekrany i kliknięcia myszą”Uruchom ponownie komputer Jeśli żadna z tych wskazówek nie pomogła, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Czy potrzebuję specjalnego oprogramowania do robienia zrzutów ekranu w systemie Windows?

Nie, nie potrzebujesz specjalnego oprogramowania do robienia zrzutów ekranu w systemie Windows.Możesz robić zrzuty ekranu za pomocą klawisza Print Screen na klawiaturze lub narzędzia wycinania w menu Start systemu Windows 10.

Której wersji systemu Windows powinienem używać, jeśli chcę robić dużo zrzutów ekranu?

Windows 10: Najnowsza wersja systemu Windows zawiera wbudowane narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, które działa ze wszystkimi wersjami systemu Windows.Możesz zrobić zrzut ekranu, naciskając klawisz „Print Screen” na klawiaturze lub korzystając z funkcji „Zrzut ekranu” w menu „Plik”.

Windows 8: jeśli używasz starszej wersji systemu Windows 8, do przechwytywania zrzutów ekranu musisz użyć programu do zrzutów ekranu innej firmy.Niektóre popularne opcje to Snagit i screengrabber.io.

Windows 7: Jeśli używasz systemu Windows 7, nie możesz robić zrzutów ekranu za pomocą klawisza Print Screen, ale możesz użyć funkcji „Zrzut ekranu” w menu „Plik”, aby automatycznie przechwytywać zrzuty ekranu za każdym razem, gdy dokonasz zmiany ekran twojego komputera.

Windows Vista i starsze: aby robić zrzuty ekranu w tych wersjach systemu Windows, musisz użyć programu do zrzutów ekranu innej firmy, takiego jak SnagIt lub screengrabber.io.