Sitemap

Jak wygląda proces odświeżania komputera z systemem Windows?

Aby odświeżyć komputer z systemem Windows, musisz najpierw otworzyć menu Start i wybrać opcję „Odśwież komputer”.Po kliknięciu tej opcji zostaniesz poproszony o wybranie sposobu odświeżania komputera: automatycznie, codziennie o północy lub według harmonogramu.Po wybraniu metody odświeżania system Windows rozpocznie odświeżanie komputera.Jeśli dla Twojego komputera dostępne są aktualizacje, zostaną one pobrane i zainstalowane podczas procesu odświeżania.Wreszcie, jeśli od czasu ostatniego odświeżenia komputera wprowadzono jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje w ustawieniach lub plikach, zmiany te zostaną zastosowane również podczas procesu odświeżania.

Jak zainicjować odświeżenie komputera z systemem Windows?

Aby odświeżyć komputer z systemem Windows, otwórz menu Start i kliknij „Panel sterowania”.W oknie Panelu sterowania kliknij „Odśwież komputer”.Na ekranie „Odśwież komputer” wybierz przycisk „Sprawdź dostępność aktualizacji”.Jeśli dostępne są nowe aktualizacje, zostaną one wyświetlone.Kliknij przycisk „Zainstaluj aktualizacje”, aby zainstalować te aktualizacje.Po zainstalowaniu aktualizacji komputer automatycznie uruchomi się ponownie.

Jakie są kroki związane z odświeżaniem systemu Windows 10?

Aby odświeżyć komputer z systemem Windows 10, musisz otworzyć aplikację Ustawienia i kliknąć Aktualizacja i zabezpieczenia.W tym menu zobaczysz sekcję o nazwie Odśwież swój komputer.

W tej sekcji musisz najpierw wybrać, jak często chcesz otrzymywać monity o aktualizację lub sprawdzenie zabezpieczeń komputera.Możesz to sprawdzać codziennie, co tydzień lub co miesiąc.Następnie musisz wybrać aktualizacje, które chcesz zainstalować.

Pierwsza opcja to Aktualizacje automatyczne (zalecane). Spowoduje to pobranie i zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji bez pytania o zgodę.Druga opcja to Wybierz, jakie aktualizacje są instalowane z wykazu usługi Microsoft Update.Dzięki temu możesz wybrać, które aktualizacje mają być pobierane i instalowane na komputerze.

Polecam wybranie obu opcji, aby mieć najnowsze poprawki bezpieczeństwa, a także wszelkie nowe funkcje lub ulepszenia, które mogą być zawarte w tych aktualizacjach.

Po wybraniu opcji kliknij Dalej > Zakończ > Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić na automatyczne ponowne uruchomienie systemu Windows 10 po zainstalowaniu tych aktualizacji.

Po zakończeniu procesu aktualizacji zamknij wszystkie otwarte okna i ponownie otwórz aplikację Ustawienia.

Czy konieczne jest wykonanie kopii zapasowej plików przed wykonaniem odświeżenia w systemie Windows?

Odświeżenie w systemie Windows to prosty proces, który może pomóc poprawić wydajność komputera.Przed wykonaniem odświeżenia ważne jest, aby upewnić się, że masz najnowszą kopię zapasową plików.Jeśli utworzono kopię zapasową plików, możesz bezpiecznie przeprowadzić odświeżenie bez żadnych zmartwień.

Aby wykonać odświeżenie w systemie Windows:

Zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików przed wykonaniem odświeżenia w systemie Windows, ponieważ może to pomóc w zapewnieniu, że jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu, będzie można łatwo przywrócić pliki.

 1. Otwórz menu Start i kliknij Ustawienia.
 2. W obszarze System i zabezpieczenia kliknij Centrum akcji.
 3. W obszarze Ochrona i konserwacja kliknij opcję Odśwież swój komputer teraz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie potwierdzenia, aby dokończyć odświeżanie.

Co dzieje się z plikami osobistymi podczas odświeżania systemu Windows?

Podczas odświeżania systemu Windows pliki osobiste są przenoszone do nowej lokalizacji.Jeśli masz jakieś otwarte dokumenty w tych plikach, zostaną one zapisane, gdy je zamkniesz.Wszelkie zmiany wprowadzone w plikach podczas procesu odświeżania nie są trwałe i zostaną utracone w przypadku późniejszej ponownej instalacji systemu Windows lub zmiany komputera.

Czy podczas odświeżania systemu Windows giną jakieś programy?

Odświeżenie systemu Windows to dobry sposób na zapewnienie aktualności komputera z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń i funkcjami.Jednak niektóre programy mogą zostać utracone podczas tego procesu.

Aby odświeżyć komputer:

 1. Kliknij Start, wpisz „odśwież” w polu wyszukiwania i naciśnij Enter.
 2. W oknie dialogowym „Odśwież komputer” kliknij przycisk OK.
 3. Jeśli pojawi się monit o potwierdzenie, że chcesz usunąć wszystkie otwarte pliki, kliknij Tak.
 4. Gdy komputer zakończy odświeżanie, zamknij wszystkie otwarte okna i wróć do sesji pracy lub rozrywki.

Czy mój komputer będzie szybszy po zakończeniu odświeżania systemu Windows?

System Windows 10 odświeża się automatycznie co miesiąc, ale jeśli chcesz, możesz także wykonać ręczne odświeżanie.Oto jak:

 1. Otwórz menu Start i wyszukaj „Windows Update” lub kliknij ikonę Windows Update na pasku zadań.
 2. Kliknij „Sprawdź aktualizacje”, aby zobaczyć, jakie nowe aktualizacje są dostępne.Jeśli takie istnieją, kliknij „Zainstaluj aktualizacje”, aby je pobrać i zainstalować.
 3. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmiany.
 4. Ponownie otwórz system Windows 10 i sprawdź, czy są dostępne nowe aktualizacje (jeśli istnieją). Jeśli ich nie ma, możesz teraz zamknąć usługę Windows Update.

Czy mogę wybrać, które programy mają być przechowywane po odświeżeniu komputera z systemem Windows?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.W zależności od preferencji możesz wybrać, które programy mają zostać zachowane po odświeżeniu komputera z systemem Windows.

Niektórzy użytkownicy mogą chcieć zachować wszystkie swoje programy i ustawienia po odświeżeniu, podczas gdy inni mogą chcieć zachować tylko te programy, z których korzystają najczęściej.

Możesz także zachować określone pliki lub foldery po odświeżeniu, w zależności od potrzeb.

Ostatecznie wybór należy do Ciebie.Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci zdecydować, jak odświeżyć system Windows:

 1. Przed odświeżeniem komputera z systemem Windows upewnij się, że kopia zapasowa wszystkich ważnych plików i folderów została utworzona w innej lokalizacji.Nie chcesz, aby coś zostało utracone podczas procesu!
 2. Jeśli chcesz zachować wszystkie programy i ustawienia po odświeżeniu, zacznij od kliknięcia „Start” > „Panel sterowania” > „Programy” > „Programy i funkcje” po lewej stronie okna.Znajdź program, który chcesz zachować (lub przywrócić), kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Odinstaluj…” z wyświetlonego menu.Po odinstalowaniu programu wszelkie wprowadzone zmiany zostaną utracone – więc pamiętaj, aby nie wprowadzać żadnych większych zmian przed odświeżeniem!
 3. Jeśli po odświeżeniu chcesz przywrócić tylko niektóre programy lub funkcje, wykonaj następujące czynności: W menu Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Zmień ustawienia komputera > karta Ogólne w obszarze Wyświetlacz kliknij przycisk Zmień zaawansowane ustawienia wyświetlania . W obszarze Zaawansowane ustawienia wyświetlania wybierz jedną z następujących opcji: Zachowaj moje obecne ekrany ustawione na: Wszystkie ekrany Ponadto wybierz Pokaż ukryte urządzenia, zaznacz pole Pokaż woluminy systemowe w widoku drzewa, a następnie kliknij OK. Spowoduje to otwarcie nowego okna wyświetlającego wszystkie dyski systemowe (w tym dyski wymienne). Stąd możesz selektywnie przywracać określone aplikacje lub funkcje na każdym dysku w razie potrzeby.

Dlaczego ktoś może chcieć odświeżyć komputer z systemem Windows?

Istnieje kilka powodów, dla których ktoś może chcieć odświeżyć komputer z systemem Windows.Być może używają tego samego komputera od jakiegoś czasu i zaczyna wydawać się powolny lub przestarzały.A może po prostu zainstalowali nową aktualizację oprogramowania i chcą mieć pewność, że wszystko działa płynnie.Bez względu na przyczynę odświeżenie komputera za pomocą systemu Windows może sprawić, że korzystanie z niego będzie bardziej wydajne i aktualne.

Aby odświeżyć komputer z systemem Windows, najpierw otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.Następnie w sekcji „Ogólne” kliknij „Odśwież mój komputer”.Zostaniesz poproszony o podanie hasła, jeśli je ustawiłeś.Po kliknięciu „OK” komputer rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu aktualizacji.Jeśli dostępne są jakieś aktualizacje, zostaną one pobrane i zainstalowane automatycznie.Po zakończeniu procesu zostaniesz zapytany, czy chcesz ponownie uruchomić komputer.Kliknij „Tak”, aby ponownie uruchomić teraz, lub poczekaj do późniejszego czasu, kiedy będziesz gotowy do użycia nowego, odświeżonego komputera.

Jak często należy przeprowadzać odświeżanie na komputerze z systemem Windows?

Odświeżanie systemu Windows jest ważnym elementem zapewniającym płynne działanie komputera.Odświeżanie powinno odbywać się co kilka dni lub w razie potrzeby.System Windows sprawdzi dostępność aktualizacji i zainstaluje je, jeśli są dostępne. Odświeżanie usuwa również stare pliki, które mogły się nagromadzić od ostatniego odświeżenia. Jeśli nie chcesz czekać, aż system Windows wykona swoje zadanie, możesz ręcznie wymusić odświeżyć, klikając przycisk Start, wpisując „odśwież” i naciskając klawisz Enter. System Windows 10 ma wbudowaną funkcję o nazwie Szybkie uruchamianie, która pomaga zapewnić szybkie działanie komputera poprzez odświeżanie programów i danych podczas uruchamiania komputera. jak często system Windows odświeża się za pomocą aplikacji Ustawienia na komputerze.Otwórz aplikację Ustawienia (lub naciśnij Win + I), kliknij System, a następnie w obszarze Ogólne kliknij Aktualizacja i zabezpieczenia.W obszarze Ustawienia odświeżania możesz wybrać, jak często system Windows ma sprawdzać dostępność aktualizacji i instalować je, jeśli są dostępne: automatycznie (zalecane), co tydzień, co miesiąc lub nigdy. Jeśli masz włączone aktualizacje automatyczne, ale nie chcesz, aby system Windows automatycznie odświeżał każdego dnia, możesz zmienić to ustawienie w sekcji Ustawienia aktualizacji w Panelu sterowania: w obszarze Automatyczna aktualizacja wybierz „Sprawdź dostępność aktualizacji, ale pozwól mi wybrać, czy je pobrać i zainstalować” lub „Pobierz aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, kiedy je zainstalować „Aby zobaczyć, które aktualizacje aktualnie oczekują na zainstalowanie na komputerze, zanim zostaną zaoferowane jako opcja podczas zaplanowanego ponownego uruchomienia: otwórz Centrum akcji (Win+A) i w obszarze Konserwacja kliknij Sprawdź aktualizacje teraz.*Pamiętaj, że nie wszystkie urządzenia obsługują okresowe odświeżanie z włączonym uruchamianiem UEFI*Jak często należy przeprowadzać czystą instalację?Czyste instalacje usuwają wszystkie dane osobiste z komputera, w tym wszelkie zainstalowane aplikacje ed na nim — jest to zwykle wykonywane tylko wtedy, gdy coś jest nie tak z pierwotną instalacją lub jeśli chcesz zacząć od zera bez żadnych wcześniejszych danych lub oprogramowania*. Czysta instalacja trwa dłużej niż zwykła instalacja, ponieważ wymaga więcej czasu na odinstalowanie wszystkich aplikacji, które zostały już zainstalowane*. Czysta instalacja jest zalecana tylko wtedy, gdy coś jest nie tak z oryginalną instalacją*Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie wymaga okresowego odświeżania?Okresowe odświeżanie jest wymagane w przypadku niektórych urządzeń, takich jak laptopy*, tablety*, urządzenia hybrydowe*, konsole do gier*, smartfony Telewizory*, dekodery* (*urządzenia korzystające z rozruchu UEFI). Aby określić, czy wymagane jest okresowe odświeżanie urządzenia: 1) Na obsługiwanych urządzeniach przejdź do opcji Ustawienia > System > Informacje o telefonie/tablecie2) Spójrz na „Typ systemu”3) Jeśli jest napisane „Windows 10 Home”/„Windows 10 Pro”, wtedy okresowe odświeżanie nie jest konieczne4) Jeśli jest napisane inaczej, okresowe odświeżanie może być konieczne5) Jeśli okresowe odświeżanie nie jest konieczne, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami6) Uwaga: niektóre funkcje, takie jak Continuum, mogą wymagać ciągłej konserwacji nawet po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 1511, czyli aktualizacji listopadowej7 ) Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem firmy Microsoft tutaj Jak często należy przeprowadzać czystą instalację urządzenia? Firma Microsoft zaleca przeprowadzanie czystej instalacji raz na dwa lata, chyba że wystąpi problem uniemożliwiający prawidłowe działanie.*Należy pamiętać, że podczas ponownej instalacji systemu Windows usuwane są wszystkie dane użytkownika — w tym wszelkie aplikacje — NIE usuwa żadnej zapisanej muzyki/filmów itp., więc upewnij się, że najpierw utworzono kopię zapasową tych elementów! Czy mogę zatrzymać okresowe sprawdzanie urządzenia? aktualizacji? Tak — patrz instrukcje powyżej zatytułowane „Jak często powinienem przeprowadzać odświeżanie?” Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć o przeprowadzaniu okresowego odświeżania? Może się zdarzyć, że niektóre usługi nie będą działać poprawnie, dopóki ich najnowsza aktualizacja nie zostanie zaktualizowana pobrane i zainstalowane — w takich przypadkach zalecamy poczekanie do następnego zaplanowanego okna, jeśli ma to zastosowanie, przed podjęciem próby ręcznego odświeżenia.

Czy jest coś jeszcze, co muszę zrobić po zakończeniu odświeżania na komputerze z systemem Microsoft Windows?

Po odświeżeniu komputera z systemem Microsoft Windows nie trzeba koniecznie robić nic więcej.Jednak w zależności od typu odświeżenia, które wykonałeś, mogą być dodatkowe kroki lub działania, które należy wykonać.Na przykład, jeśli zakończono aktualizację systemu lub odświeżenie aktualizacji zabezpieczeń, prawdopodobnie konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera.Ponadto, jeśli odświeżyłeś ustawienia przeglądarki lub zainstalowałeś nowe oprogramowanie podczas procesu odświeżania, zmiany te mogą nie zostać automatycznie zastosowane od razu.W takich przypadkach może być konieczne ręczne ponowne uruchomienie komputera lub wykonanie innych określonych czynności w celu zastosowania aktualizacji lub zmian.

Czy istnieje jakieś ryzyko związane z wykonywaniem odświeżania na moim komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows 13.?

Odświeżanie komputera może być pomocnym sposobem na zapewnienie jego optymalnego działania.Odświeżanie komputera wiąże się jednak z pewnym ryzykiem.Zanim odświeżysz komputer, upewnij się, że rozumiesz ryzyko i zdecyduj, czy chcesz je podjąć.

Przede wszystkim odświeżenie może powodować problemy, jeśli zostanie wykonane nieprawidłowo.Jeśli Twój komputer nie jest aktualny, odświeżenie może spowodować błędy, a nawet awarie systemu.Ponadto, jeśli pliki są przechowywane na dysku twardym, który jest częścią procesu odświeżania, mogą zostać utracone lub uszkodzone.Wreszcie, odświeżenie komputera może zakłócać działanie innych programów uruchomionych na komputerze.Jeśli planujesz przeprowadzić odświeżanie, gdy inne programy są uruchomione, zamknij je wszystkie przed rozpoczęciem procesu odświeżania.

Ogólnie rzecz biorąc, odświeżenie komputera jest ważnym krokiem, aby zapewnić płynne działanie i aktualność wszystkich jego składników.Istnieje jednak pewne ryzyko, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do procesu odświeżania.