Sitemap

Jak przywrócić bazę danych MySQL z kopii zapasowej w systemie Linux?

W tym artykule pokażemy, jak przywrócić bazę danych MySQL z kopii zapasowej w systemie Linux.

Najpierw upewnij się, że masz zainstalowane niezbędne narzędzia.Możesz zainstalować narzędzia mysql-client i mysqldump za pomocą następujących poleceń:

sudo apt-get install mysql-client mysqldump

Następnie utwórz kopię zapasową bazy danych MySQL za pomocą mysqldump.Składnia mysqldump jest następująca:

mysqldump [opcje]

...

Opcje są następujące: -a | --all zrzuca wszystkie tabele w bazie danych -b | --backup=plik zapisuje kopie zapasowe do pliku zamiast na standardowe wyjście -c | --compress użyj kompresji (domyślnie włączone) -D | --databases wyświetla bazy danych do zrzucenia (oddzielone przecinkami) -e | --extended print rozszerzone informacje o kolumnach tabeli -F | --flush_logs opróżnia dzienniki przed zrzuceniem danych -h | --help wyświetla ten komunikat pomocy i kończy działanie -i|--ignore-columns ignoruje kolumny tabeli podczas importowania danych (opcja -t również ignorowana)

Po zrzuceniu bazy danych możesz ją przywrócić za pomocą następującego polecenia:

mysql [opcje]

Opcje są następujące: –host=połącz się z serwerem przez TCP/IP –port=połącz się z serwerem na podanym porcie –socket=/ścieżka/do/mysql.sock połącz się z serwerem na podanej ścieżce gniazda –skip-grant-tables pomiń nadawanie uprawnień do przywróconej bazy danych Aby przywrócić pojedynczą tabelę z kopii zapasowej, użyj następującego polecenia:

mysql [opcje]

...

Na przykład, jeśli chcesz przywrócić test tabeli z identyfikatorem kolumny 1 i wartością 3, użyj następującego polecenia: mysql test.1.id=3&test.2.id=4&test.3.

Jak utworzyć kopię zapasową mojej bazy danych MySQL w systemie Linux?

Jak przywrócić bazę danych MySQL w systemie Linux?Jak mogę zoptymalizować wydajność mojej bazy danych MySQL w systemie Linux?Jakie są kroki, aby przywrócić bazę danych MySQL z kopii zapasowej w systemie Linux?Jakie są najlepsze praktyki optymalizacji wydajności MySQL w systemie Linux?MySQL to popularny system zarządzania relacyjnymi bazami danych typu open source (RDBMS) używany przez miliony witryn i aplikacji.W tym artykule pokażemy, jak przywrócić bazę danych MySQL w systemie Linux. Najpierw upewnij się, że masz zainstalowany pakiet mysql-server w swoim systemie.Następnie wykonaj następujące kroki, aby utworzyć kopię zapasową bazy danych MySQL:1.Otwórz oprogramowanie klienta mysql i połącz się z serwerem2.Wybierz „Kopia zapasowa” z menu3.Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej4.Kliknij „Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej”5.Poczekaj na zakończenie procesu tworzenia kopii zapasowej6.Wyłącz serwer7.Skopiuj plik kopii zapasowej do innej lokalizacji8.Przywróć bazę danych MySQL za pomocą jednej z poniższych metod:a) Użyj oprogramowania klienckiego mysqlb) Użyj usługi onlinec) Użyj tar lub gzip d) Użyj rsync9) Upewnij się, że podczas przywracania utworzyłeś odpowiednie uprawnienia dla plików10Przywracanie bazy danych MySQL można wykonać za pomocą jedną z tych metod:a) Korzystanie z oprogramowania mysqlclientb) Korzystanie z usługi onlinec) Korzystanie z tar lub gzipd) Korzystanie z rsyncJeśli przywracasz z kopii zapasowych wykonanych za pomocą różnych wersji serwera mysql, może być konieczna zmiana niektórych parametrów konfiguracyjnych przed przywróceniem z kopii zapasowych. 5.*i mysql 6.*, może być konieczne inne ustawienie opcji--default-character-set=utf8.) Oto kilka wskazówek dotyczących optymalizacji wydajności mySQL w systemie Linux: 1] Upewnij się, że Twój system plików jest prawidłowo i wydajnie sformatowany (zobacz nasz przewodnik dotyczący formatowania systemów plików).Pomoże to zmniejszyć liczbę operacji we/wy na dysku i poprawić ogólną wydajność2]Używaj nowych instrukcji blokujących i indeksów, jeśli to możliwe (więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku na temat optymalizacji wydajności MySQL).Te opcje pomogą przyspieszyć wykonywanie zapytań.3]Zoptymalizuj strukturę tabeli, przenosząc tabele między bazami danych lub grupując je razem.4]W razie potrzeby skorzystaj z replikacji (więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku dotyczącym konfigurowania replikacji).Zapewni to wysoką dostępność i nadmiarowość danych.5]Konfigurujmysqldatabase dla odpowiedniego środowiska (zobacz nasze przewodniki na temat konfigurowania MySQL dla środowisk produkcyjnych lub programistycznych).To zoptymalizuje wydajność w oparciu o przypadek użycia6]Używaj wątków w procesach mysql wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (zobacz nasz samouczek dotyczący wątków, aby uzyskać więcej informacji)."

Jak przywrócić bazę danych MySql w systemie Linux —

Istnieje wiele sposobów przywrócenia bazy danych MySql w systemie Linux, w zależności od tego, jakiego typu przywracania potrzebujesz - przywracanie pełne lub przyrostowe, tworzenie kopii zapasowych wielu baz danych naraz itp. Omówimy każdą metodę poniżej ze szczegółowymi instrukcjami, ale najpierw weźmy spójrz, co należy zrobić, aby zacząć...

Na początek musimy zainstalować mysqldiff, który jest używany specjalnie do wykonywania różnicowych kopii zapasowych między serwerami z różnymi wersjami mysqldump/mysqlimport itp. Po zainstalowaniu możemy przystąpić do tworzenia pełnych lub przyrostowych kopii zapasowych w zależności od potrzeb...

Pełna metoda przywracania

Zakładając, że już utworzyłeś kopie zapasowe, jak opisano powyżej, wszystko, co pozostało, to pobranie i zainstalowanie mysqldiff na obu serwerach zaangażowanych w przywracanie (powinno to również obejmować wszelkie dodatkowe wymagane pakiety pomocnicze, takie jak lib32gcc1 itp.)

Gdy wszystko zostanie pobrane i zainstalowane, możemy zacząć od skopiowania naszego oryginalnego katalogu mysqldata z kopią zapasową na oba serwery - zwykle będzie to coś w stylu /home/nazwa_użytkownika/.myndir, aby oba serwery miały do ​​niego dostęp...

Jak zaimportować plik SQL do bazy danych MySQL za pomocą wiersza poleceń w systemie Linux?

Jak przywrócić bazę danych MySQL za pomocą wiersza poleceń w systemie Linux?Jak zaimportować plik SQL do bazy danych MySQL na Ubuntu?Jak przywrócić bazę danych MySQL na Ubuntu?Jak importować i eksportować dane z baz danych MySQL w systemie Linux?Jakie są kroki w celu importowania i eksportowania danych z baz danych MySQL w systemie Linux?Jakie są kroki w celu przywrócenia bazy danych MySQL w systemie Linux?

Aby zaimportować pliki SQL do serwera mysql, będziesz potrzebować dostępu do wiersza poleceń.Aby to zrobić, otwórz okno terminala (lub konsolę) i wpisz „sudo”.To da ci uprawnienia administracyjne w twoim systemie.Następnie wpisz „mysql”, a następnie nazwę hosta lub adres IP Twojego serwera.Na przykład, jeśli używasz serwera Ubuntu w 19Next, będziesz potrzebować ścieżki do pliku SQL, który chcesz zaimportować do serwera mysql.Możesz znaleźć te informacje, kopiując je z innego komputera lub znajdując je gdzieś online (np. cPanel). Gdy masz te informacje, wprowadź je do klienta mysql w następujący sposób:

mysql -u root -p

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zaimportowany plik SQL powinien być teraz dostępny na serwerze mysql!

Jeśli w Twoim systemie dzieje się coś, co powoduje utratę wszystkich danych (na przykład przypadkowe usunięcie), jednym z rozwiązań jest po prostu ponowna instalacja mysql w systemie i rozpoczęcie od zera!Jeśli jednak wolisz nie przechodzić przez te wszystkie kłopoty, istnieje również możliwość przywrócenia starych kopii zapasowych baz danych mysql!Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz dostęp zarówno do narzędzia mysqldump, jak i zestawu narzędzi mysqladmin (który jest dostarczany z większością dystrybucji Linuksa). Następnie użyj jednego z tych narzędzi, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

mysqldump --opt=dump-tabela=

| gzip >.sql mysqladmin --użytkownik=--hasło=
Pierwsza opcja używa mysqldump, a druga mysqladmin; oba zrzucają odpowiednio wszystkie tabele z danej bazy danych na dysk.Po zrzuceniu tych tabel na dysk, można je skompresować za pomocą gzip, zanim zostaną zapisane jako nazwa pliku..sql i nazwa pliku.
.sql odpowiednio (pamiętaj, że końcowe .gz zostaną usunięte podczas zapisywania plików).
  1. Importowanie plików SQL do baz danych MySQL:
  2. 16101, należy wpisać „mysql 1916101”.Spowoduje to uruchomienie serwera mysql i połączenie z nim za pomocą wiersza poleceń.
  3. Przywracanie baz danych MySQL:

Jaki jest najlepszy sposób na migrację danych z jednej bazy danych MySQL do innej w systemie Linux?

Istnieje kilka różnych sposobów migracji danych z jednej bazy danych MySQL do innej w systemie Linux.Jednym z podejść jest użycie narzędzia wiersza poleceń mysql.Możesz użyć zrzutu bazy danych mysql i poleceń przywracania do migracji danych między bazami danych.Możesz również użyć narzędzia mysqldump, aby utworzyć kopię zapasową bazy danych MySQL, a następnie użyć polecenia mysql import, aby zaimportować kopię zapasową do nowej bazy danych MySQL.

Innym podejściem jest użycie narzędzia do migracji, takiego jak Migrator for MySQL.Migrator for MySQL to wieloplatformowe narzędzie do migracji, które obsługuje migrację danych między wieloma serwerami MySQL.Migrator for MySQL pozwala określić, które tabele i kolumny mają być migrowane, a także ile wierszy ma zostać przeniesionych na tabelę.

Na koniec możesz również skorzystać z usługi migracji online, takiej jak DatabaseMigrationService.com lub DatastoreMigrationService.com, aby przeprowadzić migrację danych online.Usługi te umożliwiają przesyłanie plików danych, określanie, które tabele i kolumny powinny być migrowane, oraz otrzymywanie powiadomień po zakończeniu procesu migracji.

Jak mogę zobaczyć wszystkie bazy danych i tabele w MySQL w systemie Linux?

Aby zobaczyć wszystkie bazy danych i tabele w MySQL w systemie Linux, użyj następującego polecenia:

mysql -u root -p

To polecenie wyświetli listę wszystkich baz danych i tabel w Twojej instalacji MySQL.Możesz również użyć tego polecenia, aby wyświetlić informacje o określonych bazach danych lub tabelach.

Czy można przesyłać dane z jednego serwera MySQL na drugi bez eksportowania/importowania plików?

Tak, możliwe jest przywrócenie bazy danych MySQL z kopii zapasowej bez konieczności eksportowania lub importowania plików.Aby to zrobić, musisz najpierw zatrzymać stary serwer MySQL, a następnie uruchomić nowy serwer MySQL, używając tego samego hasła roota.Następnie możesz użyć programu klienta mysql, aby połączyć się z nowym serwerem i przywrócić bazę danych.

Czy mogę używać protokołu SSH do łączenia się ze zdalnym serwerem MySQL i uruchamiania poleceń, takich jak CREATE DATABASE lub IMPORT FILE?

Tak, możesz użyć SSH, aby połączyć się ze zdalnym serwerem MySQL i uruchomić polecenia takie jak CREATE DATABASE lub IMPORT FILE.Należy jednak pamiętać, że jeśli serwer MySQL jest chroniony hasłem, przed uruchomieniem jakichkolwiek poleceń konieczne będzie wprowadzenie prawidłowego hasła.