Sitemap

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w systemie Windows 10?

Jeśli musisz przywrócić ustawienia fabryczne komputera z systemem Windows 10, możesz to zrobić na kilka różnych sposobów.

W tym przewodniku pokażemy, jak przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą aplikacji Ustawienia na urządzeniu, a także za pomocą wiersza polecenia.

Po pierwsze: otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu i kliknij „Aktualizacja i zabezpieczenia”.

Teraz w sekcji „Ogólne” kliknij „Zresetuj ten komputer”.

Na następnym ekranie wybierz „Usuń wszystko i ponownie zainstaluj system Windows”.

Na koniec potwierdź, klikając przycisk Resetuj.

Po zakończeniu resetowania zostaniesz poproszony o ponowne wprowadzenie hasła administratora.Po zalogowaniu zobaczysz zaktualizowane menu Start z przywróconymi wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami i programami.

Jak wykonać reset do ustawień fabrycznych w systemie Windows 10?

W tym przewodniku dowiesz się, jak przywrócić ustawienia fabryczne komputera z systemem Windows 10.Przywrócenie ustawień fabrycznych usunie wszystkie Twoje dane, ustawienia i aplikacje.Przed przywróceniem ustawień fabrycznych upewnij się, że masz aktualną kopię zapasową swoich danych.1) Otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.2) Kliknij „System”.3) W sekcji „Zaawansowane ustawienia systemu” ”, kliknij „Zresetuj ten komputer”.4) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces resetowania.5) Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer.6) Gdy uruchamiasz komputer po raz pierwszy po wykonaniu ustawienia fabryczne, automatycznie zaloguje się na Twoje konto Microsoft.7) Jeśli nie masz konta Microsoft, możesz je utworzyć podczas konfiguracji, klikając „Zaloguj się za pomocą konta Microsoft”.8) Po zalogowaniu otwórz ponownie Ustawienia i w obszarze System wybierz Konta i urządzenia.9) Kliknij Dodaj konto lub urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto lub dodać urządzenie.10) Po dodaniu konta lub urządzenia powtórz kroki 5-8, aby skonfigurować je jako główny profil użytkownika.11) Na koniec otwórz Eksplorator plików (Windows 8/10: wyszukaj „Eksplorator plików” na ekranie startowym; Windows 7: kliknij prawym przyciskiem myszy M y Komputer i wybierz „Eksplorator plików”.12] Kliknij dwukrotnie Dysk lokalny (C:).13] Na pasku menu u góry okna Eksploratora plików kliknij Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane14] W sekcji Ogólne pod Typ lokalizacji: wybierz miejsce przechowywania plików15] Wybierz Pulpit z listy lokalizacji, a następnie naciśnij OK16] Zamknij Eksplorator plików17] Uruchom ponownie komputer18} Możesz teraz korzystać z nowego systemu operacyjnego Windows 10!Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych wystąpią problemy, zapoznaj się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.

https://www.windowscentral.com/how-to-do-a-factory...ion10

Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu z systemem Windows 10 — WindowsCentral

Przywracanie ustawień fabrycznych jest konieczne od czasu do czasu, gdy coś pójdzie nie tak z naszymi komputerami, ale wiele osób nie wie, że można ich również użyć jako sposobu na całkowitą ponowną instalację systemu Windows 10 na swoim urządzeniu w razie potrzeby....Jak przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu z systemem Windows 10 — WindowscentralPrzywracanie ustawień fabrycznych jest konieczne raz na jakiś czas, gdy coś pójdzie nie tak z naszymi komputerami, ale wiele osób nie wie, że można ich również użyć jako sposobu na całkowitą ponowną instalację systemu Windows 10 w razie potrzeby na swoim urządzeniu...

.

Jak wygląda proces przywracania ustawień fabrycznych w systemie Windows 10?

Najpierw otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.Następnie kliknij „System i zabezpieczenia”.Na koniec pod nagłówkiem „System” kliknij „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Na następnym ekranie zostaniesz poproszony o potwierdzenie decyzji o przywróceniu ustawień fabrycznych.Kliknij „Tak”, aby rozpocząć proces. Windows 10 rozpocznie teraz usuwanie wszystkich danych osobistych i ustawień.Po zakończeniu zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera.

Dlaczego ktoś może chcieć przywrócić ustawienia fabryczne na komputerze z systemem Windows 10?

Istnieje kilka powodów, dla których ktoś może chcieć przywrócić ustawienia fabryczne na komputerze z systemem Windows 10.Być może użytkownik miał problemy ze swoim komputerem i chce zacząć od nowa.A może użytkownik chce po prostu wyczyścić swój komputer i upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Bez względu na przyczynę przywrócenie ustawień fabrycznych komputera z systemem Windows 10 to łatwy sposób na rozwiązanie wszelkich problemów i przywrócenie komputera do sprawności. Oto jak przywrócić ustawienia fabryczne na komputerze z systemem Windows 10:1) Otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”2) Kliknij „System”3) W sekcji „Zaawansowane ustawienia systemu” kliknij „Zresetuj ten komputer”4) Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie5) Po zakończeniu kliknij „Uruchom ponownie teraz”6) Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj się przy użyciu konta Microsoft7) Jeśli dokonałeś aktualizacji ze starszej wersji systemu Windows 10, może być konieczna ponowna instalacja niektórych aplikacji8) Raz wszystko wróciło do normy, gratulacje!Udało Ci się przywrócić ustawienia fabryczne na komputerze z systemem Windows 10. Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć problemy z komputerem z systemem Windows 10 lub wydaje się, że nie działa on prawidłowo, przywrócenie ustawień fabrycznych może pomóc w przywróceniu porządku.Nie ma nic złego w wypróbowaniu tego; mam nadzieję, że rozwiąże to każdy problem, który masz.

Jakie są konsekwencje przywrócenia ustawień fabrycznych w systemie Windows 10?

Przywrócenie ustawień fabrycznych w systemie Windows 10 spowoduje usunięcie wszystkich danych, aplikacji, ustawień i plików.To drastyczny krok, który należy podjąć tylko wtedy, gdy masz absolutną pewność, że musisz zacząć od zera. Istnieje kilka potencjalnych konsekwencji przywrócenia ustawień fabrycznych: 1.Możesz utracić ważne pliki lub informacje2.Twój komputer może nie działać poprawnie po zresetowaniu3.Możesz skończyć z zagrożeniami bezpieczeństwa4.Może być konieczna ponowna instalacja całego oprogramowania5.Istnieje ryzyko utraty danych osobowych6.Proces ten może być czasochłonny7.Niektóre ustawienia mogą nie zostać poprawnie przywrócone8.Możliwe, że niektóre programy w ogóle nie będą działać po resecie9.Twoja prywatność może zostać naruszona10.Przywrócenie ustawień fabrycznych może spowodować problemy z urządzeniem Jeśli zastanawiasz się nad przywróceniem ustawień fabrycznych w systemie Windows 10, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw.

Czy można selektywnie wybrać, co zostanie usunięte podczas przywracania ustawień fabrycznych w systemie Windows 10?

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu z systemem Windows 10, ważne jest, aby wiedzieć, że system operacyjny usunie wszystkie Twoje dane — w tym pliki osobiste, aplikacje, ustawienia, a nawet zainstalowane programy.Oznacza to, że musisz upewnić się, że przed rozpoczęciem procesu resetowania utworzono kopię zapasową wszystkiego, co chcesz zachować.

Oto kilka wskazówek dotyczących selektywnego usuwania elementów podczas przywracania ustawień fabrycznych w systemie Windows 10:

W oknie Aktualizacja i zabezpieczenia kliknij „Aktualizacja systemu Windows” w lewej kolumnie, a następnie w sekcji „Aktualizacje systemu Windows” wybierz „Opcje zaawansowane”.W oknie Opcje zaawansowane przewiń w dół, aż zobaczysz „Zresetuj ten komputer”.Pod tym nagłówkiem kliknij „Zresetuj ten komputer”.

  1. Otwórz menu Start i wyszukaj „Ustawienia”.Kliknij ikonę aplikacji Ustawienia (wygląda jak trzy linie ułożone jedna na drugiej), a następnie wybierz „Aktualizacja i zabezpieczenia”.
  2. Na następnym ekranie kliknij „Usuń osobiste pliki i foldery”.Umożliwi to wybranie plików i folderów, które zostaną usunięte podczas przywracania ustawień fabrycznych.Możesz także zachować określone pliki lub foldery, jeśli chcesz, aby zostały zapisane po zakończeniu procesu resetowania.
  3. Następnie kliknij „Usuń zawartość lokalną”, jeśli chcesz usunąć pobrane lub zainstalowane programy z komputera po jego ponownym uruchomieniu.Pamiętaj, że ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twój komputer ma dostępne połączenie internetowe w momencie resetowania; w przeciwnym razie cała lokalnie przechowywana zawartość również zostanie usunięta.
  4. Na koniec zdecyduj, czy chcesz, aby pakiet Microsoft Office 2016 lub wcześniejsze wersje pakietu Microsoft Office były instalowane podczas ponownego uruchamiania komputera po zresetowaniu z włączonymi ustawieniami fabrycznymi (subskrybenci usługi Office 365 powinni przejść dalej). Jeśli pakiet Office 2016 lub nowszy nie jest pożądany, odznacz oba pola obok nazw tych aplikacji i naciśnij OK. W przeciwnym razie zostaną one ponownie zainstalowane wraz z innym oprogramowaniem, które zostało wcześniej zainstalowane na Twoim urządzeniu przy użyciu tych pakietów instalacyjnych (plików .MSI). Gdy wszystko zostanie zaznaczone lub odznaczone zgodnie z oczekiwaniami (lub całkowicie pominięte), naciśnij Resetuj .

Ile czasu zajmuje typowe przywrócenie ustawień fabrycznych systemu Windows 10?

Przywracanie ustawień fabrycznych systemu Windows 10 może zająć kilka minut.W zależności od rozmiaru i złożoności urządzenia może również wymagać uprzedniego pobrania pewnych aktualizacji.

Jakie są wskazówki, jak upewnić się, że wszystkie dane zostaną pomyślnie wyczyszczone podczas resetowania w systemie Windows 10?

  1. Jeśli resetujesz komputer do ustawień fabrycznych, najpierw wykonaj kopię zapasową ważnych danych.
  2. Przed rozpoczęciem procesu resetowania upewnij się, że masz zainstalowaną zaktualizowaną kopię systemu Windows 10.
  3. Aby rozpocząć proces resetowania, otwórz Ustawienia na swoim komputerze i kliknij Aktualizacja i zabezpieczenia.W obszarze Zresetuj ten komputer wybierz Rozpocznij i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces resetowania.
  4. Po zakończeniu procesu resetowania upewnij się, że utworzono kopię zapasową wszystkich plików osobistych i są one przechowywane w bezpiecznym miejscu, ponieważ po przywróceniu ustawień fabrycznych w systemie Windows mogą one nie zostać przywrócone

Czy są jakieś alternatywne metody całkowitego wymazania danych z urządzenia z systemem Windows10 inne niż wykonanie pełnego resetu do ustawień fabrycznych?

Istnieje kilka alternatywnych metod całkowitego wymazania danych z urządzenia z systemem Windows 10, innych niż pełne przywrócenie ustawień fabrycznych.Jedną z metod jest użycie funkcji Odśwież i zresetuj w aplikacji Ustawienia.Spowoduje to wyczyszczenie wszystkich danych użytkownika, aplikacji, ustawień i plików, ale nie usunie żadnych zainstalowanych aktualizacji ani dodatków.Inną opcją jest użycie narzędzia Wiersz polecenia do wyczyszczenia danych za pomocą polecenia diskpart.Można tego użyć do usunięcia wszystkich danych użytkownika, partycji i plików na urządzeniu z systemem Windows 10.Na koniec możesz użyć narzędzia System Image Recovery, aby przywrócić urządzenie do pierwotnego stanu fabrycznego.