Sitemap

Jak zmienić ikonę aplikacji w systemie Windows 11?

W systemie Windows 10 możesz zmienić ikonę aplikacji na ekranie startowym, klikając aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierając „Zmień ikonę”.W systemie Windows 11 ta opcja nie jest już dostępna.Zamiast tego musisz użyć programu innej firmy.Oto jak to zrobić:1.Otwórz Eksplorator plików i przejdź do C:WindowsSystem32apps2.Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz zmienić, i wybierz „Właściwości”.3.Na karcie Ogólne w sekcji „Ikona” kliknij menu rozwijane obok „Nazwa pliku”.4.Wybierz nową nazwę pliku dla swojej aplikacji i kliknij OK.5.Kliknij kartę Zastosowane do i upewnij się, że nowa nazwa pliku znajduje się na liście plików, które będą używane po uruchomieniu aplikacji.6.Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości i powrócić do ekranu Start, gdzie nowa ikona powinna być teraz widoczna!Jeśli używasz tabletu lub telefonu, otwórz Ustawienia > System > Aplikacje > stuknij aplikację > Stuknij ikonę Zmień7 Jeśli używasz myszy:1) Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w otwartym oknie (nie w żadnym menu)2) Wybierz Nowy Karta z zaznaczenia3) Wpisz ikonę w polu tekstowym u góry4) Naciśnij Enter5) Zobaczysz kilka ikon wyświetlanych w lewym panelu6) Kliknij dwukrotnie jedną z nich (lub naciśnij Ctrl+Klik, jeśli zaznaczono wiele ikon), a następnie wybierz Ustaw jako domyślne z wyskakującego okienka7) Zamknij wszystkie okna8 ) Zrestartuj urządzenie9 ) Nowo wybrana ikona powinna być teraz aktywna!10 ) Jeśli nie, powtórz kroki 1)-8).11 ) Aby powrócić do starej ikony: 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w otwartym oknie (nie w żadnym menu), 2) Wybierz Przywróć domyślne z zaznaczenia3) Wpisz old_icon w pole tekstowe u góry4] Naciśnij Enter5] W lewym okienku pojawi się kilka ikon6] Kliknij dwukrotnie jedną z nich (lub naciśnij Ctrl+Klik, jeśli zaznaczono wiele ikon), a następnie wybierz Ustaw jako domyślne z wyskakującego okienka7] Zamknij wszystkie okna8 ] Zrestartuj urządzenie9 ] Twoja poprzednio wybrana ikona powinna być teraz aktywna!12) Jeśli nie, powtórz kroki 1)-8).13) Ciesz się zaktualizowanym wyglądem aplikacji!Ten przewodnik został stworzony z pomocą

.

Jak dostosować ikony aplikacji w systemie Windows 11?

W systemie Windows 10 możesz zmienić ikonę aplikacji na ekranie startowym i na pasku zadań.W tym przewodniku pokażemy, jak to zrobić w systemie Windows

cd C:Pliki programów (x8

dla /f %i w ('wpisz "%windir%\System32\cmd.exe"') ustaw "_PS1="%_PS1%~dp0~#>"

Jak dostosować ikony aplikacji w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10/8/7 istnieją dwa sposoby zmiany ikon aplikacji: Po uruchomieniu za pomocą opcji „zmień tło pulpitu” -> Prawy przycisk myszy -> Zmień tło pulpitu -> Wybierz „Ikony aplikacji”.Lub przez Panel sterowania - Wygląd i personalizacja-> zakładka Ikony aplikacji-> Zaznacz wszystkie pola-> Zapisz zmiany .

Jeśli więc chcesz zmienić tylko ikonę jednej aplikacji bez wpływu na inne, wykonaj następujące kroki:

 1. Najpierw otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”. W Ustawieniach kliknij „Personalizacja”. Następnie w sekcji „Ikony aplikacji” wybierz żądaną ikonę aplikacji. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy kafelek aplikacji na ekranie startowym i wybrać „Zmień ikonę”. W otwartym oknie Zmień ikonę wybierz nową ikonę z komputera lub ze sklepu internetowego firmy Microsoft. Jeśli chcesz użyć niestandardowego pliku obrazu zamiast standardowej ikony, przejdź do C: Users YourUserName AppDataLocalMicrosoftWindowsTemplates (gdzie TwojaNazwaUżytkownika to Twoja nazwa użytkownika) i znajdź plik obrazu o nazwie AppIcon.jpg lub AppIcon6png.Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno.Teraz po otwarciu skrótu aplikacji w Eksploratorze plików lub uruchom go z menu Start, zostanie wyświetlona jego nowa ikona. Aby zmienić również domyślny wiersz polecenia aplikacji (CMD), otwórz Ustawienia> Personalizacja> Wiersze polecenia i wpisz żądane polecenie w polu tekstowym obok „Domyślny wiersz polecenia ."Na przykład:
 2. WindowsApps
 3. Otwórz Menedżera zadań Znajdź aplikację, którą chcesz zmienić Ikona, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy obraz procesu aplikacji Wybierz „Otwórz lokalizację pliku”Przejdź do „.ico”Plik, który został utworzony podczas instalacji aplikacji Zmień nazwę na „.

Jak tworzyć niestandardowe ikony dla aplikacji w systemie Windows 11?

 1. Otwórz menu Start i wpisz „ikona” w pasku wyszukiwania.
 2. Kliknij ikonę, która pojawi się na liście wyników, a następnie kliknij „Utwórz nową ikonę”.
 3. W polu „Rozmiar ikony” wpisz 16x16 pikseli dla 32-bitowej i 64-bitowej wersji systemu Windows
 4. Wybierz „Ikona aplikacji” z listy rozwijanej, a następnie kliknij OK, aby utworzyć niestandardową ikonę.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzoną ikonę i wybierz „Właściwości”.
 6. W sekcji „Ogólne” zmień nazwę niestandardowej ikony na bardziej opisową (na przykład Moje dokumenty).
 7. W sekcji „Zaawansowane” zaznacz pole „Pokaż nazwę pliku z rozszerzeniem”.Spowoduje to wyświetlenie nazwy pliku niestandardowej ikony z rozszerzeniem .ico zamiast tylko skrótu (na przykład mydocuments).

Jak zmienić rozmiar ikon aplikacji w systemie Windows 11?

Jak zmienić ikonę aplikacji w systemie Windows 10?Jak zrobić ikonę aplikacji w systemie Windows 10?Zmiana domyślnych ikon aplikacji w systemie Windows 10Jak zmienić rozmiar ikon aplikacji w systemie Windows 8.1?Jak zmienić ikonę aplikacji w systemie Windows 8.1?Zmiana domyślnych ikon aplikacji w systemie Windows 8.

Czy w systemie Windows 11 można zbiorczo zmieniać wiele ikon aplikacji jednocześnie?

Zmiana ikony aplikacji w systemie Windows 11 jest dość prostym procesem, ale może być nieco czasochłonna, jeśli chcesz zmienić wszystkie ikony aplikacji jednocześnie.Na szczęście istnieje sposób na zbiorczą zmianę wielu ikon aplikacji naraz bez konieczności przechodzenia przez każdą z osobna.

Aby to zrobić, najpierw otwórz menu Start i kliknij przycisk Lista aplikacji (wygląda jak strzałka skierowana w dół). Spowoduje to otwarcie listy wszystkich zainstalowanych aplikacji.Następnie znajdź aplikację, dla której chcesz zmienić jej ikonę, i kliknij ją dwukrotnie.Spowoduje to otwarcie okna Właściwości.Na karcie Ogólne, w obszarze Ustawienia ikon, kliknij przycisk Zmień ikonę (wygląda jak dwa małe kwadraty obok siebie). Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich zainstalowanych ikon.Wybierz tę, której chcesz użyć jako nowej ikony aplikacji i kliknij OK.Powtórz te kroki dla wszystkich innych aplikacji, za pomocą których chcesz zmienić ich ikony.

Jak mogę zastąpić istniejącą ikonę nową wybraną przeze mnie w systemie Windows 11?

Istnieje kilka sposobów zmiany ikony na komputerze z systemem Windows 11.Możesz użyć aplikacji Ustawienia lub możesz użyć aplikacji takiej jak IconRenamer.com.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i wyszukaj „ikona”.
 2. W sekcji „ikony” wybierz „zmień ikonę”.
 3. Na następnej stronie znajdź ikonę, którą chcesz zastąpić, i kliknij ją.
 4. Na następnej stronie w sekcji „zamień na” wybierz nową ikonę z komputera.
 5. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Gdzie mogę znaleźć wersje ikon ulubionych aplikacji w wysokiej rozdzielczości do użytku na ekranie głównym w systemie Windows 11?

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie wersji ikon ulubionych aplikacji w wysokiej rozdzielczości do użytku na ekranie głównym w systemie Windows 11.Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia „Pobierz ikonę aplikacji” w Sklepie Windows.To narzędzie wygeneruje dla Ciebie ikonę o wysokiej rozdzielczości, której możesz następnie użyć na ekranie głównym.Innym sposobem jest pobranie i zainstalowanie aplikacji „Icon Packager” ze sklepu Microsoft Store.Ta aplikacja umożliwia tworzenie niestandardowych pakietów ikon do użytku na ekranie głównym w systemie Windows 11.Wreszcie, możesz także znaleźć wersje popularnych ikon aplikacji w wysokiej rozdzielczości online i zamiast nich używać ich na ekranie głównym w systemie Windows 11.

Czy mogę stworzyć animowaną ikonę dla mojej aplikacji w systemie Windows 11?

Tak, możesz stworzyć animowaną ikonę dla swojej aplikacji w systemie Windows 11.Aby to zrobić, najpierw utwórz nowy plik o nazwie „icon.ico” w tym samym folderze, co plik .exe aplikacji.Ten plik będzie zawierał animowaną ikonę.Następnie otwórz plik w programie graficznym, takim jak Adobe Photoshop lub GIMP, a następnie przeciągnij i upuść żądany obraz na płótnie ikony.Możesz także użyć bezpłatnych narzędzi online do tworzenia animowanych ikon, takich jak IcoFX lub IconFactory.Po utworzeniu animacji zapisz ją w pliku „icon.ico” i umieść w tym samym folderze, co plik .exe aplikacji.Na koniec zmień nazwę pliku .exe na odpowiadającą mu nazwę pliku „icon.ico”.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące typu pliku obrazu, którego mogę używać jako ikony mojej aplikacji w systemie Windows 10/Windows 11?

Nie ma ograniczeń co do typu pliku obrazu, którego można użyć jako ikony aplikacji w systemie Windows 10/Windows 11.Należy jednak pamiętać, że rozmiar ikony musi być mniejszy niż 128 x 128 pikseli, a format pliku musi być plikiem .ico.Ponadto ikona musi znajdować się w tym samym folderze, co plik wykonywalny aplikacji.

Dlaczego po zmianie ikony aplikacji nadal wyświetla się stara ikona, gdy ją wyszukuję lub otwieram z menu Start/ekranu Start w systemie Windows11?

Jeśli używasz niestandardowego motywu lub skórki dla komputera z systemem Windows11:

a) Zamknij wszystkie inne okna, klikając ich przyciski zamykania lub naciskając Alt + F4; b) Kliknij dwukrotnie dowolne otwarte okno z wyjątkiem eksploratora; c) W eksploratorze przejdź do C:UżytkownicyNazwaUżytkownikaAppDataRoamingMicrosoftWindowsThemesgdziejest zastępowany przez jego rzeczywisty numer, taki jak Themes0003; d) Znajdź folder tapet w folderze ThemeNumber, który zawiera obrazy w formacie JPG (.jpg); e) Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu tapet > Ustaw jako obraz tła...

 1. W menu Start wyszukaj „ikony”, a następnie wybierz „widok ikon”.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz „Właściwości”.
 3. Na karcie Ogólne w obszarze Nazwa pliku ikony wpisz nową nazwę pliku ikony (bez rozszerzenia) i kliknij OK.
 4. W obszarze Nazwa wyświetlana aplikacji wpisz pełną nazwę nowej aplikacji (bez rozszerzenia).
 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno właściwości.
 6. W menu Start wyszukaj „appwiz”, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „aktualizuj aplikacje”.
 7. Po lewej stronie okna, które się otworzy, przewiń w dół, aż zobaczysz Eksploratora Windows, a następnie kliknij go, aby go otworzyć.
 8. Przeciągnij i upuść nową ikonę do Eksploratora Windows, tak aby została umieszczona w folderze aplikacji (powinna być przynajmniej na poziomie pliku wykonywalnego aplikacji).
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz tła pulpitu i wybierz „Ustaw jako obraz tła” z wyświetlonego menu kontekstowego; otworzy to podgląd wybranego obrazu w nowym oknie; jeśli chcesz nadal używać bieżącej tapety pulpitu zamiast zmieniać obraz z samego systemu Windows11:

Jak przywrócić oryginalną domyślną ikonę aplikacji, jeśli nie podoba mi się nowa, którą utworzyłem lub pobrałem?

1.Otwórz menu Start i wpisz „appwiz.cpl” (bez cudzysłowów) w polu wyszukiwania.2.Gdy AppWiz pojawi się w wynikach, kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.3.Po lewej stronie AppWiz, w sekcji „Personalizacja”, kliknij „Ikony”.4.W oknie Ikony, które się otworzy, zlokalizuj i wybierz ikonę swojej aplikacji (powinna znajdować się w folderze o nazwie „ikony”).5.Kliknij małą strzałkę w dół obok „Ikona domyślna” i wybierz jedną z ikon z wyświetlonej listy rozwijanej.6.Kliknij OK, aby zamknąć AppWiz i zastosować nową ikonę w oknach aplikacji!7.Jeśli chcesz przywrócić oryginalną ikonę domyślną, powtórz kroki 4-6, ale wybierz „Ikona oryginalna” zamiast „Ikona domyślna”.8.Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w więcej niż jednej ikonie naraz, otwórz ponownie AppWiz i tym razem kliknij „Dostosuj ikony”.9.W oknie Dostosuj ikony, które się otworzy, przeciągnij i upuść każdą ikonę, którą chcesz zmienić, do nowego rzędu, a następnie kliknij OK, gdy skończysz .10 Teraz możesz zacząć dostosowywać swoje ikony!11 Aby przywrócić oryginalną domyślną ikonę aplikacji, jeśli nie podoba ci się jej nowa: 1) Otwórz Eksploratora Windows i przejdź do C:Program Files (x86)Microsoft Apps1439364144AppIconCache.2) Znajdź oryginalną domyślną ikonę aplikacji ikona (plik .ico) i usuń ją w razie potrzeby3) Uruchom AppIconCache ponownie, wpisując appiconcache w polu wyszukiwania w menu Start4) Wybierz wszystkie ikony aplikacji w oknie AppIconCache5) Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane ikony > Właściwości > karta Domyślna ikona6) Zmień żądane ustawienia7 ) Kliknij przycisk Zastosuj8 ) Wyjdź z okna dialogowego właściwości9 ) Uruchom ponownie komputer10 ) Twoje nowo dostosowane ikony pojawią się w Eksploratorze Windows !UWAGA: Proces zmiany domyślnej ikony aplikacji nie jest odwracalny - po wprowadzeniu zmian nie ma powrotu!Jeśli potrzebujesz pomocy w dowolnym aspekcie tego przewodnika lub potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu ze zmianą lub przywróceniem domyślnej ikony aplikacji, skontaktuj się z naszym formularzem kontaktowym lub pomocą na czacie .