Sitemap

Jak zmienić ikonę w systemie Windows 10?

Zmiana ikony w systemie Windows 10 to prosty proces, który można wykonać za pomocą kilku kliknięć.Oto kroki:1.Otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.2.Kliknij „Personalizacja” w panelu Ustawienia.3.W sekcji „Motywy” kliknij „Ikona”.4.W oknie Ikona wybierz ikonę, którą chcesz zmienić i kliknij przycisk „Zmień”.5.Wybierz nową ikonę z listy i kliknij OK, aby zastosować zmiany.6.Jeśli chcesz zachować obecną ikonę, po prostu usuń zaznaczenie pola obok „Użyj ikon niestandardowych”.7.Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.(Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy postępując zgodnie z tymi instrukcjami, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected])Zmiana ikony w systemie Windows 10 to prosty proces, który można wykonać za pomocą tylko kilka kliknięć.

Jak zmienić ikonę w systemie Windows 10?

Możesz zmienić ikonę w systemie Windows 10, wykonując następujące czynności:

To nie jest sposób na zmianę ikon!Oto jak je usunąć!- Zobacz więcej na: http://www

 1. Otwórz menu Start i kliknij Ustawienia.Kliknij Personalizacja.W obszarze Ikony kliknij Zmień ikonę.Wybierz ikonę z listy i kliknij OK.Jeśli chcesz zachować aktualną ikonę, wybierz opcję Zachowaj aktualną, a następnie kliknij przycisk OK.Jeśli chcesz użyć nowej ikony, wybierz opcję Nowa ikona, a następnie wprowadź nazwę ikony w polu Nazwa (na przykład „Moje ulubione zdjęcie”). Kliknij Zapisz zmiany, aby zastosować zmiany do wszystkich ikon na komputerze (lub wybierz jedną lub więcej ikon i naciśnij Enter). Aby usunąć ikonę, zaznacz ją, a następnie naciśnij Usuń (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń). Aby zmienić rozmiar ikony, kliknij ją dwukrotnie i wprowadź nowy rozmiar w polu Rozmiar (na przykład 150% )..Aby przywrócić wcześniejszą wersję ikony, zaznacz ją, a następnie naciśnij przycisk Przywróć oryginał. (Jeśli po wykonaniu tych czynności nie widzisz opcji Zmień ikonę w obszarze Ikony w Personalizacja, spróbuj ponownie uruchomić komputer.) Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ikon w systemie Windows 10: https://support .microsoft .com/en-us/help/4467950/how-to-change-icons-on-windows 10 Jak zmienić tło pulpitu?Możesz zmienić tło pulpitu w systemie Windows 10, wykonując następujące czynności: Otwórz Ustawienia z menu Start lub paska zadań, klikając jego kafelek lub naciskając jednocześnie klawisze Win+E .Kliknij Personalizacja .Na karcie Tła .Wybierz obraz z biblioteki Zdjęć .Wybierz czy chcesz ustawić jako tapetę, czy użyć jako wygaszacz ekranu .Naciśnij przycisk Ustaw tapetę .Jeśli chcesz, dotknij Opcje wygaszacza ekranu .Wybierz, kiedy ma się uruchomić wygaszacz ekranu .Dotknij przycisku Ustaw wygaszacz ekranu .Zamknij ustawienia
 2. windowscentral .com/howtos/windows10 /change--delete--icons--desktop#sthash .KjNfTpzDZ .

Czy możesz zmieniać ikony w systemie Windows 10?

Tak, możesz zmieniać ikony w systemie Windows

 1. To jest krótki przewodnik, jak to zrobić.
 2. Otwórz menu Start i wpisz „ikony” w pasku wyszukiwania.
 3. Gdy pojawi się aplikacja „Ikony”, kliknij ją.
 4. Po lewej stronie okna, w sekcji „Motywy”, kliknij „Dostosuj”.
 5. W sekcji „Motyw ikon” wybierz żądany motyw ikon, a następnie kliknij przycisk „Zastosuj”.
 6. Nowe ikony będą teraz widoczne we wszystkich aplikacjach i oknach.

Jak zmienić ikonę w systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów zmiany ikony w systemie Windows 10.Możesz użyć aplikacji Ustawienia, aplikacji komputerowej lub wiersza polecenia.Oto jak to zrobić: 1.Otwórz aplikację Ustawienia i wyszukaj „ikony”.2.W sekcji „ikony” kliknij menu rozwijane „rozmiar ikon” i wybierz jeden z rozmiarów pokazanych poniżej (mały, średni, duży lub x-duży).3.W sekcji „Typ ikony” wybierz jedną z następujących opcji: domyślna (bieżąca ikona), nowa niestandardowa (utwórz własną ikonę) lub zaktualizowana (zaktualizuj istniejącą ikonę).4.Kliknij przycisk „Zmień ikony” i przejdź do miejsca, w którym zapisałeś nowy plik ikony (plik .ico).5.Wybierz nową ikonę i kliknij OK.6.Jeśli chcesz zachować oryginalne ikony w nienaruszonym stanie, ale zmniejszyć ich rozmiar, otwórz aplikację Pulpit i kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu, a następnie wybierz „Nowa ikona z pliku…”7.Przejdź do miejsca, w którym zapisałeś nowy plik .ico (plik .jpg) i wybierz go.8.Kliknij OK, a następnie zamknij obie aplikacje, jeśli otworzyły się automatycznie po kliknięciu Zmień ikony w kroku 4 powyżej 9. Otwórz okno wiersza polecenia, naciskając Windows + R, a następnie wpisując cmd, a następnie Enter10.. Wpisz ren w wierszu polecenia11.. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, wpisz admin12.. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie, że chcesz zastąpić oryginalną ikonę nowo utworzoną, wpisz yes13.. Stara ikona zostanie zastąpiona nową14.(Opcjonalnie) Aby powrócić do oryginalnych ikon po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, wykonaj następujące kroki:15.- W kroku 4 powyżej - Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu 16.- Wybierz nową ikonę z pliku… 17.- Przejdź do miejsca, w którym zapisałeś stary Pliki .ico (pliki .jpg) 18.- Kliknij OK19.- Zamknij obie aplikacje, jeśli otworzyły się automatycznie po kliknięciu Zmień ikony w powyższym kroku 4 20. (Opcjonalnie) Aby usunąć wszystkie ikony z systemu Windows, wykonaj następujące kroki 21.- W kroku 4 powyżej - Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu 22. - Wybierz Wyczyść wszystkie ikony 23. - Zamknij obie aplikacje, jeśli otworzyły się automatycznie po kliknięciu Zmień ikony w kroku 4 powyżej 24. (Opcjonalnie) Aby zresetować wszystkie ustawienia, w tym ikony, wykonaj następujące kroki25: - W Krok 4 powyżej - Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu26. - Wybierz Resetuj ten PC27-.Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie naciśnij Yes28-.Uruchom ponownie komputer29-.Po ponownym wyświetleniu monitu naciśnij Tak30. (Opcjonalnie) Aby ukryć wszystkie składniki systemu z wyjątkiem podstawowych elementów, takich jak Microsoft Edge i Sklep, wykonaj następujące kroki31:- W menu Start > System32:- Wybierz Zaawansowane ustawienia systemu33:- W obszarze Opcje wydajności34:- Odznacz Pokaż narzędzia administracyjne35 :- Zaznacz Ukryj zaawansowane ustawienia systemu36.– Uruchom ponownie komputer37.– Po ponownym wyświetleniu monitu naciśnij Tak38.– Po ponownym uruchomieniu system Windows powinien teraz używać tylko podstawowych składników systemu39.(Opcjonalnie) Aby przywrócić domyślne ikony bez wprowadzania zmian, wykonaj następujące czynności40.: Wejdź w Ustawienia41.: Wyszukaj „Domyślne aplikacje”42.: Przewiń w dół, aż zobaczysz „System”43.: Dotknij 44.: Dotknij „Zaawansowane ustawienia systemu”45.: W sekcji „Wygląd”46: dotknij „Ikony”47 :, dotknij "Zmień rozmiar ikony"48:, dotknij "Mała", 49:, dotknij "Średnia", 50:, dotknij 50x50px51:, dotknij Duża52:, dotknij XLarge53: (Opcjonalnie): Dotknij ZastosujTeraz wiemy, jak zmienić nasze ikony Windows 10 możemy zacząć dostosowywać, jak nam się podoba!Na przykład, może chcemy, aby nasze najczęściej używane programy znajdowały się w górnym rzędzie, a nie były rozłożone na wiele wierszy, tak jak są obecnie zlokalizowane; można to łatwo zrobić, postępując zgodnie z tymi prostymi instrukcjami:1., otwórz Panel sterowania2., w kategorii Programy3., znajdź programy, które chcesz przenieść/zmienić rozmiar4.

Czy można zmienić ikony w systemie Windows 10?

Tak, w systemie Windows 10 można zmieniać ikony.Możesz użyć programu takiego jak Icon Renamer, aby wprowadzić zmiany w swoich ikonach.Alternatywnie możesz użyć polecenia Zmień ikonę w Panelu sterowania.

Jak wymienić ikonę w systemie Windows 10?

Aby zmienić ikonę w systemie Windows 10, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz menu Start i wyszukaj „ikony”.
 2. Gdy pojawi się okno Ikony, kliknij link „Zmień ikonę” w wynikach.
 3. W wyświetlonym oknie Zmień ikonę wybierz ikonę, którą chcesz zastąpić, z listy dostępnych ikon i kliknij przycisk „Wybierz”.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz plik przejdź do miejsca, w którym zapisałeś nowy plik ikony i kliknij przycisk „Otwórz”.
 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno Zmień ikonę i zastosować nową ikonę na pulpicie komputera.

Czy mogę dostosować ikony w systemie Windows 10?

Zmiana ikony w systemie Windows 10 to dość prosty proces.Aby rozpocząć, otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.Następnie kliknij „Personalizacja” w menu Ustawienia.W sekcji „Ikony” wybierz ikonę, którą chcesz zmienić, i kliknij „Zmień ikonę”.Następnie możesz wybierać spośród wielu różnych ikon dostępnych w systemie Windows 10.

Gdzie mogę znaleźć nowe ikony dla mojego komputera z systemem Windows 10?

Istnieje kilka sposobów na znalezienie nowych ikon dla komputera z systemem Windows 10.Jednym ze sposobów jest skorzystanie ze Sklepu Windows.Możesz przeglądać różne kategorie, takie jak gry, filmy i programy telewizyjne, muzyka, książki i inne, aby znaleźć żądane ikony.Innym sposobem jest skorzystanie z wbudowanej funkcji wyszukiwania w systemie Windows 10.Możesz wpisać słowa kluczowe lub określone nazwy ikon, aby znaleźć to, czego szukasz.Na koniec możesz także odwiedzić strony internetowe, takie jak Iconfactory lub The Icon Finder, aby rozpocząć tworzenie własnych ikon.

Jakie rodzaje obrazów mogą być używane jako ikony systemu Windows 10?

Jak zmienić ikonę w systemie Windows 10?Istnieje kilka sposobów zmiany ikon na komputerze.Jednym ze sposobów jest użycie aplikacji Ustawienia systemu Windows 10.Innym sposobem jest użycie wiersza polecenia.I wreszcie, możesz użyć narzędzi innych firm, takich jak IconPackager lub Icons

Aby zmienić ikonę w systemie Windows 10:

8 ) Po wprowadzeniu zmian kliknij Zamknij , a następnie uruchom ponownie komputer, jeśli zostaniesz o to poproszony (lub po prostu uruchom ponownie system Windows 10 z wiersza polecenia za pomocą następujących poleceń: powercfg /rebootnow).

Istnieje kilka sposobów zmiany ikon w systemie Windows 10: jednym sposobem jest użycie aplikacji ustawień; innym sposobem jest użycie wiersza poleceń; na koniec istnieją narzędzia innych firm, które omówimy później, takie jak IconPackager lub Icons.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, naciskając Win + I lub klikając przycisk Start, wpisz „ustawienia” w pasku wyszukiwania, a następnie naciśnij Enter.
 2. Kliknij System i zabezpieczenia w lewym okienku, a następnie kliknij Personalizacja w prawym okienku.
 3. W obszarze Ikony kliknij Zmień ikonę po lewej stronie okna.
 4. Na stronie Wybierz obraz z galerii przejdź do i wybierz plik obrazu, którego chcesz użyć jako nowej ikony. (Możesz także przeciągnąć i upuścić plik z komputera).
 5. Kliknij Wybierz plik, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno Wybierz obraz z galerii.
 6. Jeśli chcesz zachować starą ikonę (jeśli jest nadal zainstalowana), wybierz ją z listy dostępnych ikon na tej stronie, a następnie kliknij Usuń ikonę . W przeciwnym razie kliknij opcję Zamień ikonę . (Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanych żadnych ikon, ten krok się nie pojawi).
 7. Aby wyświetlić podgląd zmian przed ich zastosowaniem, kliknij opcję Podgląd zmian . Jeśli wszystko wygląda dobrze, kliknij Zastosuj zmiany .
 8. . W tym przewodniku omówimy, w jaki sposób zmiana ikon działa trzema różnymi metodami - przy użyciu metody interfejsu GUI aplikacji ustawień, a następnie metody wiersza poleceń z przykładami, odpowiednio, wspominając o narzędziach innych firm, które pomagają użytkownikom łatwo zarządzać ikonami bez posiadania wiedzy technicznej. Ikony systemu Windows 10 z aplikacją Ustawienia Możesz znaleźć wszelkiego rodzaju opcje dostosowywania wyglądu pulpitu, otwierając jedno z dwóch głównych menu w aplikacji Ustawienia — System i Personalizacja — odpowiednio na komputerach z systemem Windows 10 z aktualizacją rocznicową lub nowszymi wersjami systemu Windows 10 Mobile!Changingiconsonthewindows10desktopisactuallyquiteeasyusingthistoolwhichwewilldiscusslaterintheguidealongsideothermethodsandtoolsavailableformanagingiconsonWIndows10devices.-FirstofthedifferentmethodsoffirstchoosinganiconatthelibrarypageoftheSettingsappfollowedbychangingitonscreenusingoneofthesetofcommandslistedbelow:-PowerShellCommandletsfortypingimagesintowindowspowershellscriptssuchastochangeiconstothesettingsapplication:[System].UIimagecache/SetIconImage(“C:UsersPublicDocumentsPicturesMy PicturesIcon_1234x1234_png”,[System].UIimagecache/GetIconImage("C:UsersPublic DokumentyZdjęcia.png"))]#LubMożeszUżyćKlawiszy SkrótówNaciśnięcia Win+R:#Naciśnięcie tego klawisza spowoduje uruchomienie edytora uruchomieniowego, w którym można wpisywaćaskrypcje bez konieczności posiadania otwartego interaktywnego interfejsu.#Więcej informacji na temat tej metody

Po zmianie ikony w systemie Windows 10, jak mogę wrócić do oryginalnej ikony, jeśli nie podoba mi się nowa?

Istnieje kilka sposobów zmiany ikony w systemie Windows Najprostszym sposobem zmiany ikony jest skorzystanie z aplikacji Ustawienia.Otwórz aplikację Ustawienia i wyszukaj „ikony”.W sekcji „Ikony” wybierz „Zmień ikony”.

W sekcji „Wybierz ikonę” wybierz jedną ze swoich ulubionych ikon z komputera lub ze strony internetowej.

Kliknij „Ustaw jako moją domyślną”, aby ustawić nową ikonę jako domyślną.

Jeśli chcesz przywrócić oryginalną ikonę, otwórz Edytor rejestru i przejdź do HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon.Kliknij prawym przyciskiem myszy Winlogon i wybierz Nowy> Wartość DWORD (32-bitowa).Nazwij tę nową wartość OriginalIcon i ustaw jej wartość na Możesz także użyć narzędzia Icon Viewer w systemie Windows 10, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad wyglądem ikon.Aby otworzyć Przeglądarkę ikon, naciśnij Ctrl+Alt+I na skrócie klawiaturowym lub przejdź do Start > Wszystkie aplikacje > Narzędzia systemowe > Przeglądarka ikon.Wybierz plik obrazu, którego chcesz użyć jako tła pulpitu, i kliknij OK.

 1. Możesz użyć aplikacji Ustawienia, Edytora rejestru lub Przeglądarki ikon.
 2. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Ile różnych ikon mogę mieć jednocześnie na ekranie komputera z systemem Windows10, zanim zacznie wyglądać na zagracone i chaotyczne?

Na pulpicie systemu Windows 10 można wyświetlić jednocześnie maksymalnie 256 ikon.Jeśli chcesz dodać więcej ikon, musisz użyć oprogramowania innej firmy lub utworzyć niestandardowe skróty.

Jeśli przypadkowo usunę ikonę z ekranu pulpitu w systemie Windows10, czy jest jakiś sposób, aby ją odzyskać, czy muszę zacząć od zera z nowym plikiem obrazu?

Jeśli usuniesz ikonę z ekranu pulpitu w systemie Windows 10, nie ma możliwości jej odzyskania.Będziesz musiał zacząć od zera z nowym plikiem obrazu.