Sitemap

Jak znaleźć ścieżkę do katalogu w systemie Linux?

Istnieje kilka sposobów na znalezienie ścieżki do katalogu w systemie Linux.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia ls -l.To polecenie wyświetli listę wszystkich plików i katalogów w bieżącym katalogu, w tym wszelkich ukrytych plików i folderów.Innym sposobem znalezienia ścieżki do katalogu jest użycie polecenia cd, a następnie użycie polecenia pwd (drukuj katalog roboczy), aby powrócić do poprzedniej lokalizacji.Na koniec możesz użyć funkcji dirname (nazwa katalogu bez rozszerzenia nazwy pliku) w systemie Linux, aby zwrócić ścieżkę do określonego pliku lub folderu.Na przykład, jeśli chcesz znaleźć ścieżkę do pliku myfile.txt w bieżącym katalogu, wpisz dirname myfile.txt i naciśnij Enter. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie aktualnie zamontowane systemy plików na swoim komputerze, możesz użyj polecenia mount bez argumentów w następujący sposób: mount | grep "^/" Spowoduje to wyświetlenie wszystkich zamontowanych systemów plików, w tym wszystkich ukrytych, które zostały określone przy użyciu znaków specjalnych w ich nazwach (takich jak /home).

Jakie jest polecenie, aby znaleźć ścieżkę do katalogu w systemie Linux?

Polecenie znalezienia ścieżki katalogu w systemie Linux to:

ls -lR

Spowoduje to wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu i wszystkich podkatalogów, w tym tego, w którym aktualnie się znajdujesz.Aby uzyskać tylko ścieżkę do bieżącego katalogu, użyj:

nazwa katalogu /bin/ls -lR

Aby uzyskać tylko ścieżkę określonego podkatalogu, użyj:

nazwa katalogu /bin/ls -lrt .

Jak mogę znaleźć ścieżkę do katalogu w systemie Linux?

Istnieje kilka sposobów na znalezienie ścieżki do katalogu w systemie Linux.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia pwd.Polecenie pwd wyświetla bieżący katalog roboczy.Aby znaleźć ścieżkę do określonego pliku, możesz użyć polecenia dir.Polecenie dir wyświetla listę wszystkich plików i podkatalogów w bieżącym katalogu roboczym. Aby znaleźć pełną ścieżkę do pliku lub katalogu, możesz użyć funkcji getfileinfo() z biblioteki libc.Ta funkcja zwraca informacje o określonym pliku lub katalogu, w tym jego nazwę pliku, rozmiar, czas modyfikacji i uprawnienia dostępu. Poniższy przykład pokazuje, jak używać pwd i dir do drukowania ścieżek do dwóch plików: $ pwd /home/username$ dir /home/username/Downloads/* $ ls -l total 12 -rw-r--r-- 1 username users 4096 3 czerwca 16:12 Pobrania drwx------ 2 username users 4096 3 czerwca 16:12 Pobrano

W tym przykładzie oba pliki znajdują się w folderze domowym (w tym przypadku /home/nazwa_użytkownika) i zostały utworzone przez użytkownika nazwa_użytkownika 3 czerwca 2016 r. o godzinie 16:12.Opcja -l wyświetla szczegółowe informacje o każdym pliku (w tym przypadku całkowity rozmiar i zawartość). Na koniec ls -l wyświetla listę obu plików z ich odpowiednimi uprawnieniami (rw-r--r-- oznacza, że ​​użytkownik o nazwie użytkownika ma prawa dostępu do odczytu i zapisu tego pliku). Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie katalogi w systemie, a nie tylko jeden określonej lokalizacji, tak jak w poprzednich przykładach, możesz użyć polecenia dirs zamiast dir . Polecenie dirs wyświetla listę wszystkich katalogów znajdujących się obecnie na komputerze.Na przykład: $ dirs /usr/local $ dirs ~/Desktop

W tym przykładzie oba katalogi znajdują się w /usr/local lub ~/Desktop (w zależności od tego, w którym oknie terminala go uruchamiasz), a także we wszystkich innych folderach zawartych w tych lokalizacjach.Jeśli chcesz zobaczyć tylko określone typy plików (na przykład .txt), możesz dodać rozszerzenie po "/usr/local" lub "~/" na przykład: dirs("usr/local/.txt")To spowoduje wyświetlaj tylko pliki, które kończą się na „.txt” wewnątrz /usr/local/.

Czy istnieje sposób na określenie ścieżki katalogu w systemie Linux?

Tak, istnieje sposób na określenie ścieżki katalogu w systemie Linux.Aby to zrobić, musisz użyć interfejsu wiersza poleceń (CLI) i narzędzia do nawigacji w systemie plików. Aby uzyskać dostęp do CLI, otwórz okno terminala i wpisz: cd Następnie użyj następujących poleceń, aby uzyskać informacje o bieżącym katalogu roboczym : pwd Dane wyjściowe powinny wyglądać mniej więcej tak: /home/username/Desktop Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bieżącym systemie plików, możesz użyć następującego polecenia: fsinfo Dostarczy ci to informacji o zamontowanych systemach plików i ich zawartości .Na przykład, jeśli wpiszesz fsinfo /, pokaże ci wszystkie pliki i foldery w twoim katalogu domowym, które nie znajdują się w żadnych innych katalogach. Możesz także użyć polecenia ls, aby wyświetlić listę wszystkich plików i folderów w bieżącym katalogu roboczym informator.Na przykład, jeśli wpiszesz ls, wydrukuje listę taką jak ta: Desktop Documents Music Pictures public_html

Ścieżka do public_html to ./public_html Możesz także użyć grep lub sed do wyszukiwania określonych ciągów tekstowych w plikach lub katalogach.Na przykład, jeśli chcesz znaleźć wszystkie ciągi tekstowe zaczynające się od „config”, możesz wpisać grep config w oknie terminala.Podobnie, jeśli chcesz znaleźć wszystkie ciągi tekstowe kończące się na „.txt”, wpisz sed -e 's/.*.txt$//' . Pamiętaj, że te polecenia mogą wymagać podstawowej wiedzy na temat działania powłok systemu Unix. Jeśli żadna z tych metod nie jest pomocna w znalezieniu tego, czego szukasz w systemie plików komputera, może być dostępna inna opcja.Możesz spróbować użyć wyszukiwarki Google lub jednej z wielu wyszukiwarek internetowych, takich jak Bing lub Yahoo!Oprócz bezpośredniego dostępu do milionów stron internetowych w wielu językach, te wyszukiwarki oferują potężne narzędzia Path Finder, które umożliwiają użytkownikom łatwe poruszanie się po złożonych systemach plików poprzez wprowadzanie prostych zapytań w przeglądarkach.

Czy możesz mi powiedzieć, jak zlokalizować ścieżkę określonego folderu w systemie Linux?

Istnieje kilka sposobów na znalezienie ścieżki do katalogu w systemie Linux.Jednym ze sposobów jest użycie wiersza poleceń.Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:

ls -l

Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich plików i folderów w bieżącym katalogu.Ścieżka do określonego folderu będzie znajdować się na dole tej listy.Możesz także użyć polecenia cd (zmień katalog), aby zmienić katalogi, a następnie użyć ls, aby zobaczyć, jakie pliki i foldery znajdują się w tym nowym katalogu.Na koniec możesz użyć pwd (drukuj katalog roboczy), aby uzyskać informacje o swojej bieżącej lokalizacji.

Gdzie znajdę ścieżkę do pliku dla danego katalogu w systemie Linux?

Ścieżkę do danego katalogu w systemie Linux można znaleźć za pomocą następującego polecenia:

odnaleźć . -nazwa "*.txt"

Spowoduje to zwrócenie listy wszystkich plików i podkatalogów w bieżącym katalogu, które mają rozszerzenie nazwy pliku „.txt”.Ścieżka do pliku dla każdego elementu na tej liście może być następnie wykorzystana do uzyskania dostępu do poszczególnych plików i podkatalogów w tym katalogu.Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zawartość pliku „myfile.txt” znajdującego się w katalogu „dir1”, użyj następującego polecenia:

znajdź dir1 -nazwa „myfile.

Jak można dowiedzieć się więcej o znajdowaniu ścieżek w katalogach w systemie Linux?

Jednym ze sposobów, aby dowiedzieć się więcej o znajdowaniu ścieżek w katalogach w systemie Linux, jest użycie wiersza poleceń.Poniższy przykład pokazuje, jak użyć polecenia ls do wyświetlenia listy wszystkich plików i podkatalogów w bieżącym katalogu: $ ls

Dane wyjściowe tego polecenia wyświetlają listę wszystkich plików i podkatalogów znajdujących się w bieżącym katalogu.Aby wyświetlić informacje o określonym pliku lub podkatalogu, możesz użyć polecenia dir.Na przykład następujące polecenie wyświetla informacje o pliku myfile.txt: $ dir myfile.txt

To wyjście pokazuje, że plik myfile.txt znajduje się w bieżącym katalogu, jak również we własnym podkatalogu (nazwanym po sobie). Jeśli chcesz wyświetlić informacje o wszystkich plikach i podkatalogach w danej ścieżce, możesz użyć opcji -a z poleceniem ls: $ ls -a

To wyjście zawiera listę wszystkich plików i podkatalogów zawartych w ścieżce określonej przez „/usr/share/doc” w twoim systemie.Możesz także użyć symboli wieloznacznych (*) podczas określania ścieżki; na przykład, jeśli chcesz zobaczyć tylko pliki, które kończą się na .pdf, możesz użyć: $ ls -A /usr/share/doc/*.