Sitemap

Jak wyczyścić pamięć podręczną Photoshopa?

Istnieje kilka sposobów na wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop.Najprostszym sposobem jest użycie przycisku „Wyczyść pamięć podręczną” w menu programu Photoshop.Spowoduje to usunięcie wszystkich obrazów, wzorów i innych informacji z pamięci podręcznej z komputera.

Jeśli chcesz wyczyścić tylko określone pamięci podręczne, możesz użyć polecenia „Cache” w menu Edycja.Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich pamięci podręcznych na twoim komputerze i możesz wybrać, którą chcesz wyczyścić.

Na koniec, jeśli nie chcesz czyścić pamięci podręcznej lub czyścić pamięci podręcznej pojedynczo, możesz użyć polecenia „Wyczyść wszystkie pamięci podręczne” w menu Plik.Spowoduje to usunięcie wszystkiego z folderu pamięci podręcznej programu Photoshop (który zwykle znajduje się w C: Program Files Adobe Photoshop Cache).

Jakie są korzyści z czyszczenia pamięci podręcznej programu Photoshop?

1.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może poprawić wydajność i przyspieszyć przepływ pracy.2.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może zwolnić miejsce na dysku i zmniejszyć liczbę przeładowań obrazów.3.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może zapobiec występowaniu błędów podczas pracy z dużymi plikami.4.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może zapewnić płynniejszą pracę komputera, zwalniając pamięć i skracając czas ładowania programów korzystających z funkcji programu Photoshop.5.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może pomóc poprawić jakość grafiki, zwalniając zasoby używane do buforowania obrazów na dysku twardym.6.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może zwolnić przepustowość poprzez zmniejszenie rozmiaru pliku, co może skutkować szybszym pobieraniem lub przesyłaniem strumieniowym treści wideo7.Wreszcie wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop pomaga chronić komputer, usuwając stare dane, które mogą być przechowywane w tymczasowych plikach lub folderach8..

Jak często należy czyścić pamięć podręczną programu Photoshop?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od Twoich indywidualnych wzorców użytkowania i preferencji.Jednak ogólnie rzecz biorąc, należy czyścić pamięć podręczną programu Photoshop co kilka tygodni, aby komputer działał tak płynnie, jak to możliwe.

Aby wyczyścić pamięć podręczną, otwórz Photoshop i przejdź do Plik> Pamięć podręczna> Wyczyść wszystko.

Co się stanie, jeśli nie wyczyścisz pamięci podręcznej programu Photoshop?

1.Jeśli nie wyczyścisz pamięci podręcznej programu Photoshop, komputer może stać się wolniejszy i trudniejszy w użyciu.2.Pamięć podręczna programu Photoshop może przechowywać obrazy, które były ostatnio edytowane lub utworzone, co może spowolnić komputer, jeśli nie jest regularnie czyszczony.3.Zapełnienie pamięci podręcznej programu Photoshop może powodować problemy podczas próby otwierania lub edytowania plików, ponieważ mogą one być blokowane przez starsze wersje obrazów lub skryptów.4.Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może również poprawić wydajność podczas pracy z dużymi plikami w programie Photoshop.Jak wyczyścić pamięć podręczną programu Photoshop?1.W programie Adobe Photoshop kliknij menu „Plik” i wybierz „Wyczyść pamięć podręczną”.2.

Czy czyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop ma jakieś wady?

Wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop nie ma żadnych wad, ale ponowne załadowanie wszystkich obrazów może zająć trochę czasu.Wyczyszczenie pamięci podręcznej usuwa również wszelkie pliki tymczasowe, które mogły zostać utworzone podczas pracy w programie Photoshop.Jeśli często korzystasz z programu Photoshop, dobrym pomysłem jest okresowe czyszczenie pamięci podręcznej, aby komputer działał szybciej.

Co jest przechowywane w pamięci podręcznej programu Photoshop?

Jak wyczyścić pamięć podręczną Photoshopa?Pamięć podręczna programu Photoshop przechowuje pliki tymczasowe używane przez program podczas pracy.Po zamknięciu programu Photoshop wszelkie niezapisane zmiany w obrazach i dokumentach są zapisywane w pamięci podręcznej.Możesz wyczyścić pamięć podręczną, aby zwolnić miejsce na dysku i poprawić wydajność.

1b Spoza programu Photoshop: Wpisz „about AdobePhotoshop” w Google lub innej wyszukiwarce; następnie naciśnij klawisz Enter/Return . Strona wynikowa zawiera informacje o AdobePhotoshop, w tym numer wersji i rozmiar na dysku twardym komputera.

Jak wyczyścić pamięć podręczną programu Photoshop, jeśli mam problemy z komputerem?

Jeśli masz problemy z komputerem lub kartą graficzną — na przykład spowolnienia lub błędy — wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop może pomóc tymczasowo rozwiązać te problemy, dopóki nie będzie można ich naprawić na stałe!Wykonaj następujące kroki:

Jeśli w tej chwili nie korzystasz z Photoshopa, ale planujesz to zrobić w przyszłych sesjach – na przykład, jeśli zapisujesz obraz do późniejszego wykorzystania – wyczyszczenie jego pamięci podręcznej przed wyjazdem może zaoszczędzić trochę czasu, gdy wrócisz później, ponieważ nie będzie miał aby najpierw załadować wcześniej zapisane dane!Wykonaj następujące kroki:

W rzadkich przypadkach, gdy coś jest nie tak z samym mechanizmem buforowania programu Photoshop LUB jedną z jego wtyczek, które zapisują uszkodzone dane w odpowiednich pamięciach podręcznych (zwykle z powodu problemów z niekompatybilnością), wyczyszczenie obu pamięci podręcznych może czasami być konieczne, aby program Photoshop prawidłowo się zregenerował je od podstaw - zwykle bez powodowania dalszych uszkodzeń po drodze!PAMIĘTAJ, że ta procedura powinna być wykonywana tylko w ostateczności po wypróbowaniu innych środków rozwiązywania problemów, takich jak aktualizacja zarówno programu Photoshop, jak i jego wtyczek / instalacja jego nowych wersji BEZ PIERWSZEGO KASOWANIA PAMIĘCI PODRĘCZNEJ!!!UWAGA: Kontynuuj na WŁASNE RYZYKO!!!1a Z poziomu PS : Wybierz Pomoc > Informacje o preferencjach AdobePSD (Windows)/Adobe PSD (Mac OS X). To da podstawowe informacje o zawartości pliku PSD, w tym wersje wtyczek itp. b W razie potrzeby przejdź tutaj http://kb21097

 1. W programie Photoshop otwórz dokument lub obraz.W menu Plik wybierz Zapisz jako...W oknie dialogowym Zapisz jako wpisz nazwę pliku i kliknij Zapisz w programie Photoshop, w menu Plik wybierz Zamknij W menu Plik wybierz Wyczyść pamięć podręczną Jeśli pojawi się monit oprogramowania zabezpieczającego systemu Windows, potwierdź, że chcesz usunąć wszystkie pliki z pamięci podręcznej Kliknij OK Jeśli oprogramowanie zabezpieczające Windows wyświetli monit, uruchom ponownie komputer (opcjonalnie) Aby ponownie załadować wszystkie pliki z pamięci podręcznej: W programie Photoshop z menu Plik wybierz polecenie Otwórz ponownie wszystkie pliki (opcjonalnie) używane przez pliki z pamięci podręcznej:1a W programie Photoshop: Wybierz Pomoc > Informacje o AdobePhotoshop (Windows) lub Preferencje Photoshops (Mac OS X).
 2. Otwórz Photoshop Przejdź do Edycja > Preferencje w sekcji „Wydajność”Zaznacz „Wyczyść pamięć podręczną po każdym użyciu”Kliknij OK Zamknij photoshop Uruchom ponownie komputer 8) Odśwież wszystkie obrazy Jak wyczyścić pamięć podręczną programu Photoshop, jeśli go teraz nie używam?
 3. Otwórz photoshop Przejdź do Edycja> Preferencje 3> W sekcji „Ogólne” 4> Odznacz „Włącz buforowanie odpowiedzi interfejsu użytkownika” 5> Kliknij OK 6> Closephotshop 7> Uruchom ponownie komputer 8) Ponownie załaduj wszystkie obrazy Jak wyczyścić pamięć podręczną programu Photoshop, jeśli jest coś z tym nie tak?
 4. Adobe .com/KnowledgebaseArticleDetails .

Czy mogę usunąć określone elementy z pamięci podręcznej programu Photoshop?

Tak, możesz usunąć określone elementy z pamięci podręcznej programu Photoshop.Aby to zrobić:

 1. Otwórz Photoshop i wybierz Plik > Pamięć podręczna > Wyczyść.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz elementy, które chcesz usunąć, i kliknij OK.
 3. Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej zamknij program Photoshop.

Skąd mam wiedzieć, czy pamięć podręczna programu Photoshop jest pełna?

Jeśli masz problemy z wyczyszczeniem pamięci podręcznej programu Photoshop, jednym ze sposobów sprawdzenia jest otwarcie okna dialogowego „Pamięć podręczna” i sprawdzenie rozmiaru pamięci podręcznej.Jeśli jest duży, być może nadszedł czas, aby go wyczyścić.Możesz także spróbować usunąć niektóre zdjęcia lub filmy z dysku twardego i sprawdzić, czy to rozwiąże jakiekolwiek problemy.Na koniec możesz spróbować ponownie uruchomić program Photoshop.

Mój komputer działa wolno, czy może to być spowodowane pełnym plikiem pamięci podręcznej programu Photoshop?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.Jednak wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop często może przyspieszyć działanie komputera.Aby wyczyścić pamięć podręczną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Photoshopa i kliknij pozycję menu „Plik”.
 2. Wybierz „Preferencje”.
 3. Kliknij zakładkę „Cache”, a następnie wybierz przycisk „Wyczyść pamięć podręczną”.
 4. Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno Preferencje.

Próbuję zwolnić trochę miejsca na dysku twardym. Czy mogę bezpiecznie usunąć pliki z pamięci podręcznej myPhotoshop?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób na wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Photoshop zależy od konkretnych okoliczności i ustawień komputera.Oto kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu Photoshop.Starsze wersje programu Photoshop mogą nie obsługiwać niektórych funkcji lub metod czyszczenia plików z pamięci podręcznej.
 2. Wyczyść pamięć podręczną, klikając przycisk „Wyczyść pamięć podręczną” w panelu preferencji (znajdującym się w prawym górnym rogu programu). Spowoduje to usunięcie wszystkich plików tymczasowych utworzonych przez program Photoshop podczas pracy nad dokumentem.
 3. Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej nie rozwiąże problemu, spróbuj usunąć poszczególne pliki z pamięci podręcznej (wybierając je i klikając „Usuń”). Należy jednak pamiętać, że usunięcie plików z pamięci podręcznej może spowodować problemy z wydajnością dokumentów i możliwą utratą danych, jeśli zostanie wykonane nieprawidłowo.
 4. Jeśli wyczyszczenie pamięci podręcznej nadal nie rozwiąże problemu, rozważ przywrócenie ustawień domyślnych (co spowoduje zresetowanie wszystkich preferencji użytkownika) lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z buforowaniem i wykorzystaniem miejsca na dysku w programie Photoshop.

Przypadkowo usunąłem pliki z pamięci podręcznej myPhotoshop, czy mogę je jakoś odzyskać>?

Nie ma możliwości odzyskania plików z pamięci podręcznej z programu Photoshop.Możesz jednak wyczyścić pamięć podręczną, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz Photoshopa i kliknij menu Plik.
 2. Z wyświetlonego menu wybierz Opcje.
 3. Kliknij kartę Pamięć podręczna, a następnie wybierz Wyczyść wszystko z listy rozwijanej u góry okna.
 4. Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć program Photoshop.