Sitemap

Jak zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów zmiany koloru paska zadań w systemie Windows 10.Możesz użyć aplikacji Ustawienia lub skorzystać z programu innej firmy.1.Otwórz aplikację Ustawienia2.W sekcji „System” kliknij „Pasek zadań”.3.W sekcji „Kolor paska zadań” wybierz kolor z listy.4.Kliknij OK, aby zastosować zmiany.5.Jeśli chcesz przywrócić domyślny kolor paska zadań, w obszarze „Kolor paska zadań” wybierz „Domyślny”.6.Jeśli chcesz dodać kolejny obraz tła do paska zadań, w obszarze „Obraz tła paska zadań” kliknij Przeglądaj i znajdź plik obrazu na swoim komputerze.7.Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i zastosować je na pasku zadań.(Opcjonalnie) Aby upewnić się, że wszystkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast, uruchom ponownie komputer.(Opcjonalnie) Aby całkowicie wyłączyć pasek zadań, otwórz Menedżera zadań (naciśnij Ctrl+Shift + Esc), wybierz „Pasek zadań systemu Windows” i odznacz pole obok niego. (Opcjonalnie) Aby ukryć lub wyświetlić poszczególne ikony na pasku zadań, kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ukryj ikonę lub Pokaż ikonę. (Opcjonalnie) Aby przenieść ikonę poza główną część ekranu na jeden z jego paneli bocznych, przeciągnij ją poza środek na jeden z tych paneli bocznych. (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar ikony w głównej części ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy na nim, a następnie wybierz Rozmiar od lewej/prawej lub Wysokość/szerokość spośród kilku wyświetlanych opcji. (Opcjonalnie) Aby przypiąć ikonę tak, aby zawsze pojawiała się w lewym górnym rogu ekranu, niezależnie od tego, ile miejsca jest dostępne z boku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Przypnij tutaj spośród kilku wyświetlonych opcji.(opcjonalnie)Aby ess bardziej zaawansowane funkcje związane ze zmianą kolorów na pasku zadań systemu Windows 10, takie jak dostosowywanie poziomów przezroczystości dla każdej kategorii itp.

Jak mogę dostosować kolor paska zadań w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zmienić kolor paska zadań, wykonując następujące czynności:1.Otwórz aplikację Ustawienia na swoim komputerze.2.W sekcji „System” kliknij „Pasek zadań”.3.W sekcji „Wygląd paska zadań” wybierz kolor z listy.4.Kliknij OK, aby zastosować zmiany.5.Jeśli chcesz przywrócić domyślny kolor paska zadań, ponownie w obszarze „Wygląd paska zadań” wybierz „Standardowy”.6.Kliknij OK, aby zastosować zmiany.7.Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe zmiany, takie jak dodanie nowego obrazu tła lub zmiana rozmiaru paska zadań, wykonaj następujące kroki:1.Otwórz edytor obrazów, taki jak Photoshop lub GIMP i utwórz nowy obraz tła dla paska zadań, korzystając z jednej z poniższych opcji:• Wybierz istniejący obraz z komputera i użyj go jako tła;

• Wybierz jedno z darmowych środowisk firmy Microsoft;

• Pobierz bezpłatną tapetę ze strony internetowej Microsoft;

2aJeśli chcesz dodać nową ikonę lub plik tekstowy, który pojawi się obok każdego zadania na pasku, wykonaj następujące czynności:1a Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z klawiszem Control i kliknij) pusty obszar w dowolnym otwartym oknie i wybierz „Nowy element paska zadań ”.Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym możesz wpisać, co chcesz jako ikonę i/lub nazwę pliku tekstowego (na przykład Moje dokumenty).

2bKliknij OK po zakończeniu edycji zadań w ten sposób.(Opcjonalnie) Możesz także przeciągnąć ikony lub pliki tekstowe na dowolne puste miejsce w dowolnym otwartym oknie, tak aby po otwarciu pojawiły się obok siebie.(Opcjonalnie) Aby ukryć wszystkie oprócz jednego na raz (więc tylko ta jedna będzie widoczna), kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu otwartego okna i wybierz „Ukryj ikony paska zadań” z menu skrótów. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić wszystkie ikony naraz (w tym ukryte), prawy -kliknij w dowolnym miejscu w otwartym oknie i wybierz „Pokaż ikony paska zadań” z menu skrótów. (Opcjonalnie) Aby tymczasowo wyłączyć poszczególne ikony, pozostawiając inne włączone, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania pojedynczej ikony.)2cAby dodać więcej niż jeden element — na przykład dwa elementy obok siebie — kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym otwartym oknie i wybierz „Nowy element grupy paska zadań”. (Opcjonalnie) W razie potrzeby możesz również przeciągać elementy między oknami.)3aKliknij strzałkę obok każdej kolumny nagłówek (Nazwa, Typ, Status) w celu posortowania zadań alfabetycznie lub numerycznie. (W razie potrzeby możesz również nacisnąć jednocześnie klawisze +S/–S.)3bAby zamknąć to okno dialogowe bez wprowadzania zmian, po prostu kliknij poza nim.(Może być konieczne dwukrotne kliknięcie, jeśli istnieje wiele kolumn.) 4aKliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym otwartym oknie i wybierz „Zamknij okno” z jego menu skrótów (Zamyka to wszystkie okna aktualnie wyświetlające zawartość w tej konkretnej sekcji paska zadań – w tym te z aktywnymi zadaniami). 4bZamknięcie tego okna dialogowego bez wszelkie zmiany, ale zachowaj aktywne zadania wyświetlane w odpowiednich sekcjach na pasku zadań do momentu ponownego zamknięcia – zwykle używane podczas pracy z wieloma oknami jednocześnie – kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w otwartym oknie i wybierz „Zapisz pozycję okna…”5aNaciśnij klawisz Windows + klawiatura R kombinacji, a następnie wpisz gpedit .

Jak zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zmienić kolor paska zadań, aby był bardziej widoczny.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia i kliknij Personalizacja.W obszarze Pasek zadań wybierz kolor, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy możesz zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10?

Tak, możesz zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10.Aby to zrobić, otwórz menu Start i kliknij „Ustawienia”.W oknie Ustawienia kliknij „System”, a następnie „Pasek zadań”.Na stronie paska zadań w sekcji „Wygląd” wybierz jeden z kolorów z listy rozwijanej.Kliknij OK, aby zastosować zmiany.

Czy można zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10?

Tak, w systemie Windows 10 można zmienić kolor paska zadań.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia i kliknij Personalizacja.W obszarze Pasek zadań wybierz opcję Kolor i wybierz nowy kolor z listy.Możesz także użyć niestandardowych kolorów, jeśli chcesz.Pamiętaj, że zmiana koloru paska zadań nie wpłynie na inne części systemu Windows 10, takie jak menu Start lub ikony na pulpicie. Jeśli chcesz zmienić tylko niektóre elementy paska zadań (na przykład tylko kolor tła), możesz użyć Dostosuj widżety paska zadań.Ta funkcja umożliwia dostosowanie różnych części paska zadań (takich jak pasek tytułu, przyciski i rozmiar ikon) przez dodanie niestandardowych widżetów.Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu systemu Windows 10, odwiedź naszą sekcję Jak to zrobić.

Jakie są sposoby zmiany koloru paska zadań w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 możesz zmienić kolor paska zadań na dowolny kolor.To świetny sposób na spersonalizowanie komputera i sprawienie, by wyglądał inaczej niż wszystkie inne.

Aby zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10:

 1. Otwórz menu Start i kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij Personalizacja.
 3. W obszarze Pasek zadań kliknij Kolory.
 4. Wybierz kolor z listy po lewej stronie okna (lub wpisz nowy kolor w polu tekstowym po prawej stronie).

Jak spersonalizować kolor paska zadań w systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów zmiany koloru paska zadań w systemie Windows 10.Możesz użyć aplikacji Ustawienia lub skorzystać z programu innej firmy.1.Otwórz aplikację Ustawienia na swoim komputerze.2.W sekcji „System” kliknij „Pasek zadań”.3.W sekcji „Opcje paska zadań” wybierz kolor, którego chcesz użyć dla kolorów tła i pierwszego planu paska zadań.4.Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć aplikację Ustawienia.5.Aby zastosować nowe ustawienia kolorów paska zadań, otwórz Menedżera zadań i kliknij kartę „Pasek zadań” (lub naciśnij Ctrl+Alt+T).6.W sekcji „Tło” i „Pierwszy plan” wybierz nowe ustawienia kolorów z menu rozwijanych.7.Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć Menedżera zadań. (Jeśli do zmiany kolorów paska zadań używasz programu innej firmy, zapoznaj się z jego dokumentacją, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania jego ustawień.

Jaki jest najłatwiejszy sposób zmiany koloru paska zadańw systemie Windows 10?

Istnieje kilka sposobów zmiany koloru paska zadań w systemie Windows

Najprostszym sposobem jest otwarcie aplikacji Ustawienia i kliknięcie Personalizacja.W obszarze Pasek zadań możesz wybrać inny kolor tła i pierwszego planu paska zadań.Możesz także użyć jednego z wbudowanych motywów lub stworzyć własny, używając niestandardowych kolorów.

Jeśli chcesz zmienić kolor tylko niektórych części paska zadań, możesz użyć jednej z następujących metod:

Jeśli żadna z tych metod nie działa, zawsze dostępne jest oprogramowanie innych firm, które pozwala na bardziej szczegółową kontrolę nad wyglądem paska zadań.Niektóre popularne opcje to ColorSchemer i XP Style TaskBar firmy DazzaTechsolutions Inc..

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz Właściwości.W obszarze Wygląd paska zadań wybierz opcję z sekcji Kolory.
 2. Otwórz menu Start i wpisz „taskmgr” (bez cudzysłowów). Kliknij Zadania na liście wyników i wybierz ZmieńKolor paska zadań z menu, które się pojawi.Spowoduje to otwarcie okna, w którym możesz wybrać nowy kolor dla poszczególnych zadań na pasku zadań.

Czy istnieje sposób na zautomatyzowanie zmiany koloru pasków zadań w systemie Windows 10?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ kolor paska zadań będzie się różnić w zależności od indywidualnej konfiguracji komputera i preferencji.Istnieje jednak kilka metod ręcznej zmiany koloru paska zadań w systemie Windows 10.

Aby zmienić kolor paska zadań w systemie Windows 10 za pomocą aplikacji Ustawienia:

Alternatywnie możesz również zmienić kolor paska zadań za pomocą narzędzi innych firm, takich jak WindowBlinds firmy Stardock lub ColorBars dla systemu Windows 10 (oba dostępne bezpłatnie w witrynie Stardock). Narzędzia te pozwalają dostosować praktycznie każdy aspekt korzystania z pulpitu, w tym kolory pasków zadań i okien.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, klikając przycisk Start, wpisując „Ustawienia” w polu wyszukiwania i naciskając Enter.
 2. Kliknij System, a następnie kliknij Pasek zadań.
 3. W sekcji „Opcje paska zadań” wybierz nowy kolor z menu rozwijanego obok „Tło paska zadań”.
 4. Kliknij OK, aby zastosować zmiany i zamknąć aplikację Ustawienia.

.Jak zmienićkolor domyślny pasek zadań Windows10?

W systemie Windows 10 możesz zmienić kolor paska zadań, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz menu Start i kliknij Ustawienia.
 2. W obszarze System kliknij pasek zadań i menu Start.
 3. Na karcie Pasek zadań w obszarze Kolor wybierz nowy kolor z listy rozwijanej.
 4. Kliknij OK, aby zastosować zmiany.