Sitemap

Jak mogę zsynchronizować moje kontakty z Androida na iPhone'a?

Istnieje kilka sposobów synchronizowania kontaktów z Androida na iPhone'a.Możesz użyć wbudowanej aplikacji telefonicznej, iCloud lub aplikacji innej firmy, takiej jak SyncKeeper.

Najłatwiejszym sposobem zsynchronizowania kontaktów jest użycie wbudowanej aplikacji telefonu na obu urządzeniach.Otwórz aplikację na swoim Androidzie i wybierz „Kontakty”.Wybierz wszystkie swoje kontakty, a następnie dotknij "Synchronizuj".Twoje kontakty zostaną zsynchronizowane automatycznie i będziesz mógł nadal korzystać z aplikacji na swoim iPhonie, nie martwiąc się o ich ponowną synchronizację.

Jeśli chcesz zsynchronizować kontakty ręcznie, otwórz aplikację telefonu na swoim Androidzie i wybierz „Ustawienia”.W sekcji „Ogólne” stuknij „Kontakty”, a następnie „Synchronizuj kontakty z…”Wybierz „iPhone” w „opcjach synchronizacji” i wprowadź hasło Apple ID, jeśli zostaniesz o to poproszony.Twoje kontakty będą teraz synchronizowane między urządzeniami.

Jeśli chcesz używać iCloud do synchronizowania kontaktów, otwórz aplikację Ustawienia na obu urządzeniach i przewiń w dół, aż zobaczysz "Kontakty i kalendarze iCloud".Stuknij go i wprowadź hasło Apple ID, jeśli zostaniesz o to poproszony.Twoje dane kontaktowe będą teraz przechowywane w iCloud, dzięki czemu będziesz mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu, w którym masz połączenie z Internetem (w tym w aplikacjach na iOS).

Jeśli chcesz użyć menedżera kontaktów innej firmy, takiego jak SyncKeeper, zamiast wbudowanej aplikacji telefonicznej lub iCloud, pobierz oprogramowanie na oba urządzenia i zaloguj się przy użyciu informacji o koncie.Wybierz wszystkie kontakty z każdego urządzenia, a następnie wybierz urządzenie, z którym mają być synchronizowane (Android lub iPhone).

Jaki jest najłatwiejszy sposób przeniesienia kontaktów z Androida na iPhone'a?

Istnieje kilka sposobów synchronizowania kontaktów z telefonu z Androidem z iPhonem.Możesz użyć wbudowanej funkcji iCloud na obu urządzeniach lub możesz użyć aplikacji innej firmy, takiej jak Kontakty Plus.

 1. Użyj wbudowanej funkcji iCloud na obu urządzeniach: jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób przesyłania kontaktów między Androidem a iPhonem.Tylko upewnij się, że skonfigurowałeś iCloud na obu urządzeniach i zsynchronizowałeś je ze sobą.Następnie wszystkie Twoje kontakty zostaną automatycznie przeniesione, gdy połączysz je ze sobą.
 2. Użyj aplikacji innej firmy, takiej jak Kontakty Plus: Inną opcją jest użycie aplikacji innej firmy, takiej jak Kontakty Plus.Ta aplikacja pozwoli Ci łatwo zsynchronizować kontakty między Androidem a iPhonem bez konieczności polegania na iCloud lub jakiejkolwiek innej usłudze zewnętrznej.Po prostu zainstaluj aplikację na obu urządzeniach, wprowadź swoje dane kontaktowe, a następnie naciśnij przycisk „Synchronizuj”, aby rozpocząć przesyłanie plików.

Jak przenieść moje kontakty z Androida na iPhone'a?

Istnieje kilka sposobów przeniesienia kontaktów z Androida na iPhone'a.Jednym ze sposobów jest użycie aplikacji innej firmy, takiej jak SyncMaster lub Contact Transfer.Innym sposobem jest użycie aplikacji Kontakty na iOS.Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz aplikację Kontakty iOS na swoim iPhonie i dotknij przycisku menu w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz „Dodaj nowy kontakt”.
 3. Wprowadź wszystkie informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Stuknij w „Gotowe” w prawym górnym rogu ekranu.
 5. Wróć do aplikacji Kontakty na Androida i wybierz wszystkie kontakty, naciskając ich nazwy u dołu ekranu.
 6. Przeciągnij i upuść wybrane kontakty do aplikacji Kontakty na iOS.
 7. Stuknij w „Zapisz” w prawym górnym rogu okna aplikacji Kontakty na iOS, a następnie zamknij je.

Czy można synchronizować kontakty z Androida na iPhone'a bez konta Google?

Tak, możliwa jest synchronizacja kontaktów z Androida na iPhone'a bez konta Google.Można to zrobić na kilka sposobów, w zależności od typu telefonu i sposobu synchronizacji kontaktów.

Jeśli masz iPhone'a lub iPada, możesz użyć synchronizacji iCloud, aby automatycznie skopiować kontakty z telefonu lub tabletu z Androidem do odpowiednich folderów na urządzeniu z systemem iOS.Możesz także ręcznie skopiować kontakty, korzystając z aplikacji innej firmy, takiej jak Contacts Plus lub Contact Sync na komputerze Mac.

Jeśli masz telefon lub tablet z Androidem, możesz użyć aplikacji do zarządzania kontaktami, takiej jak Kopia zapasowa i przywracanie moich kontaktów (bezpłatna) lub Phone Transfer Pro (płatna). Te aplikacje pozwolą Ci wyeksportować kontakty jako plik tekstowy, który możesz następnie zaimportować do iTunes na iPhonie lub iPadzie.

Czy mogę używać iCloud do synchronizowania moich kontaktów z Androida na iPhone'a?

Tak, możesz użyć iCloud do synchronizowania kontaktów z Androida na iPhone'a.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia na telefonie z Androidem i dotknij „Kontakty”.Następnie wybierz „Synchronizuj kontakty z iCloud” i wprowadź hasło Apple ID.Po wykonaniu tej czynności wszystkie Twoje kontakty zostaną zsynchronizowane z iPhonem.

Jak mogę wyeksportować moje kontakty z Androida jako plik .vcf?

Jak mogę zaimportować moje kontakty z iPhone'a na Androida?Jak zsynchronizować moje kontakty między Androidem a iPhonem?Jaki jest najlepszy sposób na wyeksportowanie moich kontaktów z telefonu z systemem Android?Jaki jest najlepszy sposób na zaimportowanie moich kontaktów z iPhone'a na Androida?Czy mogę zsynchronizować moje kontakty między dwiema różnymi wersjami Androida?Jak mogę uporządkować moje informacje kontaktowe na urządzeniach z systemem iOS i Android?Czy mogę zsynchronizować informacje kontaktowe między dwoma różnymi typami telefonów, takimi jak iPhone i telefony z systemem Android?Jak mogę śledzić, które urządzenia mają zsynchronizowane ze sobą dane kontaktowe?"

Istnieje kilka sposobów synchronizowania kontaktów między urządzeniem z Androidem a iPhonem.Możesz wyeksportować swoje kontakty jako plik vcf lub zaimportować je z iPhone'a.W tym przewodniku pokażemy, jak wyeksportować kontakty jako plik vcf na telefonie z Androidem, a następnie jak zaimportować go na iPhone'a.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację „Kontakty”.Stuknij ikonę „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu.W sekcji „Ogólne” dotknij „Eksportuj/Importuj”.Wybierz „VCF (vCard)”.Podaj nazwę eksportowanego pliku i dotknij „Zapisz”.
 2. Na iPhonie otwórz aplikację „Kontakty”.Stuknij w przycisk „+” w lewym dolnym rogu ekranu.Wybierz „Dodaj nowy kontakt”.Wprowadź wszystkie niezbędne dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail itp. Stuknij w przycisk Dalej.Wybierz, czy chcesz dodać tę osobę jako znajomego, czy nie, wybierając dowolną opcję z menu rozwijanego obok jej nazwy.Jeśli chcesz udostępnić zdjęcia również tej osobie, wybierz opcję Dodaj zdjęcie w sekcji Udostępnianie w prawym dolnym rogu ekranu, zanim ponownie naciśniesz przycisk Dalej.Na koniec naciśnij Zapisz, gdy skończysz, dodając wszystkie wymagane informacje dla tego konkretnego wpisu kontaktu.
 3. Gdy oba urządzenia zaimportują odpowiednie wpisy do odpowiednich aplikacji, powinieneś zobaczyć nowy wpis dla tej osoby na listach obu aplikacji - mianowicie na liście kontaktów w aplikacji Ustawienia na urządzeniu z Androidem i odpowiednio na liście osób w aplikacji Kontakty na iPhonie (zakładając, że zostały pomyślnie dodane). Teraz po prostu przeciągnij i upuść wpis tej osoby z jednej listy na drugą, jeśli to konieczne – na przykład, jeśli chcesz zamiast tego przenieść jej wpis z Listy osób do Listy kontaktów na iPhonie (lub odwrotnie).

Jak zaimportować plik .vcf moich kontaktów na iPhone'a?

Jeśli masz iPhone'a, możesz zaimportować kontakty z pliku .vcf.Aby to zrobić, otwórz aplikację Kontakty na swoim iPhonie i naciśnij przycisk „Dodaj”.Następnie wybierz plik .vcf, który chcesz zaimportować, i w razie potrzeby wprowadź hasło Apple ID.Po zaimportowaniu kontaktów zostaną one zsynchronizowane między iPhonem a iPadem.

Czy synchronizacja moich kontaktów z Androida na iPhone'a usunie wszelkie istniejące kontakty na moim iPhonie?

Nie, zsynchronizowanie kontaktów nie spowoduje usunięcia żadnych istniejących kontaktów na Twoim iPhonie.Kontakty zostaną przeniesione na iPhone'a i zorganizowane w taki sam sposób, jak na telefonie z Androidem.

Co się stanie, jeśli po synchronizacji mam już zduplikowane kontakty na moich urządzeniach?

Jeśli po synchronizacji masz zduplikowane kontakty na swoich urządzeniach, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to spróbować znaleźć i usunąć wszelkie duplikaty.Jeśli to nie zadziała, możesz spróbować ponownie zsynchronizować kontakty, tym razem przy użyciu innej metody.Na przykład, jeśli korzystasz z synchronizacji iCloud, spróbuj użyć opcji „Dodaj do iPhone'a” w aplikacji Kontakty na iOS zamiast opcji „Synchronizuj z Androidem”.

Czy potrzebuję specjalnej aplikacji do synchronizacji kontaktów między tymi dwoma urządzeniami?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ proces synchronizowania kontaktów między telefonem z Androidem a iPhonem może się różnić w zależności od konkretnych urządzeń i wersji każdego odpowiedniego systemu operacyjnego.Istnieje jednak kilka ogólnych kroków, które można wykonać, aby zsynchronizować kontakty między tymi dwoma urządzeniami.

Po pierwsze, ważne jest, aby upewnić się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci i mają dostęp do tych samych zasobów online (takich jak Gmail lub iCloud). Następnie użytkownicy powinni otworzyć odpowiednie aplikacje kontaktowe na swoich telefonach i wybrać wszystkie swoje kontakty z listy obu aplikacji.Wreszcie, użytkownicy powinni stuknąć nazwę każdego kontaktu, aby rozpocząć proces synchronizacji.W zależności od liczby synchronizowanych kontaktów proces ten może potrwać kilka minut lub godzin.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, użytkownicy w końcu zobaczą zaktualizowane listy kontaktów na obu urządzeniach.

Które pola kontaktów będą synchronizowane podczas przenoszenia między tymi platformami (np. numery telefonów, adresy e-mail itp.)?

Podczas przesyłania kontaktów między telefonem z Androidem a iPhonem większość pól kontaktów zostanie zsynchronizowana.Jednak niektóre pola kontaktów mogą nie być synchronizowane (np. data urodzenia). Należy pamiętać, że nie wszystkie pola kontaktów będą synchronizowane między tymi platformami, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, które pola są przesyłane przed rozpoczęciem procesu synchronizacji.

Jeśli chcesz zachować wszystkie kontakty na obu urządzeniach, utwórz nowe konto na każdym urządzeniu i przenieś wszystkie kontakty ze starego konta na nowe.W ten sposób będziesz mieć jedną bazę danych wszystkich swoich kontaktów na obu urządzeniach.Alternatywnie, jeśli potrzebujesz dostępu tylko do określonych kontaktów na jednym urządzeniu, ale nie chcesz ich na drugim, możesz wyłączyć synchronizację tych konkretnych kontaktów w ustawieniach dowolnej platformy.

Jeśli podczas tego procesu wystąpią jakiekolwiek problemy, jakie kroki rozwiązywania problemów mogę podjąć?

Jeśli masz iPhone'a i telefon z Androidem, możesz chcieć zsynchronizować swoje kontakty.Może to być przydatne, jeśli musisz używać tej samej listy kontaktów na obu urządzeniach.Istnieje kilka różnych sposobów synchronizowania kontaktów:

4 Synchronizuj z iSyncr: Jeśli żadna z tych metod nie działa z jakiegokolwiek powodu — na przykład dlatego, że jedno urządzenie jest nowsze od drugiego — możesz zamiast tego wypróbować iSyncr . iSyncr to darmowa aplikacja, która umożliwia użytkownikom synchronizację urządzeń iOS z komputerami PC/Mac przez kabel USB. Po zainstalowaniu iSyncr na obu urządzeniach, otwórz go na każdym urządzeniu, wybierz Synchronizuj teraz z jego menu głównego i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 1. Użyj iCloud: Jeśli masz konto iCloud, możesz synchronizować kontakty za pomocą usługi iCloud.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie i dotknij "Kontakty".Następnie dotknij „Dodaj konto” i wprowadź hasło Apple ID.Następnie dotknij "Synchronizuj kontakty" i wybierz, czy chcesz zachować wszystkie kontakty, czy tylko te w bieżącym telefonie.
 2. Użyj Kontaktów Google: Jeśli masz konto Google, możesz synchronizować swoje kontakty za pomocą usługi Kontakty Google.Aby to zrobić, otwórz aplikację Gmail na iPhonie i kliknij "Kontakty" w lewym górnym rogu ekranu.Następnie dotknij „Dodaj kontakt” i wprowadź swoje imię i nazwisko (imię + nazwisko) lub adres e-mail.Następnie wybierz, czy chcesz dodać kontakt jako znajomego, czy dodać go jako kontakt z zapisanej karty z innej aplikacji (np. Facebook).
 3. Używaj programu Microsoft Outlook: jeśli korzystasz z programu Microsoft Outlook na komputerze, możesz synchronizować kontakty za pomocą jego usługi online . Otwórz program Outlook na komputerze i zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Windows Live lub hasła do konta Microsoft. Kliknij Plik > Opcje > Konta > Dodaj konto… Wprowadź adres [email protected] w polu E-mail i kliknij przycisk OK.. Oprócz synchronizacji adresów e-mail z Sam Outlook , Outlook będzie również synchronizował wszystkie kalendarze powiązane z tym kontem (pliki iCalendar nie będą synchronizowane).

Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko związane z wykonywaniem tego typu transferu danych (np. utrata ważnych danych kontaktowych)?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z przenoszeniem kontaktów z telefonu z systemem Android na iPhone'a.Po pierwsze, należy pamiętać, że informacje kontaktowe na telefonie z Androidem prawdopodobnie nie są tak aktualne, jak informacje na telefonie iPhone.Jeśli przenosisz kontakty ze starego telefonu z Androidem, istnieje duża szansa, że ​​niektóre informacje kontaktowe mogą być nieaktualne lub nawet całkowicie ich brakować.Ponadto, jeśli używasz aplikacji innej firmy do zarządzania kontaktami, istnieje ryzyko, że dane przesyłane między Androidem a iPhonem nie będą kompatybilne z tą aplikacją.Wreszcie, jeśli przesyłasz dużą liczbę kontaktów (ponad 100), istnieje ryzyko spowolnienia lub wystąpienia błędów podczas próby ich synchronizacji przez Bluetooth.Ogólnie rzecz biorąc, wykonywanie tego rodzaju przesyłania danych jest ogólnie bezpieczne, ale wiąże się z pewnymi potencjalnymi zagrożeniami.