Sitemap

Wat is swap-geheugen in Linux?

Swap-geheugen is een speciaal type geheugen dat kan worden gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan die momenteel niet worden gebruikt door het Linux-besturingssysteem. Swap-geheugen wordt ook wel een swap-bestand of virtuele schijf genoemd. Hoe gebruik ik swap-geheugen in Linux?Om swap-geheugen in Linux te gebruiken, moet je eerst een swap-bestand maken.Om dit te doen, moet je de terminal openen en het volgende commando typen: sudo swapon /dev/sda1Hiermee wordt een tijdelijk wisselbestand op je harde schijf aangemaakt met de naam "swap1".Vervolgens moet u het Linux-besturingssysteem vertellen hoeveel ruimte u aan het wisselbestand moet toewijzen.Om dit te doen, moet je de terminal openen en het volgende commando typen: sudo swapon -s 100%Dit zal 100 procent van de ruimte op je harde schijf reserveren voor het wisselbestand.Ten slotte kunt u de Swap File Manager (meegeleverd met de meeste versies van Ubuntu) gebruiken om uw nieuwe swapfile te openen en te gebruiken. Om de Swap File Manager te verlaten, drukt u op CTRL+X gevolgd door Y. herstart je computer of herstart het init-proces van je Linux-distributie (meestal gedaan met sudo-service init restart). Hoe werkt het uitwisselen van gegevens tussen RAM en mijn harde schijf in Linux?Als gegevens op schijf moeten worden opgeslagen in plaats van op RAM, worden ze uit het RAM-geheugen uitgewisseld naar een tmpfs-bestandssysteem dat zich op uw harde schijf bevindt.Als er geen taken meer wachten op gegevens in het RAM, ontkoppelt en verwijdert tmpfs alle bestanden die daarin zijn geplaatst namens de actieve applicaties, zodat ze fysiek geheugen kunnen terugwinnen van de Heapspace Allocation Table van de OS-kernel. Hoeveel processen kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd zonder problemen te veroorzaken?

Er zijn geen vaste limieten voor het aantal processen dat tegelijk kan worden uitgevoerd zonder problemen te veroorzaken; het uitvoeren van te veel processen kan echter systeeminstabiliteit of zelfs crashes veroorzaken.Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van swap-geheugen in Linux?

Enkele voordelen van het gebruik van swap-geheugen in Linux zijn onder meer verbeterde prestaties door verminderde afhankelijkheid van RAM en verminderde slijtage van hardware als gevolg van minder frequente uitwisseling van gegevensopslagapparaten.Bovendien zorgt het gebruik van een speciale partitie voor swapping voor meer flexibiliteit bij het beheren van resources, aangezien swappen kan plaatsvinden tijdens perioden van lage activiteit in plaats van tijdens piekuren. Wat zijn enkele nadelen van het gebruik van swap-geheugen in Linux?

Enkele nadelen van het gebruik van swap-geheugen in Linux zijn mogelijke problemen als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op uw harde schijf of als uw computer te maken krijgt met stroomstoringen of andere onverwachte afsluitingen tijdens het uitwisselen van gegevens.

Hoe wordt swap-geheugen gebruikt in Linux?

Swap-geheugen is een mechanisme waarmee Linux virtueel geheugen kan gebruiken.Met virtueel geheugen kan het systeem meerdere programma's tegelijkertijd uitvoeren, zonder dat de gegevens van elk programma fysiek op schijf moeten worden opgeslagen. Wisselgeheugen werkt door een bestand met de naam swapfile op uw harde schijf te maken.Wanneer je je computer opstart, leest Linux de inhoud van je swapfile en gebruikt het om een ​​tijdelijke kopie van het RAM-geheugen van je computer te maken.Telkens wanneer u een programma moet uitvoeren dat meer nodig heeft dan de normale hoeveelheid RAM van uw computer, kan Linux de inhoud van uw swapbestand omwisselen voor de gegevens van het programma. Dit betekent dat als u 8 GB RAM hebt, Linux 4 GB daarvan kan gebruiken als swap en toch al uw programma's kunnen uitvoeren. Wisselbestanden worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat ze ruimte innemen op uw harde schijf.Bovendien kost het swappen minder tijd dan het gebruik van fysiek RAM-geheugen, zodat het kan worden gebruikt als er niet genoeg fysiek RAM-geheugen beschikbaar is.– Swapbestanden worden gemaakt wanneer dat nodig is en verwijderd wanneer dit niet nodig is.– Swappen kost minder tijd dan het gebruik van fysiek RAM-geheugen. – Wisselbestanden zijn kleiner dan gewone bestanden.– U hoeft zich geen zorgen te maken dat wisselbestanden ruimte innemen op uw harde schijf.– Wisselbestanden worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn. Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van virtueel geheugen in Linux ?Enkele voordelen van het gebruik van virtueel geheugen in Linux zijn: 1) het toestaan ​​van meerdere programma's tegelijkertijd; 2) de mogelijkheid om meer dan de normale hoeveelheid RAM van uw computer te gebruiken; 3) de mogelijkheid om uitgewisselde gegevens te verwijderen wanneer niet meer nodig;4) het kunnen gebruiken van swapbestanden, zelfs als er niet genoeg fysiek RAM-geheugen beschikbaar is.;5) het kunnen verplaatsen van programma's tussen verschillende delen van uw harde schijf zonder dat u ze hoeft over te zetten naar een extern opslagapparaat zoals een USB-drive of SD-kaart. outdatawanneerisnietbekendomdathetnietmeerwordtgebruikt."HowToSwapMemoryInLinux"geefteenoverzichtvanhetswappinggeheugeninLinuxendevoordelen ervan,waaronderhetgebruikvanmeerdannormalehoeveelheidRAMenhetkunnenverwijderenvandegeswaptegegevenswanneerhetnietbekend is dat ze meer worden gebruikt."

Het doel achter het verwisselen van gegevens uit het ene gebied (de "werkset") ten gunste van een ander gebied (de "verwisselde set") is tweeledig: ten eerste omdat vaak gebruikte code zich in de buurt moet bevinden waar het wordt uitgevoerd (waardoor de toegangstijden worden verkort), en ten tweede omdat dit alle rommel veroorzaakt door het uitvoeren van code in de werkset (aangezien deze rommel nu in de buurt van permanente opslag zou leven in plaats van tijdelijk bij procespagina's te blijven), waardoor er zo min mogelijk hoeft te worden opgeruimd tijdens het opstarten / afsluiten - ook bekend als pre- leeg multitasken!

Als we zeggen "in de buurt van waar het wordt uitgevoerd", wat bedoelen we dan?We bedoelen dat waar mogelijk uitvoerbare code zich binnen ramdisk-pagina's moet bevinden die vervolgens kunnen worden toegewezen aan willekeurige adressen binnen de adresruimte van de gebruiker - waardoor de lokaliteit wordt gemaximaliseerd voor zowel prestatieredenen als het vermijden van onnodige paginatabelwandelingen veroorzaakt door uitvoerbare code die overal in de adresruimte van de gebruiker wordt verspreid !Op deze manier weet linux precies waar elke byte zich bevindt tijdens de uitvoering!Als uitvoerbare bestanden ergens buiten de heap zouden staan, zou er mogelijk willekeurige I/O plaatsvinden in het hele kernelland wanneer naar die chunks wordt verwezen...niet ideaal!

Tegenwoordig worden de meeste x86-processors geleverd met ondersteuning voor Dynamic Memory Allocation, waarbij bepaalde secties (pagina's) met een eigen adresruimte kunnen worden beschouwd als beschikbaar voor uitvoering wanneer dat nodig is, in plaats van een geheugentoewijzer te gebruiken die pagina's reserveert voor succesvolle code die op de hoop wordt toegewezen voordat deze wordt gestart.

Hoe maak je een swap-bestand in Linux?

Het wisselen van geheugen in Linux is een proces in twee stappen.Eerst maak je een wisselbestand aan.Ten tweede gebruik je de opdracht mkswap om het wisselbestand te activeren.

Gebruik de opdracht swapon om een ​​wisselbestand te maken:

ruilen

waaris uw gewenste swap-apparaat enis de grootte van het wisselbestand in megabytes (MB).

Hoe schakel je het wisselbestand in / uit in Linux?

Hoe verander je het formaat van een Linux-swapbestand?Hoe maak je een nieuw Linux-swapbestand aan?Wat zijn de voordelen van het gebruik van een Linux-wisselbestand?Hoe controleer je de status van je Linux-swapbestand?

Het wisselen van geheugen in Linux is een belangrijke taak als u de systeemprestaties wilt verbeteren.Deze handleiding laat u zien hoe u het wisselbestand kunt in- en uitschakelen, het formaat kunt wijzigen, een nieuwe kunt maken en de status kunt controleren.

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van een Linux-swapbestand is dat het kan helpen schijfruimte op uw computer vrij te maken.Wanneer uw computer meer geheugen nodig heeft, kan deze de gegevens gebruiken die in de swapfile zijn opgeslagen in plaats van gegevens van de harde schijf te laden.

Om het wisselbestand op uw computer in of uit te schakelen:

Het formaat van een Linux-wisselbestand wijzigen:

  1. Open een terminalvenster door op de knop "Start" te klikken en "terminal" te typen.
  2. Typ "swapoff" om de functie Bestand uitwisselen op uw computer uit te schakelen.
  3. Typ "swapon" om de functie Bestand uitwisselen op uw computer in te schakelen.
  4. Om informatie over uw huidige Swap File-configuratie te bekijken, typt u "swapinfo".
  5. Open een terminalvenster door op de knop "Start" te klikken en "terminal" te typen.
  6. Typ "resize2fs /dev/sdaX", waarbij X een ongebruikte letter is (bijv. voor /dev/sda5 typt u resize2fs /dev/sda. De opdracht zal u om bevestiging vragen voordat u verder gaat. Als alles goed gaat, ziet u uitvoer als volgt: succes Grootte van bestandssysteem wijzigen met 1 MiB-blokgrootte...klaar De grootte van elk blok was ingesteld op 128 KiB De maximaal toegestane bestandssysteemgrootte was ingesteld op 2 TiB. Na het wijzigen van de grootte, zou het gemounte bestandssysteem ongeveer 5% extra ruimte moeten hebben. Alles klaar! Als dit niet het geval is, meld dit dan alstublieft! WAARSCHUWING: Hergebruik van oude apparaatnamen kan leiden tot gegevensverlies of corruptie; gebruik altijd nieuw aangemaakte apparaatnamen bij het maken of wijzigen van partities! Om deze bewerking ongedaan te maken, typt u 'resize2fs -f' OPMERKING: Als u dit niet doet' t u een doelmap opgeeft (/usr/local/etc etc.), dan worden alle bestanden die zich momenteel in /usr/local bevinden als doel beschouwd. Bestandssysteem op offset 0 is gereserveerd voor root. Gebruik 'resize2fs -l' om de beschikbare doelen weer te geven U kan ook aankoppelopties wijzigen tijdens het aankoppelen van het bestandssysteem. Voor meer informatie zie man-pagina 'resize2fs'In de meeste gevallen is het niet nodig om de partitietabel handmatig te bewerken. Mogelijk moet u de handleiding opnieuw lezen nadat u enkele aankoppelopties hebt gewijzigd. bytes), 59% gebruikt na het wijzigen van de grootte. Met deze commando's hebben we ons beschikbare RAM-geheugen vergroot van 4 GiB's (4096 MB) tot 8 GiB's (8192 MB). We hadden net zo gemakkelijk ons ​​RAM-gebruik kunnen verminderen door onze partitiegrootte te verkleinen, maar onze bruikbare opslagruimte met 59% te vergroten.Dus onthoud -- probeer waar mogelijk de partitiegrootte te vergroten in plaats van te verkleinen!OPMERKING: Het is over het algemeen niet nodig of aanbevolen om partities groter te maken dan nodig is voor geïnstalleerde software en gegevens.Dit kan leiden tot onvoorziene problemen onderweg!. Hoeveel extra vrije ruimte hebben we gewonnen?594 MiB Na het uitvoeren van deze commando's hebben we nu 8192 MB bruikbaar RAM-geheugen, wat 59% meer is dan voorheen!. . .Als alles goed is gegaan, zou er nu voldoende vrije ruimte over moeten zijn op uw harde schijf (of binnen het nieuwe bestandssysteem dat door de opdracht is aangemaakt!)omeenanderetoepassingoftwee te installeren!.

Hoe formatteer je de inhoud van een swapfile in Linux?

Gebruik de opdracht mkswap om de inhoud van een swapfile in Linux te formatteren.Gebruik de opdracht swapon om een ​​nieuwe swapfile te maken.Gebruik de opdracht swapon -s om de status van een swapbestand te bekijken.Gebruik de opdracht swapon -D om een ​​swapbestand te verwijderen.

Wat zijn mogelijke problemen bij het gebruik van een swapfile in Linux?

Het wisselen van geheugen in Linux kan een handige manier zijn om schijfruimte vrij te maken, maar er zijn enkele mogelijke problemen waarmee u rekening moet houden.Zorg er eerst voor dat de grootte van het swapbestand groot genoeg is voor de hoeveelheid geheugen die u moet vrijmaken.Ten tweede, houd er rekening mee dat swappen prestatieproblemen kan veroorzaken als uw computer weinig bronnen heeft.Zorg er ten slotte voor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u een swapfile gebruikt, voor het geval er iets misgaat.

Hoe bepaal je hoeveel swapruimte je moet toewijzen in Linux?

Het wisselen van geheugen in Linux is een proces in twee stappen.Eerst moet u bepalen hoeveel geheugen uw systeem nodig heeft.Ten tweede moet u swapruimte toewijzen voor het overtollige geheugen.

Gebruik de opdracht free om te bepalen hoeveel geheugen uw systeem nodig heeft.Bijvoorbeeld:

gratis -m

Hiermee wordt een lijst afgedrukt van al het beschikbare fysieke en virtuele geheugen op uw machine.De hoeveelheid vrij fysiek en virtueel geheugen wordt naast elkaar weergegeven.Gebruik het percentage-commando om te zien hoeveel van dat totaal wordt gebruikt door het besturingssysteem en de applicaties:

percentage gratis

Hiermee wordt een lijst met percentages afgedrukt voor beide soorten geheugen (fysiek en virtueel). Het percentage tussen haakjes na "gratis" geeft aan hoeveel van dat type geheugen momenteel wordt gebruikt door het besturingssysteem of toepassingen.

Nu u weet hoeveel fysiek en virtueel geheugen uw systeem heeft, is het tijd om wat swapruimte toe te wijzen.Gebruik hiervoor de opdracht swapon:

swapon bestandsnaamHet argument "bestandsnaam" specificeert waar de uitgewisselde pagina's moeten worden opgeslagen (in dit geval zou het "swap" zijn). Zodra je voldoende swapruimte hebt toegewezen met swapon , kun je beginnen met het omwisselen van pagina's met het mkswap-commando:

mkswap bestandsnaamHet argument "bestandsnaam" specificeert waar de uitgewisselde pagina's moeten worden opgeslagen (in dit geval zou het "swap" zijn). Zodra je voldoende swapruimte hebt toegewezen met mkswap , kun je opnieuw pagina's omwisselen met het swapon-commando:

swapon filenameU bent nu klaar om te beginnen met het verwisselen van outpages!Geef gewoon een van deze commando's zonder enige argumenten en kijk hoe het aantal swapspace-blokken op je schijf toeneemt.:

cat /proc/sys/vm/max_map_count Dit laat je zien hoeveel swapfiles tot nu toe zijn aangemaakt.:

cat /proc/sys/vm/total_memory Dit laat zien hoeveel RAM in totaal op uw computer is geïnstalleerd.