Sitemap

Hoe een MySQL-database herstellen vanaf een back-up in Linux?

In dit artikel laten we u zien hoe u een MySQL-database kunt herstellen vanaf een back-up in Linux.

Zorg er eerst voor dat u de benodigde tools hebt geïnstalleerd.U kunt de hulpprogramma's mysql-client en mysqldump installeren met de volgende opdrachten:

sudo apt-get install mysql-client mysqldump

Maak vervolgens een back-up van uw MySQL-database met behulp van mysqldump.De syntaxis voor mysqldump is als volgt:

mysqldump [opties]

...

De opties zijn als volgt: -a | --all dump alle tabellen in de database -b | --backup=bestand schrijf back-ups naar bestand in plaats van stdout -c | --compress gebruik compressie (standaard is aan) -D | --databases lijst databases om te dumpen (gescheiden door komma's) -e | --extended print uitgebreide informatie over tabelkolommen -F | --flush_logs flush logs voor het dumpen van data -h | --help geeft dit helpbericht weer en sluit -i|--ignore-columns negeer tabelkolommen bij het importeren van gegevens (-t optie ook genegeerd)

Nadat u de database hebt gedumpt, kunt u deze herstellen met de volgende opdracht:

mysql [opties]

De opties zijn als volgt: –host=verbinding maken met de server via TCP/IP –port=maak verbinding met de server op de gegeven poort –socket=/path/to/mysql.sock maak verbinding met de server op het gegeven socketpad –skip-grant-tables sla het verlenen van privileges op de herstelde database over Om een ​​enkele tabel van een back-up te herstellen, gebruikt u de volgende opdracht:

mysql [opties]

...

Als u bijvoorbeeld de tabeltest wilt herstellen met kolom-id als 1 en waarde 3, gebruikt u de volgende opdracht: mysql test.1.id=3&test.2.id=4&test.3.

Hoe maak ik een back-up van mijn MySQL-database in Linux?

Hoe herstel ik een MySQL-database in Linux?Hoe kan ik de prestaties van mijn MySQL-database in Linux optimaliseren?Wat zijn de stappen om een ​​MySQL-database te herstellen vanaf een back-up op Linux?Wat zijn de best practices voor het optimaliseren van MySQL-prestaties op Linux?MySQL is een populair open source relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) dat door miljoenen websites en applicaties wordt gebruikt.In dit artikel laten we u zien hoe u uw MySQL-database in Linux kunt herstellen. Zorg er eerst voor dat u het mysql-serverpakket op uw systeem hebt geïnstalleerd.Volg daarna deze stappen om een ​​back-up van uw MySQL-database te maken:1.Open de mysql-clientsoftware en maak verbinding met uw server2.Selecteer "Back-up" in het menu3.Voer de naam van uw back-upbestand in4.Klik op "Start back-up"5.Wacht tot het back-upproces is voltooid6.Sluit uw server af7.Kopieer het back-upbestand naar een andere locatie8.Herstel uw MySQL-database met een van deze methoden:a) Gebruik de mysql-clientsoftwareb) Gebruik een online servicec) Gebruik tar of gzip d) Gebruik rsync9) Zorg ervoor dat u de juiste machtigingen voor bestanden hebt aangemaakt bij het herstellen10Het herstellen van een MySQL-database kan met een van deze methoden:a) Met behulp van de mysqlclient-softwareb) Met behulp van een online servicec) Met behulp van tar of gzipd) Met behulp van rsync Als u back-ups herstelt die zijn gemaakt met verschillende versies van mysql-server, kan het nodig zijn om enkele configuratieparameters te wijzigen voordat u herstelt van back-ups. (Bijvoorbeeld als u herstelt van back-ups gemaakt met mysql 5.*en mysql 6.*, moet u mogelijk de optie--default-character-set=utf8 differentieel instellen.) Hier zijn enkele tips voor het optimaliseren van mijnSQL-prestaties op Linux:1]Zorg ervoor dat uw bestandssysteem correct en efficiënt is geformatteerd (zie onze handleiding over het formatteren van bestandssystemen).Dit helpt de schijf-I/O te verminderen en de algehele prestaties te verbeteren.2] Gebruik indien mogelijk nieuwe lock-statements en indexen (zie onze handleiding over het optimaliseren van MySQL-prestaties voor meer informatie).Deze opties helpen bij het versnellen van query's 3] Optimaliseer de tabelstructuur door tabellen tussen databases te verplaatsen of ze samen te clusteren4 ]Maak indien nodig gebruik van replicatie (zie onze handleiding over het instellen van replicatie voor meer informatie).Dit zorgt voor een hoge beschikbaarheid en redundantie voor gegevens 5] Configureer mijn SQL-database voor de juiste omgeving (zie onze handleidingen over het configureren van MySQL voor productie- of ontwikkelomgevingen).Dit zal de prestaties optimaliseren op basis van use case 6] Gebruik waar mogelijk threading in de mysql-processen (zie onze threading-tutorial voor meer informatie)."

Hoe een MySql-database in Linux te herstellen -

Er zijn veel manieren om een ​​MySql-database in Linux te herstellen, afhankelijk van het type herstel dat u nodig hebt - volledige of incrementele herstelbewerkingen, back-ups van meerdere databases tegelijk enz. We zullen elke onderstaande methode met gedetailleerde instructies bespreken, maar laten we eerst een kijk wat er moet gebeuren om aan de slag te gaan...

Om te beginnen moeten we mysqldiff installeren, dat specifiek wordt gebruikt voor het uitvoeren van differentiële back-ups tussen servers waarop verschillende versies van mysqldump/mysqlimport enz. draaien. Eenmaal geïnstalleerd kunnen we doorgaan met het maken van volledige of incrementele back-ups indien nodig...

Volledige herstelmethode

Ervan uitgaande dat u al back-ups hebt gemaakt zoals hierboven beschreven, hoeft u alleen maar mysqldiff te downloaden en te installeren op beide servers die bij het herstel betrokken zijn (dit moet ook eventuele aanvullende ondersteunende pakketten bevatten, zoals lib32gcc1 enz...)

Zodra alles is gedownload en geïnstalleerd, kunnen we beginnen met het kopiëren van onze originele back-up mysqldata-map naar beide servers - meestal zou dit zoiets zijn als /home/gebruikersnaam/.myndir, zodat beide servers er toegang toe hebben...

Hoe importeer ik een SQL-bestand in een MySQL-database met behulp van de opdrachtregel in Linux?

Hoe herstel ik een MySQL-database met behulp van de opdrachtregel in Linux?Hoe importeer ik een SQL-bestand in een MySQL-database op Ubuntu?Hoe een MySQL-database op Ubuntu te herstellen?Hoe gegevens uit MySQL-databases in Linux importeren en exporteren?Wat zijn de stappen voor het importeren en exporteren van gegevens uit MySQL-databases in Linux?Wat zijn de stappen voor het herstellen van een MySQL-database in Linux?

Om SQL-bestanden in uw mysql-server te importeren, heeft u toegang tot de opdrachtregel nodig.Open hiervoor een terminalvenster (of console) en typ "sudo".Dit geeft u beheerdersrechten op uw systeem.Typ vervolgens "mysql" gevolgd door de hostnaam of het IP-adres van uw server.Als u bijvoorbeeld een Ubuntu-server op 19Next gebruikt, heeft u het pad nodig naar het SQL-bestand dat u in uw mysql-server wilt importeren.U kunt deze informatie vinden door deze van een andere computer te kopiëren of door deze ergens online te vinden (zoals cPanel). Zodra u deze informatie heeft, voert u deze als volgt in de mysql-client in:

mysql -u root -p

Als alles goed gaat, zou je geïmporteerde SQL-bestand nu beschikbaar moeten zijn op je mysql-server!

Als er iets gebeurt op uw systeem waardoor al uw gegevens verloren gaan (misschien per ongeluk verwijderen), dan is een oplossing om mysql eenvoudig opnieuw op uw systeem te installeren en helemaal opnieuw te beginnen!Als u echter liever niet al die moeite doet, dan is er ook een optie om oude back-ups van uw mysql-databases te herstellen!Om dit te doen, moet je er eerst voor zorgen dat je toegang hebt tot zowel het hulpprogramma mysqldump als de toolkit mysqladmin (die bij de meeste Linux-distributies wordt geleverd). Gebruik vervolgens een van deze tools die het beste bij uw behoeften past:

mysqldump --opt=dump-table=

| gzip >.sql mysqladmin --user=--wachtwoord=
De eerste optie gebruikt mysqldump terwijl de tweede mysqladmin gebruikt; beide dumpen alle tabellen binnen een bepaalde database respectievelijk op schijf.Nadat deze tabellen op schijf zijn gedumpt, kunnen ze worden gecomprimeerd met gzip voordat ze worden opgeslagen als bestandsnaam..sql en bestandsnaam.
respectievelijk .sql (merk op dat .gz achteraan wordt verwijderd bij het opslaan van bestanden).
  1. SQL-bestanden importeren in MySQL-databases:
  2. 16101, typt u "mysql 1916101".Hiermee wordt uw mysql-server gestart en kunt u er verbinding mee maken via de opdrachtregel.
  3. MySQL-databases herstellen:

Wat is de beste manier om gegevens te migreren van de ene MySQL-database naar de andere in Linux?

Er zijn een paar verschillende manieren om gegevens van de ene MySQL-database naar de andere in Linux te migreren.Een benadering is om de opdrachtregeltool mysql te gebruiken.U kunt de mysql-databasedump- en herstelopdrachten gebruiken om gegevens tussen databases te migreren.U kunt ook het hulpprogramma mysqldump gebruiken om een ​​back-up van uw MySQL-database te maken en vervolgens de opdracht mysql import gebruiken om de back-up in een nieuwe MySQL-database te importeren.

Een andere benadering is het gebruik van een migratietool zoals Migrator for MySQL.Migrator for MySQL is een platformonafhankelijke migratietool die het migreren van gegevens tussen meerdere MySQL-servers ondersteunt.Met Migrator for MySQL kunt u specificeren welke tabellen en kolommen moeten worden gemigreerd, evenals hoeveel rijen per tabel moeten worden overgedragen.

Ten slotte kunt u ook een online migratieservice gebruiken, zoals DatabaseMigrationService.com of DatastoreMigrationService.com om uw gegevens online te migreren.Met deze services kunt u uw gegevensbestanden uploaden, specificeren welke tabellen en kolommen moeten worden gemigreerd en een melding ontvangen wanneer het migratieproces is voltooid.

Hoe kan ik alle databases en tabellen in MySQL op Linux zien?

Gebruik de volgende opdracht om alle databases en tabellen in MySQL op Linux te zien:

mysql -u root -p

Deze opdracht geeft een lijst weer van alle databases en tabellen in uw MySQL-installatie.U kunt deze opdracht ook gebruiken om informatie over specifieke databases of tabellen te bekijken.

Is het mogelijk om gegevens van de ene MySQL-server naar de andere over te zetten zonder bestanden te exporteren/importeren?

Ja, het is mogelijk om een ​​MySQL-database te herstellen vanaf een back-up zonder dat u bestanden hoeft te exporteren of importeren.Om dit te doen, moet u eerst de oude MySQL-server stoppen en vervolgens de nieuwe MySQL-server starten met hetzelfde root-wachtwoord.Vervolgens kunt u het mysql-clientprogramma gebruiken om verbinding te maken met de nieuwe server en de database te herstellen.

Kan ik SSH gebruiken om verbinding te maken met een externe MySQL-server en opdrachten uit te voeren zoals CREATE DATABASE of IMPORT FILE?

Ja, u kunt SSH gebruiken om verbinding te maken met een externe MySQL-server en opdrachten uit te voeren zoals CREATE DATABASE of IMPORT FILE.Houd er echter rekening mee dat als de MySQL-server met een wachtwoord is beveiligd, u het juiste wachtwoord moet invoeren voordat u opdrachten uitvoert.