Sitemap

Hoe vind je de VIP van een server in Linux?

Er zijn een paar manieren om de VIP van een server in Linux te vinden.Een manier is om de opdracht ifconfig te gebruiken.Met deze opdracht kunt u alle netwerkinterfaces op uw computer bekijken.U kunt het ip-adres van een gewenste interface gebruiken als argument voor ifconfig, of u kunt de naam van een interface (zoals eth0) als argument gebruiken.Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de VIP kunt vinden van een interface met de naam eth0:ifconfig eth0 | grep "VIP"De uitvoer van deze opdracht toont u het IP-adres en poortnummer voor de VIP van die specifieke interface.Als je meer wilt weten over hoe ifconfig werkt, lees dan ons artikel over het gebruik ervan in Linux. Een andere manier om erachter te komen welke server verantwoordelijk is voor een bepaalde service op je computer, is door netstat te gebruiken.Deze opdracht geeft informatie weer over actieve TCP- en UDP-verbindingen op uw systeem.Typ netstat -anp | om erachter te komen welke server een service levert grep "service naam"Typ bijvoorbeeld netstat -anp | grep http retourneert informatie over alle actieve HTTP-verbindingen op uw systeem.Ten slotte kunt u lsof ook gebruiken om te zien welke processen zijn gekoppeld aan specifieke poorten op uw systeem.Als u bijvoorbeeld lsof -i :80 typt, ziet u welke processen luisteren op poort 80 (HTTP) op uw computer. "Hoe verander ik mijn standaardgateway?"In de meeste gevallen verwijst het wijzigen van je standaardgateway naar het instellen van een router zodat verkeer bestemd voor een deel van de wereld er doorheen gaat in plaats van rechtstreeks door de hardware van je computer te gaan (bijvoorbeeld Ethernet-kaart). Om je standaardgateway in Linux te wijzigen :1) Open een terminalvenster2) Typ route toevoegenontwikkelaar3) Start het netwerk opnieuw 4) Test door te proberen toegang te krijgen tot websites die voorheen ontoegankelijk waren 5) Als alles correct werkte, verwijdert u de routetoevoegregel uit het terminalvenster Wanneer iemand probeert toegang te krijgen tot iets buiten zijn lokale netwerk, wordt hij omgeleid via. Er zijn veel verschillende routers beschikbaar voor Linux en we raden u aan ons artikel te lezen Een router instellen in Ubuntu 16 LTS of Een router instellen in CentOS 7 Voordat u deze procedure probeert, moet u ervoor zorgen dat u onze handleidingen zorgvuldig hebt gevolgd en hebt geïnstalleerd alle benodigde softwarepakketten."Kan ik IPv6 uitschakelen?"Ja! IPv6-ondersteuning is standaard ingeschakeld in Ubuntu, maar er zijn verschillende manieren waarop u IPv6 kunt uitschakelen zonder andere functies of toepassingen die op uw computer worden uitgevoerd te beïnvloeden: 1) Netwerkconfiguratiebestand wijzigen Als het wijzigen van configuratiebestanden niet werkt, probeer dan / etc/network/interfaces in plaats daarvan 2) Schakel IPv6-ondersteuning uit via Systeeminstellingen U kunt IPv6-ondersteuning ook uitschakelen via Systeeminstellingen door te navigeren naar Systeemvoorkeuren > Netwerk > Geavanceerd 3) Gebruik nmapTo-scan voor netwerken die alleen zijn geconfigureerd met IPv6: "Hoe installeer ik software met apt -krijgen?"Apt-get is een geavanceerd hulpprogramma voor pakketbeheer dat bij de meeste Linux-distributies wordt geleverd, waaronder Ubuntu en Debian GNU/Linux, maar het is mogelijk dat het niet standaard wordt geïnstalleerd, afhankelijk van de gekozen pakketbeheerder tijdens de installatie." Wat doet 'apt-cache search' doen?"

Met Apt-cache zoeken kunt u zoeken naar pakketten die zijn opgeslagen in de cachedirectory van APT (/var/cache/apt). Bij het zoeken met de apt-cache zoeksyntaxis (bijv. apt-cache search firefox), kijkt APT zowel binnen /var/cache/, waar Firefox mogelijk is opgeslagen maar momenteel niet is geïnstalleerd; en binnen /usr/share/, waar Firefox mogelijk is opgeslagen, maar andere programma's mogelijk niet zijn toegestaan."Hoe wis ik de tijdelijke bestanden van mijn systeem?"

Er zijn twee hoofdmethoden die worden gebruikt om tijdelijke systeembestanden te wissen: handmatig via opdrachten zoals rm of sudo rm -rf ; of automatisch met regelmatige tussenpozen via cron-taken die worden uitgevoerd door rootgebruiker."Wat doet 'man lsattr'?"

lsattr somt alle attributen op die zijn toegewezen aan bestanden of mappen. (Raadpleeg de man-pagina lsattr voor meer informatie).

Wat is het proces voor het vinden van de VIP van een server in Linux?

In Linux is de VIP (of virtuele IP) een speciale identificatie voor een server.U kunt deze identifier gebruiken om meer te weten te komen over de server, zoals de naam en het IP-adres.Volg deze stappen om de VIP van een server te vinden:

ip adres laten zien

ip adres opzoeken

Als u bijvoorbeeld de VIP van de eth0-interface van uw computer wilt weten, voert u de volgende opdracht in: ip addr lookup eth0 19

  1. Open een terminalvenster en typ de volgende opdracht:
  2. In de uitvoer van deze opdracht ziet u een vermelding voor elk apparaat op uw computer.De eerste regel in deze uitvoer toont het fysieke adres van uw computer (in decimale notatie met punten). De tweede regel toont het logische adres van uw computer (in hexadecimale notatie).
  3. Voer de volgende opdracht in om de VIP van een specifiek apparaat te achterhalen:
  4. 16 Als je meer informatie wilt over het gebruik van dit commando, lees dan onze handleiding over het gebruik van ip addr-commando's in Linux..

Waar vind je de VIP van een server in Linux?

Een manier om de VIP van een server in Linux te vinden, is door de opdracht getent te gebruiken.De opdracht getent kan worden gebruikt om alle servers op een netwerk weer te geven en vervolgens kunt u de opdracht ip gebruiken om erachter te komen welk IP-adres overeenkomt met de VIP van die server.U kunt ook de opdracht ifconfig gebruiken om informatie over een specifieke server te bekijken en vervolgens kunt u de opdracht netstat gebruiken om te zien welke poorten op die server open zijn.Ten slotte kunt u de opdracht dig gebruiken om DNS-records op te vragen voor specifieke hostnamen.

Wie is verantwoordelijk voor het vinden van de VIP van een server in Linux?

De rootgebruiker is verantwoordelijk voor het vinden van de VIP van een server in Linux.Om de VIP van een server te vinden, kunt u de opdracht ifconfig gebruiken.De opdracht ifconfig geeft informatie weer over netwerkinterfaces en apparaten op uw systeem.U kunt de optie -v gebruiken om aanvullende informatie over elke interface weer te geven, zoals het IP-adres en de standaardgateway. Om de VIP van een server te vinden, typt u ifconfig -vAls u alle netwerkinterfaces op uw systeem wilt weergeven, typt u ifconfig | grep netAls u alle apparaten op uw systeem wilt weergeven, typelsusbU kunt ook de opdracht ip route show gebruiken om informatie te bekijken over routes die momenteel actief zijn op uw systeem. De opdracht ip route show geeft gedetailleerde informatie weer over elke actieve route in uw systeem.De routetabel bevat informatie zoals het bestemmingsadres en -masker (IP-adres en subnetmasker), gateway-adres en afstand tot bestemming. Om erachter te komen welke gebruikers geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot een bepaalde server, kunt u het whoami-commando gebruiken.Het whoami-commando geeft gebruikersnaam en groeps-ID-waarden weer voor alle gebruikers die momenteel zijn aangemeld bij uw computer. Om erachter te komen welke servers toegankelijk zijn vanaf een bepaald IP-adres of een bepaalde hostnaam, kunt u het ping-hulpprogramma gebruiken.Ping gebruikt ICMP-echoverzoeken en -antwoorden om te bepalen of een externe host actief is. Het ping-hulpprogramma stuurt een Echo Request-bericht met een lege lading (een Echo Reply genoemd) terug naar een opgegeven doelhostnaam of IP-adres.Als de doelhost reageert met een echo-antwoord dat gegevens bevat die overeenkomen met die verzonden door ping, dan wordt vastgesteld dat het verkeer tussen die hosts met succes stroomt; anders betekent het dat er ergens op het pad tussen hen een probleem is. (voor meer hulp zie: man ping ) Om pakketten van de ene machine bestemd voor een andere machine op ons lokale netwerk hun bestemming te laten bereiken, moeten ze eerst door een of meer routers/gateways

Dit artikel is mede geschreven door Ryan Stone. Ryan Stone is Senior Technical Editor bij PCWorld, waar hij hardwarereviews, technologienieuws, tips & tricks, branchetrends en al het andere met betrekking tot personal computing behandelt. Volg hem op Twitter @StoneRyanPCWor...

Hoe voeg ik mijn thuismap toe aan Ubuntu?

Het toevoegen van uw thuismap aan Ubuntu vereist twee eenvoudige stappen: open eerst Terminal door te klikken op Toepassingen -> Accessoires -> Terminal. Zodra Terminal is geopend, voert u deze regel in: sudo adduser --home /home/username --shell /bin/bashNext log uit van terminal (afsluiten met Control+D) en log opnieuw in met [email protected] het inloggen voor de ...

Is het moeilijk om de VIP van een server in Linux te vinden?

Niet echt.In feite zijn er een paar eenvoudige stappen die u kunt nemen om de VIP van een server te vinden. Open eerst een terminalvenster en typ de volgende opdracht: sudo ip addr De uitvoer van deze opdracht zal alle IP-adressen op uw systeem weergeven.Gebruik vervolgens de opdracht grep om naar het VIP-adres in die lijst te zoeken.Als u bijvoorbeeld het VIP-adres voor server1 wilt vinden, typt u:grep 1 server1In dit geval retourneert grep alle regels waarin het woord "server1" voorkomt.Als u alle andere IP-adressen op uw systeem wilt filteren, kunt u de optie -e:grep -e 1 server1 gebruiken. Dit retourneert slechts één regel (in dit geval is dat "

" server1Als alles volgens plan is verlopen, zou uw resultaat er ongeveer zo uit moeten zien:19

  1. "). Ten slotte kunt u het resultaat van uw grep-opdracht afdrukken door in te voeren: printf "%s
  2. 1610Server1U kunt ook een online service zoals ServerVault of The VIP List gebruiken om informatie op te zoeken over de VIP's van servers.Deze diensten zijn zowel gratis als gebruiksvriendelijk.

Wat zijn enkele gebruikelijke plaatsen om te zoeken naar de VIP van een server in Linux?

Er zijn een paar veel voorkomende plaatsen om te zoeken naar de VIP van een server in Linux.Een optie is om de opdracht ifconfig te gebruiken om de netwerkconfiguratie van een server te bekijken.U kunt de ip-adres- en netmaskerwaarden gebruiken om te bepalen welk IP-adres aan de VIP is gekoppeld.U kunt ook het routecommando gebruiken om de routeringstabel op een server te bekijken en te zien of routes naar het IP-adres van de VIP verwijzen.Ten slotte kunt u de whois-opdracht gebruiken om contactgegevens op te zoeken voor een specifieke domeinnaam of IP-adres.

Wat gebeurt er als je de VIP van een server in Linux niet kunt vinden?

Als u de VIP van een server in Linux niet kunt vinden, betekent dit dat de server niet bij het systeem is geregistreerd.Gebruik de volgende opdracht om een ​​server te registreren:

# /etc/init.d/network restart

Nadat u de netwerkservice opnieuw hebt opgestart, zou u de VIP van een server moeten kunnen vinden met behulp van de volgende opdracht:

# ip adres toon dev eth0 | grep "inet6:"

Als je de VIP van een server nog steeds niet kunt vinden, is er mogelijk iets mis met je netwerkconfiguratie of het IP-adres van je computer.U kunt uw netwerkconfiguratie controleren met behulp van de volgende opdracht:

# ifconfig eth0

Als u de VIP van een server nog steeds niet kunt vinden, moet u mogelijk contact opnemen met iemand die meer weet over servers en netwerken.

Kan iemand me helpen de VIP van een server in Linux te vinden?

VIP staat voor "Virtueel IP-adres".VIP's worden door netwerkbeheerders gebruikt om servers te identificeren die meer aandacht nodig hebben.Gebruik de volgende opdracht om de VIP van een server te vinden: sudo ip addr show dev eth0 | grep VIPDe uitvoer ziet er ongeveer zo uit:inet 192.168.1.1/24 vip4U kunt ook de opdracht ifconfig gebruiken om het virtuele IP-adres van uw server weer te geven:ifconfig eth0 inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0Als u een grafische interface gebruikt, zoals als GNOME of KDE kunt u Systeeminstellingen openen en op Netwerkverbindingen klikken. Onder dit venster ziet u uw server vermeld met zijn virtuele IP-adres (tussen haakjes). Typ de volgende opdracht om de huidige configuratie van uw server te bekijken: sudo /etc/init.d/networking restartHiermee wordt uw netwerkconfiguratie opnieuw geladen en vernieuwd alle systeeminformatie over netwerken en services.

Ik ben op zoek naar de VIP van een server in Linux - waar moet ik beginnen?

Er zijn een paar manieren om de VIP van een server in Linux te vinden.Eén manier is om de opdrachtregelinterface (CLI) te gebruiken. Om dit te doen, moet u het IP-adres van de server weten.U kunt deze informatie verkrijgen door de opdracht ifconfig te gebruiken.Als het IP-adres van uw server bijvoorbeeld 192.168.1.100 is, kunt u de volgende opdracht gebruiken: ifconfig 192.168.1.100Als u meer wilt weten over specifieke opdrachten die worden gebruikt voor netwerken en systeembeheer, bekijk dan onze beginnershandleiding voor Linux-systeembeheer of onze uitgebreide gids voor de Linux CLI. Een andere manier om erachter te komen welke gebruiker een server bezit, is door het whoami-commando:whoami te gebruiken. U kunt ook netwerktools zoals nmap en netstat gebruiken om te scannen naar open poorten op een server en te zien welke services erop draaien.Ten slotte kunt u proberen logs of databases te doorzoeken die informatie bevatten over gebruikers en servers op uw netwerk (bijvoorbeeld /var/log/messages of /etc/passwd ). Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, kan onze beginnershandleiding voor het zoeken naar bestanden en mappen in Linux nuttig zijn. "Hoe verander ik mijn inlogwachtwoord op mijn Ubuntu 14 Server?"

De eenvoudigste manier om uw inlogwachtwoord op uw Ubuntu 14-server te wijzigen, is door in te loggen op uw systeem als root en de volgende opdrachten in te voeren:passwd newpasswordOm een ​​sterk wachtwoord te maken, moet u ervoor zorgen dat alle tekens verschillen van alle andere wachtwoorden op uw systeem en onthoud het!U kunt uw inlogwachtwoord ook wijzigen via GNOME Systeeminstellingen. Als u geen toegang hebt tot root-privileges of sudo liever niet gebruikt, zijn er verschillende hulpprogramma's van derden beschikbaar waarmee u toegang hebt zonder verhoogde privileges. Kan ik SSH-sleutelauthenticatie op mijn Ubuntu 14-server uitschakelen?"

Ja - SSH-sleutelauthenticatie kan worden uitgeschakeld door het bewerken van /etc/ssh/sshd_config:# nano /etc/ssh/sshd_configChange PasswordAuthentication neeOm SSH-sleutelauthenticatie weer in te schakelen, verwijdert u eenvoudig het commentaar PasswordAuthentication ja onderaan bestand:# nano /etc/ssh/ sshd_configAnd restart sshd:# service ssh restartZorg er ten slotte voor dat zowel de openbare als de privésleutels die aan SSH-sessies zijn gekoppeld, op een veilige plek worden opgeslagen!"Wat is een Nginx reverse proxy?"

Een Nginx reverse proxy is een webserver die fungeert als intermediair tussen clients (meestal browsers) en externe bronnen (zoals webapplicaties). Door verzoeken van clients naar Nginx-servers te sturen in plaats van rechtstreeks toegang te krijgen tot externe bronnen, biedt Nginx verbeterde prestaties en beveiliging ten opzichte van traditionele webapplicatie-implementaties. Hoe installeer ik Apache2 op mijn Ubuntu 14-server?"

De eenvoudigste manier om Apache2 op uw Ubuntu14-server te installeren, is door de pakketbeheerder te gebruiken (apt-get):# apt-get install apache2U kunt ook Apache2 installeren vanaf de broncode:(Opmerking: dit vereist enige basiskennis over het compileren van software)"Kan ik HTTPS uitschakelen voor bepaalde pagina's op mijn website?"

Ja - HTTP-scan kan worden uitgeschakeld om pagina's op de website te forceren via ACL of HTTP-serverbeheerdersinstellingen: [https] accept = * hostname = localhost sslverifypeer = no Voor meer informatie over ACL's en HTTP-serverbeheerdersinstellingen, zie onze beginnershandleiding voor het beheer van Linux-webservers of onze uitgebreide handleiding voor het beheersen van Linux-webservers." "Hoe voeg ik een domeinnaamachtervoegsel (.com, .co, .info) toe aan een bestaande URL in WordPress?"

Wordpress wordt geleverd met een ingebouwde achtervoegselfunctie voor domeinnamen waarmee u klanten aanvullende informatie kunt geven over URL's voordat ze deze openen. (Bijvoorbeeld, "http://www.example.com zou worden

.

Tips om snel en gemakkelijk de VIP van een server in Linux te vinden?

Er zijn een paar manieren om de VIP van een server in Linux te vinden.

Een manier is om de opdrachtregel te gebruiken.Om dit te doen, moet u het IP-adres van de server weten.U kunt deze informatie verkrijgen door de opdracht ifconfig te gebruiken.Als u bijvoorbeeld het IP-adres van uw thuiscomputer wilt weten, typt u:

ifconfig

U kunt ook de opdracht netstat gebruiken om actieve verbindingen op een server te bekijken.De opdracht netstat laat zien welke programma's welke poorten op een server gebruiken.Als u bijvoorbeeld wilt weten welk programma poort 25 (de SMTP-poort) gebruikt, typt u:

netstat -anp | grep 25

De tweede manier om erachter te komen wie een bepaald programma op een server uitvoert, is door de opdracht ps te gebruiken.De opdracht ps geeft alle processen weer die op een systeem worden uitgevoerd.Om informatie over het VIP-proces weer te geven, typt u:

ps -ef | grep vip

De derde manier om erachter te komen wie een bepaald programma op een server uitvoert, is door zoekmachines zoals Google of Yahoo!Als u een exacte woordgroep invoert in een van deze zoekmachines, heeft hoogstwaarschijnlijk iemand al over dat onderwerp geschreven en links voor u geplaatst om verder te verkennen.