Sitemap

Hoe vind je het pad van een map in Linux?

Er zijn een paar manieren om het pad van een map in Linux te vinden.Eén manier is om het commando ls -l te gebruiken.Met deze opdracht worden alle bestanden en mappen in de huidige map weergegeven, inclusief alle verborgen bestanden en mappen.Een andere manier om het pad van een directory te vinden, is door de opdracht cd te gebruiken en vervolgens de opdracht pwd (print working directory) te gebruiken om terug te keren naar uw vorige locatie.Ten slotte kunt u de functie dirname (mapnaam zonder de bestandsnaamextensie) in Linux gebruiken om het pad van een specifiek bestand of een specifieke map te retourneren.Als u bijvoorbeeld het pad wilt weten voor het bestand mijnbestand.txt in uw huidige map, typt u dirname mijnbestand.txt en drukt u op Enter. Als u al uw momenteel aangekoppelde bestandssystemen op uw computer wilt bekijken, kunt u gebruik het mount-commando zonder argumenten als volgt: mount | grep "^/"Hiermee worden al uw aangekoppelde bestandssystemen weergegeven, inclusief verborgen bestandssystemen die zijn gespecificeerd met behulp van speciale tekens in hun naam (zoals /home).

Wat is de opdracht om het pad van een map in Linux te vinden?

De opdracht om het pad van een map in Linux te vinden is:

ls -lR

Dit zal de inhoud van de huidige map en alle submappen weergeven, inclusief degene waarin u zich momenteel bevindt.Om alleen het pad van de huidige map te krijgen, gebruikt u:

mapnaam /bin/ls -lR

Om alleen het pad van een specifieke subdirectory te krijgen, gebruikt u:

mapnaam /bin/ls -lrt .

Hoe kan ik het pad van een map in Linux achterhalen?

Er zijn een paar manieren om het pad van een map in Linux te achterhalen.Eén manier is om het pwd-commando te gebruiken.De opdracht pwd drukt de huidige werkdirectory af.Om het pad van een specifiek bestand te achterhalen, kunt u de opdracht dir gebruiken.De opdracht dir drukt een lijst af van alle bestanden en submappen in de huidige werkmap. Om het volledige pad van een bestand of map te achterhalen, kunt u de functie getfileinfo() uit de libc-bibliotheek gebruiken.Deze functie retourneert informatie over een opgegeven bestand of map, inclusief de bestandsnaam, grootte, wijzigingstijd en toegangsmachtigingen. Het volgende voorbeeld laat zien hoe u pwd en dir gebruikt om de paden voor twee bestanden af ​​te drukken:$ pwd /home/username$ dir /home/gebruikersnaam/Downloads/* $ ls -l totaal 12 -rw-r--r-- 1 gebruikersnaam gebruikers 4096 3 juni 16:12 Downloads drwx------ 2 gebruikersnaam gebruikers 4096 3 juni 16:12 Gedownload

In dit voorbeeld bevinden beide bestanden zich in de thuismap (in dit geval /home/gebruikersnaam) en zijn ze op 3 juni 2016 om 16:12 uur aangemaakt door de gebruikersnaam van de gebruiker.De optie -l geeft gedetailleerde informatie weer over elk bestand (in dit geval de totale grootte en inhoud). Ten slotte geeft ls -l beide bestanden weer met hun respectieve machtigingen (rw-r--r-- betekent dat de gebruikersnaam van de gebruiker lees- en schrijfrechten heeft voor dit bestand). Als u alle mappen in uw systeem wilt bekijken in plaats van slechts één specifieke locatie zoals in eerdere voorbeelden, kunt u de opdracht dirs gebruiken in plaats van dir . De opdracht dirs drukt een lijst af van alle mappen die zich momenteel op uw computer bevinden.Bijvoorbeeld:$ dirs /usr/local $ dirs ~/Desktop

In dit voorbeeld bevinden beide mappen zich onder /usr/local of ~/Desktop (afhankelijk van het terminalvenster waarin u het uitvoert), evenals alle andere mappen op die locaties.Als u alleen bepaalde soorten bestanden wilt zien (.txt bijvoorbeeld), kunt u een extensie toevoegen na "/usr/local" of "~/" zoals so:dirs("usr/local/.txt") toon alleen bestanden die eindigen op ".txt" in /usr/local/.

Is er een manier om het pad van een map in Linux te bepalen?

Ja, er is een manier om het pad van een map in Linux te bepalen.Om dit te doen, moet u de opdrachtregelinterface (CLI) en de navigatietool voor het bestandssysteem gebruiken. Om toegang te krijgen tot de CLI, opent u een terminalvenster en typt u: cd Gebruik vervolgens de volgende opdrachten om informatie te krijgen over uw huidige werkdirectory : pwd De uitvoer zou er ongeveer zo uit moeten zien: /home/gebruikersnaam/Desktop Als u meer wilt weten over uw huidige bestandssysteem, kunt u het volgende commando gebruiken: fsinfo Dit geeft u informatie over uw aangekoppelde bestandssystemen en hun inhoud .Als u bijvoorbeeld fsinfo / typt, worden alle bestanden en mappen in uw thuismap weergegeven die niet in andere mappen staan. U kunt ook de opdracht ls gebruiken om alle bestanden en mappen in uw huidige werkmap weer te geven. map.Als u bijvoorbeeld ls typt, wordt een lijst als deze afgedrukt: Desktop Documenten Muziek Afbeeldingen public_html

De padnaam voor public_html is ./public_html. U kunt ook grep of sed gebruiken om naar specifieke tekstreeksen in bestanden of mappen te zoeken.Als u bijvoorbeeld alle tekenreeksen wilt vinden die beginnen met "config", dan kunt u grep config in uw terminalvenster typen.Evenzo, als u alle tekenreeksen wilt vinden die eindigen op ".txt", typt u sed -e 's/.*.txt$//' . Merk op dat deze commando's enige basiskennis kunnen vereisen over hoe Unix-shells werken. Als geen van deze methoden nuttig is om te vinden wat je zoekt op het bestandssysteem van je computer, dan is er misschien een andere optie voor je beschikbaar.U kunt Google Zoeken of een van de vele online zoekmachines zoals Bing of Yahoo!Naast het bieden van directe toegang tot miljoenen webpagina's in meerdere talen, bieden deze zoekmachines krachtige Path Finder-tools waarmee gebruikers eenvoudig door complexe bestandssystemen kunnen navigeren door eenvoudige zoekopdrachten in hun browsers in te voeren.

Kun je me vertellen hoe ik het pad van een specifieke map in Linux kan vinden?

Er zijn een paar manieren om het pad van een map in Linux te vinden.Een manier is om de opdrachtregel te gebruiken.Om dit te doen, typt u de volgende opdracht:

ls -l

Hierdoor wordt een lijst weergegeven met alle bestanden en mappen in uw huidige map.Het pad voor de map die u opgeeft, staat onderaan deze lijst.U kunt ook de opdracht cd (directory wijzigen) gebruiken om van directory te veranderen en vervolgens ls gebruiken om te zien welke bestanden en mappen zich in die nieuwe directory bevinden.Ten slotte kunt u pwd (print working directory) gebruiken om informatie over uw huidige locatie te krijgen.

Waar vind ik het bestandspad voor een bepaalde map in Linux?

Het bestandspad voor een bepaalde map in Linux kan worden gevonden met behulp van de volgende opdracht:

vind . -naam "*.txt"

Dit zal een lijst teruggeven van alle bestanden en submappen binnen de huidige map die de bestandsnaamextensie ".txt" hebben.Het bestandspad voor elk item in deze lijst kan vervolgens worden gebruikt om toegang te krijgen tot de individuele bestanden en submappen in die map.Als u bijvoorbeeld de inhoud van het bestand "myfile.txt" in de map "dir1" wilt bekijken, gebruikt u de volgende opdracht:

vind dir1 -name "mijnbestand.

Hoe kan men meer leren over het vinden van paden in mappen in Linux?

Een manier om meer te leren over het vinden van paden in mappen in Linux is door de opdrachtregel te gebruiken.Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de opdracht ls gebruikt om een ​​lijst weer te geven van alle bestanden en submappen in de huidige map: $ ls

De uitvoer van deze opdracht geeft een lijst weer van alle bestanden en submappen die zich in de huidige map bevinden.Om informatie over een specifiek bestand of submap te bekijken, kunt u de opdracht dir gebruiken.Met de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld informatie over het bestand mijnbestand.txt weergegeven: $ dir mijnbestand.txt

Deze uitvoer laat zien dat myfile.txt zowel in de huidige directory als in zijn eigen subdirectory (genoemd naar zichzelf) staat. Als u informatie over alle bestanden en submappen in een bepaald pad wilt bekijken, kunt u de optie -a gebruiken met het ls-commando: $ ls -a

Deze uitvoer somt alle bestanden en submappen op in het pad gespecificeerd door "/usr/share/doc" op uw systeem.U kunt ook jokertekens (*) gebruiken bij het specificeren van een pad; als u bijvoorbeeld alleen bestanden wilt zien die eindigen op .pdf, kunt u gebruiken: $ ls -A /usr/share/doc/*.