Sitemap

Hoe verander je de bandbreedtelimiet in Windows 10?

In deze handleiding laten we u zien hoe u de bandbreedtelimiet in Windows 10.1 wijzigt.Open de app "Instellingen" op uw computer.2.Klik op "Netwerk en internet".3.Klik onder "Netwerken" op "Geavanceerde instellingen".4.In het gedeelte "Bandbreedtelimieten" kunt u nu de bandbreedtelimiet voor uw netwerkverbinding wijzigen.5.Om de bandbreedtelimiet te verhogen of te verlagen, typt u een nieuwe waarde in een van de onderstaande vakken en drukt u op OK:6.Als u permanent een specifieke bandbreedtelimiet voor uw netwerkverbinding wilt instellen, klikt u op het vakje "Permanente verbindingssnelheid" en voert u een nieuwe waarde in megabytes per seconde (Mbps) in.7.Nadat u al uw wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op Toepassen en vervolgens op OK om ze op te slaan!8.Start uw computer opnieuw op om deze wijzigingen automatisch toe te passen.*Opmerking: De bovenstaande stappen zijn bedoeld om de bandbreedtelimiet voor een individuele netwerkverbinding te wijzigen; als u meerdere netwerkverbindingen op uw computer heeft, elk met zijn eigen afzonderlijke bandbreedtelimiet, volg dan deze stappen voor elke verbinding: 1) Open Instellingen2) Onder Netwerk en internet3) Selecteer Geavanceerde instellingen4) Onder Bandbreedtelimieten5) Wijzig de bandbreedtelimiet voor elke verbonden netwerk6) Druk op Toepassen & OK7) Herstart PCIAls geen van deze oplossingen werkt, probeer dan onze helpdesk op https://support-windows10-computers. We helpen je graag verder!

Hoe wijzig ik de snelheid van mijn breedbandinternet in Windows 10?

In deze handleiding laten we u zien hoe u uw breedbandinternetsnelheid in Windows 10 kunt wijzigen met behulp van geavanceerde netwerkinstellingen in de app Instellingen > Netwerk en internet > Bandbreedtelimieten.

Om de snelheidsbeperking voor breedbandinternet te verhogen of te verlagen:

Typ een nieuwe waarde in een van de twee onderstaande vakken en druk op de knop "OK":

Het eerste vak wordt gebruikt bij het verhogen/verlagen vanuit de permanente modus, terwijl het tweede vak wordt gebruikt wanneer u alleen tijdelijk wilt verhogen/verlagen van de huidige instelling zonder daarna terug te gaan naar de permanente modus, zoals hieronder te zien is:

Zodra beide waarden zijn ingevoerd, wordt de gebruiker gevraagd met het volgende bericht dat moet worden bevestigd door op de knop "Ja" te klikken, zoals hieronder weergegeven:

Nadat hij dit heeft bevestigd, wordt de gebruiker teruggebracht naar het hoofdvenster waar hij zijn nieuw gewijzigde snelheidsbeperking voor breedbandinternet kan zien, zoals hieronder weergegeven:

Het herstarten van de pc nadat er wijzigingen zijn aangebracht, wordt onmiddellijk van kracht zonder enige tijdsperiode te wachten, zoals andere software-updates, enz.:

Het wordt dus altijd aanbevolen om de pc opnieuw op te starten nadat u wijzigingen heeft aangebracht, zodat alles automatisch wordt bijgewerkt, inclusief de nieuw gewijzigde instelling voor de snelheidsbeperking voor breedbandinternet in het gebied Netwerk en internet > Bandbreedtelimieten.

Wat is het proces om de bandbreedtelimiet in Windows 10 te wijzigen?

In Windows 10 kunt u de bandbreedtelimiet wijzigen door deze stappen te volgen: 1.Open Instellingen vanuit het Start-menu.2.Klik onder Netwerk en internet op Adapterinstellingen wijzigen.3.Selecteer uw netwerkadapter en klik op Eigenschappen.4.Selecteer op het tabblad Bandbreedtelimiet onder Verbindingstype Standaard gebruiken (aanbevolen).5.Voer in het vak Maximaal toegestane gegevenssnelheid de nieuwe bandbreedtelimiet in megabits per seconde (Mbps) in.6.Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.7.Start uw computer opnieuw op om deze wijzigingen toe te passen.

Hoe verhoog je de bandbreedtelimiet in Windows 10?

Er zijn een paar manieren om de bandbreedtelimiet in Windows te verhogen

Hierdoor kan elk programma dat door de ICF-firewall met poort 80 wordt toegelaten, toegang krijgen tot de totale beschikbare bandbreedte van uw computer (inclusief zowel inkomend als uitgaand verkeer).

 1. U kunt software van derden gebruiken, uw netwerkinstellingen wijzigen of de instellingen voor bandbreedtebeheer van Windows 10 aanpassen.Gebruik software van derden Als u de bandbreedtelimiet in Windows 10 wilt verhogen met software van derden, kunt u Bandwidth Manager van MyNetFone proberen.Met Bandwidth Manager kunt u uw internetverbinding beheren en bandbreedtelimieten instellen voor verschillende toepassingen.Uw netwerkinstellingen wijzigen U kunt ook uw netwerkinstellingen wijzigen om de bandbreedtelimiet in Windows te verhogen. Open hiervoor het Netwerkcentrum door op de Start-knop te klikken en "Netwerkcentrum" te typen.Klik onder 'Netwerken beheren' op 'Adapterinstellingen wijzigen'.Selecteer in het venster "Netwerkverbindingen" de verbinding die u wilt wijzigen en klik op "Geavanceerde opties".Typ op het tabblad 'Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv-eigenschappen') onder 'Bandbreedtelimieten voor specifieke toepassingen' een hoeveelheid gegevens die u per uur voor elke toepassing wilt toestaan.Bijvoorbeeld: 250000 voor Netflix-streaming, 5000000 voor YouTube-streaming, enz. Pas de instellingen voor bandbreedtebeheer van Windows 10 aan Windows 10 bevat verschillende functies waarmee u uw internetverbinding effectiever kunt beheren.Een van deze functies wordt Bandbreedtebeheer genoemd.U kunt deze functie aanpassen door Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeembeheer > Lokaal beleid > Netwerken > Firewall voor internetverbindingen (ICF) te openen. Dubbelklik in de categorie "Instellingen" op Firewall-beleidsregel voor internetverbindingen (TCP/IP) met de naam gelijk aan "(Local Area Connection)".Selecteer op het tabblad Algemeen onder de kolom Actie de optie Geselecteerde programma's toestaan ​​via ICF-firewall met gespecificeerde bron-IP-adressen of poortnummerbereik, zoals hieronder weergegeven:.Typ een hoeveelheid gegevens die u per uur wilt toestaan ​​voor elke toepassing. In stap 3 hierboven vermeldden we dat we in de kolom Actie konden kiezen voor Geselecteerde programma's toestaan ​​via ICF-firewall met gespecificeerde bron-IP-adressen of poortnummerbereik zoals hieronder weergegeven:
 2. . Test uw wijzigingenOm te testen of uw wijzigingen correct hebben gewerkt, opent u een van die programma's die voorheen werden beperkt door uw oude bandbreedtelimiet en kijk of het nu zonder problemen werkt.

Hoe verlaag je de bandbreedtelimiet in Windows 10?

In Windows 10 kunt u de bandbreedtelimiet verlagen door de functie Bandbreedtebeheer te gebruiken.Open hiervoor de app Instellingen en klik op Netwerk & internet.Klik onder 'Netwerk en internet' op Geavanceerde instellingen.Klik in het venster 'Geavanceerde instellingen' onder 'Bandbreedtebeheer' op Bandbreedtelimiet wijzigen.Voer in het volgende scherm een ​​lagere bandbreedtelimiet voor uw computer in en klik op OK.

Is het mogelijk om de standaard bandbreedtelimiet in Windows 10 te wijzigen?

Ja, het is mogelijk om de standaard bandbreedtelimiet in Windows te wijzigen

Hoe de standaard bandbreedtelimiet in Windows 10 te wijzigen?

 1. Open hiervoor de app Instellingen en ga naar Netwerk & internet > Ethernet.Hier kunt u uw netwerkverbinding selecteren en op Bandbreedtelimiet wijzigen klikken.U kunt dan een nieuwe bandbreedtelimiet voor uw verbinding instellen. Als u de standaard bandbreedtelimiet voor al uw apparaten in uw netwerk permanent wilt wijzigen, kunt u de Bandwidth Management-tool van Microsoft gebruiken.Met deze tool kunt u verschillende soorten gegevensgebruik op uw netwerk beheren en limieten instellen voor elk type gegevens. U kunt ook een hulpprogramma voor bandbreedtebeheer van derden gebruiken, zoals BandwidthManagerPro of MaxBandwidth Pro om uw bandbreedtelimieten te beheren.Met deze tools kunt u realtime informatie zien over hoeveel gegevens er op uw netwerk worden gebruikt en waar nodig wijzigingen aanbrengen in beperkingen.
 2. Open de app Instellingen door tegelijkertijd op de Win + I-toetsen te drukken of op de Start-knop -> Instellingen -> Systeem -> Netwerk en internet -> Ethernet (of Wi-Fi) te klikken.
 3. Selecteer de gewenste netwerkverbinding in de lijst en klik op de link "Bandbreedtelimiet wijzigen" onder de kopbalk.
 4. Stel de gewenste maandelijkse/wekelijkse/dagelijkse bandbreedtelimiet in voor deze specifieke verbinding, bijvoorbeeld 1GBps (Gigabytes per seconde). Klik op de knop Toepassen onderaan het venster als u klaar bent met instellen!
 5. Als je permanente verandering wilt - in plaats van alleen een tijdelijke limiet toe te passen - ga je gang en klik je in plaats daarvan op de link "Permanent" naast het veld "Bandbreedtelimiet". voer het gewenste aantal GBps in het tekstvak eronder in (bijv.

Waarom zou u de bandbreedtelimiet in Windows 10 moeten wijzigen?

In Windows 10 kunt u de bandbreedtelimiet wijzigen om meer verkeer via uw computer toe te staan.Dit is handig als u een gedeelde internetverbinding gebruikt en meer mensen tegelijkertijd wilt laten internetten.U kunt deze functie ook gebruiken als u grote bestanden downloadt of video's streamt. Hoe wijzig ik mijn bandbreedtelimiet in Windows 10?Om uw bandbreedtelimiet te wijzigen in Windows 10:1.Open Instellingen op uw computer.2.Klik op Netwerk en internet3.Klik onder 'Netwerkinstellingen' op Geavanceerd4.Klik onder 'Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)' op Eigenschappen5.Typ in het gedeelte 'Bandbreedte' onder 'Standaard gegevenssnelheid' een hoger getal dan de huidige instelling6.Klik op OK7.Sluit Instellingen8.Start uw computer opnieuw op 9.Start uw netwerkadapter 10 opnieuw wanneer daarom wordt gevraagd. Open na het opnieuw opstarten Instellingen opnieuw en controleer of de nieuwe bandbreedtelimiet is toegepast. Als u uw bandbreedtelimiet verder wilt verhogen of verlagen, volgt u deze stappen:1 . Open Configuratiescherm2 . Dubbelklik op Netwerkverbindingen3 . Klik met de rechtermuisknop op de netwerkverbinding die u wilt wijzigen4 . Selecteer Eigenschappen5 . Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Maximaal beschikbare snelheid gebruiken uit Beschikbare snelheden6 . Voer een lager getal in als u het bandbreedtegebruik wilt verminderen7. Klik op OK8 . Sluit het Configuratiescherm9 .. Start uw computer opnieuw op10 .. Controleer of er wijzigingen zijn aangebracht Bandbreedtebeperking helemaal uitschakelen:1..Open Configuratiescherm2..Dubbelklik op Netwerkverbindingen3..Klik met de rechtermuisknop op de gewenste netwerkverbinding4..Selecteer eigenschappen5..Aan tabblad algemeen deselecteer het vakje "maximaal beschikbare snelheid gebruiken"6....Sluit het configuratiescherm7.....Start PC8 opnieuw.....Controleer of de wijzigingen zijn aangebracht

Windows 10 bevat verschillende functies die zijn ontworpen om de prestaties en het gebruiksgemak te verbeteren voor gebruikers die toegang hebben tot gedeelde bronnen via een internetverbinding, zoals het delen van bestanden of het online streamen van video-inhoud van verschillende bronnen zoals YouTube enz...Een dergelijke functie is het toestaan ​​van meer verkeer door een apparaat wanneer dat nodig is, wat wordt gedaan door de standaard instelling van de bandbreedtebegrenzer te wijzigen

Er zijn veel redenen waarom men zijn breedbanddoorvoerlimieten binnen Windows 10 zou moeten aanpassen, waaronder; een gedeelde internetverbinding gebruiken met meerdere apparaten die tegelijk zijn verbonden, waarbij elk hun eigen toegewezen bandbreedte vereist (zoals gameconsoles), grote bestanden downloaden of high-definition video's bekijken die allemaal een enkele breedbandpijp kunnen belasten, wat leidt tot lagere downloadsnelheden voor iedereen probeert ze tegelijkertijd en mogelijk congestieproblemen als gevolg van niet alleen beperkte stroomopwaartse maar ook stroomafwaartse verbindingen - vooral tijdens piekuren!

Voor gebruikers van Windows 10 die mogelijk een grotere doorvoercapaciteit nodig hebben dan hun standaardinstelling toestaat (vanwege een van de bovenstaande omstandigheden), bestaat er een eenvoudige oplossing die hieronder wordt beschreven met stapsgewijze instructies waarin wordt beschreven hoe u de limieten kunt verhogen zonder te veel veel moeite om de onderliggende netwerkconcepten uit de eerste hand te begrijpen!

Mocht iemand zich echter ongemakkelijk voelen bij het rechtstreeks sleutelen aan hun netwerkinstellingen, dan bestaat er gelukkig een andere alternatieve methode door gebruik te maken van de ingebouwde hulpprogramma's van Microsoft die te vinden zijn in het hulpprogramma 'netwerkdiagnose' van Windows, die we hierna zullen onderzoeken!

Als beide methoden eenmaal zijn uitgeput, zou het echter nog steeds verstandig zijn om eventuele toekomstige problemen tegen te komen die worden veroorzaakt door het overschrijden van de oorspronkelijk ingestelde grenzen, niet in de laatste plaats omdat teruggaan naar beneden lastig kan zijn als er onderweg iets misgaat!Dus laten we beginnen, zullen we?:)

Als we er nu van uitgaan dat iemand na het lezen van deze handleiding beslist dat ze de zaken nog een tandje hoger willen zetten, bieden de geavanceerde TCP/IP-configuratie-opties van window gelukkig nog meer flexibiliteit wat dat betreft, waardoor nog meer granulariteit mogelijk is in precies welke soorten verkeer daarbij prioriteit krijgen. het verlenen van een voorkeursbehandeling boven andere applicaties die strijden om beperkte serverbronnen, terwijl de algehele systeemstabiliteit behouden blijft - waardoor het aanpassen van die individuele limieten vergelijkbaar is met het fijnafstellen van de kleppen van een motor terwijl u op zee onderweg bent tijdens ruwe zee!Alles goed tot nu toe toch?!Zo ja, ga door beste lezer ;) ...

Wat zijn enkele voordelen van het wijzigen van de bandbreedtelimiet in Windows 10?

Hoe de bandbreedtelimiet in Windows 10 wijzigen?Het wijzigen van de bandbreedtelimiet in Windows 10 kan om een ​​aantal redenen gunstig zijn.Ten eerste kan het u helpen besparen op uw internetrekening.Ten tweede kan het uw internetsnelheid verbeteren.Ten derde kan het uw computer beschermen tegen overmatig gebruik en overbelast door andere gebruikers op het netwerk.Ten slotte kan het helpen uw computer te beschermen tegen virussen en malware die mogelijk proberen een onvoldoende bandbreedtelimiet te misbruiken. Om de bandbreedtelimiet in Windows 10 te wijzigen:1) Open Instellingen2) Klik onder Netwerk en internet op Adapterinstellingen wijzigen3) Aan de linkerkant Selecteer aan de zijkant van het venster onder Ethernet-adapters de adapter die u wilt wijzigen4) Onder Eigenschappen5) Voer in het gedeelte Bandbreedtelimiet een nieuwe waarde in (in kilobits per seconde [Kbps])6) Klik op OK7) Sluit Instellingen8) Start uw computer opnieuw op u meer dan één ethernetadapter op uw computer hebt geïnstalleerd, herhaalt u stappen 3-7 voor elke adapter9) Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de bandbreedtelimieten op al uw adapters, start u uw machine opnieuw op Voor meer informatie over het wijzigen van de bandbreedtelimiet in Windows 10: 1) Ga naar https://support.microsoft.com/en-us/help/2698822/how-to-change-the-bandwidth-limit-on-a-windows10 2) Klik op "Adapterinstellingen wijzigen" onder "Netwerk & Internet"3) Selecteer welke ethernetadapter(s)/netwerk(en)/draadloze netwerk(en) ).4] Voer de gewenste bandbreedtelimiet in in het veld "Bandwidth Limit" 5] Klik op "OK".

Zijn er nadelen aan het wijzigen van de bandbreedtelimiet in Windows 10?

Er zijn een paar mogelijke nadelen aan het wijzigen van de bandbreedtelimiet in Windows 10.Ten eerste, als u de bandbreedtelimiet wijzigt en vervolgens uw computer probeert te gebruiken voor iets dat meer bandbreedte vereist, kan Windows 10 dat serviceniveau mogelijk niet bieden.Ten tweede, als je een beperkt data-abonnement hebt van je ISP of mobiele provider, kan het verhogen van de bandbreedtelimiet op je computer je maandelijkse factuur verhogen.Als u ten slotte een gedeelde netwerkverbinding gebruikt, zoals op het werk of in een bibliotheek, hebben andere gebruikers op dat netwerk mogelijk geen toegang tot alle beschikbare bronnen op uw computer wanneer deze is geconfigureerd met een hoge bandbreedtelimiet.Als dit een probleem voor u is, overweeg dan om met uw supervisor te praten over het instellen van beperkte toegang voor specifieke gebruikers of groepen op uw computer.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn wijzigingen in de bandbreedtelimiet van kracht worden in Windows 10?

Volg deze stappen om de bandbreedtelimiet in Windows 10 te wijzigen:

 1. Open de app Instellingen op uw computer.
 2. Klik onder Netwerk en internet op Adapterinstellingen wijzigen.
 3. Klik aan de rechterkant van het venster onder Eigenschappen van Ethernet-adapter op Bandbreedtelimiet (Mbps).
 4. Typ in het dialoogvenster Bandbreedtelimiet (Mbps) een nieuwe waarde voor hoeveel gegevens u per uur wilt toestaan ​​en klik vervolgens op OK.
 5. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in andere netwerkinstellingen, zoals DNS-serveradressen of proxyservers, doet u hetzelfde in elk van die secties.

Wat moet ik doen als ik na het volgen van deze stappen nog steeds problemen heb met het wijzigen van mijn bandbreedtelimiet?

Als u na het volgen van deze stappen nog steeds problemen ondervindt bij het wijzigen van uw bandbreedtelimiet, is er mogelijk een probleem met het Windows 10-besturingssysteem of uw netwerkverbinding.Als dit het geval is, dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder voor hulp.In de meeste gevallen kan het aanpassen van de bandbreedtelimiet op Windows 10 echter eenvoudig worden gedaan met behulp van enkele eenvoudige stappen.

Om uw bandbreedtelimiet op Windows 10 te wijzigen:

 1. Open de app Instellingen op uw computer.
 2. Klik op Netwerk en internet.
 3. Klik onder 'Netwerkverbindingen' op de verbinding die je wilt aanpassen (indien van toepassing).
 4. Klik onder 'Gegevensgebruik' op Adapterinstellingen wijzigen .
 5. Selecteer de Ethernet-adapter die u voor netwerken wilt gebruiken en klik op Eigenschappen.
 6. Stel op het tabblad Algemeen onder 'Bandbreedtelimieten' de gewenste bandbreedtelimiet in megabytes per seconde (Mbps) in. De standaardinstelling is 1 Mbps, wat betekent dat alle gegevens die via deze verbinding worden verzonden, worden beperkt tot 1 megabyte per seconde (MB/s). U kunt indien nodig ook een maximale uploadsnelheid opgeven door op Maximale downloadsnelheid te klikken. Opmerking: de werkelijke downloadsnelheid waarmee gegevens worden overgedragen, is afhankelijk van hoe snel uw breedbandverbinding is en andere factoren; het instellen van een lagere bandbreedtelimiet resulteert echter meestal in hogere algemene browsesnelheden, omdat er meer gegevens tegelijk kunnen worden overgedragen zonder andere activiteiten op uw computer te vertragen.Zorg ervoor dat u verschillende waarden uitprobeert voordat u kiest voor een waarde die het beste bij u past!Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het venster Netwerk en internet, waar u nu een bijgewerkte status zou moeten zien die aangeeft dat uw nieuwe bandbreedtelimiet is toegepast. Herhaal indien nodig deze stappen voor eventuele extra verbindingen die moeten worden aangepast.