Sitemap

Hvordan klipper du lag i Photoshop?

Klipning af lag er en måde at isolere et element fra dets baggrund.Du kan bruge klipning til at fjerne dele af et billede eller til at oprette et nyt lag, der kun indeholder de valgte elementer. Sådan klippes et lag:

Sådan klippes lag i Photoshop - klipningsvejledning

Klipning af lag er en måde at isolere et element fra dets baggrund i Adobe Photoshop CC eller tidligere versioner af Photoshop-software.Dette giver mulighed for selektiv redigering eller fjernelse af indhold fra et billede uden at påvirke andre områder omkring det, hvilket gør det ideelt til opgaver såsom beskæring eller retouchering af billeder, hvor præcision er vigtig.

Sådan klippes et lag:

  1. Vælg det lag, du vil klippe Klik og hold (eller højreklik) på laget i lagpanelet Vælg "Kliplag" fra pop op-menuen.Markeringen vil blive klippet til kanten af ​​det aktuelle dokument Slip din museknap Laget flyttes til sit eget nye dokument Hvis du skal foretage yderligere justeringer, kan du gøre det ved at vælge det nyoprettede klippelag og foretage ændringerDer er flere måder du kan justere klipning på:* Du kan ændre hvor meget område der klippes* Du kan ændre hvor gennemsigtigt eller uigennemsigtigt klipningen er* Du kan tilføje en maske (for selektivt at skjule dele af billedet)Hvis du har brug for hjælp til at klippe lag i Photoshop , tjek vores videotutorial nedenfor!https://www.youtube.com/watch?v=aPfCpI8xZFk&t=10sHvordan klipper jeg lag i Photoshop?I denne hurtige videotutorial viser vi dig, hvor nemt det er at klippe lag i Photoshop ved hjælp af forskellige muligheder, herunder gennemsigtighed og uigennemsigtighed!Håber dette hjælper!
  2. Vælg det lag, du vil klippe. Klik og hold (eller højreklik) på laget i lagpanelet Fra pop op-menuen skal du vælge "Kliplag".Udvalget vil blive klippet til kanten af ​​det aktuelle dokument t Slip din museknap Laget vil blive flyttet til deres eget dokument 7 ) Hvis du ønsker at foretage yderligere justeringer, kan du vælge det nyoprettede klippelag og foretage ændringer. nifestration), blandt andet .Hvis du har brug for hjælp til at klippe lag i nedenstående opsætning, så se vores video!https://www.youtube.

Hvad er tastaturgenvejen til at klippe lag i Photoshop?

Klipning af lag i Photoshop er en hurtig måde at fjerne dele af et billede på.Brug tastaturgenvejen CMD+J (PC: Ctrl+J) for at klippe et lag. Brug tastaturgenvejen CMD+K (PC: Ctrl+K) for at fjerne klippet. Det kan være nyttigt at klippe lag, når du vil fjerne del af et billede uden at påvirke resten af ​​det.For eksempel vil du måske klippe et udsnit af et billede ud til din hjemmeside. Klipning af lag hjælper dig også med at holde styr på, hvilke dele af et billede, der er synlige, og hvilke der er skjult.

Hvordan frigør du lag i Photoshop?

Klipning af lag i Photoshop er en måde at holde et lag isoleret fra resten af ​​dokumentet.For at klippe et lag skal du først vælge laget i dit dokument og derefter klikke på knappen "Klip" (eller trykke på C). Dette vil oprette et nyt "Udklipsholder" vindue, som du kan bruge til at gemme indholdet af det valgte lag.Dobbeltklik derefter på vinduet "Udklipsholder" for at åbne det i Photoshops hovedredigeringsvindue.Til sidst skal du trække og slippe alt indhold fra andre lag i vinduet "Udklipsholder" for at indsætte det på det valgte lag. For at fjerne et lag skal du først vælge laget i dit dokument og derefter klikke på knappen "Fjern klip" (eller trykke på U) . Dette vil fjerne alle referencer til det valgte lag fra andre lag i dit dokument. Dernæst skal du slette alt indhold fra vinduet "Udklipsholder", som du ikke længere ønsker at inkludere på det valgte lag. Luk endelig Photoshops hovedredigeringsvindue ved at klikke på dets luk-knap (X) eller tryk på Esc.

Hvilke lagklipningsindstillinger er tilgængelige i Photoshop?

Klipning er en teknik, der giver dig mulighed for at klippe dele af et billede ud.I Photoshop er klipning tilgængelig via panelet Lag og Udklipsholder.

Der er tre typer klipning: indhold, lagmaske og kant.

Indholdsklipning fjerner alt indhold fra det valgte område.Dette inkluderer både pixels og lag.

Layer Mask Clipping fjerner kun de pixels, der er inden for markeringsgrænsen (masken). Dette kan være nyttigt, når du vil fjerne en del af et lag uden at påvirke andre lag i dokumentet.

Border Clipping fjerner kun rammen omkring det valgte område.Dette er nyttigt til at skære stykker af tekst eller grafik ud, der falder uden for dine valggrænser.

Hvorfor vil du klippe lag i Photoshop?

Klipning af lag er en måde at forhindre et lag i at påvirke de underliggende lag under det.Hvis du f.eks. har et lag, der indeholder tekst, som du vil ændre, men ikke vil have teksten på nogen af ​​de andre lag under det, vil klipning af tekstlaget forhindre, at det påvirker de andre lag. Klipning kan også være nyttigt, når du forsøger at flette forskellige billeder sammen.Ved at klippe hvert billedes lag til dets respektive baggrund kan du sikre, at billederne kombineres problemfrit. Hvordan klipper jeg et lag i Photoshop?Der er to måder at klippe et lag på i Photoshop: ved at bruge udklipsholderen og ved at bruge lag."Klipning" udføres ved at vælge det lag, du vil klippe, og kopiere (eller klippe) det til en anden placering på din computer. Klipning af "lag" udføres ved først at vælge alle lagene under det klippede lag og derefter trykke på Ctrl+J (PC: Ctrl+K).Vælg det lag, du vil klippe 2.Kopier (eller klip) laget til en anden placering på din computer3.Slet (eller skjul) det originale lag4.Gentag trin 1-3 for eventuelle yderligere lag, du ønsker at klippe. For at bruge "Layers" klipning: 1.Vælg alle lagene under det afklippede lag2.Tryk på Ctrl+J (PC:Ctrl+K)"Klipning af snørebånd" eller ved at holde tilstødende pixels sammen uden at tilføje ekstra hvidt mellemrum mellem dem, skaber det skarpe kanter omkring objekter eller områder i et billede, samtidig med at gennemsigtighed og blandingstilstande bevares." fordele ved at klippe lag i Photoshop?Nogle fordele ved at klippe lag i Photoshop omfatter at forhindre et lag i at påvirke underliggende lag, skabe skarpe kanter omkring objekter eller områder i et billede, bevare gennemsigtighed og blandingstilstande og reducere filstørrelsen." Kan jeg fortryde et klippet lag?"Ja - når du har klippet et lag med en af ​​de ovenfor beskrevne metoder, skal du blot vælge Fortryd fra Photoshops redigeringsmenu." Hvordan opretter jeg gennemsigtige klip?"Transparente klip oprettes ved at klikke på en eller flere pixels i et objekt eller område, der bliver gennemsigtigt, når det klippes - dette vil gøre alt bag det pågældende objekt/område synligt igennem det." Hvordan opretter jeg ikke-gennemsigtige klip?"Ikke-gennemsigtige klip oprettes ved at klikke hvor som helst uden for et objekt eller område, der bliver gennemsigtigt, når det klippes - dette vil gøre alt bag det pågældende objekt/område usynligt igennem det." Kan jeg justere opaciteten, mens jeg klipper?"Ja - når du har klippet et lag med en af ​​de ovenfor beskrevne metoder, skal du blot trække en af ​​dets Opacitetsskydere frem og tilbage, indtil den ønskede opacitet er nået." "Hvordan fletter jeg flere billeder sammen ved hjælp af Clipping Laces?" Den nemmeste måde at merge multiple images together using Cliping Laces is firsttoclip eachimage'slayertoitsrespectivebackground,"followedbypressingCtrl+J(PC:Ctrl+K)."ThiswillensurethatimagesarecombinedseamlesslyandwithouthavingtoadjustanythangelseinPhotoshop.","Onceyou'veclippedalloftheimagesyouwanttomedelete(orhide)theoriginalclippedlayers.","Youcanalsomergemultipleimagesusingothermethodsdescribedintheworldofphotoshopbutusingclipsinsomefashionisthes simplestandmosteffectivewaytoconnectmultipleimagestogether.","Formoreinformationonmergingphotographsusingothermethodspleasevisitour website på wwwcomcastinternetaccessdotnet/digital-photo","wwwcomcastinternetaccessdotnet/digital-photo","wwwcomcastinternetaccessdotnet/digital-photo".

KLIPPER LAG I PHOTOSHOP

Hvorfor vil du klippe lag i Photoshop?

Klipning af lag er en måde at forhindre et lag i at påvirke de underliggende lag under det.

Hvad sker der, når du klipper en lagmaske i Photoshop?

Når du klipper en lagmaske i Photoshop, kopieres masken til udklipsholderen og bruges som en guide til at skjule eller afsløre dele af billedet.Dette er nyttigt til ting som at klippe områder ud af et billede eller tilføje tekst.

For at klippe en lagmaske skal du først vælge den lagmaske, du vil bruge som guide.Tryk derefter på Ctrl+C (eller Command+C på Mac) for at kopiere masken til udklipsholderen.Åbn derefter dit billede i Photoshop og placer det, hvor du vil have det på dit lærred.Til sidst skal du bruge kommandoen Indsæt lagmaske (Sæt ind > Lagmaske) til at indsætte det maskerede lag på plads.Det maskerede lag vil nu blive brugt som en guide til at skjule eller afsløre dele af dit billede.

Kan du klippe justeringslag i Photoshop?

Klipning af justeringslag i Photoshop er en fantastisk måde at holde dit billede på, mens du foretager ændringer.Sådan gør du:

  1. Åbn det billede, du vil klippe justeringer til.
  2. Vælg det lag, du vil klippe justeringer til, fra panelet Lag.
  3. I panelet Egenskaber skal du klikke på knappen Clip Mask (det ligner et kryds med et X over).
  4. Sørg for, at "Inkluder synligt indhold" er markeret i klipmaskevinduet, der dukker op, og klik derefter på OK.
  5. Nu vil alle lagene under det valgte lag blive maskeret ud (inklusive eventuelle justeringslag!).

Hvordan påvirker klipning af et lag dets udseende i Photoshop?

At klippe et lag betyder at skjule det.Dette kan gøres på flere måder: 1.Vælg det lag, du vil klippe, og klik på knappen "Klip" (den med to linjer).2.Vælg "Layer Mask" fra menulinjen og klik på knappen "Create Layer Mask".3.Mens laget stadig er markeret, skal du bruge markeringsværktøjerne til at skjule alt undtagen det område, du vil holde synligt.4.For at afslutte skal du vælge "Release Layer Mask" fra den samme menulinjemenu som før. Når du klipper et lag, skal du sørge for at overveje, hvordan dine ændringer vil påvirke andre lag, der er under eller over det i dit dokumentvindue; klipning kan nemt give problemer, hvis det ikke gøres omhyggeligt!Derudover skal du være opmærksom på, at klipning kun påvirker det, der aktuelt er synligt på det aktive lag - eventuelle senere ændringer, du foretager på det pågældende lag, vil ikke blive påvirket af klipning (medmindre de også klipper noget andet). Så hvis du midlertidigt har brug for at skjule en del af et større billede, mens du arbejder på en anden del af det, skal du ikke bekymre dig - bare sørg for, at alt under og inklusive det skjulte område er lukket af først!Klipning kan have en række forskellige effekter afhængigt af hvilken type lag det er påført på: Hvis dit afklippede lag er et billede eller foto, så vil det normalt se præcis ud, som om intet blev ændret overhovedet - medmindre der er nogen gennemsigtighedsproblemer involveret ( i så fald kan dele af billedet blive delvist eller helt gennemsigtigt). Hvis dit klippede lag er en vektorgrafik, kan dets omrids blive lidt tykkere eller mindre defineret end normalt (afhængigt af hvor tykt du har klippet), men ellers bør forblive uændret med undtagelse af muligvis reduceret opløsning på grund af kompressionsartefakter forårsaget af klipning. Endelig, hvis dit afklippede lag indeholder tekst eller andre objekter, der indeholder former (såsom cirkler), kan disse former blive klemt, når de klippes - igen afhænger dette af hvor stramt du har klippet dem, og om der er nogen gennemsigtighedsproblemer involveret. Generelt opfører de fleste lag sig dog nogenlunde identisk, når de klippes - så eksperimenter lidt e indtil du finder ud af, hvad der fungerer bedst for hver enkelt situation!En sidste bemærkning om klipning: husk, at selvom lag automatisk skjules, når de klippes, betyder det ikke, at de faktisk er væk for altid!Hvis du har brug for adgang til et klippet lag senere i Photoshop, skal du blot vælge det ved hjælp af en af ​​disse metoder og trykke på en af ​​disse knapper: Den første knap ("Vælg alle") vil vælge alle synlige lag i dit dokumentvindue; Den anden knap ("Vælg ingen") vil fravælge alle lag i dit dokumentvindue.- Lisa Henson

Hvordan påvirker klipning et billede?Hvordan påvirker klipning vektorgrafik?Hvad sker der, hvis jeg prøver at klippe for stramt?Kan jeg fortryde min sidste klipoperation?Dette er nogle almindelige spørgsmål om klipning af lag i Photoshop CC 2017/2018 Answers

Hvad sker der, når jeg prøver at klippe for stramt?

Hvis du forsøger at klippe for stramt med Photoshop CC 2017/2018, kan dele af dit billede blive delvist eller helt gennemsigtigt, fordi dele af dit billede ikke længere vil være indeholdt inden for de grænser, der er angivet af dine klipværktøj(er).Når dette sker, så husk, at selvom disse dele ser ud til at være usynlige lige nu, eksisterer de stadig i din fil - så fremtidige redigeringer kan potentielt bringe dem tilbage til syne utilsigtet!Prøv først at begrænse dig selv med kun 1-2 pixel klip i stedet for at prøve at lave hele sektioner på én gang - på denne måde vil der opstå mindre potentiel skade, hvis tingene skulle gå galt under redigering!

Kan jeg fortryde min sidste klip-handling?

Ja - selvom det kan resultere i uventede konsekvenser afhængigt af hvilken type lag, der oprindeligt blev klippet!For eksempel, - hvis et billede oprindeligt blev klippet, kan et forsøg på at fortryde dets tidligere klipoperation forårsage, at billedet bliver dækket af et andet billede eller tekstlag i stedet, hvilket ville resultere i scenariet med at have to billeder eller tekstlag på den samme placering i dit dokumentvindue samtidigt!.

Er der forskel på at klippe og flette lag i Photoshop?

Klipning er processen med at fjerne elementer fra et lag, mens sammenlægning er processen med at kombinere to eller flere lag til et.Klipning bruges generelt til at fjerne uønskede elementer fra et lag, mens fletning kan bruges til at kombinere forskellige lag til et enkelt billede.

Der er flere måder at klippe og flette lag på i Photoshop: ved hjælp af panelerne Udklipsholder, Lagtypografier, Lagpanel og Værktøjer.De følgende afsnit giver detaljerede instruktioner om, hvordan du bruger hver metode.

Hvad er nogle andre måder at gruppere eller kombinere lag i Photoshop?

Der er et par andre måder at gruppere eller kombinere lag i Photoshop.En måde er at bruge funktionen laggrupper.Du kan også bruge panelet Lag, Lasso-værktøjet og Pathfinder-værktøjet.Endelig kan du bruge kommandoerne Kopier og Sæt ind til at flytte lag mellem dokumenter.