Sitemap

Jak opravit deaktivovaný iPhone?

Pokud je váš iPhone deaktivován, můžete to zkusit opravit pomocí následujících kroků:

 1. Pokud váš iPhone není vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí logo Apple.Jakmile uvidíte logo Apple, uvolněte tlačítko.
 2. Pokud je váš iPhone vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud neuvidíte logo Apple.Jakmile uvidíte logo Apple, uvolněte tlačítko.
 3. Klepněte na Nastavení na domovské obrazovce.
 4. Přejděte dolů na „Obecné“ a klepněte na něj.
 5. V části „Telefon“ klepněte na „Obnovit“.
 6. Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód a poté znovu klepněte na „Obnovit“, abyste zahájili obnovu telefonu ze zálohy nebo ze zařízení, které jste připojili k iTunes před jeho deaktivací (pokud je k dispozici).
 7. Pokud budete vyzváni, zadejte Apple ID a heslo (je-li k dispozici) a poté klepněte na „OK“ pro pokračování procesu obnovy nebo klikněte na „Ne, děkuji“, pokud jste již Apple ID pro tento telefon nastavili nebo jej nechcete používat. Nyní..

Co můžete udělat pro opravu deaktivovaného iPhone?

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro opravu deaktivovaného iPhone.Nejprve zkuste resetovat zařízení podržením tlačítka napájení a domovského tlačítka po dobu asi 10 sekund.Pokud to nepomůže, můžete to zkusit obnovit ze zálohy.A konečně, pokud vše ostatní selže, můžete kontaktovat podporu společnosti Apple a požádat o pomoc s opravou zařízení.

Proč je můj iPhone deaktivován?

Pokud máte iPhone, který nefunguje správně, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.

Nejprve se ujistěte, že je váš iPhone nabitý a zapnutý.Pokud tomu tak není, nabijte jej co nejvíce, než se pokusíte problém vyřešit.

Dále zkuste resetovat svůj iPhone současným podržením tlačítka „domů“ a tlačítka napájení, dokud neuvidíte bílou obrazovku se zprávou „resetovat“.Po resetování telefonu nezapomeňte před pokračováním zálohovat všechna data.

Pokud tyto kroky nefungují, můžete vyzkoušet několik dalších věcí.Nejprve zkontrolujte, zda jsou pro váš iPhone k dispozici nějaké aktualizace softwaru nebo firmwaru.Pokud ano, nainstalujte je a zjistěte, zda se tím problém nevyřeší.Další možností je zkusit obnovit telefon ze zálohy.Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení.A konečně, pokud žádná z těchto možností nefunguje, může být nutné získat pomoc od technika nebo opravny společnosti Apple.

Jak mohu povolit svůj iPhone, pokud je vypnutý?

1.Pokud je váš iPhone deaktivován, můžete jej zkusit obnovit pomocí iTunes.2.Můžete také zkusit resetovat svůj iPhone současným podržením tlačítek Home a Power, dokud se nezobrazí logo Apple.3.Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset vyměnit baterii nebo základní desku vašeho iPhone.4.Nakonec, pokud vše ostatní selže, můžete navštívit Apple Store a požádat o pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali Fixya!Zde je několik užitečných tipů, jak opravit deaktivovaný iPhone: 1) Pokud je váš telefon deaktivován a nezapne se, ani když je připojen k napájení, zkuste jej nejprve obnovit pomocí iTunes tak, že jej připojíte k počítači a kliknete na „Obnovit. "Tím se váš telefon vrátí do továrního nastavení a měl by vyřešit většinu problémů způsobených náhodným smazáním nebo poškozením.2) Další možností je resetování telefonu – podržte současně tlačítko Domů a vypínač, dokud se na obrazovce neobjeví logo Apple (obvykle do 10 sekund).

Mohu obejít funkci deaktivace na mém iPhone?

Pokud je váš iPhone deaktivován, můžete se pokusit tuto funkci obejít pomocí následujících kroků:

 1. Otevřete Nastavení na vašem iPhone a klepněte na Obecné.
 2. Klepněte na Obnovit a potom klepněte na Vymazat veškerý obsah a nastavení.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód a klepněte na OK.
 4. Po dokončení procesu resetování otevřete iTunes a obnovte svůj iPhone ze zálohy nebo si zakupte nový.

Existuje nějaký způsob, jak obejít vypnutý iPhone?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože nejlepší způsob, jak opravit deaktivovaný iPhone, se může lišit v závislosti na konkrétním problému.Některé tipy, jak opravit deaktivovaný iPhone, však zahrnují jeho obnovení ze zálohy nebo použití externího nástroje pro opravu.Mnoho uživatelů navíc dosáhlo úspěchu kontaktováním podpory společnosti Apple.

Jak opravím připojení k obrazovce iTunes na mém iPhone?

1.Pokud je váš iPhone deaktivován, možná jej budete muset obnovit.2.Pokud váš iPhone nereaguje na žádnou z obvyklých metod (vypínač, domovské tlačítko atd.), zkuste reset.3.Pokud vše ostatní selže a stále se nemůžete připojit k iTunes nebo přistupovat k některým funkcím vašeho zařízení, možná budete muset vyměnit baterii nebo SIM kartu vašeho iPhone.4.Pokud žádné z těchto řešení nefunguje a jste si jisti, že je váš telefon deaktivován, požádejte o pomoc podporu Apple." Pokud se můj iPhone nezapne nebo vůbec nereaguje: 1) Ujistěte se, že nic neblokuje napájení. port – odstraňte všechny kabely nebo zařízení z okolí zástrčky a zkuste to znovu; 2) Zkuste stisknout a podržet tlačítka Home a Power po dobu asi 10 sekund, dokud se obrazovka nevypne; 3) Pokud to nefunguje, zkuste tvrdý reset podržením obou tlačítek Home a Power po dobu asi 15 sekund, dokud obrazovka nezhasne; 4) Pokud to stále nefunguje, zkuste obnovit telefon pomocí iTunes." Pokud mi můj iPhone nedovolí přihlásit se pomocí Apple ID:1) Ujistěte se, že jste své Apple ID zadali správně – pokud je to jen jedno písmeno špatné, může to způsobit problémy s přihlášením;2) Zkontrolujte, zda váš účet nepoužívají žádné jiné aplikace – zavřete všechny ostatní aplikace, které by mohly přihlašovací údaje (jako Safari), poté se znovu přihlaste; 3) Zkuste restartovat počítač – někdy problémy s přihlášením i n může být způsobeno softwarem na naší straně, nikoli na vaší."Pokud mám potíže s připojením k Wi-Fi:1)"Ujistěte se, že máte dostatečně silný bezdrátový signál - otevřete aplikaci Nastavení > Wi-Fi > Vypnout bezdrátové připojení & Zapněte poblíž routeru a v případě potřeby jej znovu zapněte"2)"Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce "Wi-Fi Assist" - tato funkce pomůže zlepšit kvalitu připojení, je-li k dispozici;"Pokud žádné řešení nefunguje:"Zkuste mobilní data úplně vypnout. připojeno k Wi-Fi – to by mělo donutit iOS, aby se více spoléhal na připojení Wi-Fi." "Aktualizovat nastavení sítě – to může zahrnovat aktualizaci firmwaru na směrovačích a také změny nastavení jednotlivých sítí." "Restartujte obě zařízení – někdy problém s jedním zařízením může způsobit problémy s jiným blízkým zařízením""Zakázat režim Letadlo – tím se zastaví provádění některých procesů na pozadí, které mohou narušovat síť.""Zkontrolujte, zda je povolen "Proxy server" - pokud ano, deaktivujte jej tím, že přejdete do aplikace Nastavení > Obecné > Síť a internet > Proxy Server">

Jak opravím připojení k obrazovce iTunes na mém iPhone?

Existuje několik různých způsobů, jak se můžete pokusit vyřešit problém, kdy se nemůžete připojit k iTunes nebo přistupovat k žádné z funkcí vašeho zařízení.Nejprve se ujistěte, že nic neblokuje napájecí port – odstraňte všechny kabely nebo zařízení z okolí zástrčky a zkuste to znovu.Dále zkontrolujte, zda je zapnutá funkce „Wi-Fi Assist“ – tato funkce pomůže zlepšit kvalitu připojení, bude-li k dispozici.Kromě toho aktualizujte nastavení sítě – to může zahrnovat aktualizaci firmwaru na směrovačích a také provádění změn jednotlivých síťových nastavení.Nakonec restartujte obě zařízení – někdy problém s jedním zařízením může způsobit problémy s jiným blízkým zařízením.Kromě toho může deaktivace režimu Letadlo také vyřešit problémy související se síťovým připojením.

Můj iPhone říká, že je deaktivován, jak jej mohu povolit, aniž bych ztratil všechna svá data?

Pokud váš iPhone říká, že je zakázán, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve se ujistěte, že je váš iPhone skutečně deaktivován.Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení > Obecné > O aplikaci a ujistěte se, že je vedle položky Stav zobrazeno číslo modelu „iPhone“.Pokud tomu tak není, váš telefon může být deaktivován a budete muset podniknout konkrétnější kroky.

Pokud je váš iPhone skutečně deaktivován, první věc, kterou byste měli udělat, je pokusit se jej obnovit.Tím se resetují všechna jeho nastavení a doufejme, že se vyřeší všechny problémy s deaktivací.Pokud obnovení nefunguje, budete muset provést obnovení ze zálohy.Tím uložíte všechna svá data, takže o nic nepřijdete, pokud se obnovení nezdaří.

Pokud obnovení nebo zálohování nefunguje, budete muset na svém iPhonu zakázat některé funkce, aby znovu fungoval.Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení > Obecné > Omezení a vypněte vše kromě Telefonních hovorů a zpráv (pokud jsou pro vás důležité). Poté zkuste telefon znovu použít a zjistěte, zda se tím problém nevyřeší.

Pokud deaktivace funkcí stále nefunguje, je možné, že s vaším telefonem není v pořádku něco jiného a budete muset podniknout konkrétnější kroky.Pokud se například nenabíjí baterie nebo pokud je problém se SIM kartou nebo hardwarem v telefonu, může to být příčinou problému s deaktivací.V takovém případě budete pravděpodobně muset navštívit obchod Apple nebo kontaktovat podporu společnosti Apple, která vám pomůže problém vyřešit.

Moje dítě omylem deaktivovalo můj iPhone, co teď mám dělat?

Pokud vaše dítě omylem deaktivovalo váš iPhone, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili problém vyřešit.Nejprve zkuste obnovit telefon zpět do továrního nastavení.Tím se vymažou všechna vaše data a telefon se vrátí do původního stavu.Pokud to nepomůže, můžete zkusit resetovat svůj účet iCloud.Tím odstraníte všechna vaše uložená data z iCloud a donutí vás začít od nuly s novými aplikacemi, hudbou, fotkami atd.A konečně, pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset získat nový iPhone nebo iPad.

Zapomněl jsem svůj přístupový kód a zablokoval jsem se z iPhone, jak se dostanu dovnitř?

Pokud jste zapomněli svůj přístupový kód, existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste se pokusili dostat zpět do svého iPhone.

Nejprve se ujistěte, že jste vyzkoušeli všechny ostatní metody, které jsou uvedeny v příručce „Jak resetovat iPhone“.Pokud to nefunguje, můžete zkusit jednu z následujících možností:

-Obnovení telefonu ze zálohy: Toto je pravděpodobně nejběžnější metoda, kterou lidé používají, když zapomenou svůj přístupový kód.Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení -> Obecné -> Obnovit a klepněte na „Obnovit vše“.Poté zadejte svůj přístupový kód a klikněte na „Vymazat veškerý obsah a nastavení“.

-Používejte počítač: Pokud nemáte přístup k telefonu nebo pokud nefunguje správně, můžete jej zkusit odemknout pomocí počítače.Nejprve připojte svůj iPhone k počítači pomocí kabelu USB.Dále otevřete iTunes a klikněte na „Připojit“ na kartě Souhrn.Zadejte heslo svého Apple ID a klikněte na „OK“.V okně Zařízení v okně iTunes vyberte svůj iPhone a klikněte na „Důvěřovat“.Nyní přetáhněte jezdec Zamknout obrazovku dolů tak, aby bylo uvedeno vypnuto (jezdec by měl být dole). Dvojitým kliknutím na tlačítko Domů se vrátíte na hlavní obrazovku iTunes.Na pravé straně okna iTunes by měla být možnost nazvaná „iPhone Data Recovery“.Klikněte na tuto možnost a vyberte soubory ze zařízení.Po výběru některých souborů (v závislosti na tom, kolik místa je k dispozici), stiskněte tlačítko OK.Aby bylo možné tyto soubory použít jako nástroje pro obnovu vašeho zařízení, je třeba je před kliknutím na tlačítko OK zkopírovat na externí pevný disk nebo USB flash disk.

-Kontaktujte podporu Apple: Pokud pro vás žádná z těchto možností nefunguje nebo pokud jen chcete, aby někdo jiný pomohl s odstraňováním problémů s vaším zařízením, místo abyste vše dělali sami, můžete kontaktovat podporu Apple prostřednictvím telefonu nebo online chatu.

Můj přítel se příliš mnohokrát pokusil zadat nesprávný přístupový kód a nyní je můj telefon deaktivován!?

Pokud máte deaktivovaný iPhone, existuje několik věcí, které můžete zkusit a problém vyřešit.

 1. Resetujte své zařízení: Toto je pravděpodobně nejběžnější řešení pro opravu deaktivovaných iPhonů.Chcete-li zařízení resetovat, přejděte do Nastavení -> Obecné -> Resetovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 2. Obnovení zařízení ze zálohy: Pokud resetování zařízení nefunguje, můžete zkusit obnovit telefon ze zálohy.Chcete-li to provést, přejděte do Nastavení -> Obecné -> Zálohování a obnovení.
 3. Kontaktujte Apple: Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete chtít kontaktovat podporu Apple ohledně vašeho deaktivovaného iPhone.Mohou vám pomoci vyřešit problém nebo vyměnit zařízení, pokud je stále v záruce.

Pomoc!Můj telefon byl deaktivován na 25 milionů minut!?

Pokud byl váš iPhone deaktivován na více než 24 hodin, můžete zkusit následující:

 1. Resetujte svůj iPhone současným podržením tlačítka Spánek/Probuzení a tlačítka Domů, dokud neuvidíte logo Apple.Poté obě tlačítka uvolněte.
 2. Obnovte svůj iPhone ze zálohy, pokud ji máte.Pokud ne, použijte iTunes k obnovení zařízení z poslední zálohy na jiném počítači.
 3. Kontaktujte podporu Apple a požádejte o odblokovací kód nebo nové telefonní číslo pro svůj účet.
 4. Pokud není možné získat pomoc od podpory Apple nebo prostřednictvím procesu obnovení, použijte službu třetí strany, jako je iFixit, abyste své zařízení opravili sami.