Sitemap

Jak importujete pozadí do Photoshopu?

Existuje několik způsobů, jak importovat pozadí do Photoshopu.Můžete použít příkaz Soubor > Import > Pozadí nebo můžete použít příkaz Obrázek > Importovat ze souboru.První možnost vám umožní procházet soubor v počítači a druhá možnost vám umožní vybrat obrázek z pevného disku.

Obrázek 1: Příkaz Importovat pozadí se nachází v nabídce Soubor aplikace Photoshop.

Obrázek 2: Příkaz Obrázek>Importovat ze souborů se nachází na liště nabídek aplikace Photoshop.

Pokud chcete vytvořit pouze verzi alfa kanálu (.jpg) – bez jakýchkoliv vložených informací o průhlednosti: Vyberte Vrstva>Nový alfa kanál...z palety Vrstvy Photoshopu (Obrázek 3). Tím se vytvoří alfa kanálová verze (.jpg) vašeho obrázku na pozadí, která neobsahuje žádné vložené informace o průhlednosti – ideální pro přidávání do jiných dokumentů jako součást vrstev, aniž by byly automaticky aplikovány jakékoli efekty průhlednosti!

Obrázek 3: Chcete-li vytvořit pouze verzi alfa kanálu (.jpg) vašeho obrázku na pozadí, aniž byste do něj vložili jakékoli informace o průhlednosti – ideální pro přidávání do jiných dokumentů jako součást vrstev, aniž by se automaticky aplikovaly jakékoli efekty průhlednosti!, zvolte Vrstva>Nový alfa kanál...z palety Vrstvy Photoshopu ().

Pokud chcete vytvořit verzi alfa kanálu (.jpg) i běžnou verzi jpg (.jpeg): Vyberte Vrstva>Duplikovat vrstvu...v paletě Vrstvy Photoshopu (Obrázek 4). Tím vytvoříte dvě kopie vašeho obrázku na pozadí – jednu s verzí alfakanálu (.jpg) vloženou dovnitř a jednu bez (.jpeg).Nyní můžete upravovat každou kopii samostatně, jakkoli chcete!

Obrázek 4: Chcete-li vytvořit verzi obou analfakanálů (.jpg) a verzi jpg (.jpeg): Vyberte vrstvu>Duplikovat vrstvu...z palety vrstev Photoshopu ().

 1. K importu pozadí ze souboru použijte příkaz Soubor > Import > Pozadí: Chcete-li použít tuto metodu, nejprve otevřete Photoshop a v pruhu nabídek zvolte Soubor > Importovat....Poté vyberte možnost Importovat pozadí ze seznamu dostupných příkazů (obrázek .
 2. Pomocí příkazu Obrázek >Importovat ze souboru importujte pozadí z pevného disku: Chcete-li použít tuto metodu, nejprve otevřete aplikaci Photoshop a v pruhu nabídek vyberte příkaz Obrázek>Importovat ze souborů (obrázek . Dále vyhledejte a vyberte požadovaný soubor obrázku na pozadí ( .jpg, .png nebo .gif) na vašem počítači.
 3. Vyberte metodu podle toho, jaký typ pozadí chcete importovat: Pokud chcete importovat obrázek jako součást jiného dokumentu (například při vytváření šablony e-mailu), použijte některou z metod popsaných v kroku 1 výše – import pomocí Soubor>Importovat>Pozadí nebo pomocí Obrázek>Importovat ze souborů.. Pokud chcete obrázek pouze zobrazit nebo vytisknout jako součást svého projektu bez jeho uložení na disk, použijte jednu z níže uvedených metod – uvědomte si však, že pokud uložte jej jednou z těchto metod, pak se stane součástí vašich projektových souborů!

Jak změníte barvu pozadí ve Photoshopu?

Existuje několik způsobů, jak změnit barvu pozadí ve Photoshopu.Jedním ze způsobů je použití příkazu Pozadí v nabídce Úpravy.Tento příkaz vám umožňuje vybrat nový obrázek na pozadí z vašeho počítače nebo internetu.Můžete také použít nástroj kapátko k navzorkování různých barev z obrázku a poté tyto barvy použít jako novou barvu pozadí.Dalším způsobem, jak změnit barvu pozadí, je použít jeden ze stylů vrstev Photoshopu.Styly vrstev umožňují přidávat speciální efekty, jako jsou stíny nebo světla, do konkrétních vrstev v dokumentu.Nakonec můžete jednoduše upravit neprůhlednost (nebo průhlednost) existující vrstvy tak, aby vypadala, jako by na pozadí žádný obrázek nebyl.Všechny tyto metody jsou vysvětleny níže.

Chcete-li změnit barvu pozadí ve Photoshopu:

 1. Otevřete Photoshop a klikněte na Soubor > Nový > Obrázek… Tím se otevře dialogové okno Nový obrázek.
 2. V dialogovém okně Nový obrázek klikněte na Vybrat… Tím se otevře okno Výběr obrázků.
 3. V okně Výběr obrázků vyberte požadovaný obrázek na pozadí z počítače nebo z online zdrojů, jako je Getty Images nebo Flickr.
 4. Klepnutím na OK zavřete dialogové okno Nový obrázek a vrátíte se zpět do hlavní pracovní plochy Photoshopu, kde nyní uvidíte nově vybraný obrázek zabírající místo na obrazovce hned vedle všech vašich ostatních obrázků.
 5. Chcete-li změnit způsob použití tohoto obrázku při tisku, přejděte na Tisk > Profil tiskárny… Zde můžete vybrat, který profil tiskárny se má použít při tisku této fotografie (například Standardní nebo Fotografie).

Jak přidáte novou vrstvu ve Photoshopu?

Chcete-li ve Photoshopu přidat novou vrstvu, nejprve se ujistěte, že jste v panelu Vrstvy.Poté klikněte na tlačítko Nová vrstva v dolní části panelu Vrstvy.Novou vrstvu pojmenujte nějak popisně (například „Pozadí“). Nyní klikněte na kartu Pozadí v horní části panelu Vrstvy a vyberte barvu z Výběru barvy, která odpovídá požadované barvě pozadí.Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Výběr barvy.Nakonec pomocí nástroje štětec (B) namalujte všechny oblasti obrázku, které chcete zachovat jako součást pozadí, a poté smažte vše ostatní kliknutím na nástroj Guma (E).

Jak přesunete objekt ve Photoshopu?

Jak importovat pozadí do Photoshopu pomocí klávesových zkratek:

 1. Chcete-li importovat pozadí do Photoshopu, nejprve otevřete obrázek, který chcete použít jako pozadí, a poté přejděte na Soubor > Import > Pozadí.
 2. V dialogovém okně Importovat pozadí vyberte soubor, který chcete použít jako pozadí, a klikněte na OK.
 3. Pozadí bude importováno do Photoshopu a umístěno na váš obrázek.Nyní s ním můžete pohybovat pomocí nástrojů na panelu nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek (viz níže).
 4. Po dokončení přesunutí pozadí klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně Importovat pozadí, čímž jej zavřete a vrátíte se do hlavního okna aplikace Photoshop.
 5. Přejděte na Obraz > Režim > Barva RGB .
 6. Vyberte všechny pixely obrázku pomocí kurzoru myši a poté stiskněte kombinaci Alt + Backspace (PC: Ctrl + Backspace), abyste je odstranili z obrazovky.
 7. Klikněte jednou na libovolnou část obrázku, kterou chcete zprůhlednit, a poté stiskněte Ctrl + D (PC: Cmd + D), abyste tuto oblast nastavili jako cíl pro import textury pozadí do Photoshopu.
 8. Otevřete dialogové okno Importovat pozadí tak, že přejdete na Soubor >Importovat >Pozadí a ze seznamu dostupných souborů vyberete soubor, který chcete použít jako pozadí (viz snímek obrazovky výše). Poté klikněte na OK.

Jak otáčíte objekt ve Photoshopu?

Chcete-li otočit objekt ve Photoshopu, nejprve vyberte objekt, který chcete otočit.Poté pomocí kláves se šipkami na klávesnici pohybujte objektem a stiskněte klávesu Enter (nebo klikněte na ikonu otáčení v dolní části palety Nástroje), až budete s výběrem spokojeni.K tažení objektu můžete také použít myš; stačí držet levé tlačítko myši a přetahovat, přičemž držte kurzor nad rotujícím kruhem na panelu nástrojů.

Jak změníte měřítko objektu ve Photoshopu?

Jak přidáte přechod do obrázku ve Photoshopu?Jak změníte neprůhlednost objektu ve Photoshopu?Jaké jsou některé běžné filtry používané ve Photoshopu?Jak můžete uložit kopii obrázku jako soubor jpeg ve Photoshopu?Jaký je rozdíl mezi vrstvou a dokumentem ve Photoshopu?Můžete použít vrstvy k vytvoření koláže ve Photoshopu?Jaký je rozdíl mezi vektorovým a rastrovým grafickým softwarem v Adobe Photoshop?Můžete upravovat fotografie s textem pomocí aplikace Adobe Photoshop?Jak můžete odstranit skvrny z kůže pomocí softwaru Adobe Photography Software?"

Import pozadí do Photoshopu

Jedním z nejčastějších úkolů, které lidé při práci s obrázky provádějí, je import pozadí.V mnoha případech budou uživatelé chtít do svých obrázků zahrnout obrázky na pozadí pro zpestření nebo jednoduše proto, že to považují za esteticky příjemné.Import pozadí však může být komplikovaný, pokud se provede nesprávně.Tato příručka uživatele naučí, jak importovat pozadí do photoshopu, včetně tipů, jak měnit měřítko objektů, přidávat přechody, měnit krytí a další.

Nástroj pro import

Při importu pozadí do photoshopu je jednou z prvních věcí, kterou uživatelé musí udělat, přístup k nástroji pro import.Nástroj pro import lze nalézt kliknutím na možnost nabídky „obrázek“ umístěnou v levém horním rohu obrazovky (viz snímek obrazovky níže). Jakmile jste ve Photoshopu, klikněte na „importovat“.Odtud budou mít uživatelé přístup k několika různým nástrojům, které jim umožní importovat různé typy souborů (včetně fotografií).

Měřítko objektů

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou uživatelé potřebují vědět při importu pozadí do photoshopu, je správné měřítko objektů.Při zmenšování objektu ve photoshopu je důležité nejen zajistit, aby byly všechny okraje hladké, ale také zajistit, aby byly zachovány všechny proporce.Například: Pokud někdo chtěl zahrnout obrázek na pozadí do existující fotografie, ale nechal jej zvětšit natolik, že již nebyl proporcionální k ostatním prvkům na fotografii – jako jsou záběry hlavy – pak by musel svůj objekt zmenšit, dokud se nevejde. znovu správně (viz snímek obrazovky níže). Navíc: Uživatelé by si měli vždy pamatovat nejen velikost jejich původního obrázku před změnou měřítka, ale také jakou velikost bude mít jejich konečný produkt po změně měřítka - tyto informace lze zjistit kliknutím pravým tlačítkem na jejich importovaný objekt a výběrem "vlastnosti".Pokud tak učiníte, zobrazí se podrobné informace o importovaném souboru, které zahrnují rozměry i rozlišení (tj. pixely na palec).

Přidávání přechodů

Další věc, kterou mohou uživatelé chtít zvážit při importu pozadí do photoshopu, je přidávání přechodů.Přechody umožňují jemné změny nebo úpravy v rámci obrázku, aniž by měly příliš drastický dopad – ideální pro přidání variací nebo zajímavostí, aniž by s tím bylo spojeno příliš mnoho práce (viz snímek obrazovky níže). Chcete-li přidat přechod: 1) Klikněte na importované pozadí 2) Vyberte buď "lineární" nebo "radiální" z možností přechodu 3) Zadejte hodnoty pro počáteční i koncový bod 4) Klepněte na OK 5) Užijte si to!Přidání přechodů pomocí okna Vlastnosti . . . Jedna poznámka na závěr k přechodům: Přechody určitě NEPOUŽÍVEJTE!Příliš mnoho přechodů složených dohromady může vést k tomu, že budete vypadat zabláceně nebo zdeformovaně, místo aby byly leštěné nebo rafinované.Jako vždy: Experimentujte!Neexistuje žádný špatný způsob, jak přidat přechody, pokud se to udělá správně!

Změna úrovní krytí

Poslední věcí, kterou mohou uživatelé chtít zvážit při importu pozadí do photoshopu, je změna úrovní krytí.Ve výchozím nastavení mají všechny objekty importované do photoshopu 100% neprůhlednost – což znamená, že jsou při importu plně viditelné. Nicméně: Uživatelé si mohou v případě potřeby vybrat nižší úrovně, jako je 50 %, 25 %, 10 % atd.. změny, přičemž objekty zůstávají viditelné (viz snímek obrazovky níže). Změna úrovní krytí pomocí okna Vlastnosti . . .

Jak ostříháte objekt ve Photoshopu?

Ve Photoshopu můžete objekt zkosit tak, že jej vyberete a poté použijete nástroj Shear.Chcete-li použít nástroj Smyk, nejprve jej vyberte z palety Nástroje.Poté kliknutím a tažením definujte okraj střižené oblasti.Nakonec uvolněte tlačítko myši, jakmile dokončíte definování střižené oblasti.Nástroj Shear automaticky vytvoří novou vrstvu pro váš střižený objekt a vyplní ji černou barvou (což znamená, že je maskovaná). Nyní můžete svůj střižený objekt upravit jako obvykle.

Jak deformujete objekt ve Photoshopu?

Jak oříznete obrázek ve Photoshopu?Jak upravujete jas a kontrast ve Photoshopu?Jak přidáte pozadí na fotografii ve Photoshopu?Jaké jsou některé nástroje, které můžete použít k deformaci objektu ve Photoshopu?Jaké jsou některé nástroje, které můžete použít k oříznutí obrázku ve Photoshopu?Jaké jsou některé nástroje, které můžete použít k úpravě jasu a kontrastu ve Photoshopu?Jaké jsou některé nástroje, které můžete použít k přidání pozadí k fotografii ve Photoshopu?

 1. Chcete-li importovat pozadí do photoshopu, otevřete soubor, který obsahuje obrázek na pozadí, a z panelu nabídek vyberte „Soubor > Importovat...“.Na další obrazovce přejděte do umístění exportovaného souboru .jpg nebo .png a klikněte na něj.
 2. V okně „Možnosti importu“ se ujistěte, že je zaškrtnuto „Přizpůsobit obrazovce“ a poté klikněte na „Další“.Na další obrazovce se ujistěte, že je vybráno "Použít obrázek pozadí jako výchozí pozadí" a klikněte na "Další".
 3. Na poslední obrazovce určete, do které vrstvy má být vaše pozadí importováno (ve výchozím nastavení bude nastaveno jako nejspodnější vrstva) a klikněte na "Dokončit".

Jak deformujete objekt ve Photoshopu?

Jak změnit neprůhlednost objektu ve photoshopu?Jak oříznout obrázek ve Photoshopu?Jaké jsou některé způsoby, jak zlepšit jas a kontrast obrázku ve Photoshopu?Jak ve Photoshopu vytvoříte efekt přechodu?Jak přidáte text nebo grafiku do obrázku ve Photoshopu?Jaké jsou některé metody pro odstranění nežádoucích objektů z obrázků ve Photoshopu?Můžete použít masky vrstev s vrstvami ve Photoshopu?Můžete použít filtry s vrstvami ve Photoshopu

 1. Jak importovat pozadí do photoshopu
 2. Jak deformovat objekt ve Photoshopu
 3. Jak změnit neprůhlednost objektu ve Photoshopu
 4. Jak oříznout obrázek ve Photoshopu
 5. Jaké jsou některé způsoby, jak zlepšit jas a kontrast obrázků ve Photoshopu
 6. Jak vytvoříte efekt přechodu ve Photoshopu?
 7. Jak přidáte text nebo grafiku k obrázkům ve Photoshopu?

Jaký je rozdíl mezi rastrovými a vektorovými obrázky?

Jaký je rozdíl mezi bitmapovými a vektorovými obrázky?Jak importovat pozadí do Photoshopu?Jaké jsou některé způsoby, jak vytvořit bezproblémové pozadí ve Photoshopu?

Rastrové obrázky jsou tvořeny pixely, zatímco vektorové obrázky jsou složeny z matematických tvarů.Vektorové obrázky lze upravovat snadněji než rastrové obrázky, protože lze měnit jejich velikost bez ztráty rozlišení, otáčet bez ztráty geometrie nebo přesouvat bez ztráty tvaru.

Bitmapové obrázky jsou vytvořeny z obrazového souboru, který byl naskenován do digitální podoby, zatímco vektorové obrázky jsou vytvořeny z počítačového kódu, který popisuje, jak by měl objekt vypadat.Bitmapové obrázky lze zvětšovat nebo zmenšovat bez ztráty kvality, ale vektory nelze tímto způsobem měnit.Bitmapové obrázky také mívají vyšší rozlišení než vektorové obrázky, protože každý pixel v bitmapovém obrázku odpovídá jednomu pixelu na obrazovce.

 1. Jaký je rozdíl mezi rastrovými a vektorovými obrázky?
 2. Jaký je rozdíl mezi bitmapovými a vektorovými obrázky?