Sitemap

Jak zjistíte cestu k adresáři v Linuxu?

Existuje několik způsobů, jak najít cestu k adresáři v Linuxu.Jedním ze způsobů je použití příkazu ls -l.Tento příkaz zobrazí seznam všech souborů a adresářů v aktuálním adresáři, včetně všech skrytých souborů a složek.Dalším způsobem, jak najít cestu k adresáři, je použít příkaz cd a poté použít příkaz pwd (tisk pracovního adresáře) pro návrat do předchozího umístění.Nakonec můžete v Linuxu použít funkci dirname (název adresáře bez přípony souboru) k vrácení cesty ke konkrétnímu souboru nebo složce.Pokud byste například chtěli zjistit cestu k souboru myfile.txt ve vašem aktuálním adresáři, zadejte dirname myfile.txt a stiskněte Enter. Pokud chcete zobrazit všechny aktuálně připojené souborové systémy na vašem počítači, můžete použijte příkaz mount bez argumentů následovně: mount | grep "^/"Toto zobrazí všechny vaše připojené souborové systémy, včetně všech skrytých, které byly specifikovány pomocí speciálních znaků v jejich názvech (jako /home).

Jaký je příkaz k nalezení cesty k adresáři v Linuxu?

Příkaz k nalezení cesty k adresáři v Linuxu je:

ls -lR

Zobrazí se obsah aktuálního adresáře a všech podadresářů, včetně toho, ve kterém se právě nacházíte.Chcete-li získat pouze cestu k aktuálnímu adresáři, použijte:

dirname /bin/ls -lR

Chcete-li získat pouze cestu konkrétního podadresáře, použijte:

dirname /bin/ls -lrt .

Jak zjistím cestu k adresáři v Linuxu?

Existuje několik způsobů, jak zjistit cestu k adresáři v Linuxu.Jedním ze způsobů je použití příkazu pwd.Příkaz pwd vytiskne aktuální pracovní adresář.Chcete-li zjistit cestu ke konkrétnímu souboru, můžete použít příkaz dir.Příkaz dir vytiskne seznam všech souborů a podadresářů v aktuálním pracovním adresáři. Chcete-li zjistit úplnou cestu k souboru nebo adresáři, můžete použít funkci getfileinfo() z knihovny libc.Tato funkce vrací informace o zadaném souboru nebo adresáři, včetně jeho názvu souboru, velikosti, času úpravy a přístupových oprávnění. Následující příklad ukazuje, jak použít pwd a dir k tisku cest pro dva soubory: $ pwd /home/username$ dir /home/username/Downloads/* $ ls -l celkem 12 -rw-r--r-- 1 uživatel s uživatelským jménem 4096 3. června 16:12 Staženo drwx------ 2 uživatelé uživatelského jména 4096 3. června 16:12 Staženo

V tomto příkladu jsou oba soubory umístěny v domovské složce (v tomto případě /home/username) a byly vytvořeny uživatelským jménem uživatele 3. června 2016 v 16:12.Volba -l zobrazí podrobné informace o každém souboru (v tomto případě celkovou velikost a obsah). Nakonec ls -l vypíše oba soubory s jejich příslušnými oprávněními (rw-r--r-- znamená, že uživatelské jméno uživatele má pro tento soubor přístupová práva pro čtení a zápis). Pokud chcete zobrazit všechny adresáře ve vašem systému a ne pouze jeden specifické umístění jako v předchozích příkladech, můžete použít příkaz dirs místo dir . Příkaz dirs vytiskne seznam všech adresářů aktuálně umístěných na vašem počítači.Například: $ dirs /usr/local $ dirs ~/Desktop

V tomto příkladu jsou oba adresáře umístěny buď pod /usr/local nebo ~/Desktop (v závislosti na tom, ve kterém okně terminálu je spouštíte), stejně jako všechny další složky obsažené v těchto umístěních.Pokud chcete vidět pouze určité typy souborů (například .txt), můžete za "/usr/local" nebo "~/" přidat příponu jako so:dirs("usr/local/.txt") zobrazit pouze soubory, které končí ".txt" uvnitř /usr/local/.

Existuje způsob, jak určit cestu k adresáři v Linuxu?

Ano, existuje způsob, jak určit cestu k adresáři v Linuxu.Chcete-li to provést, budete muset použít rozhraní příkazového řádku (CLI) a navigační nástroj souborového systému. Chcete-li získat přístup k rozhraní CLI, otevřete okno terminálu a zadejte: cd Poté pomocí následujících příkazů získejte informace o svém aktuálním pracovním adresáři. : pwd Výstup by měl vypadat nějak takto: /home/username/Desktop Chcete-li zjistit více o vašem aktuálním systému souborů, můžete použít následující příkaz: fsinfo To vám poskytne informace o vašich připojených souborových systémech a jejich obsahu .Pokud například zadáte fsinfo /, zobrazí se vám všechny soubory a složky ve vašem domovském adresáři, které nejsou v žádném jiném adresáři. Můžete také použít příkaz ls k vypsání všech souborů a složek v aktuálním pracovním adresáři. adresář.Pokud například zadáte ls, vytiskne se seznam podobný tomuto: Desktop Documents Music Pictures public_html

Název cesty pro public_html je ./public_html Můžete také použít grep nebo sed k hledání konkrétních textových řetězců v souborech nebo adresářích.Pokud například chcete najít všechny textové řetězce, které začínají „config“, můžete do okna terminálu napsat grep config.Podobně, pokud byste chtěli najít všechny textové řetězce, které končí „.txt“, pak byste zadali sed -e 's/.*.txt$//' . Všimněte si, že tyto příkazy mohou vyžadovat určité základní znalosti o tom, jak fungují unixové shelly. Pokud žádná z těchto metod nepomůže k nalezení toho, co hledáte v souborovém systému vašeho počítače, může být pro vás k dispozici jiná možnost.Můžete zkusit použít Vyhledávání Google nebo jeden z mnoha online vyhledávačů, jako je Bing nebo Yahoo!Kromě poskytování přímého přístupu k milionům webových stránek v různých jazycích nabízejí tyto vyhledávače výkonné nástroje Path Finder, které uživatelům umožňují snadno procházet složitými systémy souborů zadáním jednoduchých dotazů do jejich prohlížečů.

Můžete mi říct, jak najít cestu ke konkrétní složce v Linuxu?

Existuje několik způsobů, jak najít cestu k adresáři v Linuxu.Jedním ze způsobů je použití příkazového řádku.Chcete-li to provést, zadejte následující příkaz:

ls -l

Zobrazí se seznam všech souborů a složek ve vašem aktuálním adresáři.Cesta ke složce, kterou určíte, bude na konci tohoto seznamu.Můžete také použít příkaz cd (change directory) ke změně adresářů a poté pomocí ls zjistit, jaké soubory a složky jsou umístěny v tomto novém adresáři.Nakonec můžete použít pwd (tisk pracovního adresáře) k získání informací o vaší aktuální poloze.

Kde najdu cestu k souboru pro daný adresář v Linuxu?

Cestu k souboru pro daný adresář v Linuxu lze najít pomocí následujícího příkazu:

najít . -jméno "*.txt"

Tím se vrátí seznam všech souborů a podadresářů v aktuálním adresáři, které mají příponu názvu souboru ".txt".Cesta k souboru pro každou položku v tomto seznamu pak může být použita pro přístup k jednotlivým souborům a podadresářům v tomto adresáři.Pokud byste například chtěli zobrazit obsah souboru „myfile.txt“ umístěného v adresáři „dir1“, použili byste následující příkaz:

find dir1 -name "myfile.

Jak se lze dozvědět více o hledání cest v adresářích v Linuxu?

Jedním ze způsobů, jak se dozvědět více o hledání cest v adresářích v Linuxu, je použití příkazového řádku.Následující příklad ukazuje, jak použít příkaz ls k zobrazení seznamu všech souborů a podadresářů v aktuálním adresáři: $ ls

Výstup z tohoto příkazu zobrazí seznam všech souborů a podadresářů umístěných v aktuálním adresáři.Chcete-li zobrazit informace o konkrétním souboru nebo podadresáři, můžete použít příkaz dir.Například následující příkaz zobrazí informace o souboru myfile.txt: $ dir myfile.txt

Tento výstup ukazuje, že soubor myfile.txt je umístěn v aktuálním adresáři i ve svém vlastním podadresáři (pojmenovaném po sobě). Pokud chcete zobrazit informace o všech souborech a podadresářích v dané cestě, můžete použít volbu -a s příkazem ls: $ ls -a

Tento výstup uvádí všechny soubory a podadresáře obsažené v cestě zadané „/usr/share/doc“ ve vašem systému.Při zadávání cesty můžete také použít zástupné znaky (*); například, pokud chcete vidět pouze soubory, které končí .pdf, můžete použít: $ ls -A /usr/share/doc/*.