Sitemap

Jak obnovím tovární nastavení svého iMacu 2011 s klávesnicí Windows?

iMac 2011 je dodáván s vestavěným resetovacím tlačítkem.Obnovení továrního nastavení iMacu: 1.Otevřete nabídku Apple a vyberte „Předvolby systému“.2.Klikněte na "Reset this Mac."3.Vyberte "Ano, vymazat veškerý obsah a nastavení."4.Po zobrazení výzvy zadejte své heslo a klikněte na „OK“.5.Váš iMac se restartuje a vrátíte se k původnímu nastavení. Obnovení továrního nastavení iMAC pomocí klávesnice: 1.Počítač Mac vypnete podržením klávesy Command (⌘) a kliknutím na tlačítko napájení.Stisknutím a podržením klávesy Shift a kliknutím na tlačítko napájení zapněte počítač Mac (možná budete muset uvolnit klávesu Command, než budete pokračovat).3.Ihned po zapnutí Macu stiskněte a podržte obě klávesy Option, dokud neuvidíte dialogové okno s nápisem „OS X 10 Yosemite – Welcome to Setup Assistant“; uvolněte obě tyto klávesy a poté dvakrát stiskněte Return a pokračujte v zavádění systému OS X Yosemite z disku (systém se spustí od nuly).4a Pokud se vám nedaří spustit průvodce nastavením kvůli chybové zprávě o tom, že nemůžete najít vhodné spuštění disku, zkuste místo toho jednu z těchto metod: 4b Spusťte systém z jednotky USB flash nebo externího pevného disku stisknutím tlačítka Option-Eject při spuštění; 4c Použijte Správce spouštění v Předvolbách systému > Zabezpečení a soukromí > karta Firewall; 5a Připojte externí monitor, myš , klávesnici nebo jiné periferní zařízení pomocí kabelů Thunderbolt nebo HDMI; 5b Zkuste opravit oprávnění jedním z těchto kroků: 5c V nástroji Disk Utility vyberte Soubor > Opravit oprávnění...

nebo

5d Přejděte do Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí > karta Obecné a klikněte na Obnovit počítadla všech hesel...

6a Po spuštění průvodce nastavením podle jedné z výše popsaných metod postupujte podle kroků 6b až 6e níže: 6b Restartujte počítač v režimu obnovení podržením Command+R při spuštění7a Vyberte Instalovat z macOS HD -> Externí úložiště -> Aplikace -> Nástroje -> Terminal8a Zadejte csrutil zakázat && csrutil povolit && reboot9f Po zobrazení výzvy k zadání přihlašovacího jména a hesla zadejte admin/password10 Jakmile se OS X znovu spustí, postupujte podle kroků 2 až 5 výše Jak opravím oprávnění?Pokud máte potíže se vstupem do OS X Yosemite nebo pokud se vám zdá, že některé soubory po upgradu nefungují správně, je velká šance, že jsou nesprávná oprávnění – a možná o tom ani nevíte!Když se něco pokazí se způsobem přístupu k souborům v OS X Yosemite, může to způsobit chyby v celém systému – včetně problémů s programy, které spoléhají na to, že tyto soubory jsou správně přístupné.

Jaké jsou kroky k obnovení továrního nastavení iMacu z roku 2011 pomocí klávesnice Windows?

1.Spusťte počítač do nouzového režimu stisknutím a podržením klávesy Command (jablko) a současným stisknutím klávesy F8.2.Když se objeví logo Apple, uvolněte obě klávesy.3.Na obrazovce „Apple Support“ klikněte na „Reset this Mac“.4.Na další obrazovce vyberte „Vymazat veškerý obsah a nastavení“.5.Klikněte na "Ano" pro potvrzení vaší volby a obnovení továrního nastavení vašeho iMac.6.Po dokončení resetování budete vyzváni k restartování počítače; udělejte to nyní kliknutím na tlačítko Napájení a poté výběrem možnosti Restartovat z nabídky, která se zobrazí.7.Jakmile se počítač restartuje, otevřete Předvolby systému a přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla (pokud je to možné).8.V části „Uživatelé a skupiny“ vyhledejte svůj nově vytvořený uživatelský účet pro sebe nebo pro jinou osobu, která bude váš iMac často používat; klikněte pravým tlačítkem na název tohoto účtu a vyberte „Změnit heslo“.9.Dvakrát zadejte nové heslo (budete ho potřebovat k pozdějšímu přihlášení), poté kliknutím na OK uložte změny a dokončete nastavení iMacu s operačním systémem Windows 10 nebo 8/8 Pro. (Pokud se vám nedaří zavést systém Safe Režim nebo pokud máte potíže s obnovením továrního nastavení iMacu 2011 pomocí klávesnice Windows, přečtěte si náš článek podpory: Jak obnovit tovární nastavení IMac 2011 pomocí klávesnice USB.

Mohu obnovit tovární nastavení svého iMacu bez klávesnice specifické pro MacOS?

Ano, iMac můžete obnovit do továrního nastavení pomocí klávesnice Windows.Chcete-li to provést, otevřete nabídku „Apple“ a vyberte „Resetovat tento Mac“.V následujícím dialogovém okně vyberte možnost „Vymazat veškerý obsah a nastavení“.Po zobrazení výzvy zadejte heslo svého Apple ID a klikněte na „Další“.Klepnutím na "Ano" potvrďte reset.Váš iMac se automaticky restartuje.

Jak změním rozložení klávesnice na iMacu tak, aby vyhovovalo klávesnici Windows?

Chcete-li změnit rozložení klávesnice na iMacu tak, aby vyhovovalo klávesnici Windows, postupujte takto:

 1. Otevřete Předvolby systému na iMacu.
 2. Klikněte na Klávesnice a myš.
 3. Vyberte kartu Klávesnice.
 4. V části Klávesnice vyberte ze seznamu požadované rozložení klávesnice (například americká angličtina).
 5. Klikněte na Použít a poté na OK pro uložení změn.

Budu muset po obnovení továrního nastavení na svém iMacu přeinstalovat macOS?

Ne, po obnovení továrního nastavení na iMacu nebudete muset znovu instalovat macOS.Pokud však obnovení továrního nastavení odstraní jakékoli osobní soubory nebo nastavení, které jste si přizpůsobili, možná budete muset přeinstalovat macOS.

Jak zálohuji svá data před provedením obnovení továrního nastavení na svém iMacu?

Chcete-li obnovit tovární nastavení iMacu s klávesnicí Windows, nejprve zálohujte data pomocí Time Machine nebo jiného zálohovacího řešení.Spusťte aplikaci „Reset this Mac“ z nabídky Apple a postupujte podle pokynů na obrazovce.Pokud obnovujete ze zálohy, ujistěte se, že jste zvolili správný typ disku a velikost svazku pro váš počítač.

Co mám dělat, když můj iMac po dokončení továrního nastavení nereaguje na moje příkazy?

Pokud váš iMac po dokončení továrního nastavení nereaguje na vaše příkazy, můžete zkusit následující:

Obnovení továrního nastavení iMacu s klávesnicí Windows:

a] Klikněte na Předvolby systému > Klávesnice > Klávesové zkratky > Obnovit všechna nastavení . Tím se obnoví všechny systémové předvolby na jejich výchozí hodnoty kromě případných vlastních klávesových zkratek, které byly přidány od posledního spuštění macOS Sierra; b] Klikněte na Pokračovat . Tím se dostanete přes další dvě obrazovky s dotazem, zda chcete smazat nějaké soubory uživatelských dat, které se aktuálně nacházejí na tomto počítači; c] Klikněte na Odstranit soubory . Po potvrzení smazání všech souborů nalezených na tomto počítači, které nejsou nezbytné pro normální provoz macOS Sierra, klikněte na Hotovo ; d] Ukončete Předvolby systému . e] V Terminálu zadejte sudo rm -rf / před stisknutím klávesy Enter; f] Restartujte počítač, aby se změny provedené v kroku 5 výše projevily okamžitě.; g] Proveďte ještě jednou kroky 1-6 výše, abyste mohli nastavit nové vlastní klávesové zkratky, pokud by to mělo nastat po procesu resetování z výroby.

 1. Pokud používáte USB klávesnici, stiskněte a podržte klávesu Option a restartujte iMac.Pokud používáte kabel Thunderbolt, zapojte jej do dostupného portu v počítači a restartujte jej.Pokud používáte ethernetový kabel, zapojte jej do volného portu v počítači a restartujte jej.Pokud používáte AirPort Extreme nebo Time Capsule, vypněte je a znovu zapněte stisknutím tlačítka na zadní straně zařízení.Při spouštění podržte Command-R (pro Mac) nebo Ctrl-R (pro Windows), abyste vynutili vložení spouštěcího disku místo načítání z paměti – to může pomoci, pokud váš iMac zamrzne u loga Apple nebo se nespustí. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, požádejte o další pomoc podporu společnosti Apple."
 2. Restartujte počítač podržením Command-R (pro Mac) nebo Ctrl-R (pro Windows).
 3. Až budete vyzváni k výběru mezi spouštěním z interního pevného disku nebo spouštěcího disku, vyberte „spouštěcí disk“.
 4. Vložte oddíl Macintosh HD, který byl vytvořen při instalaci macOS Sierra na pevný disk počítače, pokud tam ještě není; jinak použijte Disk Utility k vytvoření nového oddílu v Macintosh HD pro tento účel a pokračujte krokem 4 níže.
 5. Spusťte z nově vytvořeného oddílu opětovným výběrem "spouštěcí diskety" a zadáním hesla, které jste nastavili při vytváření tohoto oddílu (nebo zadejte jako obvykle správce).
 6. Po zavedení do macOS Sierra postupujte podle těchto pokynů a dokončete tovární reset:

Je možné vrátit tovární reset na iMacu?

Ano, obnovení továrního nastavení na iMacu je možné vrátit pomocí klávesnice Windows.Chcete-li to provést, nejprve vypněte iMac a poté stiskněte a podržte současně klávesy „Command“ a „R“, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.Poté uvolněte obě klávesy a počkejte, až se počítač restartuje.Po restartování otevřete System Preferences z nabídky Apple a klikněte na Users & Groups.Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu zobrazeného okna a zadejte své uživatelské jméno (to, které se zobrazí při přihlášení) a heslo.Potom klepněte na tlačítko OK.V části Uživatelské účty vyberte ze seznamu uživatelů název svého účtu a poté klikněte na Změnit heslo na panelu nástrojů v horní části tohoto okna.Zadejte své nové heslo dvakrát (jednou do pole pro heslo a jednou do pole Potvrdit heslo) a poté klikněte na OK pro dokončení.Nakonec znovu otevřete Předvolby systému a klikněte na Zabezpečení a soukromí.V části Možnosti brány firewall zrušte zaškrtnutí políčka Povolit bránu firewall, pokud je připojen počítač Mac, a poté vyberte možnost Povolit bránu firewall, pokud je připojen systém Windows.

Obnovení továrního nastavení vašeho IMac:

1 Vypněte IMac současným stisknutím Command+Power 2 Podržte Command + R 3 Po zaznění pípnutí uvolněte obě klávesy 4 Počítač se restartuje 5 Otevřete Předvolby systému 6 Vyberte uživatele a skupiny 7 Klikněte na Uzamknout 8 Zadejte své uživatelské jméno (např.

Jaké jsou některé tipy pro odstraňování problémů, které mohou nastat během nebo po dokončení obnovení továrního nastavení na iMc?

a) Otevřete aplikaci „Apple’s System Preferences“ kliknutím na její ikonu umístěnou v levém dolním rohu obrazovky (nebo stisknutím kláves Command+mezerník).

b) Klikněte na „Obnovit“ v Předvolbách systému a vyberte „Ze zálohy Time Machine…“ z rozbalovací nabídky, která se zobrazí vedle (viz snímek obrazovky níže).

c) Vyberte záložní soubor, který chcete použít k obnovení počítače, a klikněte na „Otevřít“ (viz snímek obrazovky níže).

d) Váš počítač se nyní restartuje a začne obnovovat svá nastavení z vybraného záložního souboru.Vezměte prosím na vědomí, že tento proces může nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví, než se dokončí (viz snímky obrazovky níže).

e) Po dokončení obnovy znovu otevřete Předvolby systému a klikněte na „Zabezpečení a soukromí“, abyste mohli nakonfigurovat nová nastavení zabezpečení pro svůj účet (viz snímek obrazovky níže).

5 Po dokončení těchto kroků se prosím neváhejte obrátit na pomoc, pokud budete mít i nadále problémy s iMacem i po provedení těchto kroků.Kromě toho doporučujeme navštívit webové stránky podpory společnosti Apple nebo kontaktovat technika pro další pomoc, pokud narazíte na konkrétní problémy během nebo po dokončení postupu obnovení továrního nastavení na zařízení modelu iMac 2011 se systémem Mac OS X 10_7_5 nebo novější verzí operačního systému. (Další informace o tom, jak obnovit tovární nastavení počítače I Mac, viz: Jak obnovit tovární nastavení počítače I Mac - komunity podpory Apple.

 1. Pokud máte problémy s iMacem, je důležité nejprve zkusit problém vyřešit sami, než požádáte o pomoc technika.
 2. Před pokusem o obnovení továrního nastavení iMacu si zálohujte všechna důležitá data, která budete potřebovat.To zahrnuje jakékoli osobní informace, soubory nebo fotografie, o které se můžete obávat, že ztratíte, pokud se během procesu resetování něco pokazí.
 3. Před zahájením procesu resetování se ujistěte, že jsou napájecí kabel i zástrčka plně zapojeny.
 4. Postup zahájení procesu obnovení továrního nastavení na iMacu:

Existují nějaké zvláštní úvahy, které musím vzít v úvahu při provádění továrního odpočinku na starším modelu iMacu, jako je model z roku 2011?

Před provedením obnovení továrního nastavení si v první řadě vždy zálohujte všechna důležitá data.Za druhé, ujistěte se, že máte k dispozici správné nástroje a software k dokončení resetu.Zatřetí se ujistěte, že je váš iMac správně zapojen do elektrické zásuvky a že má dostatek baterie k dokončení procesu resetování.Za čtvrté, mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna vaše data na iMacu, takže se v případě potřeby ujistěte, že jste je předem zálohovali.Nakonec buďte trpěliví během procesu obnovení továrního nastavení; může nějakou dobu trvat, než se všechna nastavení na vašem iMacu vrátí zpět do původního stavu.