Sitemap

Jak změním název svého účtu ve Windows 10?

V systému Windows 10 můžete změnit název účtu podle následujících kroků:

 1. Otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.V části „Účty“ klikněte na kartu „Jméno“.Do pole „Name“ zadejte nový název a poté stiskněte tlačítko OK.Chcete-li použít změny, restartujte počítač. Pokud se chcete vrátit zpět k původnímu názvu účtu, postupujte takto: Otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.V části „Účty“ klikněte na kartu „Název“.2a Pokud máte více účtů se systémem Windows 10, vyberte účet, ke kterému se chcete vrátit, ze seznamu účtů zobrazeného v části „Název“.2b Pokud nemáte jakékoli účty s Windows 10, zadejte své přihlašovací údaje k účtu správce do poskytnutého textového pole a stiskněte ENTER.Kliknutím na odkaz Obnovit výchozí název umístěný ve spodní části tohoto okna obnovíte původní název účtu, pokud jej někdo změnil nebo jej smazal z vašeho počítače." Jak změním své heslo ve Windows 10?"Ve Windows 10 můžete heslo změnit podle následujících kroků: Otevřete Nastavení z nabídky Start -> Nastavení -> Název účtu (nebo přihlašovací obrazovka).
 2. Vyberte Heslo a zabezpečení -> Změnit heslo
 3. Do pole Nové heslo zadejte aktuální heslo a do pole Nové heslo zadejte požadované nové heslo.

Jak změnit název uživatelského účtu v systému Windows 10?

V systému Windows 10 můžete změnit název uživatelského účtu podle následujících kroků: 1.Otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.2.V části „Účty“ klikněte na „Uživatelské účty“.3.Na pravé straně pod "Vaše aktuální uživatelské jméno" zadejte nové uživatelské jméno.4.Kliknutím na modré tlačítko vedle svého starého uživatelského jména jej změníte na své nové uživatelské jméno.5.Kliknutím na "OK" uložíte změny a zavřete okno Nastavení. Pokud se chcete vrátit zpět k původnímu názvu uživatelského účtu, postupujte takto:1.Otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.2.V části „Účty“ klikněte na „Uživatelské účty“.2a Pod aktuální uživatelské jméno zadejte své původní uživatelské jméno (bez znaku @).3.Kliknutím na modré tlačítko vedle svého starého uživatelského jména jej změníte zpět na své původní uživatelské jméno (se znakem @).4.Kliknutím na „OK“ uložíte změny a zavřete okno Nastavení. (Poznámka: Pokud máte více než jeden účet s Windows 10, ujistěte se, že jste se před změnou tohoto nastavení odhlásili ze všech ostatních účtů.

Jak změníte název účtu ve Windows 10?

Tato příručka vám ukáže, jak změnit název účtu ve Windows 10 pomocí aplikace Nastavení, příkazového řádku nebo programu třetí strany.1.Otevřete v počítači aplikaci Nastavení.2.V části „Účty a synchronizace“ klikněte na „Změnit název účtu“.3.Do textového pole zadejte název nového účtu a klikněte na „Další“.4.Pokud si chcete ponechat starý název účtu, vyberte jej ze seznamu a klikněte na „Dokončit“.5.

Můžete změnit název účtu ve Windows 10?

V této příručce vám ukážeme, jak změnit název účtu ve Windows

Změna názvu účtu ve Windows 10:

 1. Otevřete nabídku Start a klikněte na aplikaci Nastavení.
 2. V aplikaci Nastavení klikněte na Účty.
 3. Na stránce Účty v části Váš účet klikněte na Změnit název účtu.
 4. V okně Změnit název účtu zadejte nový název účtu a klikněte na Další.
 5. Pokud si chcete ponechat stejné přihlašovací jméno, ale mít jiné zobrazované jméno (například pokud používáte pracovní nebo školní e-mailovou adresu), zadejte tyto informace do pole Zobrazované jméno a klikněte na Další.
 6. Pokud si chcete ponechat své aktuální heslo, ale máte nové uživatelské ID (například pokud upgradujete ze starší verze Windows, zadejte tyto informace do pole ID uživatele a klikněte na Další.
 7. Kliknutím na Dokončit uložíte změny a zavřete okno Změnit název účtu.

Jak přejmenovat účet správce ve Windows 10?

1.Otevřete nabídku Start a zadejte „účty“.2.Klikněte na "Administrátor" v seznamu výsledků.3.V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na název účtu, který chcete přejmenovat.4.Do textového pole níže zadejte nový název tohoto účtu a stiskněte Enter nebo Return.5.Klikněte na "OK" pro zavření dialogového okna a uložení změn.6.Pro použití těchto změn restartujte počítač!1) Na počítači se systémem Windows 10 otevřete Průzkumník souborů (klávesa Windows + E).

Jak přejmenovat složku uživatelského účtu ve Windows 10?

1.Otevřete nabídku Start a klikněte na „Uživatelské účty“.2.V okně Uživatelské účty vyberte svůj uživatelský účet ze seznamu na levé straně okna.3.Na pravé straně tohoto okna pod "Jméno" uvidíte rozevírací pole, kde můžete zvolit přejmenování složky uživatelského účtu.4.Klikněte na "Přejmenovat" a zadejte nový název složky vašeho uživatelského účtu (například: John's Documents).5.Kliknutím na „OK“ uložíte změny a zavřete okno Uživatelské účty.6.

Jaký je proces změny názvu účtu Microsoft Windows 10?

Postup změny názvu účtu Microsoft Windows 10 je následující:

 1. Otevřete nabídku Start a zadejte „účty“.
 2. Klikněte na možnost „Účty“, která se zobrazí ve výsledcích vyhledávání.
 3. Na obrazovce Účty klikněte na své jméno v levém horním rohu obrazovky.
 4. V části „Název vašeho účtu“ klikněte na odkaz „Změnit jméno“.
 5. Do zobrazeného textového pole zadejte název nového účtu a kliknutím na OK uložte změny.

Je možné změnit název místního uživatelského účtu v systému Windows 10 bez změny názvu účtu Microsoft?

Ano, je možné změnit název místního uživatelského účtu v systému Windows 10 bez změny názvu účtu Microsoft.

Chcete-li to provést, otevřete nabídku Start a zadejte „účty“.V okně Účty, které se otevře, klikněte pravým tlačítkem na svůj účet Microsoft a vyberte Změnit profil.Na zobrazené stránce Změnit profil v části Místní uživatelské účty klikněte na název místního uživatelského účtu, který chcete přejmenovat.Do textového pole vedle položky Aktuální název zadejte nový název místního uživatelského účtu.Klepnutím na tlačítko OK uložte změny.

Chci vědět, jak můžeme změnit naše registrované uživatelské jméno našeho počítače se systémem Windows 10?

Existuje mnoho způsobů, jak změnit název účtu v systému Windows

 1. Můžete použít aplikaci Nastavení, Ovládací panely nebo program třetí strany.Postup každé:
 2. Otevřete aplikaci Nastavení a klikněte na Účty.
 3. Na stránce Účty v části Vaše registrované uživatelské jméno uvidíte seznam všech vašich registrovaných uživatelských jmen.
 4. Chcete-li změnit své registrované uživatelské jméno, vyberte jej a poté zadejte nové jméno do textového pole vedle něj.
 5. Kliknutím na tlačítko Uložit změny tyto změny okamžitě použijete.
 6. Chcete-li tyto změny provést natrvalo, můžete také kliknout na Změnit nastavení účtu v dolní části této stránky a postupovat podle pokynů, které se zde zobrazí.

10 Po upgradu mého počítače z Windows 7 na Windows 10 mohu stále změnit své uživatelské jméno. ?

Ano, své uživatelské jméno ve Windows 10 můžete změnit.Chcete-li to provést, otevřete nabídku Start a klikněte na Nastavení.V části Účty klikněte na Vaše jméno.Do textového pole vedle Vaše jméno zadejte nové uživatelské jméno, které chcete použít, a stiskněte Enter.Nyní se budete moci přihlásit pomocí tohoto nového uživatelského jména.Pokud se někdy budete chtít vrátit zpět ke svému původnímu uživatelskému jménu, jednoduše se vraťte na stránku Nastavení účtů a pod položkou Vaše jméno znovu zadejte do textového pole své staré uživatelské jméno a stiskněte Enter.

11 Zavedl microsoft nějaká omezení pro změnu uživatelského jména a hesla po upgradu z win7 na win10?

Neexistují žádná omezení pro změnu názvu účtu nebo hesla po upgradu z Windows 7 na Windows 10.Uvědomte si však, že jakékoli provedené změny mohou být ztraceny, pokud budete potřebovat přeinstalovat operační systém.Abyste tomu zabránili, před provedením jakýchkoli změn zálohujte svá data.